Poradnik
Entecavir (Entecavirum)

Entecavir (Entecavirum)

Lek Entecavir zawiera entekawir, który należy do grupy leków przeciwwirusowych. Stosowany jest w leczeniu przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu B.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaEntecavir
Nazwa międzynarodowaEntecavirum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 0,5 mg
 • 1 mg
PostaćTabletki powlekane
Skład - substancja czynna

Entekawir

Skład - substancje pomocnicze
 • laktoza jednowodna
 • powidon K30
 • krospowidon typ B
 • celuloza mikrokrystaliczna 
 • stearynian magnezu
 • hypromeloza
 • dwutlenek tytanu
 • makrogol 400
 • polisorbat 80
 • tlenek żelaza czerwony
Dostępne opakowania
 • 30 tabletek powlekanych
 • 90 tabletek powlekanych
Działanie / właściwości
 • przeciwwirusowe na wirusa zapalenia wątroby typu B
 • zmniejsza liczbę wirusów w organizmie
 • poprawia czynność wątroby
Zastosowanie
 • przewlekłe, wirusowe zapalenie wątroby typu B u dorosłych
 • przewlekłe, wirusowe zapalenie wątroby typu B u dzieci powyżej 2. roku życia i młodzieży
Przeciwwskazania

Uczulenie na entekawir lub którąkolwiek z substancji pomocniczych.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • przebyte choroby nerek
 • nieprawidłowa praca wątroby
 • zakażenie wirusem HIV
 • wcześniej przebyte leczenie wirusowego zapalenia wątroby typu B
 • przyjmowanie leku Entecavir nie zapobiega zakażaniu innych ludzi wirusem zapalenia wątroby typu B
 • w czasie terapii lekiem Entecavir może dojść do kwasicy mleczanowej oraz powiększenia wątroby
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Często (występujące u co najmniej u 1 na 100 pacjentów): 

 • ból głowy
 • bezsenność
 • uczucie zmęczenia (bardzo silnego wyczerpania)
 • senność
 • zawroty głowy
 • wymioty
 • biegunka
 • nudności
 • niestrawność
 • zwiększona aktywność enzymów wątrobowych we krwi
Możliwe interakcje z

Brak danych.

Ciąża

Nie wykazano bezpieczeństwa stosowania entekawiru w czasie ciąży. Nie należy stosować leku w okresie ciąży, chyba że terapia jest specjalnie zalecona przez lekarza. 

Kobiety w wieku rozrodczym powinny stosować skuteczną antykoncepcję podczas terapii lekiem Entecavir.

Karmienie piersią

Nie należy stosować leku podczas karmienia piersią.

Dzieci

Leku nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 2. roku życia lub o masie ciała mniejszej niż 10 kg.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Podczas stosowania leku mogą wystąpić działania niepożądane, takie jak zawroty głowy, uczucie zmęczenia oraz senność. W przypadku wystąpienia takich objawów nie należy prowadzić pojazdów, ani obsługiwać maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Entecavir?

Lek Entecavir zawiera entekawir, który wykazuje działanie przeciwwirusowe wobec wirusa zapalenia wątroby typu B. Lek zmniejsza liczbę wirusów w organizmie oraz poprawia czynność wątroby.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Entecavir?

Lek Entecavir stosowany jest:

 • w leczeniu przewlekłego (długotrwałego) wirusowego zapalenia wątroby typu B u osób dorosłych z wyrównaną lub niewyrównaną czynnością wątroby
 • w leczeniu przewlekłego (długotrwałego) zakażenia wirusem zapalenia wątroby u dzieci i młodzieży w wieku od 2 do 18 lat z wyrównaną czynnością wątroby

Dawkowanie

Jak stosować lek Entecavir?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Dorośli

 • zwykle zalecana dawka to od 0,5 mg do 1 mg entekawiru raz na dobę
 • zalecana dawka zależy od uprzedniego leczenia zakażenia wirusowego zapalenia wątroby typu B, występowania zaburzeń czynności nerek oraz stanu wątroby pacjenta

Dzieci i młodzież od 2. do 18. roku życia

 • lekarz określa dawkę na podstawie masy ciała dziecka
 • dzieci o masie ciała co najmniej 32,6 kg mogą przyjmować tabletki w dawce 0,5 mg lub entekawir w postaci roztworu doustnego
 • u dzieci o masie ciała od 10 do 32,6 kg zaleca się stosowanie entekawiru w postaci roztworu doustnego
 • ustaloną dawkę leku należy przyjmować raz na dobę

Lekarz zaleci odpowiednią dawkę. Zawsze należy przyjmować dawkę zaleconą indywidualnie przez lekarza, aby obniżyć ryzyko wystąpienia działań niepożądanych oraz zapobiec rozwojowi oporności na leczenie. Terapia powinna trwać tak długo, jak zalecił to lekarz.

Niektórzy pacjenci powinni przyjmować lek Entecavir na pusty żołądek. Jeżeli lekarz zaleci taki sposób przyjmowania leku oznacza to, że lek należy przyjąć co najmniej 2 godziny po posiłku i co najmniej 2 godziny przed kolejnym posiłkiem.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Entecavir

Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Pominięcie przyjęcia leku Entecavir

Ważne jest, aby nie pominąć żadnej dawki leku. Jeżeli pominięto dawkę leku należy zażyć ją tak szybko, jak to możliwe, a następnie zażyć kolejną dawkę o zwykłej porze. Jeżeli zbliża się pora przyjęcia kolejnej dawki, należy pominąć opuszczoną dawkę i przyjąć następną dawkę o zwykłej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Entecavir

Po przerwaniu terapii lekiem Entecavir, u niektórych pacjentów pojawiają się ciężkie objawy zapalenia wątroby. Należy natychmiast poinformować lekarza o każdej zmianie objawów, która nastąpiła po odstawieniu leku.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Entecavir?

Leku Entecavir nie należy stosować u osób uczulonych na substancję czynną lub którąkolwiek z substancji pomocniczych.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Entecavir może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Entecavir może powodować rzadkie, ale ciężkie działanie niepożądane, takie jak kwasica mleczanowa (nadmiar kwasu mlekowego we krwi), objawiająca się nudnościami, wymiotami i bólem brzucha oraz powiększenie wątroby.

Inne działania niepożądane:

Często (występujące co najmniej u 1 na 100 pacjentów):

 • ból głowy
 • bezsenność
 • senność
 • uczucie zmęczenia (bardzo silnego wyczerpania)
 • zawroty głowy
 • wymioty
 • biegunka
 • nudności
 • niestrawność
 • zwiększona aktywność enzymów wątrobowych we krwi

Niezbyt często (występujące u co najmniej u 1 na 1000 pacjentów):

 • wysypka
 • utrata włosów

Rzadko (występujące u co najmniej u 1 na 10 000 pacjentów):

 • ciężkie reakcje alergiczne

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku Entecavir należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:

 • jeśli pacjent przebył jakąkolwiek chorobę nerek. Jest to istotne, ponieważ Entecavir jest wydalany z organizmu przez nerki i może być konieczne zmniejszenie dawki leku lub zmiana schematu dawkowania
 • nie należy przerywać stosowania leku Entecavir bez konsultacji z lekarzem
 • należy skontrolować, czy wątroba funkcjonuje prawidłowo oraz jaki wpływ może mieć jej stan na terapię lekiem Entecavir
 • jeśli pacjent jest zakażony wirusem HIV (ludzkim wirusem niedoboru odporności) należy powiedzieć o tym lekarzowi. Pacjent nie powinien przyjmować leku Entecavir w celu leczenia wirusowego zapalenia wątroby typu B, jeśli nie otrzymuje leków przeciw HIV
 • przyjmowanie leku Entecavir nie zapobiega zakażaniu innych ludzi wirusem zapalenia wątroby typu B poprzez kontakt seksualny lub płyny fizjologiczne (w tym zakażoną krew)
 • Entecavir należy do grupy leków, które mogą powodować kwasicę mleczanową (nadmiar kwasu mlekowego we krwi) oraz powiększenie wątroby. Podczas zażywania leku Entecavir lekarz będzie regularnie kontrolować stan pacjenta
 • jeśli pacjent był wcześniej leczony z powodu przewlekłego zapalenia wątroby typu B

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Entecavir a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie wykazano bezpieczeństwa stosowania entekawiru w czasie ciąży. Nie należy stosować leku Entecavir w okresie ciąży, chyba że terapia jest specjalnie zalecona przez lekarza.

Kobiety w wieku rozrodczym powinny stosować skuteczną antykoncepcję podczas terapii lekiem Entecavir.

Entecavir a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy stosować leku Entecavir podczas karmienia piersią.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza, jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Entecavir z jedzeniem i piciem

W większości przypadków Entecavir można przyjmować z jedzeniem lub bez jedzenia.

Jeżeli pacjent wcześniej przyjmował leki zawierające lamiwudynę jako substancję czynną, należy wziąć pod uwagę poniższe zalecenia. Jeśli leczenie zostało zmienione na lek Entecavir z powodu nieskuteczności leczenia lamiwudyną, należy zażywać Entecavir jeden raz na dobę, na pusty żołądek.

Jeśli choroba wątroby jest bardzo zaawansowana, lekarz również zaleci stosowanie leku Entecavir na pusty żołądek. Oznacza to przyjmowanie leku co najmniej 2 godziny po jedzeniu i co najmniej 2 godziny przed następnym posiłkiem.

Dzieci i młodzież (w wieku od 2. do 18. roku życia) mogą przyjmować lek Entecavir niezależnie od posiłków.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Entecavir a alkohol

Brak danych.

Entecavir a prowadzenie pojazdów

Podczas stosowania leku Entecavir mogą wystąpić działania niepożądane, takie jak zawroty głowy, uczucie zmęczenia oraz senność. W przypadku wystąpienia takich objawów nie należy prowadzić pojazdów, ani obsługiwać maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Entecavir?

Lek Entecavir należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Entecavir a ciąża
Entecavir a karmienie piersią
Interakcje
Entecavir a alkohol
Entecavir a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logo Instagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo
Gemini
Regulaminy
Pomocne linki