Poradnik
tydzień francuskich marek
strefa opalania
niezbędnik wakacyjny
Ephedrinum hydrochloricum WZF (Ephedrini hydrochloridum)

Ephedrinum hydrochloricum WZF (Ephedrini hydrochloridum)

Ephedrinum hydrochloricum WZF zawiera chlorowodorek efedryny w postaci roztworu do wstrzykiwań.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaEphedrinum hydrochloricum WZF
Nazwa międzynarodowaEphedrini hydrochloridum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

25 mg/ ml

PostaćRoztwór do wstrzykiwań
Skład - substancja czynna

Chlorowodorek efedryny

Skład - substancje pomocnicze
 • kwas solny 10% (do ustalenia pH)
 • woda do wstrzykiwań
Dostępne opakowania

10 ampułek o pojemności 1 ml

Działanie / właściwości
 • pobudza ośrodek oddechowy
 • rozszerza mięśnie gładkie oskrzeli
 • przyspiesza czynność serca
 • zwiększa siłę skurczu serca
 • zwęża obwodowe naczynia krwionośne
Zastosowanie
 • w stanach skurczowych dróg oddechowych
 • w zbyt niskim ciśnieniu krwi podczas znieczulenia podpajęczynówkowego lub zewnątrzoponowego
Przeciwwskazania
 • uczulenie na efedrynę, inne leki o podobnej budowie, takie jak fenylefryna, pseudoefedryna lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • nadciśnienie tętnicze lub inne choroby serca (np. choroba niedokrwienna serca)
 • nadczynność tarczycy
 • rozrost gruczołu krokowego
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • dławica piersiowa (objawiająca się bólem w klatce piersiowej)
 • ciężka choroba serca
 • cukrzyca
 • jaskra zamkniętego kąta

Jeśli u pacjenta wystąpi duszność i ból w klatce piersiowej po podaniu leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. Należy poinformować lekarza przed zastosowaniem tego leku, jeśli w przeszłości pacjent chorował na serce, miał nieregularny rytm serca lub występowały u niego bóle w klatce piersiowej.

Po długotrwałym podawaniu leku nie dochodzi do jego nagromadzenia się w organizmie. Obserwowano natomiast występowanie tolerancji (coraz słabsze działanie leku wraz z przedłużającym się jego stosowaniem, co powoduje konieczność zwiększania dawki) i uzależnienia.

U pacjentów z rozrostem gruczołu krokowego efedryna może powodować trudności w oddawaniu moczu aż do zatrzymania moczu.

Długotrwałe stosowanie efedryny może powodować wystąpienie niepokoju. Należy unikać dłuższego stosowania efedryny u pacjentów z nerwicą.

Efedryna może dawać pozytywne wyniki testów antydopingowych u sportowców.

Działania niepożądane / Skutki uboczne

Często (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 10 osób):

 • wzrost ciśnienia tętniczego
 • kołatanie sercaprzyspieszenie akcji serca
 • nerwowośćdrażliwośćniepokój
 • osłabienie
 • bóle głowy
 • nadmierne pocenie się
 • trudności z zaśnięciem
 • splątanielękdepresja
 • duszność
 • nudności
 • wymioty
Możliwe interakcje z

Innymi lekami z grupy sympatykomimetyków, takimi jak pseudoefedryna, fenylefryna, metylofenidat, fenylopropanolamina

Ciąża

O zastosowaniu leku w okresie ciąży zadecyduje lekarz.

Karmienie piersią

Nie należy stosować leku w okresie karmienia piersią.

Dzieci

Efedrynę można stosować u dzieci podskórnie w stanach skurczowych dróg oddechowych oraz dożylnie po rozcieńczeniu w celu zwalczenia hipotensji.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Z uwagi na zaburzenie, które było wskazaniem do zastosowania efedryny (zwalczenie hipotensji podczas znieczulenia), pacjent nie powinien prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn.

Lek nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Jednak po zastosowaniu dawek wyższych niż zalecane lub po zastosowaniu leku u osób szczególnie wrażliwych, efedryna może wywołać nadmierną pobudliwość nerwową, która może wpływać niekorzystnie na wykonywanie tych czynności.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Ephedrinum hydrochloricum WZF?

Lek Ephedrinum hydrochloricum WZF zawiera efedrynę, która rozszerza mięśnie gładkie oskrzeli oraz pobudza ośrodek oddechowy. Efedryna przyspiesza czynność serca i zwiększa siłę jego skurczu oraz zwęża obwodowe naczynia krwionośne, co powoduje wzrost ciśnienia tętniczego krwi.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Ephedrinum hydrochloricum WZF?

Lek Ephedrinum hydrochloricum WZF stosuje się w przypadku:

 • stanów skurczowych dróg oddechowych
 • zbyt niskiego ciśnienia krwi podczas znieczulenia podpajęczynówkowego lub zewnątrzoponowego

Dawkowanie

Jak stosować lek Ephedrinum hydrochloricum WZF?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

 • lek Ephedrinum hydrochloricum WZF podawany jest wyłącznie przez fachowy personel medyczny
 • lekarz indywidualnie określa dawkę leku, która będzie zależała od wieku, masy ciała oraz ogólnego stanu zdrowia pacjenta

Stany skurczowe dróg oddechowych

Dorośli

Zalecana dawka to od 12,5 mg do 25 mg efedryny domięśniowo lub podskórnie. Maksymalna dawka to do 150 mg w ciągu 24 godzin w dawkach podzielonych.

Dzieci

Zalecana dawka to 3 mg/ kg masy ciała na dobę lub 25 do 100 mg/ m2 powierzchni ciała na dobę podskórnie w 4-6 dawkach podzielonych.

Hipotensja podczas znieczulenia podpajęczynówkowego i zewnątrzoponowego

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat

Należy podawać dożylnie, wyłącznie po rozcieńczeniu. Lek należy podawać powoli, najczęściej w dawce od 2,5 mg do 5 mg (maksymalnie 10 mg) efedryny. W zależności od osiąganego efektu, dawki można powtarzać co 3-4 minuty, do osiągnięcia maksymalnej dawki wynoszącej 30 mg efedryny. Jeśli podanie 30 mg efedryny nie przynosi oczekiwanego efektu, należy rozważyć wybór innego leku. Nie należy przekraczać maksymalnej dobowej dawki wynoszącej 150 mg efedryny.

Dzieci w wieku poniżej 12 lat

Należy podawać dożylnie, wyłącznie po rozcieńczeniu. Lek należy podawać powoli, w dawce 0,5-0,75 mg/ kg masy ciała lub 17-25 mg/ m2 powierzchni ciała. W razie konieczności dawki można powtarzać co 3-4 minuty, w zależności od osiąganego efektu.

Osoby w podeszłym wieku

Nie ma konieczności modyfikacji dawkowania.

W uzasadnionych przypadkach, u osób dorosłych, przed wykonaniem blokady centralnej, efedryna może zostać podana profilaktycznie, domięśniowo bez rozcieńczenia w dawce od 12,5 mg do 25 mg.

Zastosowanie większej niż zalecana dawka leku Ephedrinum hydrochloricum WZF

Efedrynę podaje personel medyczny, zatem jest mało prawdopodobne, aby pacjent otrzymał więcej leku niż powinien. Jeżeli pacjent podejrzewa, że dawka leku, którą otrzymał jest zbyt wysoka, powinien poinformować o tym lekarza lub pielęgniarkę.

Po zastosowaniu większej dawki niż zalecana mogą wystąpić następujące objawy:

 • nudności i wymioty
 • podwyższona temperatura ciała
 • kołatanie serca
 • tachykardia (przyspieszenie akcji serca)
 • podwyższone ciśnienie tętnicze
 • urojenia, omamy i zaburzenia myślenia
 • spadek ciśnienia tętniczego
 • anuria (bezmocz)

Znaczne przedawkowanie może powodować zahamowanie czynności oddechowej, drgawki i śpiączkę. W przypadku wystąpienia tych objawów lekarz zastosuje odpowiednie leczenie.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Ephedrinum hydrochloricum WZF?

Leku Ephedrinum hydrochloricum WZF nie stosuje się, jeżeli:

 • pacjent ma uczulenie na efedrynę, inne leki o podobnej budowie, takie jak fenylefryna, pseudoefedryna lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • pacjent choruje na nadciśnienie tętnicze lub choroby serca (np. choroba niedokrwienna serca)
 • u pacjenta stwierdzono nadczynność tarczycy
 • u pacjenta występuje rozrost gruczołu krokowego

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, Ephedrinum hydrochloricum WZF może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Często (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 10 osób):

 • wzrost ciśnienia tętniczego
 • kołatanie serca
 • przyspieszenie akcji serca
 • nerwowośćdrażliwość
 • niepokój
 • osłabienie
 • bóle głowy
 • nadmierne pocenie się
 • trudności w zasypianiu
 • splątanie
 • lęk
 • depresja
 • duszność
 • nudności i wymioty

Rzadko (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 1 000 osób):

 • zaburzenia rytmu serca
 • ostre zatrzymanie moczu

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

 • ból dławicowy (ból w klatce piersiowej)
 • zwolnienie akcji serca
 • zatrzymanie akcji serca
 • obniżenie ciśnienia krwi
 • krwotok mózgowy
 • zaburzenia krzepnięcia
 • drżenia
 • nadmierne ślinienie się
 • nadwrażliwość
 • strach
 • paranoja i omamy
 • epizody jaskry zamkniętego kąta
 • obrzęk płuc
 • zmniejszenie apetytu
 • biegunka
 • ból brzucha
 • spadek stężenia potasu we krwi
 • zmiany w stężeniu glukozy we krwi

Po długotrwałym stosowaniu może rozwinąć się uzależnienie, które wiąże się ze wzrostem agresji i zaburzeniami o charakterze psychozy schizofrenicznej.

Po zastosowaniu większych niż zalecane dawek efedryny mogą wystąpić drgawki.

Ponadto mogą wystąpić trudności w oddawaniu moczu aż do zatrzymania moczu, zwłaszcza u pacjentów z rozrostem gruczołu krokowego oraz rzadkie przypadki alergii skórnej w postaci wysypki.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku Ephedrinum hydrochloricum WZF należy omówić to z lekarzem, jeżeli:

 • u pacjenta występuje dławica piersiowa (objawiająca się bólem w klatce piersiowej)
 • u pacjenta występuje ciężka choroba serca
 • pacjent ma cukrzycę (efedryna zwiększa ryzyko wystąpienia hipoglikemii - zmniejszenie stężenia glukozy we krwi)
 • pacjent ma jaskrę zamkniętego kąta

Pacjenci, u których występują powyższe choroby, powinni poinformować o nich lekarza, jeśli ich stan zdrowia na to pozwala.

Jeśli u pacjenta wystąpi duszność i ból w klatce piersiowej po podaniu leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. Należy poinformować lekarza przed zastosowaniem tego leku, jeśli w przeszłości pacjent chorował na serce, miał nieregularny rytm serca lub występowały u niego bóle w klatce piersiowej.

Po długotrwałym podawaniu leku nie dochodzi do jego nagromadzenia się w organizmie. Obserwowano natomiast występowanie tolerancji (coraz słabsze działanie leku wraz z przedłużającym się jego stosowaniem, co powoduje konieczność zwiększania dawki) i uzależnienia.

U pacjentów z rozrostem gruczołu krokowego efedryna może powodować trudności w oddawaniu moczu aż do zatrzymania moczu.

Długotrwałe stosowanie efedryny może powodować wystąpienie niepokoju. Należy unikać dłuższego stosowania efedryny u pacjentów z nerwicą.

Efedryna może dawać pozytywne wyniki testów antydopingowych u sportowców.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Ephedrinum hydrochloricum WZF a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

O zastosowaniu leku Ephedrinum hydrochloricum WZF w okresie ciąży zadecyduje lekarz.

Ephedrinum hydrochloricum WZF a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy stosować leku Ephedrinum hydrochloricum WZF w okresie karmienia piersią.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza, jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Leku Ephedrinum hydrochlorichum WZF nie należy łączyć z:

 • innymi lekami z grupy sympatykomimetyków, takimi jak pseudoefedryna, fenylefryna, metylofenidat, fenylopropanolamina

Jeśli pacjent stosuje którykolwiek z wymienionych poniżej leków, powinien powiedzieć o tym lekarzowi przed rozpoczęciem przyjmowania leku:

 • glikozydy nasercowe (takie jak digoksyna), chinidynę lub trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, gdyż przy połączeniu tych leków z efedryną wzrasta ryzyko wystąpienia arytmii
 • leki przeciwdepresyjne z grupy inhibitorów monoaminooksydazy, takie jak moklobemid, selegilina, zwłaszcza jeśli pacjent przyjmował te leki przez ostatnie 2 tygodnie
 • leki przeciwdepresyjne z grupy selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego noradrenaliny i serotoniny, takie jak wenlafaksyna, duloksetyna
 • trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, takie jak amitryptylina
 • linezolid (lek przeciwbakteryjny)
 • acetazolamid (stosowany w leczeniu jaskry) i inne związki alkalizujące mocz
 • leki obniżające ciśnienie
 • doksapram (lek pobudzający m.in. układ oddechowy)
 • guanidynę i jej pochodne (leki stosowane w cukrzycy, takie jak metformina)
 • wziewne leki stosowane przy znieczuleniu, takie jak halotan, cyklopropan
 • oksytocynę (hormon podawany w czasie porodu w celu jego przyspieszenia)
 • leki stosowane w leczeniu astmy, takie jak salbutamol
 • deksametazon (lek przeciwzapalny)
 • fenytoinę (lek przeciwpadaczkowy)
 • barbiturany (leki nasenne)
 • prymidon (lek przeciwpadaczkowy)
 • teofilinę (lek rozszerzający górne drogi oddechowe), gdyż połączenie jej z efedryną może powodować wystąpienie bezsenności, nadmiernej nerwowości i dyskomfortu ze strony przewodu pokarmowego

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Ephedrinum hydrochloricum WZF a alkohol

Brak danych.

Ephedrinum hydrochloricum WZF a prowadzenie pojazdów

Z uwagi na zaburzenie, które było wskazaniem do zastosowania efedryny (zwalczenie hipotensji podczas znieczulenia), pacjent nie powinien prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn.

Lek nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Jednak po zastosowaniu dawek wyższych niż zalecane lub po zastosowaniu leku u osób szczególnie wrażliwych, efedryna może wywołać nadmierną pobudliwość nerwową, która może wpływać niekorzystnie na wykonywanie tych czynności.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Ephedrinum hydrochloricum WZF?

 • ampułki należy przechowywać w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem, w temperaturze poniżej 25°C
 • leku nie wolno zamrażać
 • lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Ephedrinum hydrochloricum WZF a ciąża
Ephedrinum hydrochloricum WZF a karmienie piersią
Interakcje
Ephedrinum hydrochloricum WZF a alkohol
Ephedrinum hydrochloricum WZF a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logoInstagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo
Gemini
Regulaminy
Pomocne linki