Poradnik
EpiPen Senior (Epinephrinum)

EpiPen Senior (Epinephrinum)

EpiPen Senior jest sterylnym roztworem we wstrzykiwaczach do wstrzykiwań domięśniowych stosowanymi w stanach zagrożenia życia. Wstrzykiwacze te przeznaczone są w leczeniu nagłych przypadków ciężkiej reakcji alergicznej (anafilaksji) spowodowanej przez alergeny np. w pożywieniu, lekach lub w wyniku użądleń lub ukąszeń owadów, a także reakcji wywołanych wysiłkiem lub o nieznanych przyczynach.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaEpiPen Senior
Nazwa międzynarodowaEpinephrinum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

0,30 mg/ dawkę 

PostaćRoztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu
Skład - substancja czynna

Epinefryna

Skład - substancje pomocnicze
 • chlorek sodu
 • pirosiarczyn sodu
 • kwas solny
 • woda do wstrzykiwań
Dostępne opakowania
 • 1 wstrzykiwacz po 2 ml
 • 2 wstrzykiwacze po 2 ml
Działanie / właściwości

Pobudzające współczulny układ nerwowy czego wynikiem jest:

 • obkurczenie naczyń tętniczych
 • przyspieszenie pracy serca
 • zmniejszenie obrzęku
 • rozluźnienie mięśni w płucach
 • ułatwienie oddychania
Zastosowanie

Leczenie nagłych przypadków ciężkiej reakcji alergicznej (anafilaksji) wywołanej przez alergeny np. w pożywieniu, lekach lub w wyniku użądleń, lub ukąszeń owadów, a także reakcji wywołanych wysiłkiem lub o nieznanych przyczynach.

Przeciwwskazania

Nie ma znanych powodów, dla których nie powinno się stosować leku EpiPen Senior w przebiegu nagłej reakcji alergicznej.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed przyjęciem epinefryny należy poinformować lekarza, jeśli pacjent ma:

 • astmę
 • chorobę serca
 • nadczynność tarczycy
 • wysokie ciśnienie tętnicze krwi
 • cukrzycę
 • zwiększone ciśnienie wewnątrz oka (jaskra)
 • ciężką chorobę nerek
 • guz gruczołu krokowego (prostaty)
 • wysoki poziom wapnia lub niski poziom potasu we krwi
 • chorobę Parkinsona

Pozostałe środki ostrożności:

 • przypadkowe wstrzyknięcie leku do dłoni lub palców może spowodować zatrzymanie dopływu krwi do tego miejsca
 • jeśli pacjent ma grubą warstwę podskórnej tkanki tłuszczowej, istnieje ryzyko, że pojedyncza dawka leku EpiPen może być niewystarczająca - może być konieczne wstrzyknięcie drugiej dawki leku
 • lek EpiPen może być wstrzykiwany wyłącznie w zewnętrzną stronę uda
 • każdy pacjent, u którego wystąpiła reakcja anafilaktyczna powinien zgłosić się do lekarza w celu wykonania badań na obecność substancji, na które może być uczulony
 • jeśli pacjent ma alergię pokarmową ważne jest, aby sprawdzić wszystkie przyjmowane składniki (w tym leki), ponieważ nawet niewielkie ilości mogą powodować ciężkie reakcje alergiczne
Działania niepożądane / Skutki uboczne
 • reakcje alergiczne w przypadku uczulenia na pirosiarczyn sodu
 • ciężkie zakażenia skóry i tkanek miękkich
 • obrzęk, zaczerwienienie, zwiększenie ciepłoty skóry lub ból w miejscu wstrzyknięcia
Możliwe interakcje z
 • trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi lub inhibitorami monoaminooksydazy (inhibitory MAO)
 • lekami stosowanymi w chorobie Parkinsona, takimi jak inhibitory katecholo-O-metylotransferazy (inhibitory COMT) i lewodopa
 • lekami zwiększającymi podatność serca na występowanie zaburzeń rytmu serca (arytmii), jak digoksyna lub chinidyna
 • lekami należącymi do grupy antagonistów receptora beta-adrenergicznego (beta-blokery) stosowanymi w chorobach serca lub lekami stosowanymi w chorobach układu nerwowego
 • lekami stosowanymi w chorobach tarczycy
 • lekami ułatwiającymi oddychanie stosowanymi w astmie (teofiliną)
 • lekami stosowanymi podczas porodu (oksytocyną)
 • lekami stosowanymi w uczuleniach, takimi jak difenylhydramina lub chlorfenamina (lekiami przeciwhistaminowymi)
 • lekami wpływającymi na układ nerwowy (parasympatykolitykami)
Ciąża

W nagłych przypadkach zagrażających życiu, kobiety w ciąży mogą bez wahania zastosować EpiPen Senior ze względu na niebezpieczeństwo utraty ich życia lub życia ich dziecka.

Karmienie piersią

Nie przypuszcza się, aby lek EpiPen Senior miał jakikolwiek wpływ na niemowlęta karmione piersią.

Dzieci

Nie zaleca się stosowania leku u dzieci o masie ciała mniejszej niż 7,5 kg, chyba że w stanach zagrożenia życia i na wyraźne zalecenie lekarza.

Dla dzieci o masie ciała od 15 do 30 kg dostępny jest lek EpiPen Jr. we wstrzykiwaczu automatycznym zawierający 150 mikrogramów epinefryny w jednej dawce.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Podanie epinefryny we wstrzyknięciu nie wpłynie na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn, ale może ona być zaburzona na skutek ciężkiej reakcji alergicznej. W takim przypadku nie należy prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek EpiPen Senior?

Epinefryna zawarta w leku EpiPen Senior działa bezpośrednio na układ sercowo-naczyniowy (serce i układ krążenia) oraz układ oddechowy (płuca), przeciwdziałając potencjalnie śmiertelnym następstwom ciężkiej reakcji alergicznej poprzez szybkie obkurczenie naczyń tętniczych i rozluźnienie mięśni w płucach, co ułatwia oddychanie, zmniejszenie obrzęku i przyspieszenie pracy serca.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek EpiPen Senior?

Lek EpiPen Senior stosuje się w leczeniu nagłych przypadków ciężkiej reakcji alergicznej spowodowanej przez alergeny np. w pożywieniu, lekach lub w wyniku użądleń lub ukąszeń owadów, a także reakcji wywołanych wysiłkiem lub o nieznanych przyczynach.

Dawkowanie

Jak stosować lek EpiPen Senior?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Pacjent powinien być przekonany, że w pełni rozumie, w jaki sposób stosuje się to urządzenie.

Zaleca się również poinstruowanie członków rodziny pacjenta, opiekunów lub nauczycieli jak poprawnie stosować wstrzykiwacz EpiPen Senior.

W przypadku wstrzyknięcia wykonywanego przez opiekuna, należy podczas wstrzyknięcia zapewnić unieruchomienie nogi pacjenta, tak aby zminimalizować ryzyko zranienia nogi.

W żadnym przypadku używanego wstrzykiwacza nie należy stosować ponownie.

Dla dorosłych, młodzieży i dzieci o masie ciała powyżej 30 kg dostępny jest lek EpiPen Senior we wstrzykiwaczu automatycznym, zawierający 300 mikrogramów epinefryny w jednej dawce.

Sposób podania

Należy postępować zgodnie ze wskazówkami tylko w przypadku konieczności zastosowania leku.

Lek EpiPen Senior został tak zaprojektowany, aby w łatwy sposób mógł być zastosowany przez osoby bez przeszkolenia medycznego. Wstrzykiwacz zawierający lek EpiPen Senior należy mocno wkłuć w zewnętrzną stronę uda z odległości około 10 cm. Nie ma potrzeby precyzyjnego wyboru miejsca wstrzyknięcia w obrębie zewnętrznej powierzchni uda. Po dociśnięciu wstrzykiwacza do uda zostaje zwolniony sprężynowy tłoczek naciskający na ukrytą igłę, która wykonuje wkłucie domięśniowe i wstrzykuje dawkę epinefryny. W przypadku, gdy pacjent jest ubrany, wstrzykiwacz z lekiem EpiPen Senior można wkłuć przez odzież.

Lek EpiPen Senior należy wstrzykiwać wyłącznie w zewnętrzną stronę uda. Nie należy wstrzykiwać leku w pośladek.

Należy chwycić wstrzykiwacz w połowie jego długości, nigdy za jeden z końców.

Aby prawidłowo podać lek, należy postępować według następujących zasad:

 • nigdy nie należy dotykać pomarańczowej końcówki kciukiem, palcami ani ręką - nigdy nie należy naciskać lub popychać pomarańczowej końcówki kciukiem, palcami ani ręką
 • igła wysuwa się z pomarańczowej końcówki
 • nie wolno zdejmować niebieskiej nakładki ochronnej, dopóki wstrzykiwacz nie jest gotowy do użycia

Etapy postępowania:

 1. Chwycić wstrzykiwacz EpiPen Senior ręką dominującą (ręką używaną do pisania) tak, aby kciuk znajdował się najbliżej niebieskiej nakładki, a dłoń była zaciśnięta w pięść wokół wstrzykiwacza (pomarańczowa końcówka skierowana w dół).
 2. Zdjąć niebieską nakładkę ochronną pociągając ją prosto do góry drugą ręką.
 3. Trzymać wstrzykiwacz EpiPen Senior w odległości około 10 cm od zewnętrznej części uda. Pomarańczowa końcówka powinna być skierowana w stronę zewnętrznej powierzchni uda.
 4. Uderzyć mocno wstrzykiwaczem automatycznym EpiPen Senior w zewnętrzną powierzchnię uda pod kątem prostym (kątem 90 stopni) (do usłyszenia kliknięcia).
 5. Przytrzymać mocno wstrzykiwacz w miejscu wstrzyknięcia przez 5 sekund. Po tym czasie wstrzyknięcie jest zakończone a okienko podglądu automatycznego wstrzykiwacza zaciemnione.
 6. Następnie wstrzykiwacz EpiPen Senior należy wyjąć (pomarańczowa osłona igły wysunie się, aby zakryć igłę) i odłożyć w bezpieczny sposób.

Rozmasować delikatnie miejsce wstrzyknięcia przez 10 sekund. Zadzwonić pod numer alarmowy 112, poprosić o przysłanie karetki i zgłosić reakcję anafilaktyczną.

We wstrzykiwaczu EpiPen Senior może znajdować się mały pęcherzyk. Nie ma to wpływu na skuteczność działania leku.

Pomimo, że większość roztworu (około 90%) pozostaje we wstrzykiwaczu EpiPen Senior po jego użyciu, nie można go ponownie zastosować.

Jeśli pomarańczowa osłona igły jest wysunięta, a okienko podglądu zaciemnione, oznacza to, że została podana prawidłowa dawka leku. Po zastosowaniu wstrzykiwacza EpiPen należy go umieścić w bezpieczny sposób w dostarczonej w tym celu rurce i zabrać ze sobą do gabinetu lekarza, szpitala lub do apteki.

Zalecana dawka:

Dorośli

Dawkę określi lekarz i dostosuje ją indywidualnie dla pacjenta. Zalecana dawka leku u osób dorosłych w stanach zagrożenia życia spowodowanych alergią wynosi 300 mikrogramów epinefryny podawane domięśniowo.

Dzieci i młodzież

Dawkę określi lekarz i dostosuje ją indywidualnie dla pacjenta. Zalecana dawka leku u pacjentów pediatrycznych (15-30 kg) w stanach zagrożenia życia spowodowanych alergią wynosi 150 mikrogramów epinefryny podawane domięśniowo.

EpiPen należy zastosować natychmiast, jeśli pacjent zaobserwuje objawy ostrej reakcji alergicznej.

Każdy wstrzykiwacz automatyczny zawierający lek EpiPen Senior umożliwia podanie pojedynczej dawki 0,3 ml roztworu, stanowiącego równowartość 150 lub 300 mikrogramów epinefryny.

Czasami pojedyncza dawka epinefryny (adrenaliny) może nie być wystarczająca do całkowitego usunięcia objawów ciężkiej reakcji alergicznej. Z tego powodu lekarz prawdopodobnie przepisze pacjentowi więcej niż jeden wstrzykiwacz EpiPen Senior. Jeśli po pierwszym wstrzyknięciu objawy nie ustąpią lub nasilą się w ciągu 5 do 15 minut, drugie wstrzyknięcie powinien podać albo pacjent, albo osoba towarzysząca. Z tego powodu należy zawsze nosić ze sobą więcej niż jeden wstrzykiwacz EpiPen.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku EpiPen Senior

W przypadku przedawkowania leku lub przypadkowego wstrzyknięcia epinefryny należy zawsze, natychmiast zgłosić się po pomoc medyczną.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku EpiPen Senior?

Nie ma znanych powodów, dla których nie powinno się stosować leku EpiPen Senior w przebiegu nagłej reakcji alergicznej.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek EpiPen Senior może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Rzadko (u mniej niż 1 na 1000 pacjentów):

 • kardiomiopatia wywołana stresem

Częstość nieznana:

 • ciężkie zakażenia skóry i tkanek miękkich (zakażenie miejsca wstrzyknięcia) - w przypadku pojawienia się w miejscu wstrzyknięcia takich objawów jak obrzęk, zaczerwienienie, zwiększenie ciepłoty skóry lub ból zawsze należy natychmiast zgłosić się po pomoc medyczną
 • przypadkowe wstrzyknięcie leku w rękę lub stopę może powodować zatrzymanie dopływu krwi do tego miejsca - w razie przypadkowego wstrzyknięcia zawsze należy niezwłocznie zgłosić się po pomoc medyczną
 • reakcje alergiczne w przypadku uczulenia na pirosiarczyn sodu
 • szybkie i nieregularne bicie serca, czasami mocne, silny ból w klatce piersiowej, zwiększone ciśnienie tętnicze krwi
 • trudności z oddychaniem
 • bladość
 • nadmierne pocenie się
 • nudności, wymioty
 • ból głowy, zawroty głowy
 • osłabienie
 • drżenie i nerwowość lub lęk
 • uraz w miejscu wstrzyknięcia, taki jak siniak, krwawienie, zaczerwienienie

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy skonsultować się z lekarzem w przypadku:

 • astmy, ponieważ może zwiększać ryzyko reakcji alergicznej
 • gdy u pacjenta, wystąpiła reakcja anafilaktyczna - w takiej sytuacji pacjent powinien zgłosić się do lekarza w celu wykonania badań na obecność substancji, na które może być uczulony, aby unikać ich w przyszłości
 • jeśli pacjent ma alergię pokarmową ważne jest, aby sprawdzić wszystkie przyjmowane składniki (w tym leki), ponieważ nawet niewielkie ilości mogą powodować ciężkie reakcje alergiczne
 • przypadkowego wstrzyknięcia leku do dłoni lub palców - może to spowodować zatrzymanie dopływu krwi do tego miejsca (w razie przypadkowego wstrzyknięcia leku do tych obszarów ciała należy niezwłocznie udać się do izby przyjęć najbliższego szpitala w celu podjęcia leczenia)
 • gdy pacjent ma grubą warstwę podskórnej tkanki tłuszczowej, istnieje ryzyko, że pojedyncza dawka leku EpiPen Senior może być niewystarczająca - w takiej sytuacji może być konieczne wstrzyknięcie drugiej dawki leku

Lek EpiPen Senior może być wstrzykiwany wyłącznie w zewnętrzną stronę uda. Nie należy wstrzykiwać leku w pośladek z uwagi na ryzyko przypadkowego wstrzyknięcia leku do żyły.

Przed przyjęciem epinefryny należy poinformować lekarza jeśli pacjent ma:

 • chorobę serca
 • nadczynność tarczycy
 • wysokie ciśnienie tętnicze krwi
 • cukrzycę
 • zwiększone ciśnienie wewnątrz oka (jaskra)
 • ciężką chorobę nerek
 • guz gruczołu krokowego (prostaty)
 • wysoki poziom wapnia lub niski poziom potasu we krwi
 • chorobę Parkinsona

Pomimo wymienionych powyżej zastrzeżeń, epinefryna jest niezbędna w leczeniu ciężkiej reakcji alergicznej. Pacjentów z wymienionymi chorobami oraz wszystkie osoby, które mogą znaleźć się w sytuacji, w której zaistnieje konieczność podania leku EpiPen pacjentowi z gwałtownie przebiegającą reakcją alergiczną, należy właściwie poinstruować, w jakich sytuacjach zastosować ten lek.

Należy poinformować pacjenta i opiekuna o możliwości wystąpienia dwufazowej reakcji anafilaktycznej, która charakteryzuje się początkowym ustąpieniem objawów a następnie ich nawrotem kilka godzin później. Dlatego też należy poinstruować pacjenta, żeby niezwłocznie po podaniu pierwszej dawki zadzwonił pod numer alarmowy 112, poprosił o przysłanie karetki i zgłosił reakcję anafilaktyczną.

Lek EpiPen zawiera pirosiarczyn sodu, który rzadko u podatnych osób, szczególnie u osób z astmą w wywiadzie, może powodować ciężkie reakcje nadwrażliwości, w tym objawy anafilaktyczne oraz skurcz oskrzeli. Pacjenci z tymi stanami powinni zostać dokładnie poinformowani, w jakich okolicznościach należy stosować lek EpiPen.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

EpiPen Senior a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

W nagłych przypadkach zagrażających życiu, kobiety w ciąży mogą bez wahania zastosować EpiPen ze względu na niebezpieczeństwo utraty ich życia lub życia ich dziecka.

EpiPen Senior a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie przypuszcza się, aby lek EpiPen Senior miał jakikolwiek wpływ na niemowlęta karmione piersią.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Jest to szczególnie istotne jeśli pacjent przyjmuje następujące leki:

 • leki przeciwdepresyjne, jak trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne lub inhibitory monoaminooksydazy (inhibitory MAO), ponieważ mogą one nasilać działanie epinefryny
 • leki stosowane w chorobie Parkinsona, takie jak inhibitory katecholo-O-metylotransferazy (inhibitory COMT) i lewodopa, ze względu na możliwość nasilenia działania epinefryny
 • leki zwiększające podatność serca na występowanie zaburzeń rytmu serca (arytmii), jak digoksyna lub chinidyna
 • leki należące do grupy antagonistów receptora beta-adrenergicznego (beta-blokery) stosowane w chorobach serca lub leki stosowane w chorobach układu nerwowego, ze względu na możliwość osłabienia działania epinefryny
 • leki stosowane w chorobach tarczycy
 • leki ułatwiające oddychanie stosowane w astmie (teofilina)
 • leki stosowane podczas porodu (oksytocyna)
 • leki stosowane w uczuleniach, takie jak difenylhydramina lub chlorfenamina (leki przeciwhistaminowe)
 • leki wpływające na układ nerwowy (parasympatykolityki)

Pacjenci z cukrzycą powinni starannie kontrolować stężenie glukozy po zastosowaniu leku EpiPen, ponieważ epinefryna może wpływać na ilość wydzielanej insuliny i przez to zwiększać stężenie glukozy we krwi.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

EpiPen Senior a alkohol

Osoby spożywające alkohol powinny poinformować o tym lekarza, ponieważ alkohol może nasilać działanie epinefryny.

EpiPen Senior a prowadzenie pojazdów

Podanie epinefryny we wstrzyknięciu nie wpłynie na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn, ale może ona być zaburzona na skutek ciężkiej reakcji alergicznej. W takim przypadku nie należy prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek EpiPen Senior?

 • lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C
 • nie przechowywać w lodówce ani nie zamrażać
 • przechowywać wstrzykiwacz w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem
 • należy pamiętać, aby w pewnych odstępach czasu sprawdzać zawartość szklanego pojemnika automatycznego wstrzykiwacza EpiPen i upewnić się, że roztwór jest przejrzysty i nie zmienia barwy  - należy pozbyć się wstrzykiwacza automatycznego i wymienić go na nowy, jeżeli roztwór uległ przebarwieniu lub zawiera osad

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
EpiPen Senior a ciąża
EpiPen Senior a karmienie piersią
Interakcje
EpiPen Senior a alkohol
EpiPen Senior a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logo Instagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo