Poradnik

Erlis (Tadalafilum)

Erlis to lek w postaci tabletek powlekanych, którego substancją czynną jest tadalafil. Lek ten przeznaczony jest dla dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli stanu, w którym mężczyzna nie może osiągnąć lub utrzymać wzwodu odpowiedniego do odbycia stosunku płciowego.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaErlis
Nazwa międzynarodowaTadalafilum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 2,5 mg
 • 5 mg
 • 10 mg
 • 20 mg
PostaćTabletki powlekane
Skład - substancja czynna

Tadalafil

Skład - substancje pomocnicze
 • laktoza jednowodna
 • celuloza mikrokrystaliczna
 • powidon K-30
 • poloksamer typ 188
 • laurylosiarczan sodu
 • kroskarmeloza sodowa
 • bezwodna krzemionka koloidalna
 • stearynian magnezu
 • alkohol poliwinylowy
 • makrogol 3350
 • talk (dawka 2,5 mg)
 • dwutlenek tytanu (E 171) (dawka 2,5 mg)
 • żółty tlenek żelaza (dawka 5 mg, 10 mg i 20 mg)
 • czerwony tlenek żelaza (dawka 5 mg, 10 mg i 20 mg)
Dostępne opakowania
 • 2 tabletki powlekane (dawka 20 mg)
 • 4 tabletki powlekane (dawka 10 mg i 20 mg)
 • 8 tabletek powlekanych (dawka 20 mg)
 • 12 tabletek powlekanych (dawka 20 mg)
 • 14 tabletek powlekanych (dawka 5 mg)
 • 28 tabletek powlekanych (dawka 2,5 mg i 5 mg)
 • 84 tabletki powlekane (dawka 5 mg)
Działanie / właściwości

Wspomaganie erekcji.

Zastosowanie

Leczenie zaburzeń erekcji u dorosłych mężczyzn.

Przeciwwskazania
 • uczulenie na tadalafil lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku 
 • jednoczesne stosowanie azotanów organicznych w jakiejkolwiek postaci lub innych donorów tlenku azotu, np. azotyn amylu; jest to grupa leków („azotany”) stosowanych w leczeniu dławicy piersiowej („ból w klatce piersiowej”)
 • ciężka choroba serca lub pacjent przebył zawał serca w ciągu ostatnich 90 dni
 • przebyty udar w ciągu ostatnich 6 miesięcy
 • niskie ciśnienie krwi lub niekontrolowane wysokie ciśnienie krwi
 • utrata wzroku w wyniku niezwiązanej z zapaleniem tętnic przedniej niedokrwiennej neuropatii nerwu wzrokowego (ang. NAION), określaną jako „porażenie oka”
 • stosowanie riocyguatu; jest to lek stosowany w leczeniu nadciśnienia płucnego (tj. wysokiego ciśnienia krwi w płucach) i przewlekłego zakrzepowo - zatorowego nadciśnienia płucnego (tj. wysokiego ciśnienia w płucach spowodowanego przez zakrzepy krwi)
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • niedokrwistość sierpowatokrwinkowa (nieprawidłowy kształt czerwonych krwinek)
 • szpiczak mnogi (nowotwór szpiku kostnego)
 • białaczka (nowotwór komórek krwi)
 • jakiekolwiek zniekształcenie członka
 • ciężka choroba wątroby
 • ciężka choroba nerek
 • po przebytych zabiegach chirurgicznych w obrębie miednicy
 • po całkowitym lub częściowym usunięciu gruczołu krokowego, podczas którego nerwy gruczołu krokowego są przecinane (radykalna prostatektomia bez oszczędzania nerwów)
 • jeśli wystąpi nagłe pogorszenie widzenia lub nagła utrata wzroku
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Częste (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 10 pacjentów):

 • ból głowy
 • ból pleców
 • ból mięśni
 • ból rąk i nóg
 • zaczerwienienie twarzy
 • przekrwienie błony śluzowej nosa
 • niestrawność
Możliwe interakcje z
 • azotanami
 • lekami blokującymi receptory α - adrenergiczne (stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego lub objawów ze strony układu moczowego spowodowanych łagodnym rozrostem gruczołu krokowego)
 • innymi lekami stosowanymi w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi
 • riocyguatem
 • inhibitorami 5 - alfa - reduktazy (stosowane w leczeniu łagodnego rozrostu gruczołu krokowego)
 • lekami, takimi jak ketokonazol w tabletkach (stosowany w leczeniu zakażeń grzybiczych) i inhibitory proteazy stosowane w leczeniu AIDS lub zakażenia wirusem HIV
 • fenobarbitalem, fenytoiną i karbamazepiną (leki przeciwdrgawkowe)
 • ryfampicyną, erytromycyną, klarytromycyną lub itrakonazolem
 • innymi metodami leczenia zaburzeń erekcji
Ciąża

Lek nie jest przeznaczony do stosowania przez kobiety.

Karmienie piersią

Lek nie jest przeznaczony do stosowania przez kobiety.

Dzieci

Erlis nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Nie przeprowadzono badań stwierdzających wpływ leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn. Z uwagi na fakt zgłaszania wśród działań niepożądanych zawrotów głowy, pacjenci powinni poznać swoją reakcję na lek, zanim przystąpią do prowadzenia pojazdów lub obsługi urządzeń mechanicznych.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Erlis?

Lek Erlis zawiera jako substancją czynną tadalafil, który należy do grupy leków nazywanych inhibitorami fosfodiesterazy typu 5. Po stymulacji seksualnej tadalafil pomaga w rozszerzeniu naczyń krwionośnych członka, co umożliwia napływ krwi do członka, prowadząc tym samym do erekcji. Lek nie pomaga pacjentom, u których nie występują zaburzenia erekcji.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Erlis?

Lek Erlis stosuje się u dorosłych mężczyzn w celu leczenia zaburzeń erekcji. Aby lek wykazał się skutecznością, konieczna jest stymulacja seksualna. Lek nie jest przeznaczony do stosowania u kobiet.

Dawkowanie

Jak stosować lek Erlis?

Lek Erlis należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Ogólne zasady stosowania:

 • tabletki leku Erlis są przeznaczone do stosowania doustnego tylko u mężczyzn
 • tabletki należy połykać w całości, popijając niewielką ilością wody
 • tabletki można przyjmować z posiłkiem lub niezależnie od posiłku
 • nie należy przyjmować leku Erlis częściej niż raz na dobę
 • przyjmowanie leku Erlis raz na dobę może być korzystne w przypadku mężczyzn, którzy zamierzają podejmować aktywność seksualną dwa razy na tydzień lub częściej
 • ważne jest, aby mieć świadomość, że lek Erlis nie działa przy braku stymulacji seksualnej

Dawka 5 mg:

Leczenie zaburzeń erekcji:

 • zalecana dawka to jedna tabletka 5 mg raz na dobę, przyjmowana w przybliżeniu o tej samej porze dnia
 • lekarz może zmienić dawkę na 2,5 mg w zależności od odpowiedzi pacjenta na lek Erlis. Należy wtedy stosować tabletkę 2,5 mg

Leczenie objawów łagodnego rozrostu gruczołu krokowego:

 • dawka to jedna tabletka 5 mg, przyjmowana raz na dobę, w przybliżeniu o tej samej porze dnia
 • jeżeli u pacjenta występuje łagodny rozrost gruczołu krokowego oraz zaburzenia erekcji to dawka - tabletka 5 mg raz na dobę pozostaje bez zmian

Dawka 10 i 20 mg:

 • zalecana dawka początkowa to jedna tabletka 10 mg, przyjmowane przed planowaną aktywnością seksualną
 • u pacjentów, u których dawka 10 mg nie powoduje odpowiedniego efektu, można zastosować dawkę 20 mg
 • lek Erlis należy zażyć przynajmniej 30 minut przed planowaną aktywnością seksualną
 • lek Erlis może jeszcze być skuteczny do 36 godzin po przyjęciu tabletki

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku

Należy powiadomić o tym lekarza. Mogą wystąpić działania niepożądane.

Pominięcie zastosowania leku

Od razu po przypomnieniu należy przyjąć dawkę, ale nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej tabletki. Nie należy przyjmować leku Erlis częściej niż raz na dobę.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Erlis?

Leku Erlis nie wolno stosować:

 • w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą
 • podczas leczenia organicznymi azotanami (nasilenie działania hipotensyjnego azotanów)
 • u pacjentów z ciężką chorobą serca
 • u pacjentów, którzy przebyli zawał w przeciągu ostatnich 90 dni
 • jeśli pacjent przebył udar w ciągu ostatnich 6 miesięcy
 • u pacjentów z nadciśnieniem, niedociśnieniem lub niekontrolowanymi arytmiami
 • u pacjentów, u których nastąpiła utrata wzroku w jednym oku w wyniku nietętniczej przedniej niedokrwiennej neuropatii nerwu wzrokowego
 • u pacjentów przyjmujących riocyguat (lek stosowany w leczeniu nadciśnienia płucnego)

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Erlis może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta. 

Należy zaprzestać stosowania leku Erlis i natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych poniżej działań niepożądanych:

 • reakcje alergiczne, w tym wysypki (niezbyt często)
 • ból w klatce piersiowej - nie wolno stosować azotanów, należy natychmiast zwrócić się po pomoc lekarską (niezbyt często)
 • priapizm - przedłużona i być może bolesna erekcja po przyjęciu leku Erlis (rzadko); jeśli wystąpiła taka erekcja i trwa nieprzerwanie dłużej niż 4 godziny, to należy natychmiast skontaktować się z lekarzem
 • nagła utrata widzenia (rzadko)

Inne działania nieporządane.

Częste (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 10 pacjentów):

 • ból głowy
 • ból pleców
 • ból mięśni
 • ból rąk i nóg
 • zaczerwienienie twarzy
 • przekrwienie błony śluzowej nosa
 • niestrawność

Niezbyt częste (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 100 pacjentów):

 • zawroty głowy
 • ból brzucha
 • nudności, wymioty
 • zarzucanie treści żołądkowej do przełyku (refluks)
 • niewyraźne widzenie
 • ból oczu
 • trudności w oddychaniu
 • obecność krwi w moczu
 • przedłużony czas trwania wzwodu, uczucie kołatania serca
 • szybkie bicie serca
 • wysokie ciśnienie krwi
 • niskie ciśnienie krwi
 • krwawienie z nosa
 • dzwonienie w uszach
 • obrzęk rąk, stóp lub kostek
 • uczucie zmęczenia

Rzadkie (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 1000 pacjentów):

 • omdlenia
 • drgawki
 • przemijająca utrata pamięci
 • obrzęk powiek
 • zaczerwienienie oczu
 • nagłe pogorszenie lub utrata słuchu
 • pokrzywka (swędzące, czerwone uwypuklenia na powierzchni skóry)
 • krwawienie z prącia
 • obecność krwi w nasieniu
 • zwiększona potliwość

Zawał serca i udar były rzadko zgłaszane u mężczyzn przyjmujących tadalafil. Większość z nich miała problemy z sercem przed rozpoczęciem stosowania tadalafilu.

Istnieją doniesienia o rzadkich przypadkach pojawienia się częściowego, przemijającego lub trwałego osłabienia widzenia lub utraty widzenia w jednym lub obydwu oczach.

U mężczyzn przyjmujących tadalafil zgłoszono występowanie kilku dodatkowych rzadkich działań niepożądanych, których nie obserwowano podczas badań klinicznych. Należą do nich:

 • migrena
 • obrzęk twarzy
 • ciężkie reakcje alergiczne powodujące obrzęk twarzy i gardła
 • nasilone wysypki skórne
 • zaburzenia objawiające się napływem krwi do oczu
 • nieregularne bicie serca
 • dławica piersiowa
 • nagła śmierć sercowa

Działanie niepożądane zawroty głowy było zgłaszane częściej u mężczyzn w wieku powyżej 75 lat przyjmujących tadalafil. Biegunka była zgłaszana częściej u mężczyzn w wieku powyżej 65 lat przyjmujących tadalafil.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Erlis należy omówić to z lekarzem.

Należy pamiętać, że aktywność seksualna stanowi dodatkowe obciążenie dla serca, co wiąże się z ryzykiem u pacjentów z chorobami serca. W przypadku występowania problemów z sercem należy poinformować o tym lekarza.

Łagodny rozrost gruczołu krokowego i rak gruczołu krokowego mogą mieć takie same objawy, dlatego lekarz przeprowadzi badanie w kierunku występowania raka gruczołu krokowego przed rozpoczęciem stosowania leku Erlis w leczeniu objawów łagodnego rozrostu gruczołu krokowego. Leku Erlis nie stosuje się w leczeniu raka gruczołu krokowego.

Przed przyjęciem leku pacjent powinien poinformować lekarza, jeśli występuje u niego którykolwiek z poniższych przypadków:

 • niedokrwistość sierpowatokrwinkowa (nieprawidłowy kształt czerwonych krwinek)
 • szpiczak mnogi (nowotwór szpiku kostnego)
 • białaczka (nowotwór komórek krwi)
 • jakiekolwiek zniekształcenia członka
 • ciężkie choroby wątroby i / lub nerek

Nie wiadomo czy lek jest skuteczny u pacjentów:

 • po przebytych zabiegach chirurgicznych w obrębie miednicy
 • po całkowitym lub częściowym usunięciu gruczołu krokowego

Należy przerwać stosowanie leku i niezwłocznie skonsultować się z lekarzem, jeśli wystąpi:

 • nagłe pogorszenie widzenia lub nagła utrata wzroku
 • nagłe pogorszenie lub nagła utrata słuchu

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Erlis a ciąża

Lek nie jest przeznaczony do stosowania przez kobiety.

Erlis a karmienie piersią

Lek nie jest przeznaczony do stosowania przez kobiety.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Nie wolno przyjmować leku Erlis w przypadku stosowania azotanów.

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę, jeśli stosowane są:

 • leki blokujące receptory α - adrenergiczne (stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego lub objawów ze strony układu moczowego spowodowanych łagodnym rozrostem gruczołu krokowego)
 • inne leki stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi
 • riocyguat
 • inhibitory 5-alfa-reduktazy (stosowane w leczeniu łagodnego rozrostu gruczołu krokowego)
 • leki, takie jak ketokonazol w tabletkach (stosowany w leczeniu zakażeń grzybiczych) i inhibitory proteazy stosowane w leczeniu AIDS lub zakażenia wirusem HIV
 • fenobarbital, fenytoina i karbamazepina (leki przeciwdrgawkowe)
 • ryfampicyna, erytromycyna, klarytromycyna lub itrakonazol
 • inne metody leczenia zaburzeń erekcji

Lek Erlis z jedzeniem i piciem

 • sok grejpfrutowy może wpływać na skuteczność leku Erlis i dlatego pijąc go, należy zachować ostrożność

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Erlis a alkohol

Jednoczesne stosowanie leku Erlis nie wpływało na stężenie alkoholu we krwi. Jeżeli pacjent przyjął lek Erlis lub planuje jego przyjęcie, nie powinien spożywać dużych ilości alkoholu (stężenie alkoholu we krwi 0,08% lub powyżej), ponieważ może to zwiększyć ryzyko wystąpienia zawrotów głowy przy wstawaniu. Spożywanie alkoholu może wpływać na zdolność pacjenta do uzyskania erekcji i może spowodować przemijające obniżenie ciśnienia tętniczego krwi.

Erlis a prowadzenie pojazdów

Nie przeprowadzono badań stwierdzających wpływ leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn. Ze względu na zgłaszanie wśród działań niepożądanych zawrotów głowy, pacjenci powinni poznać swoją reakcję na lek, zanim przystąpią do prowadzenia pojazdów lub obsługi urządzeń mechanicznych.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Erlis?

Lek Erlis należy przechowywać:

 • w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania leku

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Erlis a ciąża
Erlis a karmienie piersią
Interakcje
Erlis a alkohol
Erlis a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logo Instagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo