Poradnik
projekt opalanie
Escitalopram Bluefish (Escitalopramum)

Escitalopram Bluefish (Escitalopramum)

Lek  Escitalopram Bluefish zawiera substancję czynną escytalopram. Wykazuje działanie przeciwdepresyjne. 

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaEscitalopram Bluefish
Nazwa międzynarodowaEscitalopramum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 10 mg
 • 20 mg
PostaćTabletki powlekane
Skład - substancja czynna

Escytalopram

Skład - substancje pomocnicze
 • celuloza mikrokrystaliczna
 • krzemionka koloidalna bezwodna
 • kroskarmeloza sodowa
 • talk
 • stearynian magnezu
 • dwutlenek tytanu (E 171)
 • hypromeloza
 • makrogol 400
 • polisorbat 80
Dostępne opakowania

Dawka 10 mg:

 • 28 tabletek powlekanych

Dawka 20 mg:

 • 28 tabletek powlekanych
Działanie / właściwości
 • przeciwdepresyjne
 • przeciwlękowe
Zastosowanie
 • leczenie depresji (duże epizody depresji)
 • leczenie zaburzeń lękowych
Przeciwwskazania
 • uczulenie na escytalopram lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • stosowanie innych leków należących do grupy inhibitorów MAO
 • wrodzona skłonność do zaburzeń rytmu serca
 • stosowanie leków w leczeniu zaburzeń rymu serca, które mogą wpływać na czynność serca
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • padaczka
 • zaburzenia czynności wątroby lub nerek
 • cukrzyca
 • obniżony poziom sodu w surowicy krwi
 • choroba niedokrwienna serca
 • skłonność do łatwiejszego powstawania krwawień lub siniaków
 • problemy z sercem (przebyty niedawno zawał serca, zwolniona akcja serca)
 • omdlenia, zapaść
 • leczenie elektrowstrząsami
 • zawroty głowy podczas wstawania
 • problemy z oczami, np. podwyższone ciśnienie w gałce ocznej
 • w przypadku zaburzeń afektywnych dwubiegunowych może wystąpić faza maniakalna, która charakteryzuje się niezwykłymi i szybko zmieniającymi się pomysłami, nieuzasadnionym uczuciem szczęścia i nadmierną aktywnością fizyczną - należy zwrócić się do lekarza, gdy takie objawy pojawią się
 • w pierwszych tygodniach leczenia mogą również wystąpić takie objawy, jak niepokój lub trudności w pozycji siedzącej lub stojącej w bezruchu - w razie pojawienia się takich objawów należy natychmiast poinformować o tym lekarza
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo często (mogą wystąpić u więcej niż 1 na 10 pacjentów):

 • mdłości (nudności)
 • ból głowy

Często (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 10 pacjentów):

 • niedrożność nosa lub katar (zapalenie zatok)
 • zmniejszenie lub zwiększenie łaknienia
 • lęk, niepokój psychoruchowy
 • nietypowe sny, trudności w zasypianiu
 • senność
 • zawroty głowy
 • ziewanie
 • drżenia
 • uczucie kłucia w obrębie skóry
 • biegunka lub zaparcia
 • wymioty
 • suchość w jamie ustnej
 • nasilone pocenie się
 • bóle mięśni i stawów
 • zaburzenia seksualne (opóźnienie wytrysku, zaburzenia wzwodu, osłabienie popędu płciowego oraz trudności w osiąganiu orgazmu u kobiet)
 • uczucie zmęczenia
 • podwyższona temperatura ciała
 • wzrost masy ciała
Możliwe interakcje z
 • nieselektywnymi inhibitorami monoaminooksydazy (MAO), które zawierają iproniazyd, izokarboksazyd, nialamid i tranylcyprominę
 • odwracalnymi, selektywnymi inhibitorami monoaminooksydazy A (MAO - A), np. moklobemidem
 • nieodwracalnymi inhibitorami monoaminooksydazy B (MAO - B), zawierającymi selegilinę
 • linezolidem
 • litem
 • sumatryptanem
 • cymetydyną, lanzoprazolem i omeprazolem
 • flukonazolem
 • fluwoksaminą
 • tyklopidyną
 • kwasem acetylosalicylowym i niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi
 • lekami przeciwzakrzepowymi
 • neuroleptykami
 • lekami przeciwdepresyjnymi
 • lekami przeciwmalarycznymi
 • lekami przeciwbakteryjnymi
 • lekami przeciwhistaminowymi
 • tramadolem
 • zielem dziurawca lub preparatami zawierającymi wyciąg z dziurawca
 • lekami zmniejszającymi stężenie potasu lub magnezu we krwi
Ciąża

Nie należy stosować leku podczas ciąży, dopóki nie omówi się z lekarzem ryzyka i korzyści wynikających ze stosowania leku.

Karmienie piersią

Nie należy stosować leku podczas karmienia piersią, dopóki nie omówi się z lekarzem ryzyka i korzyści wynikających ze stosowania leku.

Dzieci

Leku nie należy stosować u dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia.

W przypadku przyjmowania leków tej klasy, pacjenci w wieku poniżej 18 lat narażeni są na zwiększone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych, takich jak próby samobójcze, myśli samobójcze i wrogość (szczególnie agresja, zachowania buntownicze i przejawy gniewu).

Brak jest  danych odnośnie bezpieczeństwa długoterminowego stosowania escytalopramu w tej grupie wiekowej dotyczących wzrostu, dojrzewania oraz rozwoju poznawczego i rozwoju zachowania.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn, dopóki nie stwierdzi się, jaki wpływ wywiera lek na organizm.

Działanie i właściwości

Jak działa lek  Escitalopram Bluefish?

Lek Escitalopram Bluefish zawiera escytalopram, który należy do grupy leków przeciwdepresyjnych, zwanych również selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny SSRI. Lek ten działaja na układ serotoninowy w mózgu poprzez zwiększenie stężenia serotoniny. Zaburzenia układu serotoninowego są istotnym czynnikiem wpływającym na rozwój depresji i chorób z nią związanych.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Escitalopram Bluefish?

Lek Escitalopram Bluefish stosuje się w:

 • leczeniu depresji (duże epizody depresyjne)
 • leczeniu zaburzeń lękowych tj. zaburzenia lękowe z napadami lęku z agorafobią lub bez agorafobii, lęku społecznego, uogólnionych zaburzeń lękowych
 • w leczeniu zaburzeń obsesyjno - kompulsyjnych

Dawkowanie

Jak stosować lek Escitalopram Bluefish?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skontaktować sie z lekarzem lub farmaceutą.

Zasady i sposób podawania leku

 • lek można przyjmować podczas posiłków lub niezależnie od posiłków
 • tabletki należy połykać popijając wodą
 • nie należy ich rozgryzać, ponieważ są gorzkie w smaku
 • w razie potrzeby tabletkę można przełamać na dwie części, umieszczając ją na płaskiej powierzchni rowkiem do góry a następnie przycisnąć jej brzegi palcami wskazującymi obu rąk
 • poprawa może nastąpić dopiero po upływie kilku tygodni leczenia
 • lek należy stosować tak długo, jak to zaleci lekarz
 • zaleca się  kontynuowanie leczenia przez co najmniej 6 miesięcy po odzyskaniu dobrego samopoczucia

Depresja

 • zwykle zalecana dawka leku Escitalopram Bluefish wynosi 10 mg, przyjmowana w pojedynczej dawce dobowej
 • dawka może być zwiększana przez lekarza do dawki maksymalnej, tj. 20 mg na dobę

Zaburzenie lękowe z napadami lęku

 • dawka początkowa leku Escitalopram Bluefish wynosi 5 mg raz na dobę w pierwszym tygodniu leczenia, następnie dawkę zwiększa się do 10 mg na dobę
 • dawka może być następnie zwiększana przez lekarza do dawki maksymalnej, tj. 20 mg na dobę

Fobia społeczna

 • zwykle zalecana dawka leku Escitalopram Bluefish wynosi 10 mg, przyjmowana w pojedynczej dawce dobowej
 • dawka może następnie przez lekarza zostać zmniejszona do 5 mg na dobę lub zwiększona maksymalnie do 20 mg na dobę, zależnie od reakcji pacjenta na lek

Uogólnione zaburzenia lękowe

 • zwykle zalecana dawka leku Escitalopram Bluefish wynosi 10 mg, przyjmowana w pojedynczej dawce dobowej
 • dawka może być zwiększana przez lekarza do dawki maksymalnej, tj. 20 mg na dobę

Zaburzenie obsesyjno - kompulsywne

 • zwykle zalecana dawka leku Escitalopram Bluefish wynosi 10 mg, przyjmowana w pojedynczej dawce dobowej
 • dawka może być zwiększana przez lekarza do dawki maksymalnej, tj. 20 mg na dobę

Pacjenci w podeszłym wieku (powyżej 65 lat)

 • zalecana dawka początkowa leku Escitalopram Bluefish to 5 mg, przyjmowana w pojedynczej dawce dobowej
 • dawka może być zwiększana przez lekarza do 10 mg na dobę

Dzieci i młodzież (w wieku poniżej 18 lat)

 • leku Escitalopram Bluefish nie należy zwykle stosować u dzieci i młodzieży

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Escitalopram Bluefish

 • w przypadku zażycia większej niż przepisana dawki leku Escitalopram Bluefish, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub zgłosić się do izby przyjęć najbliższego szpitala
 • należy to uczynić nawet wtedy, gdy pacjent nie odczuwa żadnych dolegliwości
 • do objawów przedawkowania zalicza się zawroty głowy, drżenia, pobudzenie, drgawki, śpiączkę, nudności, wymioty, zaburzenia rytmu serca, obniżenie ciśnienia krwi oraz zaburzenia gospodarki wodno - elektrolitowej
 • na wizytę u lekarza lub w szpitalu należy zabrać opakowanie leku Escitalopram Bluefish

Pominięcie zastosowania leku Escitalopram Bluefish

 • nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki
 • jeśli pacjent zapomniał przyjąć dawkę i przypomniał sobie o tym przed zaśnięciem, powinien natychmiast przyjąć pominiętą dawkę
 • należy przyjąć kolejną dawkę następnego dnia
 • jeśli pacjent przypomni sobie o pominięciu dawki w nocy lub następnego dnia, powinien zrezygnować z pominiętej dawki i przyjąć następną dawkę o zwykłej porze

Przerwanie stosowania leku Escitalopram Bluefish

 • nie należy przerywać stosowania leku Escitalopram Bluefish, dopóki nie zaleci tego lekarz
 • kiedy pacjent kończy leczenie, zazwyczaj zaleca się stopniowe zmniejszanie dawki leku Escitalopram Bluefish przez okres kilku tygodni
 • po przerwaniu stosowania leku Escitalopram Bluefish, zwłaszcza, jeśli jest ono nagłe, pacjent może odczuwać objawy odstawienia
 • objawy te są częste, a ryzyko ich większe, gdy lek Escitalopram Bluefish był stosowany przez długi czas, w dużych dawkach lub gdy dawkę zbyt szybko zmniejszono
 • u większości pacjentów objawy są łagodne i ustępują samoistnie w ciągu dwóch tygodni
 • u niektórych pacjentów mogą być jednak bardziej nasilone lub utrzymywać się dłużej (2 - 3 miesiące lub dłużej)
 • w razie wystąpienia ciężkich objawów odstawienia po przerwaniu stosowania leku Escitalopram Bluefish, należy skontaktować się z lekarzem
 • lekarz może zalecić powtórne rozpoczęcie przyjmowania leku i wolniejsze jego odstawianie
 • do objawów odstawienia zalicza się zawroty głowy (niepewny chód, zaburzenia równowagi), uczucie mrowienia, uczucie pieczenia oraz (rzadziej) uczucie porażenia prądem elektrycznym, również w głowie, zaburzenia snu (wyraziste sny, koszmary senne, bezsenność), uczucie niepokoju, ból głowy, mdłości (nudności), pocenie się (w tym poty nocne), niepokój psychoruchowy lub pobudzenie, drżenia, uczucie dezorientacji, chwiejność emocjonalną lub drażliwość, biegunkę (luźne stolce), zaburzenia widzenia, silne bicie serca lub kołatanie serca

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Escitalopram Bluefish?

Leku Escitalopram Bluefish nie należy stosować, w przypadku:

 • uczulenie na escytalopram lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • stosowania innych leków, należących do grupy inhibitorów MAO, w tym selegiliny (stosowanej w leczeniu choroby Parkinsona), moklobemidu (stosowany w leczeniu depresji) i linezolidu (antybiotyk)
 • wrodzonej skłonności do zaburzeń rytmu serca lub występowania w przeszłości epizodów zaburzeń rytmu serca (stwierdzony w EKG, badaniu oceniającym czynność serca)
 • stosowania innych leków w leczeniu zaburzeń rytmu serca lub mogących wpływać na czynność serca 

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Escitalopram Bluefish może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Działania niepożądane zazwyczaj ustępują po paru tygodniach leczenia.

Należy pamiętać, że niektóre z tych działań mogą być również objawami choroby, i ustąpią wraz z poprawą samopoczucia.

W razie wystąpienia podczas leczenia jakiegokolwiek z poniższych działań niepożądanych, należy skontaktować się z lekarzem:

Niezbyt często (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 100 pacjentów):

 • nietypowe krwawienia, w tym krwawienia z przewodu pokarmowego

Rzadko (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 1000 pacjentów):

 • obrzęk skóry, języka, warg lub twarzy lub trudności w oddychaniu lub połykaniu - jest to reakcja alergiczna
 • wysoka gorączka, pobudzenie, splątanie (dezorientacja), drżenia i gwałtowne kurcze mięśni, które mogą być objawami rzadkiego zaburzenia zwanego zespołem serotoninowym

Nieznane (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

 • trudności w oddawaniu moczu
 • napady drgawkowe
 • żółte zabarwienie skóry i białkówki oczu, będące objawem zaburzenia czynności wątroby i (lub) zapalenia wątroby
 • szybkie, nieregularne bicie serca, omdlenie, które mogą być objawami zagrażających życiu zaburzeń rytmu serca, zwanych torsade de pointes
 • myśli i zachowania samobójcze

Zgłaszano ponadto również nastepujące działania niepożądane:

Bardzo często (występują u więcej niż 1 na 10 pacjentów):

 • mdłości (nudności)
 • ból głowy

Często (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 10 pacjentów):

 • niedrożność nosa lub katar (zapalenie zatok)
 • zmniejszenie lub zwiększenie łaknienia
 • lęk, niepokój psychoruchowy
 • nietypowe sny
 • trudności w zasypianiu
 • senność
 • zawroty głowy
 • ziewanie
 • drżenia
 • uczucie kłucia w obrębie skóry
 • biegunka lub zaparcia
 • wymioty
 • suchość w jamie ustnej
 • nasilone pocenie się
 • bóle mięśni i stawów
 • zaburzenia seksualne (opóźnienie wytrysku, zaburzenia wzwodu, osłabienie popędu płciowego oraz trudności w osiąganiu orgazmu u kobiet)
 • uczucie zmęczenia
 • gorączka
 • zwiększenie masy ciała

Niezbyt często (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 100 pacjentów):

 • pokrzywka, wysypka, świąd
 • zgrzytanie zębami
 • pobudzenie, nerwowość
 • napad lęku
 • stany splątania (dezorientacji)
 • zaburzenia snu
 • zaburzenia smaku
 • omdlenie
 • rozszerzenie źrenic oraz zaburzenia widzenia
 • dzwonienie w uszach (szumy uszne)
 • wypadanie włosów
 • nadmierne krwawienie miesiączkowe
 • nieregularne miesiączki
 • zmniejszenie masy ciała
 • szybkie bicia serca
 • obrzęki kończyn górnych lub dolnych
 • krwawienie z nosa

Rzadko (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 1000 pacjentów):

 • agresja
 • depersonalizacja (poczucie utraty własnej tożsamości)
 • omamy
 • wolne bicia serca

Nieznane (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

 • zmniejszenie stężenia sodu we krwi, co objawia się nudnościami i złym samopoczuciem z osłabieniem mięśni lub splątaniem
 • zawroty głowy po przyjęciu pozycji stojącej z powodu obniżenia ciśnienia tętniczego - jest to niedociśnienie ortostatyczne
 • nieprawidłowe wyniki prób czynnościowych wątroby - zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych we krwi
 • zaburzenia ruchowe (mimowolne ruchy mięśni)
 • bolesny wzwód prącia (priapizm)
 • objawy nasilonego krwawienia, np. w obrębie skóry lub z błon śluzowych (wybroczyny)
 • nagły obrzęk skóry lub błon śluzowych - obrzęk naczynioruchowy
 • zwiększenie ilości wydalanego moczu (niewłaściwe wydzielanie hormonu antydiuretycznego - wazopresyny)
 • mlekotok u kobiet, które nie karmią piersią
 • mania
 • zmiany rytmu serca 

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku Escitalopram Bluefish należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą w przypadku:

 • gdy pacjent ma padaczkę- stosowanie leku Escitalopram Bluefish należy przerwać, jeśli napady drgawkowe wystąpią po raz pierwszy lub zwiększy się ich częstość 
 • gdy pacjent ma zaburzenia czynności wątroby lub nerek - lekarz może uznać za konieczne dostosowanie dawki
 • gdy pacjent ma cukrzycę - lek może wpływać na kontrolę stężenia glukozy we krwi, dlatego konieczne może okazać się dostosowanie dawki insuliny i (lub) doustnych leków przeciwcukrzycowych
 • gdy pacjent ma zmniejszone stężenie sodu we krwi
 • gdy pacjent ma skłonność do łatwiejszego powstawania krwawień lub siniaków
 • gdy pacjent jest leczony elektrowstrząsami
 • gdy pacjent ma chorobę niedokrwienną serca
 • gdy u pacjenta występują lub występowały problemy z sercem lub jeśli pacjent przebył niedawno zawał serca
 • gdy pacjent ma w spoczynku zwolnioną akcję serca i (lub) podejrzewa się niedobór elektrolitów na skutek przedłużającej się ciężkiej biegunki, wymiotów lub przyjmowania leków moczopędnych
 • gdy pacjent ma szybkie lub nieregularne bicie serca, omdlenia, zapaść lub zawroty głowy podczas wstawania, które to objawy mogą wskazywać na zaburzenia rytmu serca
 • gdy pacjent ma lub miał w przeszłości problemy z oczami, takie jak niektóre rodzaje jaskry (czyli podwyższone ciśnienie w oku)

U niektórych pacjentów w przypadku zaburzeń afektywnych dwubiegunowych może wystąpić faza maniakalna, która charakteryzuje się niezwykłymi i szybko zmieniającymi się pomysłami, nieuzasadnionym uczuciem szczęścia i nadmierną aktywnością fizyczną - należy zwrócić się do lekarza, gdy takie pojawią się takie objawy.

W pierwszych tygodniach leczenia mogą również wystąpić takie objawy, jak niepokój lub trudności w pozycji siedzącej lub stojącej w bezruchu - w razie pojawienia się takich objawów należy natychmiast poinformować o tym lekarza.

Myśli samobójcze oraz nasilenie depresji lub zaburzeń lękowych

Osoby, u których występuje depresja lub zaburzenia lękowe, mogą czasami mieć myśli o samookaleczeniu lub o popełnieniu samobójstwa. Takie objawy czy zachowanie mogą nasilać się na początku stosowania leków przeciwdepresyjnych, ponieważ leki te zaczynają działać zazwyczaj dopiero po upływie około 2 tygodni, czasem później.

Wystąpienie powyższych objawów jest bardziej prawdopodobne u:

 • pacjentów, u których już wcześniej występowały myśli o samookaleczeniu lub samobójstwie
 • młodych, dorosłych pacjentów - dane z badań klinicznych wykazują zwiększone ryzyko zachowań samobójczych u osób w wieku poniżej 25 lat z zaburzeniami psychicznymi, którzy byli leczeni lekami przeciwdepresyjnymi
 • jeśli u pacjenta pojawią się myśli o samookaleczeniu lub samobójstwie, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać się do szpitala
 • pomocne może okazać się poinformowanie krewnych lub przyjaciół o depresji lub zaburzeniach lękowych oraz poproszenie o przeczytanie tej ulotki
 • pacjent może poprosić o informowanie go, gdy zauważą, że depresja lub lęk się nasiliły lub wystąpiły niepokojące zmiany w zachowaniu

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Escitalopram Bluefish a ciąża

Jeśli pacjenta jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy stosować leku Escitalopram Bluefish podczas ciąży, dopóki nie omówi się z lekarzem ryzyka i korzyści wynikających ze stosowania leku.

Jeśli pacjentka stosuje lek Escitalopram Bluefish w ciągu ostatnich 3 miesięcy ciąży, powinna zdawać sobie sprawę, że u noworodka mogą wystąpić następujące objawy:

 • trudności w oddychaniu
 • sina skóra
 • drgawki
 • wahania ciepłoty ciała
 • trudności z przyjmowaniem pokarmu
 • wymioty
 • małe stężenie glukozy we krwi
 • sztywność lub wiotkość mięśni
 • wzmożone odruchy, drżenia, drżączka
 • drażliwość
 • letarg
 • ciągły płacz
 • senność i trudności z zasypianiem

Jeśli u noworodka wystąpi jakikolwiek z tych objawów, należy natychmiast zgłosić się do lekarza.

Lek taki jak Escitalopram Bluefish, stosowany podczas ciąży, szczególnie podczas ostatnich 3 miesięcy ciąży, może zwiększać u nowo narodzonego dziecka ryzyko wystąpienia ciężkiego stanu, zwanego przetrwałym nadciśnieniem płucnym, co powoduje, że dziecko oddycha szybciej niż normalnie i ma sinicę. Te objawy występują zazwyczaj w ciągu pierwszych 24 godzin po porodzie. Jeśli u dziecka występują takie objawy, należy natychmiast powiedzieć o tym lekarzowi lub położnej.

Escitalopram Bluefish a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy stosować leku Escitalopram Bluefish podczas karmienia piersią, dopóki nie omówi się z lekarzem ryzyka i korzyści wynikających ze stosowania leku.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Stosowanie leku Escitalopram Bluefish z wymienionymi poniżej lekami może powodować zmianę ich działania, zmniejszenie ich skuteczności oraz zwiększenie ryzyka wystąpienia działań niepożądanych. Dotyczy to:

 • nieselektywnych inhibitorów monoaminooksydazy (MAO), zawierających fenelzynę, iproniazyd, izokarboksazyd, nialamid i tranylcyprominę
 • odwracalnych, selektywnych inhibitorów monoaminooksydazy A (MAO - A), zawierających moklobemid
 • nieodwracalnych inhibitorów monoaminooksydazy B (MAO - B), zawierających selegilinę
 • antybiotyku linezolidu
 • litu
 • imipraminy i dezypraminy
 • sumatryptanu - stosowany w migrenie
 • cymetydyny, lanzoprazolu i omeprazolu - stosowanych w leczeniu wrzodów żołądka, nadkwaśności
 • flukonazolu - leku stosowanego w leczeniu zakażeń grzybiczych
 • tyklopidyny - stosowana w celu zmniejszenia ryzyka udaru
 • kwasu acetylosalicylowego i niesteroidowych leków przeciwzapalnych
 • leków przeciwzakrzepowych, tj. warfaryna, dipyrydamol i fenprokumon
 • meflochiny stosowanej w leczeniu malarii
 • bupropionu stosowanego w leczeniu depresji
 • tramadolu stosowanego w silnych bólach
 • neuroleptyków stosowanych w leczeniu u schizofrenii, psychoz
 • leków stosowanych w chorobach układu sercowo - naczyniowego, np. flekainid, propafenon, metoprolol
 • leków przeciwdepresyjnych, np. fluwoksamina, klomipramina, nortryptylina
 • leków przeciwpsychotycznych, np. rysperydon, tiorydazyna i haloperydol
 • leków zmniejszających stężenie potasu lub magnezu we krwi
 • leków przeciwarytmicznych klasy IA i III
 • leków przeciwhistaminowych, np. astemizol, mizolastyna
 • niektórych leków przeciwbakteryjnych, np. sparfloksacyna, moksyfloksacyna, erytromycyna
 • dziurawca zwyczajnego (Hypericum perforatum) – lek ziołowy stosowany w depresji

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Escitalopram Bluefish a alkohol

Nie zaleca się jednoczesnego przyjmowania leku Escitalopram Bluefish i spożywania alkoholu, choć nie należy spodziewać się oddziaływania leku Escitalopram Bluefish z alkoholem.

Escitalopram Bluefish a prowadzenie pojazdów

Nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn, dopóki nie stwierdzi się, jak lek Escitalopram Bluefish wpływa na organizm.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Escitalopram Bluefish?

 • lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • przechowywać w temperaturze poniżej 30˚C

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Escitalopram Bluefish a ciąża
Escitalopram Bluefish a karmienie piersią
Interakcje
Escitalopram Bluefish a alkohol
Escitalopram Bluefish a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logoInstagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo
Gemini
Regulaminy
Pomocne linki