Poradnik
Esogno (Eszopiclonum)

Esogno (Eszopiclonum)

Lek Esogno należy do grupy leków zwanych lekami nasennymi, które są stosowane w celu ułatwienia zasypiania.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaEsogno
Nazwa międzynarodowaEszopiclonum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 1 mg
 • 2 mg
 • 3 mg
PostaćTabletki powlekane
Skład - substancja czynna

Eszopiklon

Skład - substancje pomocnicze
 • celuloza mikrokrystaliczna
 • wodorofosforan wapnia
 • kroskarmeloza sodowa
 • bezwodna krzemionka koloidalna
 • stearynian magnezu
 • hypromeloza
 • talk
 • dwutlenek tytanu
 • makrogol 3350
 • indygotyna (dawka 1 mg i 3 mg)
 • lak aluminiowy (dawka 1 mg i 3 mg)
Dostępne opakowania
 • 7 tabletek powlekanych
 • 10 tabletek powlekanych
 • 14 tabletek powlekanych
 • 20 tabletek powlekanych
 • 28 tabletek powlekanych
 • 30 tabletek powlekanych
 • 50 tabletek powlekanych
 • 56 tabletek powlekanych
 • 98 tabletek powlekanych
 • 100 tabletek powlekanych
Działanie / właściwości

Nasenne

Zastosowanie

Leczeniu bezsenności.

Przeciwwskazania
 • uczulenie na eszopiklon, zopiklon lub którykolwiek z pozostałych składników leku
 • miastenia (stan, w którym mięśnie łatwo się męczą i ulegają osłabieniu)
 • zaburzenia oddychania
 • bezdech senny (stan, w którym pacjent przestaje oddychać na krótki okres podczas snu)
 • ciężkie zaburzenia czynności wątroby
 • pacjenci w wieku 65 lat i starszych przyjmujących inhibitory CYP3A4, takie jak niektóre antybiotyki lub leki przeciwgrzybicze (np. ketokonazol)
 • pacjenci poniżej 18 lat
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • pacjenci w wieku 65 lat lub więcej
 • prawdopodobieństwo wystąpienia uzależnienia od leków, nielegalnych substancji lub alkoholu, albo zdiagnozowane zaburzenia osobowości
 • zaburzenia oddychania
 • lęk lub depresja
 • nie należy przyjmować leku Esogno bez możliwości poświęcenia 8 godzin na sen
 • lek Esogno może powodować utratę pamięci
 • jeśli pacjent nie będzie miał możliwości snu przez 8 godzin po przyjęciu leku Esogno, może czuć się niepewnie na nogach; u pacjentów w wieku 65 lat lub starszych bardziej prawdopodobne są upadki oraz uszkodzenia ciała
 • należy poinformować lekarza, jeśli podczas stosowania leku Esogno pacjent zaczyna zachowywać się w nietypowy dla siebie sposób, np. jest bardziej towarzyski lub zachowuje się bardziej agresywnie niż zazwyczaj, odczuwa stan splątania, pobudzenie, niepokój, ma koszmary senne, odczuwa lub słyszy rzeczy, które nie istnieją (omamy), pogorszyła się jego depresja, ma myśli lub zachowania samobójcze
 • może wystąpić lunatyzm i inne powiązane zachowania
 • upośledzenie ruchowe następnego dnia; w dniu po przyjęciu leku Esogno, może zwiększyć się ryzyko zaburzeń psychomotorycznych w tym upośledzenia zdolności do prowadzenia pojazdów:
  • jeśli pacjent przyjmie lek na mniej niż 12 godzin przed podjęciem aktywności wymagającej czujności
  • jeśli pacjent przyjmie dawkę większą niż zalecana
  • jeśli pacjent przyjmie lek Esogno, podczas gdy przyjął już inny lek wpływający depresyjnie na ośrodkowy układ nerwowy lub inne leki, takie, które zwiększają stężenie leku Esogno we krwi, lub gdy spożywa alkohol albo przyjmuje nielegalne substancje
 • należy przyjmować pojedynczą dawkę bezpośrednio przed pójściem spać: nie należy przyjmować drugiej dawki tej samej nocy
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo częste (występują u co najmniej 1 na 10 pacjentów):

 • nieprzyjemny smak

Częste (mogą wystąpić u 1 na 10 pacjentów):

 • nerwowość, depresja, lęk
 • ból głowy, migrena, senność, zawroty głowy, nienormalne sny, utrata lub zaburzenia pamięci, nieprawidłowe myślenie
 • zamglone widzenie (głównie u pacjentów w wieku 65 lat i starszych)
 • ból gardła
 • suchość w ustach, biegunka, nudności, wymioty, niestrawność, ból żołądka
 • wysypka
 • ból pleców, ból mięśni
 • osłabienie, ból
Możliwe interakcje z
 • lekami ziołowymi
 • inhibitorami CYP3A4, takimi jak:
  • antybiotyki (leki stosowane w leczeniu zakażeń bakteryjnych)
  • leki przeciwgrzybicze (leki stosowane w leczeniu zakażeń grzybiczych, np. ketokonazol)
  • sok grejpfrutowy
 • induktorami enzymów cytochromu P450, takimi jak:
  • karbamazepina
  • fenytoina
  • ziele dziurawca
 • lekami stosowanymi w leczeniu zaburzeń nastroju lub zachowania, np. leki stosowane w leczeniu depresji i lęku (leki przeciwpsychotyczne, nasenne, przeciwlękowe/uspokajające, leki przeciwdepresyjne)
 • silnymi lekami przeciwbólowymi (narkotyczne leki przeciwbólowe)
 • lekami stosowanymi w leczeniu napadów drgawkowych lub drgawek (leki przeciwpadaczkowe)
 • lekami znieczulającymi
 • lekami stosowanymi w leczeniu alergii (leki antyhistaminowe, które mogą powodować senność)
 • opioidami (silnymi lekami przeciwbólowymi, lekami stosowanymi w terapii substytucyjnej i niektórymi lekami przeciwkaszlowymi)
Ciąża

Lek Esogno nie jest zalecany do stosowania w okresie ciąży.

Karmienie piersią

Lek Esogno nie jest zalecany, jeśli pacjentka karmi piersią, ponieważ może on przenikać do mleka kobiecego.

Dzieci

Leku Esogno nie należy stosować u osób poniżej 18 roku życia.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Nie należy prowadzić pojazdów, obsługiwać maszyn ani pracować na wysokości przez 12 godzin po przyjęciu leku Esogno.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Esogno?

Substancją czynną leku Esogno jest eszopiklon, lek o działaniu nasennym i uspokajającym. Eszopiklon jest stereoizomerem zopiklonu, innego leku stosowanego w leczeniu bezsenności. Działanie eszkopiklonu jest podobne do działania benzodiazepin. Eszopiklon powoduje aktywację receptora kwasu gamma-aminomasłowego GABA-A w mózgu. Aktywacja receptora otwiera kanał chlorkowy, co w konsekwencji prowadzi do zahamowania pobudliwości neuronu. Eszopiklon wykazuje szybkie działanie nasenne: ułatwia zasypianie, wydłuża całkowity czas trwania snu, poprawia jego jakość, zmniejsza liczbę i czas trwania przebudzeń nocnych.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Esogno?

Lek Esogno stosowany jest w leczeniu bezsenności, zazwyczaj przez krótki okres. Lek Esogno jest przeznaczony do stosowania u pacjentów dorosłych, tylko w przypadku ciężkiego zaburzenia snu, powodującego pogorszenie jakości życia lub skrajne cierpienie u pacjenta.

Dawkowanie

Jak stosować lek Esogno?

Lek Esogno należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Ogólne zasady stosowania:

 • lek Esogno przeznaczony jest do stosowania doustnego
 • tabletki należy połykać w całości; tabletek nie należy kruszyć ani przełamywać, ponieważ substancja czynna ma gorzki smak
 • czas trwania leczenia powinien być tak krótki jak to możliwe i nie powinien przekraczać czterech tygodni, włączając w to okres stopniowego odstawiania
 •  w niektórych przypadkach może być konieczne przyjmowanie leku Esogno przez okres dłuższy niż 4 tygodnie; w takim przypadku lekarz określi, jak długo należy przyjmować lek

Dorośli

Zalecana dawka początkowa eszopiklonu wynosi 1 mg na noc. W razie potrzeby dawka może zostać zwiększona do 2 lub 3 mg. 4 Lek Esogno należy przyjąć w pojedynczej dawce bezpośrednio przed pójściem spać. Nie należy przyjmować więcej niż jednej dawki w czasie tej samej nocy.

Osoby w podeszłym wieku 65 lat i więcej

Zalecana dawka początkowa eszopiklonu wynosi 1 mg na noc. W razie potrzeby dawka może zostać zwiększona do 2 mg.

Pacjenci z ciężkim zaburzeniem czynności nerek

Maksymalna zalecana dawka eszopiklonu wynosi 2 mg na noc.

Pacjenci przyjmujący inhibitory CYP3A4, takie jak niektóre antybiotyki lub leki przeciwgrzybicze

Maksymalna zalecana dawka eszopiklonu wynosi 2 mg na noc. W przypadku pacjentów w wieku 65 lat i więcej nie należy stosować jednocześnie leku Esogno z inhibitorami CYP3A4.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku

W przypadku zażycia zbyt wielu tabletek leku Esogno należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc lekarską. Jeśli pacjent przyjął zbyt dużą dawkę leku Esogno, może stać się bardzo śpiący lub zapaść w śpiączkę.

Pominięcie zastosowania leku

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Należy zażyć następną dawkę o zwykłej porze. Nie należy przyjmować więcej niż jednej dawki w ciągu tej samej nocy.

Przerwanie przyjmowania leku

Nie należy nagle przerywać stosowania leku Esogno, lecz poinformować lekarza o chęci przerwania leczenia. Lekarz poinformuje pacjenta jak i przez jaki okres czasu zmniejszać dawkę leku. Po zaprzestaniu przyjmowania leku Esogno możliwy jest nawrót bezsenności przez jedną lub dwie noce. Sporadycznie, po odstawieniu leku Esogno mogą wystąpić działania niepożądane w postaci bólu żołądka, bólu głowy i zwiększonego apetytu. W rzadkich przypadkach, po odstawieniu leków takich jak Esogno mogą wystąpić drgawki. Należy poinformować lekarza, jeśli wystąpią one u pacjenta.

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem leku Esogno należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Esogno?

Leku Esogno nie wolno stosować w przypadku:

 • uczulenie na eszopiklon, zopiklon lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • miasteni (stan, w którym mięśnie łatwo się męczą i ulegają osłabieniu)
 • zaburzenia oddychania
 • bezdechu sennego (stan, w którym pacjent przestaje oddychać na krótki okres podczas snu)
 • ciężkiego zaburzenia czynności wątroby
 • pacjentów w wieku 65 lat i starszych przyjmujących inhibitory CYP3A4, takie jak niektóre antybiotyki lub leki przeciwgrzybicze (np. ketokonazol)
 • pacjentów poniżej 18 lat

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek  Esogno może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Bardzo częste (występują u co najmniej 1 na 10 pacjentów):

 • nieprzyjemny smak

Częste (mogą wystąpić u 1 na 10 pacjentów):

 • nerwowość, depresja, lęk
 • ból głowy, migrena, senność, zawroty głowy, nienormalne sny, utrata lub zaburzenia pamięci, nieprawidłowe myślenie
 • zamglone widzenie (głównie u pacjentów w wieku 65 lat i starszych)
 • ból gardła
 • suchość w ustach, biegunka, nudności, wymioty, niestrawność, ból żołądka
 • wysypka
 • ból pleców, ból mięśni
 • osłabienie, ból

Niezbyt częste (mogą wystąpić u 1 na 100 pacjentów):

 • zakażenia, zakażenia wirusowe
 • zmiana koloru czerwonych krwinek, niedokrwistość, zmniejszenie liczby białych krwinek, zwiększenie liczby białych krwinek
 • reakcje alergiczne
 • nadczynność tarczycy
 • obrzęk kostek, stóp lub palców, anoreksja, pragnienie, zwiększony apetyt, niskie stężenie potasu we krwi
 • niestabilność emocjonalna, zmniejszony popęd płciowy, stan splątania, pobudzenie, odczuwanie lub słyszenie rzeczy, które nie istnieją (halucynacje) szczególnie w czasie snu, bezsenność, apatia, euforia
 • zawroty głowy, zaburzenia koordynacji i chodzenia, zaburzenie lub ograniczenie ruchów ciała, mrowienie, otępienie, drżenie
 • suche oczy
 • szumu uszne, ból ucha
 • wysokie ciśnienie krwi, omdlenie
 • trudności w oddychaniu, cieknący katar, czkawka
 • nieświeży oddech, owrzodzenie jamy ustnej, zapalenie okrężnicy, grypa żołądkowa, obrzęk języka
 • nadwrażliwość skóry na światło, pocenie się, trądzik, sucha skóra, wyprysk
 • kurcze nóg, drgania mięśni, osłabienie mięśni, problemy ze stawami
 • częsta potrzeba oddawania moczu, zakażenie dróg moczowych, niekontrolowane, mimowolne oddawanie moczu, ból nerki, kamień nerkowy, obecność albuminy białkowej w moczu
 • bolesne, nieregularne lub skąpe miesiączkowanie, ból piersi, impotencja
 • gorączka, zmęczenie
 • zwiększenie masy ciała, zmniejszenie masy ciała

Rzadkie (mogą wystąpić u 1 na 1000 pacjentów):

 • obrzęk naczynioruchowy (obrzęk twarzy, ust, języka lub gardła), reakcja anafilaktyczna (szybka, alergiczna reakcja z wysypką, obrzękiem i trudnościami w oddychaniu)
 • zaburzenia emocjonalne, agresja, wściekłość, niepokój, myślenie o rzeczach, które nie są prawdą (urojenia), nieprawidłowe zachowanie, zaburzenia pamięci od momentu przyjęcia eszopiklonu (amnezja), lunatykowanie, prowadzenie pojazdu przez sen i inne dziwne zachowania
 • świąd (często u pacjentów w wieku 65 lat i starszych)
 • upadki (głównie u pacjentów w wieku 65 lat i starszych)

Bardzo rzadkie (mogą wystąpić u 1 na 10 000 pacjentów):

 • łagodny do umiarkowanego wzrost aktywności aminotransferaz i/lub fosfatazy alkalicznej we krwi

Częstość nieznana:

 • uzależnienie, objawy odstawienne, stłumienie emocji
 • utrata węchu, zaburzenia uwagi, wydłużony czas reakcji
 • podwójne widzenie
 • spowolniony oddech (depresja oddechowa)
 • osłabienie mięśni

Osoby w podeszłym wieku

Następujące działania niepożądane występowały wyłącznie u pacjentów w wieku 65 lat i starszych:

Częste (mogą wystąpić u 1 na 10 pacjentów):

 • niewyraźne widzenie

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku Esogno należy omówić to z lekarzem w następujących przypadkach:

 • pacjenci w wieku 65 lat lub więcej
 • prawdopodobieństwo wystąpienia uzależnienia od leków, nielegalnych substancji lub alkoholu, albo zdiagnozowane zaburzenia osobowości
 • zaburzenia oddychania
 • lęk lub depresja

W czasie leczenia z zastosowaniem leku Esogno:

 • nie należy przyjmować leku Esogno bez możliwości poświęcenia 8 godzin na sen
 • lek Esogno może powodować utratę pamięci
 • jeśli pacjent nie będzie miał możliwości snu przez 8 godzin po przyjęciu leku Esogno, może czuć się niepewnie na nogach; u pacjentów w wieku 65 lat lub starszych bardziej prawdopodobne są upadki oraz uszkodzenia ciała
 • należy poinformować lekarza, jeśli podczas stosowania leku Esogno pacjent zaczyna zachowywać się w nietypowy dla siebie sposób, np. jest bardziej towarzyski lub zachowuje się bardziej agresywnie niż zazwyczaj, odczuwa stan splątania, pobudzenie, niepokój, ma koszmary senne, odczuwa lub słyszy rzeczy, które nie istnieją (omamy), pogorszyła się jego depresja, ma myśli lub zachowania samobójcze
 • może wystąpić lunatyzm i inne powiązane zachowania
 • upośledzenie ruchowe następnego dnia; w dniu po przyjęciu leku Esogno, może zwiększyć się ryzyko zaburzeń psychomotorycznych w tym upośledzenia zdolności do prowadzenia pojazdów:
  • jeśli pacjent przyjmie lek na mniej niż 12 godzin przed podjęciem aktywności wymagającej czujności
  • jeśli pacjent przyjmie dawkę większą niż zalecana
  • jeśli pacjent przyjmie lek Esogno, podczas gdy przyjął już inny lek wpływający depresyjnie na ośrodkowy układ nerwowy lub inne leki, takie, które zwiększają stężenie leku Esogno we krwi, lub gdy spożywa alkohol albo przyjmuje nielegalne substancje
 • należy przyjmować pojedynczą dawkę bezpośrednio przed pójściem spać: nie należy przyjmować drugiej dawki tej samej nocy

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Esogno a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Lek Esogno nie jest zalecany do stosowania w okresie ciąży.

Esogno a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lek Esogno nie jest zalecany, jeśli pacjentka karmi piersią, ponieważ może on przenikać do mleka kobiecego. Lekarz może zalecić przerwanie stosowania leku Esogno.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o wszystkich lekach, jakie pacjent planuje przyjmować.

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę, jeśli stosowane są:

 • leki ziołowe
 • inhibitory CYP3A4, takie jak:
  • antybiotyki (leki stosowane w leczeniu zakażeń bakteryjnych)
  • leki przeciwgrzybicze (leki stosowane w leczeniu zakażeń grzybiczych, np. ketokonazol)
  • sok grejpfrutowy
 • induktory enzymów cytochromu P450, takie jak:
  • karbamazepina
  • fenytoina
  • ziele dziurawca
 • leki stosowane w leczeniu zaburzeń nastroju lub zachowania, np. leki stosowane w leczeniu depresji i lęku (leki przeciwpsychotyczne, nasenne, przeciwlękowe/uspokajające, leki przeciwdepresyjne)
 • silne leki przeciwbólowe (narkotyczne leki przeciwbólowe)
 • leki stosowane w leczeniu napadów drgawkowych lub drgawek (leki przeciwpadaczkowe)
 • leki znieczulające
 • leki stosowane w leczeniu alergii (leki antyhistaminowe, które mogą powodować senność)
 • opioidy (silnymi lekami przeciwbólowymi, lekami stosowanymi w terapii substytucyjnej i niektórymi lekami przeciwkaszlowymi)

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Esogno a alkohol

Podczas stosowania leku Esogno nie należy spożywać alkoholu, ponieważ może on nasilać działania niepożądane leku.

Esogno a prowadzenie pojazdów

Nie należy prowadzić pojazdów, obsługiwać maszyn ani pracować na wysokości przez 12 godzin po przyjęciu leku Esogno.

Senność, zamglone widzenie i zaburzenia koncentracji, pamięci i koordynacji mogą zaburzać zdolność do wykonywania takich czynności. Jeśli u pacjenta wystąpią takie zaburzenia następnego ranka po przyjęciu leku Esogno, nie należy prowadzić pojazdów, obsługiwać maszyn, ani pracować na wysokości.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Esogno?

 • lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • lek należy przechowywać w temperaturze poniżej 30°C

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Esogno a ciąża
Esogno a karmienie piersią
Interakcje
Esogno a alkohol
Esogno a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logo Instagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo