Kategorie

Euphyllin CR retard (Theophyllinum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Euphyllin CR retard?

Euphyllin CR retard jest lekiem w postaci tabletek powlekanych o przedłużonym uwalnianiu do stosowania doustnego. Substancją czynną tego leku jest teofilina.

Podstawowe informacje

NazwaEuphyllin CR retard
Nazwa międzynarodowaTheophyllinum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

250 mg

PostaćTabletki powlekane o przedłużonym uwalnianiu
Skład - substancja czynna

Teofilina

Skład - substancje pomocnicze

Pozostałe składniki to: 

 • laktoza jednowodna
 • żelatyna
 • stearynian magnezu 
 • hypromeloza 2208

Skład otoczki: 

 • Opadry Blue:
  • hypromeloza 2910,3 mPa.s
  • hypromeloza 2910,15 mPa.s
  • powidon K 25
  • dwutlenek tytanu (E 171)
  • indygotyna (E 132) 
 • makrogol 400
 • sacharyna
Dostępne opakowania

30 tabletek

Działanie / właściwości
 • rozkurczające na mięśnie gładkie oskrzeli i naczyń płucnych
 • hamujące uwalnianie substancji z komórek biorących udział w reakcjach zapalnych
 • rozszerzające naczynia krwionośne
 • pobudzające mięśnie szkieletowe
 • zwiększające częstość i siłę skurczu mięśnia sercowego
 • zwiększające wydalanie moczu
Zastosowanie

Zapobieganie i leczenie zaburzeń oddechowych spowodowanych skurczem oskrzeli w astmie oskrzelowej i przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc (POChP).

Przeciwwskazania
 • uczulenie na teofilinę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • świeży zawał serca
 • ostre zaburzenia rytmu serca z szybką czynnością serca
 • dzieci w wieku poniżej 6 lat
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • niestabilna dławica piersiowa
 • ryzyko zaburzeń rytmu serca z przyspieszoną czynnością serca
 • ciężkie nadciśnienie tętnicze
 • kardiomiopatia przerostowa ze zwężeniem drogi odpływu
 • nadczynność tarczycy
 • padaczka
 • wrzody żołądka i (lub) dwunastnicy
 • porfiria
 • niewydolność serca
 • ciężkie niedotlenienie
 • zapalenie płuc
 • zakażenia wirusowe (zwłaszcza grypa)
 • pacjenci w podeszłym wieku (powyżej 60 lat)
 • pacjenci z innymi chorobami
 • pacjenci stosujący inne leki
 • pacjenci ciężko chorzy
 • pacjenci leczeni na oddziałach intensywnej opieki medycznej, które jest związane ze zwiększonym ryzykiem działania toksyczego teofiliny 
 • pacjenci z gorączką
 • pacjenci palący papierosy lub gdy rzucili palenie
 • pacjenci, którzy zaszczepili się ostatnio przeciw gruźlicy i grypie
 • pacjenci z niewydolnością wątroby lub nerek
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo często (występują u więcej niż 1 na 10 leczonych pacjentów):

 • szybkie lub nieregularne bicie serca, kołatanie serca
 • obniżenie ciśnienia krwi
 • nudności, wymioty, biegunka
 • nasilenie istniejącego refluksu żołądkowo - przełykowego w nocy
 • zmiany stężenia elektrolitów w surowicy
 • zmniejszone stężenie potasu i zwiększone stężenie wapnia w surowicy
 • zwiększone stężenie glukozy i nadmierne stężenie glukozy we krwi
 • nadmierne stężenie kwasu moczowego we krwi
 • bóle głowy
 • pobudzenie
 • drżenie kończyn
 • niepokój ruchowy
 • bezsenność
 • zwiększone wydalanie moczu
 • zwiększone stężenie kreatyniny w surowicy
Możliwe interakcje z
 • ksantynami
 • β - sympatykomimetykami
 • kofeiną
 • aminoglutetymidem
 • barbituranami
 • fenytoiną, fosfenytoiną
 • karbamazepiną
 • ryfampicyną i ryfapentyną
 • rytonawirem
 • sulfinpirazonem
 • lekami zawierającymi hiperycynę
 • α - interferonem
 • allopurynolem
 • antybiotykami makrolidowymi
 • chinolonami
 • cymetydyną, etyntydyną lub ranitydyną
 • disulfiramem
 • doustnymi środkami antykoncepcyjnymi
 • febuksostatem
 • fluwoksaminą
 • idrocylamidem
 • imipenem
 • izoniazydem
 • lekami blokującymi kanały wapniowe
 • meksyletyną
 • propafenonem
 • peginterferonem α - 2
 • propranololem
 • szczepionkami przeciwgrypowymi
 • tiabendazolem
 • tyklopidyną
 • zafirlukastem
 • zileutonem
 • węglanem litu
 • β - adrenolitykami
 • furosemidem
 • halotanem
Ciąża

Należy unikać stosowania leku Euphyllin CR retard w pierwszym trymestrze ciąży. W drugim i trzecim trymestrze ciąży Euphyllin CR retard można stosować jedynie po dokładnym rozważeniu przez lekarza ryzyka i korzyści.

Karmienie piersią

Teofilina przenika do mleka matki, dlatego też kobietom karmiącym piersią należy podawać możliwie najmniejszą dawkę leczniczą, a karmienie piersią, jeśli to możliwe, powinno odbywać się bezpośrednio przed przyjęciem leku.

Dzieci

Leku Euphyllin CR retard nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek, nawet przyjmowany zgodnie z zaleceniem, może wpływać na szybkość reakcji, upośledzając zdolność prowadzenia pojazdów, obsługiwania maszyn lub pracy bez solidnego podparcia dla nóg.

Działanie i właściwości

Jak działa Euphyllin CR retard?

Lek Euphyllin CR retard:

 • działa rozkurczająco na mięśnie gładkie oskrzeli i naczyń płucnych
 • hamuje uwalnianie substancji z komórek biorących udział w reakcjach zapalnych
 • działa rozszerzająco na naczynia krwionośne
 • działa pobudzająco na mięśnie szkieletowe
 • zwiększa częstość i siłę skurczu mięśnia sercowego
 • zwiększa wydalanie moczu

Mechanizm działania teofiliny nie został dotąd w pełni poznany.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Euphyllin CR retard?

Lek Euphyllin CR retard wskazany jest do stosowania w zapobieganiu i leczeniu zaburzeń oddechowych spowodowanych skurczem oskrzeli w astmie oskrzelowej i przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc (POChP).

Ten lek nie jest przeznaczony do doraźnego leczenia stanu astmatycznego (ciężkiego napadu astmy oskrzelowej) lub nagłego skurczu oskrzeli (napady duszności spowodowane zwężeniem oskrzeli).

Teofiliny nie należy stosować jako leku pierwszego wyboru w leczeniu astmy u dzieci.

Dawkowanie

Jak stosować lek Euphyllin CR retard?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Tabletki Euphyllin CR retard mogą być dzielone wzdłuż linii nacięcia. Tabletki należy połykać w całości, bez rozgryzania - popijając dużą ilością wody po posiłku.

 • lekarz ustala dawkę leku indywidualnie dla każdego pacjenta w zależności od wieku, masy ciała pacjenta i stężenia teofiliny w osoczu
 • stężenie teofiliny w osoczu należy również kontrolować w przypadku zmniejszonej skuteczności lub wystąpienia działań niepożądanych
 • gdy pacjent stosował wcześniej leki zawierające teofilinę lub jej związki należy wziąć to pod uwagę przy ustalaniu dawki leku - dawka początkowa powinna ulec zmniejszeniu
 • dawka leku jest ustalana na podstawie beztłuszczowej masy ciała pacjenta - teofilina nie przenika do tkanki tłuszczowej

Dobowa dawka podtrzymująca dla dorosłych wynosi około 11 do 13 mg teofiliny na kg masy ciała.

W miarę możliwości leczenie należy rozpoczynać wieczorem, krótko przed położeniem się spać, a dawkę należy zwiększać powoli w ciągu 2-3 dni.

Zwykle stosowana dawka Euphyllin CR retard wynosi ½ do 2 tabletek (125 - 500 mg teofiliny), 2 razy na dobę (rano i wieczorem). Nie stosować więcej niż 900 mg na dobę, czyli maksymalnie 3,5 tabletki na dobę w dawkach podzielonych.

W zależności od wieku zaleca się następujące dawki podtrzymujące:

Dzieci (6 do 8 lat - 20 do 25 kg):

 • 24 mg teofiliny/ kg masy ciała

Dzieci (8  do 12 lat - 25 do 40 kg):

 • 20 mg teofiliny/ kg masy ciała

Młodzież (12 do 16 lat - 40 do 60 kg):

 • 18 mg teofiliny/ kg masy ciała

Dorośli (50 do 70 kg):

 • 11 do 13 mg/ kg masy ciała

U niektórych pacjentów może być konieczne zmniejszenie dawkowania.

Jeśli wystąpią objawy przedawkowania, w zależności od nasilenia tych objawów, należy pominąć następną dawkę lub zmniejszyć ją o połowę.

Między kolejnymi dawkami należy zachować przynajmniej 8 - godzinną przerwę.

Zastosowanie większej dawki niż zalecana dawki leku Euphyllin CR retard:

W przypadku zażycia większej niż zalecana dawki leku Euphyllin CR retard należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Objawy przedawkowania to:

 • nudności
 • bóle żołądka
 • wymioty
 • biegunka
 • niepokój
 • ból głowy
 • bezsenność
 • zawroty głowy
 • zaburzenia rytmu serca
 • drgawki
 • niewydolność krążenia

Nasilenie tych objawów zależy od indywidualnej wrażliwości pacjenta oraz od stężenia leku w osoczu.

Pominięcie zastosowania leku Euphyllin CR retard:

Jeśli pacjent zapomni zastosować lek Euphyllin CR retard, powinien przyjąć kolejną dawkę w wyznaczonym terminie. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Euphyllin CR retard?

Nie należy stosować leku Euphyllin CR retard:

 • jeśli pacjent ma uczulenie na teofilinę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • jeśli u pacjenta stwierdzono świeży zawał serca
 • jeśli u pacjenta występują ostre zaburzenia rytmu serca z szybką czynnością serca
 • u dzieci w wieku poniżej 6 lat

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Euphyllin CR retard może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Bardzo często (występują u więcej niż 1 na 10 leczonych pacjentów):

 • szybkie lub nieregularne bicie serca, kołatanie serca, obniżenie ciśnienia krwi
 • nudności, wymioty, biegunka, nasilenie istniejącego refluksu żołądkowo-przełykowego w nocy
 • zmiany stężenia elektrolitów w surowicy
 • zmniejszone stężenie potasu i zwiększone stężenie wapnia w surowicy
 • zwiększone stężenie glukozy i nadmierne stężenie glukozy we krwi
 • nadmierne stężenie kwasu moczowego we krwi
 • bóle głowy, pobudzenie, drżenie kończyn, niepokój ruchowy, bezsenność
 • zwiększone wydalanie moczu, zwiększone stężenie kreatyniny w surowicy

Niezbyt często (występują u mniej niż 1 na 100, ale u więcej niż 1 na 1000 leczonych pacjentów):

 • reakcje nadwrażliwości

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

 • drgawki

Działania niepożądane mogą być bardziej nasilone u pacjentów z nadwrażliwością na teofilinę lub w przypadku przedawkowania.

Duże stężenie teofiliny w osoczu może spowodować objawy działania toksycznego, takie jak:

 • drgawki
 • nagły spadek ciśnienia krwi
 • komorowe zaburzenia rytmu
 • ciężkie objawy ze strony układu pokarmowego (np. krwawienia z przewodu pokarmowego)
 • uszkodzenie mięśni

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Euphyllin CR retard należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Euphyllin CR retard należy stosować ostrożnie i tylko wtedy, gdy jest to bezwzględnie wskazane, w przypadku:

 • niestabilnej dławicy piersiowej
 • ryzyka zaburzeń rytmu serca z przyspieszoną czynnością serca
 • ciężkiego nadciśnienia tętniczego
 • kardiomiopatii przerostowej ze zwężeniem drogi odpływu
 • nadczynności tarczycy
 • padaczki
 • wrzodu żołądka i (lub) dwunastnicy
 • porfirii

Szczególne grupy pacjentów:

Stosowanie leku u pacjentów:

 • z niewydolnością serca
 • z ciężkim niedotlenieniem
 • z zapaleniem płuc
 • z zakażeniami wirusowymi (zwłaszcza grypą)
 • w podeszłym wieku (powyżej 60 lat)
 • z innymi chorobami
 • stosujących inne leki
 • ciężko chorych i (lub) pacjentów leczonych na oddziałach intensywnej opieki medycznej

jest związane ze zwiększonym ryzykiem działania toksycznego teofiliny - u tych pacjentów należy stosować mniejsze dawki i zachowywać ostrożność podczas zwiększania dawkowania.

Gorączka zmniejsza szybkość wydalania teofiliny z organizmu - w przypadku ostrej choroby przebiegającej z gorączką konieczne może być zmniejszenie dawki w celu uniknięcia zatrucia.

Pacjenci:

 • palący papierosy
 • którzy rzucili palenie
 • byli szczepieni ostatnio przeciw gruźlicy i grypie

powinni poinformować o wymienionych sytuacjach lekarza, gdyż w ich przypadku konieczne jest odpowiednie dobranie dawkowania leku Euphyllin CR retard.

Pacjenci z chorobami wątroby lub nerek:

Lek należy stosować ostrożnie u osób z zaburzeniami czynności wątroby i nerek - u tych pacjentów należy stosować mniejsze dawki leku i zachować szczególną ostrożność podczas zwiększania dawkowania.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Euphyllin CR retard a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie ma wystarczających informacji na temat stosowania leku Euphyllin CR retard u kobiet w pierwszym trymestrze ciąży, dlatego należy unikać stosowania leku Euphyllin CR retard w tym okresie. W drugim i trzecim trymestrze ciąży Euphyllin CR retard można stosować jedynie po dokładnym rozważeniu przez lekarza ryzyka i korzyści, wynikających ze stosowania leku.

Euphyllin CR retard a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Teofilina przenika do mleka matki, dlatego też kobietom karmiącym piersią należy podawać możliwie najmniejszą dawkę leczniczą, a karmienie piersią, jeśli to możliwe, powinno odbywać się bezpośrednio przed przyjęciem leku.

Dziecko karmione piersią przez kobietę przyjmującą teofilinę należy uważnie obserwować w celu wykrycia możliwych objawów wywołanych działaniem teofiliny. W razie konieczności zastosowania większych dawek leczniczych należy przerwać karmienie piersią.

Interakcje

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Teofilina nasila działanie leków takich jak:

 • ksantyny (alkaloidy stosowane w chorobach obturacyjnych płuc, np. teofilina)
 • β - sympatykomimetyki (leki stosowane w chorobach obturacyjnych płuc, np. salbutamol)
 • kofeina i podobne substancje

Skuteczność teofiliny może być zmniejszona u osób palących i jednocześnie przyjmujących:

 • aminoglutetymid (stosowany w leczeniu nowotworów piersi)
 • barbiturany (leki o działaniu uspakajającym, nasennym i przeciwpadaczkowym, np. fenobarbital, pentobarbital i prymidon)
 • fenytoinę, fosfenytoinę lub karbamazepinę (stosowane w leczeniu padaczki)
 • ryfampicynę i ryfapentynę (antybiotyki stosowane w leczeniu gruźlicy)
 • rytonawir (stosowany w leczeniu zakażenia HIV)
 • sulfinpirazon (stosowany w leczeniu dny moczanowej)
 • leki zawierające hiperycynę (produkty zawierające ziele dziurawca)

Dlatego też w niektórych przypadkach może być konieczne zwiększenie dawki teofiliny.

Istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia przedawkowania i działań niepożądanych, podczas jednoczesnego stosowania teofiliny z następującymi lekami:

 • α - interferonem (lekiem o działaniu przeciwwirusowym i przeciwnowotworowym)
 • allopurynolem (stosowanym w leczeniu dny moczanowej)
 • antybiotykami makrolidowymi (zwłaszcza erytromycyną i troleandomycyną)
 • chinolonami (inhibitorami gyrazy, zwłaszcza cyprofloksacyną, enoksacyną i pefloksacyną)
 • cymetydyną, etyntydyną lub ranitydyną (stosowanymi w leczeniu zgagi lub choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy)
 • disulifiramem (stosowanym w chorobie alkoholowej)
 • doustnymi środkami antykoncepcyjnymi
 • febuksostatem (stosowanym w leczeniu długotrwałego zwiększenia stężenia kwasu moczowego we krwi i dny moczanowej)
 • fluwoksaminą (lekiem przeciwdepresyjnym)
 • idrocylamidem (stosowanym w bólach mięśni i stawów
 • imipenem (antybiotykiem β - laktamowym)
 • izoniazydem (stosowanym w leczeniu gruźlicy)
 • lekami blokującymi kanały wapniowe (stosowanymi w leczeniu nadciśnienia tętniczego, dławicy piersiowej, zaburzeń rytmu serca, np. diltiazemem lub werapamilem)
 • meksyletyną lub propafenonem (stosowanymi w zaburzeniach rytmu serca)
 • peginterferonem α - 2 (lekiem stosowanym w wirusowym zapaleniu wątroby)
 • propranololem (stosowanym w nadciśnieniu tętniczym, dławicy piersiowej, zaburzeniach rytmu serca)
 • szczepionkami przeciw grypie
 • tiabendazolem (lekiem o działaniu przeciwpasożytniczym)
 • tyklopidyną (lekiem przeciwzakrzepowy)
 • zafirlukastem i zileutonem (stosowanymi w leczeniu astmy)

W takich przypadkach może być konieczne zmniejszenie dawki teofiliny.

W czasie jednoczesnego leczenia chinolonami zalecane jest częste kontrolowanie stężenia teofiliny.

Działanie węglanu litu (stosowany w zaburzeniach afektywnych dwubiegunowych) i  β - adrenolityków (stosowane w nadciśnieniu i w zaburzeniach rytmu serca) może być osłabione w przypadku równoczesnego przyjmowania teofiliny.

Teofilina nasila działanie leków moczopędnych, takich jak furosemid.

Podanie halotanu pacjentom przyjmującym teofilinę może prowadzić do ciężkich zaburzeń rytmu serca.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Euphyllin CR retard a alkohol

Stosowanie leku Euphyllin CR retard razem z alkoholem może spowodować spowolnienie reakcji. Nie zaleca się spożywania alkoholu podczas terapii lekiem.

Euphyllin CR retard a prowadzenie pojazdów

Lek Euphyllin CR retard nawet przyjmowany zgodnie z zaleceniami, może wpływać na szybkość reakcji, upośledzając zdolność prowadzenia pojazdów, obsługiwania maszyn lub pracy bez solidnego podparcia dla nóg. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, gdy teofilina jest stosowana w skojarzeniu z innymi lekami wpływającymi na szybkość reakcji lub z alkoholem.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek? 

Lek należy przechowywać:

 • w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • w temperaturze nie wyższej niż 25°C

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  gemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego