Kategorie

Evertas (Rywastygmina)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Evertas?

Evertas to lek w postaci systemu transdermalnego - kilkuwarstwowego plastra uwalniającego substancję leczniczą z zaprogramowaną szybkością przez określony czas. Substancją czynną jest rywastygmina, która należy do grupy substancji zwanych inhibitorami cholinesterazy.

Podstawowe informacje

NazwaEvertas
Nazwa międzynarodowaRywastygmina
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 4,6 mg/ 24 h
 • 9,5 mg/ 24 h
PostaćSystem transdermalny, plaster
Skład - substancja czynna

Rywastygmina

Skład - substancje pomocnicze
 • kopolimer akrylanu 2 - etyloheksylu i octanu winylu
 • poliizobuten o średniej masie cząsteczkowej
 • pollizobuten o dużej masie cząsteczkowej
 • krzemionka koloidalna bezwodna
 • parafina ciekła lekka

Warstwa zewnętrzna

 • polietylen
 • żywica termoplastyczna
 • aluminium pokryta poliestrem

Warstwa zabezpieczająca

 • poliester pokryty polimerem fluorowym
 • pomarańczowy tusz
Dostępne opakowania
 • 7 saszetek
 • 30 saszetek 
 • 60 saszetek
 • 90 saszetek
Działanie / właściwości

Blokowanie enzymów powodujących rozpad acetylocholiny. Zwiększenie stężenia acetylocholiny w mózgu, co pomaga w łagodzeniu objawów choroby Alzheimera.

Zastosowanie

Lek Evertas stosowany jest w leczeniu dorosłych pacjentów z łagodnym do umiarkowanie ciężkim otępieniem (Alzheimer), postępującą chorobą mózgu, która stopniowo zaburza pamięć, zdolności intelektualne i zachowanie.

Przeciwwskazania
 • uczulenie na rywastygminę lub którąkolwiek z substancji pomocniczych
 • reakcja alergiczna na podobne leki (pochodne karbaminianu)
 • reakcja skórna wykraczająca poza obszar skórny zajmowany przez plaster
 • nasilenie reakcji miejscowej (na przykład: pęcherze, zaostrzenie stanu zapalnego skóry, opuchnięcie) lub nie ustąpienie tych zmian w ciągu 48 godzin po zdjęciu plastra
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • jeśli u pacjenta występuje lub kiedykolwiek występował nieregularny lub wolny rytm pracy serca
 • jeśli u pacjenta występuje lub kiedykolwiek występował czynny wrzód żołądka
 • jeśli u pacjenta występują lub kiedykolwiek występowały napady padaczkowe
 • jeśli u pacjenta występują lub kiedykolwiek występowała astma lub ciężka choroba układu oddechowego
 • jeśli u pacjenta występują lub kiedykolwiek występowały trudności w oddawaniu moczu
 • drżenie mięśniowe
 • niska masa ciała
 • reakcje ze strony żołądka i jelit, takie jak: nudności (mdłości), wymioty i biegunka
 • zaburzenia czynności wątroby
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Często (wystepują u mniej niż 1 pacjenta na 10):

 • utrata apetytu
 • zawroty głowy
 • pobudzenie lub senność
 • nietrzymanie moczu (niezdolność do właściwego utrzymania moczu)
 • nadmierne wydzielanie śliny
 • niepokój
 • złe samopoczucie
 • drżenie lub splątanie
 • nasilone pocenie się

Niezbyt często (występują u mniej niż 1 pacjenta na 100):

 • zaburzenia rytmu serca, takie jak wolne bicie serca
 • omamy
 • wrzód żołądka
 • odwodnienie (utrata zbyt dużej ilości płynu)
 • nadmierna ruchliwość (wysoki stopień aktywności, niepokój)
 • agresja
 • trudności w zasypianiu
 • przypadkowe upadki
Możliwe interakcje z
 • amantadyną
 • dicyklominą
 • difenhydraminą, skolpolaminą i meklizyną
 • metoklopramidem (lek używany w łagodzeniu lub zapobieganiu nudnościom i wymiotom)
 • środkami zwiotczającymi mięśnie podawanych w trakcie znieczulenia podczas operacji
 • lekami beta-adrenolitycznymi (takimi jak atenolol)
Ciąża

Lek Evertas nie powinien być stosowany w czasie ciąży jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne. 

Karmienie piersią

Podczas stosowania leku Evertas nie należy karmić piersią.

Dzieci

Leku Evertas nie należy stosować u dzieci i młodzieży w leczeniu otępienia typu alzheimerowskiego.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek może wywoływać działania niepożądane wpływające na zdolność prowadzenia pojzadów i obsługę maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Evertas?

Lek Evertas blokuje enzymy powodujące rozpad acetylocholiny: acetylocholinoesterazy i butylocholinoesterazy. Blokując działanie tych enzymów rywastygmina umożliwia zwiększenie stężenia acetylocholiny w mózgu, co pomaga w łagodzeniu objawów choroby Alzheimera.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Evertas?

Lek Evertas stosowany jest w leczeniu dorosłych pacjentów z łagodnym do umiarkowanie ciężkim otępieniem (Alzheimer), postępującą chorobą mózgu, która stopniowo zaburza pamięć, zdolności intelektualne i zachowanie.

Dawkowanie

Jak stosować lek Evertas?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Leczenie zazwyczaj rozpoczyna się od dawki 4,6 mg/ 24 h. Zalecana dobowa dawka leku Evertas to 9,5 mg/ 24 h. Jeśli leczenie jest dobrze tolerowane, lekarz prowadzący może rozważyć zwiększenie dawki do 13,3 mg/ 24 h. Należy naklejać tylko jeden plaster leku Evertas na raz i zmieniać go na nowy co 24 godziny. Podczas leczenia lekarz może dostosować dawkę leku do potrzeb danego pacjenta.

Naklejanie plastra Evertas

Plastry należy naklejać na czystą, suchą, nieowłosioną i zdrową skórę. Przed naklejeniem nowego plastra, należy usunąć poprzedni. Nie należy ciąć plastra na mniejsze kawałki. Plastry można naklejać na jedno z wybranych miejsc:

 • górna część lewego ramienia lub górna część prawego ramienia
 • górna część klatki piersiowej po lewej stronie lub po prawej stronie (należy unikać nalepienia plastrów na piersi)
 • górna część pleców po lewej stronie lub po prawej stronie
 • dolna część pleców po lewej stronie lub po prawej stronie

Nie należy naklejać plastra w tym samym miejscu przed upływem 14 dni.

Lek Evertas ma postać cienkich, jasnobrązowych plastrów z tworzywa sztucznego przylepianych na skórę. Każdy plaster znajduje się w szczelnie zamkniętej saszetce ochronnej. Nie należy otwierać saszetki ani wyjmować plastra, aż do chwili jego przylepienia na skórę. Należy przeciąć saszetkę nożyczkami, lecz nie dalej niż do wskazanej linii. Przedrzeć saszetkę w celu jej otwarcia. Nie przecinać saszetki na całej długości, aby uniknąć uszkodzenia plastra. Wyjąć plaster z saszetki. Zdjąć zabezpieczeniez górnej, cielistej strony plastra. Strona klejąca plastra jest zabezpieczona wartswą ochronną. Należy zdjąć jedną część warstwy ochronnej, nie dotykając strony klejącej plastra. Przyłożyć stronę klejącą plastra do wybranego miejsca, a następnie usunąć drugą część warstwy ochronnej. Przycisnąć plaster mocno dłonią przez co najmniej 30 sekund, upewniając się, że jego brzegi dobrze przylegają do skóry. Można podpisać plaster, na przykład nazwą dnia tygodnia. Plaster należy nosić stale, aż do czasu jego zmiany na nowy.

Zdejmowanie plastra Evertas

Należy delikatnie pociągnąć za jeden brzeg plastra i powoli odkleić go od skóry. Jeśli na skórze pozostaną resztki kleju, można je usunąć przemywając to miejsce ciepłą wodą i łagodnym mydłem lub oliwką dziecięcą. Nie należy stosować alkoholu ani innych rozpuszczalników (zmywacza do paznokci i innych środków). Po zdjęciu plastra należy umyć ręce wodą z mydłem. W razie kontaktu leku z oczami lub zaczerwienienia oczu po kontakcie z plastrem, natychmiast przemyć oczy dużą ilością wody, a jeśli objawy nie ustąpią, należy zgłosić się do lekarza. 

Stosowanie leku Evertas podczas kąpieli, pływania lub na słońcu

 • kapiel, pływanie bądź kąpiel pod prysznicem nie powinny mieć wpływu na działanie plastra, należy upewnić się, że podczas wykonywania tych czynności nie dojdzie do obluzowania się plastra
 • nie należy narażać plastra na dłuższe działanie zewnętrznych źródeł ciepła (na przykład: nadmierne działanie promieni słonecznych, sauna, solarium)

Postępowanie w razie odklejenia się plastra

Jeśli plaster sam się odklei, należy nalepić nowy na resztę dnia, a następnie zmienić go o zwykłej porze kolejnego dnia.

Zastosowanie większej niż zalecana dawka leku Evertas

Jeśli pacjent przez przypadek nalepi więcej niż jeden plaster, należy zdjąć wszystkie plastry, a następnie poinformować lekarza o przypadkowym nalepieniu więcej niż jednego plastra. Pacjent może wymagać pomocy lekarskiej. U niektórych osób, które przez przypadek przyjęły zbyt dużo rywastygminy wystąpiły nudności, wymioty, biegunka, wysokie ciśnienie krwi i omamy. Może również dojść do spowolnienia bicia serca i do omdleń.

Pominięcie zastosowania leku Evertas

Jeśli pacjent stwierdził, że zapomniał nakleić plaster, powinien od razu to zrobić. Następny plaster można nakleić o zwykłej porze następnego dnia. Nie należy naklejać dwóch plastrów w celu uzupełnienia pominiętej dawki leku.

Pzrerwanie stosowania leku Evertas

W razie przerwania stosowania leku, należy poinformować o tym lekarza lub farmaceutę.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Evertas?

Leku Evertas nie należy stosować gdy u pacjenta występuje lub wystąpiła:

 • uczulenie na rywastygminę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • reakcja alergiczna na podobne leki (pochodne karbaminianu)
 • reakcja skórna wykraczająca poza obszar skórny zajmowany przez plaster
 • nasilenie reakcji miejscowej (na przykład: pęcherze, zaostrzenie stanu zapalnego skóry, opuchnięcie) lub nie ustąpienie tych zmian w ciągu 48 godzin po zdjęciu plastra

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Evertas może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta. 

Należy zaprzestać stosowania leku Evertas i natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych poniżej działań niepożądanych.

Działania niepożądane pojawiają się częściej w początkowym okresie stosowania leku lub w okresie zwiększania dawki. Działanie niepożądane zazwyczaj powoli ustępują, w miarę jak organizm przystosowuje się do leczenia.

Często (wystepują u mniej niż 1 pacjenta na 10):

 • utrata apetytu
 • zawroty głowy
 • pobudzenie lub senność
 • nietrzymanie moczu (niezdolność do właściwego utrzymania moczu)

Niezbyt często (występują u mniej niż 1 pacjenta na 100):

 • zaburzenia rytmu serca, takie jak wolne bicie serca
 • widzenie rzeczy, których nie ma (omamy)
 • wrzód żołądka
 • odwodnienie (utrata zbyt dużej ilości płynu)
 • nadmierna ruchliwość (wysoki stopień aktywności, niepokój)
 • agresja

Rzadko (występują u mniej niż 1 pacjenta na 1000):

 • upadki

Bardzo rzadko (występują u mniej niż 1 pacjenta na 10 000):

 • sztywność ramionn lub nóg
 • drżenie rąk

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

 • reakacja alergiczna w miejscu nalepienia, taka jak pęcherze lub stan zapalny skóry
 • nasielenie objawów choroby Parkinsona - takich jak drżenie, sztywność lub pociąganie nogami
 • zapalenie trzustki - do objawów należy silny ból w górnej części brzucha, często z nudnościami (mdłościami) lub wymiotami
 • szybkie lub nierówne bicie serca
 • wysokie ciśnienie krwi
 • napady padaczkowe (drgawki)
 • zaburzenia czynnośći wątroby (zażółcenie skóry, zażółcenie białek oczu, nieprawidłowa ciemna barwa moczu lub niewyjaśnione nudności, wymioty, zmęczenie i utrata apetytu)
 • zmiany w wynikach badań czynności wątroby
 • niepokój
 • koszmary senne

W razie wystąpienia jednego z wymienionych działań niepożądanych należy zdjąć plaster i natychmiast powiedzieć o tym lekarzowi.

Inne działania niepożądane zgłaszane po zastosowaniu rywastygminy w postaci kapsułek lub roztworu doustnego, które mogą również wystapić po zastosowaniu plastrów:

Często (wystepują u mniej niż 1 pacjenta na 10):

 • nadmierne wydzielanie śliny
 • utrata apetytu
 • niepokój
 • złe samopoczucie ogólne
 • drżenie lub splątanie
 • nasilone pocenie się

Niezbyt często (wystepują u mniej niż 1 pacjenta na 100):

 • zaburzenia tytmu serca (np. szybkie bicie serca)
 • trudności w zasypianiu
 • przypadkowe upadki

Rzadko (występują u mniej niż 1 pacjenta na 1000):

 • napady padaczkowe (drgawki)
 • choroba wrzodowa jelit
 • ból w klatce piersiowej - może być spowodowany skurczem serca

Bardzo rzadko (wystepują u mniej niż 1 pacjenta na 10 000):

 • wysokie ciśnenie krwi
 • zapalenie trzustki - do objawów nalezy silny ból w górnej części brzucha, często z nudnościami (mdłościami) lub wymiotami
 • krwawienia z przewody pokarmowego - krew w kale lub wymiotach
 • omamy
 • gwałtowne wymioty, które moga prowadzić do pęknięcia części przewodu pokarmoewgo łączącego jamę ustną z żołądkiem (przełyku)

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Evertas należy poinformować lekarza lub farmaceutę jeśli:

 • u pacjenta występuje lub kiedykolwiek występował nieregularny lub wolny rytm pracy serca
 • u pacjenta występuje lub kiedykolwiek występował czynny wrzód żołądka
 • u pacjenta występują lub kiedykolwiek występowały napady padaczkowe
 • u pacjenta występują lub kiedykolwiek występowały trudności w oddawaniu moczu
 • u pacjenta występuje lub kiedykolwiek występowała astma lub ciężka choroba układu oddechowego
 • u pacjenta występuje drżenie mięśniowe
 • ma niską masę ciała
 • występują reakcje ze strony żołądka i jelit, takie jak: nudności, wymioty i biegunka; pacjent może się odwodnić (tracąc zbyt dużo płynu), jeśli wymioty czy biegunka utrzymują się przez dłuższy czas
 • ma zaburzenia czynności wątroby

Jeśli pacjent nie nalepiał plastra przez dłużej niż trzy dni, nie powinien naklejać kolejnego plastra zanim nie porozmawia o tym z lekarzem.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Evertas a ciąża

Jesli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Jeśli pacjentka jest w ciąży, należy dokonać oceny korzyści ze stosowaniem leku Evertas względem możliwych działań leku na nienarodzone dziecko. Lek Evertas nie powinien być stosowany w czasie ciąży jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne. 

Evertas a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Podczas stosowania leku Evertas nie należy karmić piersią.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Leku Evertas nie należy stosować razem z:

 • metoklopramidem (lek używany w łagodzeniu lub zapobieganiu nudnościom i wymiotom) - może spowodować sztywność kończyn i drżenie dłoni
 • środkami zwiotczającymi mięśnie podawanych w trakcie znieczulenia podczas operacji

Lek Evertas może wpływać na działanie leków przeciwcholinergicznych, takich jak:

 • dicyklomina (lek stosowany w łagodzeniu skurczów żołądka)
 • amantadyna (lek stosowany w chorobie Parkinsona)
 • difenhydramina, skopolamina lub meklizyna (leki stosowane w chorobie lokomocyjnej)

Należy zachować ostrożność, gdy Evertas jest stosowany razem z beta-adrenolitycznymi (lekami, takimi jak atenolol, stosowanymi w leczeniu nadciśnienia, dławicy piersiowej i innych chorób serca). Jednoczesne stosowanie tych dwóch leków może spowodować takie zaburzenia, jak spowolnienie pracy serca (bradykardia) prowadzące do omdlenia lub utraty przytomności.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Evertas a alkohol

Lek Evertas można stosować razem z alkoholem.

Evertas a prowadzenie pojazdów

Lek Evertas może powodować omdlenia lub silne splątanie, dlatego lekarz poinformuje pacjenta czy jego stan pozwala na bezpieczne prowadzenie pojazdów i obsługę maszyn. Jeśli pacjent czuje się słabo lub zdezorientowany, nie powinien prowadzić pojazdów, obsługiwać maszyn ani wykonywać innych zadań wymagających koncentracji.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Evertas?

 • lek Evertas należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • przed użyciem plaster należy przechowywać w saszetce

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  gemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego