Poradnik
Exbol (Tramadoli hydrochloridum + Paracetamolum)

Exbol (Tramadoli hydrochloridum + Paracetamolum)

Exbol to lek zawierający w swoim składzie dwie substancje czynne - tramadol i paracetamol. Obydwie z nich działają przeciwbólowo.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaExbol
Nazwa międzynarodowaTramadoli hydrochloridum + Paracetamolum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

37,5 mg + 325 mg

PostaćTabletki
Skład - substancja czynna
 • chlorowodorek tramadolu
 • paracetamol
Skład - substancje pomocnicze
 • skrobia żelowana kukurydziana
 • powidon 25
 • kroskarmeloza sodowa
 • celuloza mikrokrystaliczna
 • krzemionka koloidalna bezwodna
 • stearynian magnezu
Dostępne opakowania
 • 10 tabletek
 • 20 tabletek
 • 30 tabletek
 • 40 tabletek
 • 50 tabletek
 • 60 tabletek
Działanie / właściwości

Przeciwbólowe

Zastosowanie
 • ból o nasileniu umiarkowanym
 • ból o nasileniu ciężkim
Przeciwwskazania
 • nadwrażliwość na tramadol, paracetamol lub którąkolwiek substancję pomocniczą
 • padaczka niekontrolowana farmakologicznie
 • ciężkie zaburzenia czynności wątroby
 • stosowanie inhibitorów monoaminooksydazy oraz w ciągu dwóch tygodni od przerwania ich stosowania
 • ostre zatrucie alkoholem, lekami nasennymi, lekami przeciwbólowymi działającymi ośrodkowo, opioidami lub lekami psychotropowymi
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • przyjmowanie innych leków zawierających paracetamol lub tramadol
 • problemy z nerkami
 • problemy z wątrobą
 • jeśli u pacjenta planowany jest zabieg w znieczuleniu
 • uzależnienie od innych leków przeciwbólowych
 • przyjmowanie innych leków przeciwbólowych, które zawierają buprenorfinę, nalbufinę lub pentazocynę
 • uraz głowy, wstrząs lub silne bóle głowy z wymiotami
 • padaczka lub drgawki
 • trudności z oddychaniem, na przykład w związku z astmą
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo częste:

 • nudności
 • senność
 • zawroty głowy

Częste:

Możliwe interakcje z
 • inhibitorami monoaminooksydazy
 • karbamazepiną
 • buprenorfiną, nalbufiną i pentazocyną
 • inhibitorami zwrotnego wychwytu serotoniny
 • inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny i norepinefryny
 • trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi
 • mirtazapiną
 • pochodnymi opioidów
 • benzodiazepiną
 • barbituranami
 • ketokonazolem
 • erytromycyną
 • cholestyraminą
 • metoklopramidem
 • domperydonem
 • ondansetronem
 • warfaryną
 • acenokumarolem
 • baklofenem
 • lekami obniżającymi ciśnienie tętnicze
 • lekami przeciwalergicznymi
Ciąża

Leku nie wolno stosować w okresie ciąży.

Karmienie piersią

Nie należy stosować leku u kobiet karmiących piersią.

Dzieci

Lek nie jest zalecany do stosowania u dzieci poniżej 12 lat.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Jeśli wystąpi senność w czasie stosowania leku nie należy prowadzić pojazdów, ani obsługiwać maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Exbol?

Lek Exbol jest połączeniem dwóch substancji o działaniu przeciwbólowym. Tramadol jest lekiem z grupy opioidów, działającym na ośrodkowy układ nerwowy. Tramadol jest czystym, nieselektywnym agonistą receptorów opioidowych. Hamuje również neuronalny wychwyt zwrotny noradrenaliny i zwiększa uwalnianie serotoniny. Dokładny mechanizm działania przeciwbólowego paracetamolu jest nieznany.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Exbol?

Lek Exbol stosuje się:

 • w leczeniu bólu o umiarkowanym lub ciężkim nasileniu, gdy lekarz uzna za koniecznie łączne zastosowanie tramadolu i paracetamolu
 • u osób dorosłych, młodzieży i dzieci powyżej 12 roku życia

Dawkowanie

Jak stosować lek Exbol?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Powinno się przyjmować najniższą dawkę, która powoduje uśmierzenie bólu.

Dorośli, młodzież i dzieci powyżej 12 roku życia:

O ile lekarz nie zaleci inaczej należy przyjąć początkowo 2 tabletki, jeżeli zajdzie konieczność można przyjąć kolejne dawki zgodnie ze wskazaniami lekarza. Nie wolno przyjmować więcej niż 8 tabletek na dobę, a odstępy między kolejnymi dawkami powinny wynosić co najmniej 6 godzin.

Stosowanie u pacjentów powyżej 75 roku życia

Lekarz może zalecić wydłużenie odstępu czasowego pomiędzy kolejnymi dawkami, ponieważ u pacjentów w podeszłym wieku wydalanie tramadolu z organizmu może trwać dłużej.

Specjalne stosowanie u pacjentów którzy mają problemy z wątrobą lub nerkami

W przypadku łagodnej lub umiarkowanej niewydolności lekarz może zalecić wydłużenie odstępów czasowych pomiędzy kolejnymi dawkami.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku

Przedawkowanie paracetamolu może spowodować poważne następstwa, włącznie z niewydolnością wątroby, która może prowadzić do zgonu. W razie przedawkowania lub przypadkowego połknięcia tego leku przez dziecko należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza lub najbliższego szpitala i podać dokładną ilość przyjętego leku.

Pominięcie zastosowania leku

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki, należy kontynuować przyjmowanie leku w ustalony sposób.

Przerwanie stosowania leku

Nie należy nagle przerywać stosowania tego leku bez zalecenia lekarza. Jeżeli pacjent chce przerwać stosowanie leku lub musi z powodu działań niepożądanych, należy to omówić z lekarzem, zwłaszcza jeśli lek ten był przyjmowany długotrwale. Lekarz może doradzić stopniowe zmniejszanie dawki w celu zmniejszenia prawdopodobieństwa wystąpienia objawów odstawiennych. Po przerwaniu długotrwałego leczenia, u niektórych pacjentów mogą pojawić się objawy odstawiennie takie jak: niepokój, lęk, nerwowość, napady paniki, omamy, nietypowe wrażenia czuciowe, szumy uszne, bezsenność, drżenie lub zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego.

Lek Exbol należy przyjmować przez jak najkrótszy okres i nie dłużej niż zaleci to lekarz.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Exbol?

Leku Exbol nie należy stosować w przypadku:

 • nadwrażliwości na tramadol, paracetamol lub którąkolwiek substancję pomocniczą
 • padaczki niekontrolowanej farmakologicznie
 • ciężkich zaburzeń czynności wątroby
 • stosowanie inhibitorów monoaminooksydazy oraz w ciągu dwóch tygodni od przerwania ich stosowania
 • ostrego zatrucia alkoholem, lekami nasennymi, lekami przeciwbólowymi działającymi ośrodkowo, opioidami lub lekami psychotropowymi

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.  

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Exbol może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta. 

Należy zaprzestać stosowania leku Exbol i natychmiast skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą, jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych poniżej działań niepożądanych

 • niespodziewane lub długotrwałe krwawienie w przypadku przyjmowania leku Exbol jednocześnie z lekami przeciwkrzepliwymi
 • poważne reakcje alergiczne takie jak: gwałtowny spadek ciśnienia krwi, omdlenie, obrzęk twrazy, języka, problemy z oddychaniem

Bardzo często występują (częściej niż u 1 na 10 pacjentów)

 • nudności
 • senność
 • zawroty głowy

Często występują (nie więcej niż u 1 na 10 pacjentów)

 • problemy żołądkowo - jelitowe, w tym: wymioty, zaparcia, wzdęcia, biegunka, ból żołądka
 • suchość w jamie ustnej
 • bóle głowy
 • drżenie
 • zaburzenia snu
 • zmiany nastroju
 • świąd skóry
 • nadmierna potliwość
 • dezorientacja

Niezbyt często wysępują (nie więcej niż u 1 na 100 pacjentów)

 • problemy lub ból w czasie oddawania moczu
 • alergie skórne
 • przyspieszenie tętna lub wzrost ciśnienia tętniczego, zaburzenia częstości akcji serca lub rytmu serca
 • trudności z przełykaniem
 • krew w stolcu
 • trudności z oddychaniem
 • depresja, koszmary senne, omamy, zaburzenia w pamięci, dzwonienie w uszach
 • cierpnięcie, mrowienie, drętwnienie kończyn
 • mimowolne skurcze mięśni

Rzadko występują (nie więcej niż u 1 na 1000 pacjentów)

 • uzależnienie
 • napady drgawek
 • niewyraźne widzenie

Częstość nieznana

 • hipoglikemia
 • ciężkie reakcje skóne
 • nasilenie objawów astmy
 • krwawienie z nosa lub z dziąseł
 • zwolnienie akcji serca, omdlenia
 • brak lub nadmierny apetyt
 • osłabenie mięśni
 • zmiany nastroju, aktywności, postrzegania
 • spłycenie oddechu

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku Exbol należy poinformować lekarza lub farmaceutę jeśli pacjent:

 • przyjmuje inne leki zawierające paracetamol lub tramadol 
 • ma problemy z nerkami, szczególnie ciężka niewydolność nerek
 • ma problemy z wątrobą - ryzyko przedawkowania paracetamolu jest większe u pacjentów z hepatopatią alkoholową
 • ma planowany zabieg w znieczuleniu
 • jest uzależniony od innych leków przeciwbólowych szczególnie morfiny
 • przyjmuje inne leki przeciwbólowe, które zawierają buprenorfinę, nalbufinę lub pentazocynę
 • jest po przebytym urazie głowy, wstrząsie lub silnych bólach głowy z wymiotami
 • choruje na padaczkę lub miewa drgawki lub przyjmuje leki obniżające próg drgawkowy
 • ma trudności z oddychaniem, na przykład w związku z astmą

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Exbol a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub przypuszcza, że może być w ciąży, lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie wykazano szkodliwego działania paracetamolu stosowanego w zalecanych dawkach dla kobiet ciężarnych, jednakże brak jest wystarczających danych potrzebnych do oceny bezpieczeństwa stosowania tramadolu u kobiet w ciąży.

Lek Exbol nie powinien być stosowany w ciąży lub u kobiet planujących ciążę.

Exbol a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. 

Nie wolno stosować leku Exbol podczas karmienia piersią, ponieważ jest wydzielany do mleka kobiecego. Jeżeli pacjentka musi przyjmować lek, należy zaprzestać karmienia piersią.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Lek Exbol może wpływać na działanie innych leków:

 • nieselektywnych i selektywnych inhibitorów monoaminooksydazy ze względu na możliwość wystąpienia zespołu serotoninowego, w przypadku zakończenia leczenia inhibitorami MAO należy zachować odstęp dwóch tygodni przed rozpoczęciem leczenia tramadolem
 • karbamazepiny i innych induktorów aktywności enzymów
 • antagonistów receptorów opioidowych (buprenorfiny, nalbufiny i pentazocyny, może wystąpić osłabienie działania przeciwbólowego z ryzykiem wystąpienia objawów odstawiennych)
 • inhibitorów zwrotnego wychwytu serotoniny, iinhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny i norepinefryny, trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych, mirtazapiny, leki te stosowane łącznie mogę prowazić do zatrucia serotoniną
 • pochodnych opioidów, ponieważ istnieje ryzyko przedawkowania
 • benzodiazepin, barbituranów, ponieważ może dojść do depresji ośrodkowego układu nerwowego
 • ketokonazolu
 • erytromycyny
 • cholestyraminy
 • metoklopramidu i domperydonu, gdyż leki te mogą przyspieszyć wchłanianie paracetamolu
 • ondansetronu
 • warfaryny
 • acenokumarolu i warfaryny
 • leków obniżających ciśnienie tętnicze
 • leków przeciwalergicznych

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta. 

Exbol a alkohol

Podczas stosowaniu leku Exbol nie należy spożywać napojów alkoholowych i produktów leczniczych zawierających alkohol.

Exbol a prowadzenie pojazdów

Jeśli wystąpi senność w czasie stosowania leku nie należy prowadzić pojazdów, ani obsługiwać maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Exbol?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Exbol a ciąża
Exbol a karmienie piersią
Interakcje
Exbol a alkohol
Exbol a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logo Instagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo