Poradnik

Ezen (Ezetimibum)

Lek Ezen jest lekiem zawierającym ezetymib, który obniża poziom "złego" cholesterolu LDL oraz trójglicerydów. Lek jest stosowany u pacjentów, którzy nie mogą kontrolować poziomu cholesterolu przez samą dietę. Może być stosowany samodzielnie lub w połączeniu ze statynami. W obu przypadkach należy kontynuować dietę obniżającą poziom cholesterolu.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaEzen
Nazwa międzynarodowaEzetimibum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

10 mg

PostaćTabletki
Skład - substancja czynna

Ezetymib

Skład - substancje pomocnicze
 • laktoza jednowodna
 • laurylosiarczan sodu
 • powidon K-30
 • karmeloza sodowa
 • stearynian magnezu
Dostępne opakowania
 • 14 tabletek
 • 28 tabletek
 • 30 tabletek
 • 50 tabletek
 • 56 tabletek
 • 60 tabletek
 • 90 tabletek
 • 98 tabletek
 • 100 tabletek
Działanie / właściwości

Ezen jest lekiem stosowanym w celu obniżenia podwyższonego stężenia cholesterolu.

Zastosowanie
 • lek stosowany w celu obniżenia podwyższonego poziomu cholesterolu u osób, u których sama dieta obniżająca jego poziom nie wystarcza, aby kontrolować poziom cholesterolu we krwi
 • w hipercholesterolemii pierwotnej
 • w zapobieganiu incydentom sercowo-naczyniowych u pacjentów, którzy przyjmują również statyny i chorują na serce
 • homozygotyczna hipercholesterolemia rodzinna
Przeciwwskazania
 • jeśli pacjent ma uczulenie na ezetymib lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • w skojarzeniu ze statynami nie należy stosować u pacjentów z chorobami wątroby
 • w skojarzeniu ze statynami nie należy stosować u pacjentek w ciąży lub karmiących piersią
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • należy poinformować lekarza o wszystkich doliwościach i uczuleniach
 • przed rozpoczęciem leczenia lekiem Ezen w skojarzeniu ze statyną należy przeprowadzić badania krwi oceniające czynność wątroby
 • lek Ezen nie jest zalecany u pacjentów z umiarkowaną lub ciężką niewydolnością wątroby
 • nie należy stosować tego leku u dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 17 lat, ani u młodszych
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Stosowanie leku w monoterpii:

Często (mogą dotyczyć nie więcej niż 1 na 10 osób):

Stosowanie leku w skojarzeniu ze statyną:

Często (mogą dotyczyć nie więcej niż 1 na 10 osób)

 • zwiększenie parametrów niektórych testów czynnościowych wątroby (aminotransferaz)
 • ból głowy
 • ból, tkliwość lub osłabienie mięśni
Możliwe interakcje z
 • cyklosporyną
 • warfaryną
 • fenoprokumonem
 • acenokumarolem
 • fluindionem
 • kolestyraminą
 • fibratami
Ciąża

Nie należy przyjmować leku Ezen w skojarzeniu ze statyną, jeśli pacjentka jest w ciąży, zamierza zajść w ciążę lub przypuszcza, że może być w ciąży.

Karmienie piersią

Nie należy przyjmować leku Ezen w skojarzeniu ze statyną w okresie karmienia piersią, ponieważ niewiadomo, czy lek przenika do mleka.

Dzieci

Nie należy stosować tego leku u dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 17 lat, oraz poniżej 6 roku życia.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek nie ma wpływu na prowadzenie pojazdów oraz obsługę maszyn. Należy jednak wziąć pod uwagę, że u niektórych osób mogą wystąpić zawroty głowy po przyjęciu leku.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Ezen?

Lek Ezen obniża podwyższone stężenie cholesterolu LDL, przy jednoczesnym poprawianiu stężenia cholesterolu HDL. Wspomaga również działanie statyn.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Ezen?

Lek Ezen stosowany jest jako dodatek do diety obniżającej poziom cholesterolu, jeśli u pacjenta:

 • występuje zwiększone stężnenie choleterolu w krwi (hipercholestrolemia pierwotna)
 • występuje choroba dziedziczna (homozygotyczna hipercholesterolemia rodzinna)

Lek Ezen przyjmowany u pacjentów z chorobami serca w połączeniu ze statynami, zmniesza ryzyko zawału serca, udaru mózgu, zabiegu chirurgicznego mającego na celu zwiększenie dopływu krwi do serca lub hospitalizacji z powodu bólu w klatace piersiowej. 

Dawkowanie

Jak stosować lek Ezen?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Podczas stosowania leku, należy stosować dietę obniżającą stężenie lipidów we krwi.

Zalecana dawka to jedna tabletka 10mg jeden raz na dobę. Lek można przyjmować o dowolnej porze dnia niezależnie od posiłku.

Jeżeli lekaż przepisał dodatkowo statynę, oba leki można przyjmować w tym samym czasie.

Jeżeli lekarz przepisał dodatkowo inny lek obniżający steżenie cholesterolu, który w swoim składzie zawiera kolestyraminę lub inny lek zawierający żywice wiążącą kwasy żółciowe, lek Ezen należy stosować co najmniej 2 godziny przed lub 4 godziny po przyjęciu żywicy.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Ezen

Należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Pominięcie zastosowania leku Ezen

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej tabletki, należy przyjąć zazwyczaj stosowaną dawkę leku Ezen następnego dnia o zwykłej porze.

Przerwanie przyjmowania leku Ezen

Należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą, ponieważ poziom cholesterolu może ponownie wzrosnąć.

Stosowanie u pacjentów w podeszłym wieku

Nie jest wymagane dostosowanie dawki leku u pacjentów w podeszłym wieku.

Dzieci i młodzież

Nie należy stosować tego leku u dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 17 lat, oraz poniżej 6 roku życia.

Zaburzenia czynności wątroby

U pacjentów z łagodną niewydolnością wątroby, modyfikacja dawkowania nie jest konieczna, zaś u pacjentów z umiarkowaną lub ciężką niewydolnością wątroby nie zaleca się stosowania produktu.

Zaburzenia czynności nerek

Nie jest konieczne dostosowania dawki u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Ezen?

 • w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub którąkolwiek substancję czynną
 • w przypadku kobiet karmiących piersią
 • w przypadku kobiet będących w ciąży
 • w przypadku pacjentów z czynną chorobą wątroby lub niewyjaśnionych, utrzymujących się podwyższonych aminotransferaz we krwi

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Ezen może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta. 

Należy zaprzestać stosowania leku Ezen i natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych poniżej działań niepożądanych:

 • niewyjaśnione bóle, tkliwość i osłabienie mięśni
 • w rzadkich przypadkach rozpad mięśni, prowadzący do niewydolności nerek
 • reakcje uczulenione- obrzęk twarzy, języka, trudność w oddychaniu

Stosowanie leku w monoterpii:

Często (mogą dotyczyć nie więcej niż 1 na 10 osób)

 • ból brzucha
 • biegunka
 • wzdęcia z oddawaniem wiatrów
 • uczucie zmęczenia

Niezbyt często (mogą dotyczyć nie więcej niż 1 na 100 osób)

 • zwiększenie parametrów niektórych testów czynnościowych wątroby (aminotransferaz) lub mięśni
 • kaszel
 • niestrawność
 • zgaga
 • nudności
 • ból stawów
 • kurcze mięśni
 • ból karku
 • zmniejszenie apetytu
 • ból
 • ból w klatce piersiowej
 • nagłe zaczerwienienie twarzy
 • wysokie ciśnienie tętnicze.

Stosowanie leku w skojarzeniu ze statyną:

Często (mogą dotyczyć nie więcej niż 1 na 10 osób)

 • zwiększenie parametrów niektórych testów czynnościowych wątroby (aminotransferaz)
 • ból głowy
 • ból
 • tkliwość lub osłabienie mięśni.

Niezbyt często (mogą dotyczyć nie więcej niż 1 na 100 osób)

 • odczucie mrowienia
 • suchość w ustach
 • świąd
 • wysypka
 • pokrzywka
 • ból pleców
 • osłabienie mięśni
 • ból rąk i nóg
 • nieuzasadnione zmęczenie lub osłabienie
 • obrzęki, szczególnie dłoni i stóp

Podczas zwykłego stosowania odnotowano następujące działania pożądane:

 • zawroty głowy
 • bóle mięśni
 • problemy z wątrobą
 • reakcje uczuleniowe w tym wysypka i pokrzywka 
 • czerwona
 • wypukła
 • wysypka, czasami ze zmianami w kształcie tarczy (rumień wielopostaciowy)
 • ból, tkliwość lub osłabienie mięśni
 • rozpad mięśni
 • kamica żółciowa lub zapalenie pęcherzyka żółciowego
 • zapalenie trzustki często z silnym bólem brzucha
 • zaparcia
 • zmniejszenie liczby krwinek, które może powodować siniaki/krwawienia (małopłytkowość)
 • uczucie mrowienia
 • depresja
 • nieuzasadnione zmęczenie lub osłabienie
 • skrócony oddech

Podczas stosowania w skojarzeniu z fenofibratem, często zgłaszano następujące działanie niepożądane:

 • ból brzucha

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem leczenia nalezy omówić z lekarzem lub farmaceutą:

 • wszystkie schorzenia i alergie
 • przed rozpoczęciu leczenia lekarz powinien zlecić wykonanie badanie krwi, w celu sprawdzenia czynności wątroby
 • po rozpoczęciu leczenia, gdy lek jest przyjmowany w skojarzeniu ze statynami, powinno się wykonać badanie krwi w celu sprawdzenia czynności wątroby
 • lek nie jest zalecany w umiarkowanych i ciężkich zaburzeniach czynności wątroby
 • nie należy stosować leku w połączniu z fibratami, bezpieczeństwo i skutczność takiego połaczenia nie została ustalona 

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Ezen a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy przyjmować leku Ezen w skojarzeniu ze statyną, jeśli pacjentka jest w ciąży, zamierza zajść w ciążę lub przypuszcza, że może być w ciąży.

Ezen a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy przyjmować leku Ezen w skojarzeniu ze statyną w okresie karmienia piersią, ponieważ nie wiadomo, czy lek przenika do mleka.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli pacjent stosuje którykolwiek z następujących leków:

 • leki zobojętniające zmniejszają szybkość wchłaniania ezetymibu, jednak nie ma to wpływu na jego biodostępność
 • kolestyramina, po podaniu łącznie z ezetymibem zaobserwowano osłabienie działania
 • fibraty, istnieje ryzyko wystąpienia kamicy żółciowej i choroby pęcherzyka żółciowego u pacjentów przyjmujących fenofibrat i ezetymib 
 • fenofibratu lub gemfibrozylu, następuje niewielkie zwiększenie całkowitego stężenia ezetymibu
 • cyklosporyna, należy zachować ostrożność rozpoczynając leczenie ezetymibem w trakcie stosowania cyklosporyny, należy monitorować stężenie cyklosporyny u pacjentów przyjmujących jednocześnie ezetymib i cyklosporynę 
 • leki przeciwzakrzepowe (np. warfaryna), należy odpowiednio monitorować wartości INR

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Ezen a alkohol

Brak danych.

Ezen a prowadzenie pojazdów

Lek nie ma wpływu na prowadzenie pojazdów oraz obsługę maszyn. Należy jednak wziąć pod uwagę, że u niektórych osób mogą wystąpić zawroty głowy po przyjęciu leku.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Ezen?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci, w temperaturze poniżej 30oC, w oryginalnym opakowaniu, w celu ochrony przed wilgocią.

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Ezen a ciąża
Ezen a karmienie piersią
Interakcje
Ezen a alkohol
Ezen a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logo Instagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo