Poradnik
zdrowy-uklad-pokarmowy-1230
super-promocja-elancyl-3075
baby-week-3073
Ezetimibe Alchemia (Ezetimibum)

Ezetimibe Alchemia (Ezetimibum)

Lek Ezetimibe Alchemia zawiera substancję czynną - ezetymib, zmniejszający podwyższone stężenie cholesterolu we krwi. Stosowany jest łącznie z odpowiednią dietą w leczeniu podwyższonego stężenia cholesterolu. 

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaEzetimibe Alchemia
Nazwa międzynarodowaEzetimibum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

10 mg

PostaćTabletki
Skład - substancja czynna

Ezetymib

Skład - substancje pomocnicze
 • jednowodna laktoza 
 • celuloza mikrokrystaliczna
 • kroskarmeloza sodowa
 • laurylosiarczan sodu
 • stearynian magnezu 
 • hypromeloza 
 • krospowidon
Dostępne opakowania
 • 10 tabletek
 • 20 tabletek
 • 28 tabletek
 • 30 tabletek
 • 50 tabletek
 • 98 tabletek
 • 100 tabletek
Działanie / właściwości

Zmniejsza podwyższone stężenie cholesterolu.

Zastosowanie
 • hipercholesterolemia pierwotna
 • zapobieganie wystąpieniu incydentów sercowo - naczyniowych
 • homozygotyczna hipercholesterolemia rodzinna
Przeciwwskazania
 • uczulenie na ezetymib lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • zaburzenia czynności wątroby
 • ciąża lub karmienie piersią
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • jakiekolwiek choroby (w tym uczulenia)
 • umiarkowane lub ciężkie zaburzenia czynności wątroby 
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Często (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 10 pacjentów):

 • ból brzucha, biegunka, wzdęcia z oddawaniem wiatrów
 • uczucie zmęczenia
 • zwiększenie parametrów niektórych testów czynnościowych wątroby (aminotransferaz)
 • ból głowy
 • bóle, tkliwość lub osłabienie mięśni
Możliwe interakcje z
 • lekami przeciwzakrzepowymi
 • fibratami
 • cyklosporyną
 • kolestyraminą 
Ciąża

Nie należy stosować leku Ezetimibe Alchemia u kobiet w ciąży.

Karmienie piersią

Nie należy stosować leku Ezetimibe Alchemia u kobiet karmiących piersią.

Dzieci

Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania i skuteczności ezetymibu (substancji czynnej leku Ezetimibe Alchemia) u dzieci w wieku od 6 do 17 lat.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek Ezetimibe Alchemia najprawdopodobniej nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Ezetimibe Alchemia?

Lek Ezetimibe Alchemia:

 • zmniejsza stężenia cholesterolu całkowitego oraz frakcji LDL („złego”cholesterolu) a także triglicerydów we krwi 
 • zwiększa stężenie frakcji HDL („dobrego” cholesterolu) we krwi 
 • nasila działanie statyn (innych leków zmniejszających stężenie cholesterolu wytwarzanego w organizmie)

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Ezetimibe Alchemia?

Lek Ezetimibe Alchemia stosowany jest u pacjentów, u których mimo stosowania odpowiedniej diety utrzymuje się podwyższone stężenie cholesterolu. 

Lek Ezetimibe Alchemia (razem z dietą) jest stosowany leczeniu:

 • hipercholesterolemii pierwotnej, heterozygotycznej rodzinnej lub nierodzinnej (w połączeniu ze statyną, jeśli stężenie cholesterolu nie jest odpowiednio kontrolowane podczas stosowania wyłącznie statyny, w monoterapii, jeśli stosowanie statyny nie jest odpowiednie lub źle tolerowane)
 • dziedzicznej choroby (homozygotycznej hipercholesterolemii rodzinnej), która powoduje zwiększenie stężenia cholesterolu we krwi (lekarz zaleci ponadto lek z grupy statyn i może zalecić dodatkowo inne metody leczenia)

U pacjentów ze schorzeniami serca lek Ezetimibe Alchemia stosowany w skojarzeniu z innym lekami zmniejszającymi stężenie cholesterolu (statynami) zmniejsza ryzyko wystąpienia zawału serca, udaru mózgu, zabiegu chirurgicznego w celu zwiększenia ilości krwi przepływającej przez serce lub hospitalizacji z powodu bólu w klatce piersiowej.

Dawkowanie

Jak stosować lek Ezetimibe Alchemia?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Sposób stosowania:

 • o ile lekarz nie zaleci inaczej, należy nadal stosować przyjmowane poprzednio leki zmniejszające stężenie cholesterolu
 • przed rozpoczęciem przyjmowania leku Ezetimibe Alchemia należy stosować dietę zmniejszającą stężenie cholesterolu
 • podczas przyjmowania leku Ezetimibe Alchemia należy przestrzegać diety zmniejszającej stężenie cholesterolu
 • lek można przyjmować o dowolnej porze dnia, z jedzeniem lub bez
 • jeżeli lekarz przepisał jednocześnie lek Ezetimibe Alchemia i statynę, oba leki można przyjmować w tym samym czasie (należy zapoznać się z informacją dotyczącą dawkowania w ulotce dla danego leku)
 • jeżeli lekarz przepisał lek Ezetimibe Alchemia i inny lek obniżający stężenie cholesterolu, zawierający substancję czynną - kolestyraminę lub jakikolwiek inny lek zawierający żywicę wiążącą kwasy żółciowe, lek Ezetimibe Alchemia należy zażyć co najmniej 2 godziny przed lub 4 godziny po przyjęciu żywicy wiążącej kwasy żółciowe

Dawkowanie:

 • zalecana dawka to jedna tabletka leku Ezetimibe Alchemia 10 mg doustnie, raz na dobę

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Ezetimibe Alchemia

 • jeśli pacjent zażył większą niż zalecana dawkę leku, należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą

Pominięcie przyjęcia leku Ezetimibe Alchemia

 • nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej tabletki
 • należy przyjąć zazwyczaj stosowaną dawkę leku Ezetimibe Alchemia następnego dnia o zwykłej porze

Przerwanie przyjmowania leku Ezetimibe Alchemia

 • po przerwaniu stosowania tego leku poziom cholesterolu może ponownie wzrosnąć
 • należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Ezetimibe Alchemia?

Leku Ezetimibe Alchemia nie należy stosować u pacjentów uczulonych na ezetymib lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.
Leku Ezetimibe Alchemia nie należy również stosować w skojarzeniu ze statyną:

 • u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby
 • u kobiet w ciąży lub karmiących piersią

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Ezetimibe Alchemia może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Należy przerwać stosowanie leku i natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać się do oddziału ratunkowego najbliższego szpitala, jeśli u pacjenta wystąpią:

 • niewyjaśnione bóle mięśni, ich tkliwość lub osłabienie
  W rzadkich przypadkach dolegliwości ze strony mięśni, w tym rozpad mięśni prowadzący do uszkodzenia nerek, mogą być ciężkie i przejść w stan potencjalnie zagrażający życiu.
 • reakcje uczuleniowe, w tym obrzęk twarzy, ust, języka i (lub) gardła, mogące powodować trudności w oddychaniu lub połykaniu

Podczas stosowania leku Ezetimibe Alchemia w monoterapii występowały następujące działania niepożądane:

Często (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 10 pacjentów):

 • ból brzucha, biegunka, wzdęcia z oddawaniem wiatrów
 • uczucie zmęczenia

Niezbyt często (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 100 pacjentów):

 • zwiększenie parametrów niektórych testów czynnościowych wątroby (aminotransferaz) lub mięśni (CK)
 • kaszel
 • niestrawność, zgaga
 • nudności
 • bóle stawów, kurcze mięśni, bóle karku
 • zmniejszenie apetytu
 • ból
 • bóle w klatce piersiowej
 • nagłe zaczerwienienie twarzy
 • wysokie ciśnienie tętnicze

Ponadto, podczas stosowania leku Ezetimibe Alchemia w skojarzeniu ze statyną występowały następujące działania niepożądane:

Często (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 10 pacjentów):

 • zwiększenie parametrów niektórych testów czynnościowych wątroby (aminotransferaz)
 • ból głowy
 • bóle, tkliwość lub osłabienie mięśni

Niezbyt często (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 100 pacjentów):

 • uczucie mrowienia
 • suchość w ustach
 • świąd
 • wysypka, pokrzywka
 • bóle pleców
 • osłabienie mięśni
 • ból rąk i nóg
 • nieuzasadnione zmęczenie lub osłabienie
 • obrzęki, szczególnie dłoni i stóp

Podczas stosowania leku Ezetimibe Alchemia w skojarzeniu z fenofibratem występowały następujące działania niepożądane:

Często (u nie więcej niż 1 na 10 pacjentów):

 • ból brzucha

Ponadto, podczas zwykłego stosowania odnotowano następujące działania niepożądane:

 • bóle mięśni
 • problemy z wątrobą
 • reakcje uczuleniowe w tym wysypka i pokrzywka, czerwona, wypukła wysypka, czasami ze
 • zmianami w kształcie tarczy (rumień wielopostaciowy)
 • bóle, tkliwość lub osłabienie mięśni, rozpad mięśni
 • kamica żółciowa lub zapalenie pęcherzyka żółciowego (może powodować ból brzucha, nudności, wymioty)
 • zapalenie trzustki często z silnym bólem brzucha
 • zaparcia
 • zmniejszenie liczby krwinek, które może powodować siniaki/krwawienia (małopłytkowość)
 • uczucie mrowienia
 • depresja
 • nieuzasadnione zmęczenie lub osłabienie
 • skrócony oddech

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Ezetimibe Alchemia należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Należy poinformować lekarza:

 • jeśli u pacjenta występują jakiekolwiek choroby (w tym uczulenia)
 • jeśli u pacjenta występują umiarkowane lub ciężkie zaburzenia czynności wątroby (nie zaleca się stosowania leku Ezetimibe Alchemia)

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Ezetimibe Alchemia w skojarzeniu ze statyną lekarz powinien zlecić wykonanie badań krwi oceniających czynność wątroby pacjenta (lekarz może również przeprowadzić takie badania po rozpoczęciu przyjmowania leku Ezetimibe Alchemia w skojarzeniu ze statyną).

Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania i skuteczności leku Ezetimibe Alchemia stosowanego w skojarzeniu z fibratami (lekami obniżającymi stężenie cholesterolu).

Lek Ezetimibe Alchemia zawiera laktozę

 • jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Ezetimibe Alchemia a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Stosowanie leku Ezetimibe Alchemia u kobiet w okresie ciąży jest przeciwwskazane.

Nie wolno przyjmować leku Ezetimibe Alchemia w skojarzeniu ze statyną, jeśli pacjentka jest w ciąży, zamierza zajść w ciążę lub przypuszcza, że może być w ciąży. 
Jeżeli pacjentka zajdzie w ciążę podczas stosowania leku Ezetimibe Alchemia w skojarzeniu ze statyną, należy natychmiast przerwać przyjmowanie leku i skontaktować się z lekarzem.
Brak danych dotyczącego stosowania leku Ezetimibe Alchemia bez stosowania statyny u kobiet w ciąży. 

Ezetimibe Alchemia a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Stosowanie leku Ezetimibe Alchemia u kobiet w okresie karmienia piersią jest przeciwwskazane.

Nie wolno przyjmować leku Ezetimibe Alchemia w skojarzeniu ze statyną w okresie karmienia piersią (nie wiadomo, czy lek przenika do mleka).
Lek Ezetimibe Alchemia, nawet bez skojarzenia ze statyną nie powinien być stosowany u kobiet w okresie laktacji.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

W szczególności należy powiedzieć lekarzowi, jesli pacjent przyjmuje:

 • cyklosporynę (stosowaną u pacjentów po przeszczepieniu narządu)
 • leki zapobiegające tworzeniu się zakrzepów krwi (warfarynę, fenprokumon, acenokumarol lub fluindion - leki przeciwzakrzepowe)
 • kolestyraminę (stosowaną również w celu zmniejszenia stężenia cholesterolu) - wpływa na działanie leku Ezetimibe Alchemia
 • fibraty (stosowane również w celu zmniejszenia stężenia cholesterolu)

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Ezetimibe Alchemia a alkohol

Brak danych.

Ezetimibe Alchemia a prowadzenie pojazdów

Stosowanie leku Ezetimibe Alchemia najprawdopodobniej nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Jednak u niektórych pacjentów mogą wystąpić zawroty głowy po przyjęciu tego leku.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Ezetimibe Alchemia?

Lek Ezetimibe Alchemia należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Ezetimibe Alchemia a ciąża
Ezetimibe Alchemia a karmienie piersią
Interakcje
Ezetimibe Alchemia a alkohol
Ezetimibe Alchemia a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logoInstagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo
Gemini
Regulaminy
Pomocne linki