Poradnik
Ezoleta (Ezetimibum)

Ezoleta (Ezetimibum)

Lek Ezoleta to lek zawierający ezetymib. Substancja ta zmniejsza wchłanianie cholesterolu, przez co stosowana jest w celu obniżenia stężenia cholesterolu we krwi.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaEzoleta
Nazwa międzynarodowaEzetimibum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

10 mg

PostaćTabletki
Skład - substancja czynna

Ezetymib

Skład - substancje pomocnicze
 • Laurylosiarczan sodu
 • Powidon K30
 • Mannitol
 • Kroskarmeloza sodowa
 • Celuloza mikrokrystaliczna typ 102
 • Stearylofumaran sodu
Dostępne opakowania
 • 14 tabetek
 • 28 tabletek
 • 30 tabletek
 • 50 tabletek
 • 56 tabletek
 • 60 tabletek
 • 90 tabletek
 • 98 tabletek
 • 100 tabletek
Działanie / właściwości

Obniżenie podwyższonego stężenia cholesterolu i trójglicerydów we krwi.

Zastosowanie
 • hipercholesterolemia pierwotna
 • zapobieganie wystąpienia incydentów sercowo-naczyniowych
 • homozygotyczna hipercholesterolemia rodzinna
Przeciwwskazania
 • nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą
 • umiarkowana lub ciężka niewydolność wątroby
 • ciąża lub karmienie piersią
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • uczulenia
 • przed rozpoczęciem przyjmowania leku w skojarzeniu ze statyną lekarz powinien przeprowadzić badania krwi oceniające czynność wątroby
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Działania niepożądane w monoterapii:

Często (mogą dotyczyć nie więcej niż 1 na 10 osób):

Działania niepożądane w połączeniu ze statyną:

Często (mogą dotyczyć nie więcej niż 1 na 10 osób):

 • zwiększenie parametrów niektórych testów czynnościowych wątroby
 • bóle głowy
 • bóle mięśni
 • tkliwość lub osłabienie mięśni

Działania niepożądane w połączeniu z fenofibratem:

Często (mogą dotyczyć nie więcej niż 1 na 10 osób):

 • ból brzucha
Możliwe interakcje z
 • cyklosporyną
 • warfaryną
 • fenprokumonem
 • acenokumarolem
 • fluindionem
 • kolestyraminą
 • fibratami
Ciąża

Leku nie należy przyjmować jeśli pacjentka jest w ciąży.

Karmienie piersią

Leku nie należy stosować w okresie karmienia piersią.

Dzieci

Leku nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat. 

Nie należy stosować leku u dzieci i młodzieży w wieku 6-17 lat o ile nie zostanie przepisany przez specjalistę.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek Ezoleta nie wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn, niemniej jednak, u niektórych osób po zażyciu leku mogą wystąpić zawroty głowy. W takich przypadkach należy zachować ostrożność.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Ezoleta?

Ezoleta jest lekiem stosowanym w celu obniżenia podwyższonego stężenia cholesterolu. Substancją czynną jest ezetymib, który działa poprzez zmniejszanie wchłaniania cholesterolu. Lek stosowany jest u pacjentów, u których sama dieta obniżająca poziom cholesterolu nie wystarcza, żeby kontrolować jego stężenie we krwi.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Ezoleta?

Lek stosuje się w:

 • leczeniu hipercholesterolemii pierwotnej
 • zapobieganiu wystąpienia incydentów sercowo-naczyniowych
 • leczeniu homozygotycznej hipercholesterolemii rodzinnej

Dawkowanie

Jak stosować lek Ezoleta?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Podczas stosowania leku, należy kontynuować dietę obniżającą stężenie lipidów we krwi.

Dawkowanie:

Doustnie 1 tabletka na dobę niezależnie od posiłku, o dowolnej porze dnia.

Produkt Ezoleta należy przyjmować co najmniej 2 godziny przed lub 4 godziny po przyjęciu leku wiążącego kwasy żółciowe.

Pacjenci w podeszłym wieku

Dostosowanie dawki nie jest konieczne.

Dzieci i młodzież

Leczenie nalezy rozpocząć pod nadzorem lekarza. Stosowanie leku nie jest zalecane u dzieci i młodzieży do 17 lat. W połączeniu ze statynami leczenie należy omowić z lekarzem.

Zaburzenia czynności wątroby

 • u pacjentów z łagodną niewydolnością wątroby, modyfikacja dawkowania nie jest konieczna
 • u pacjentów z umiarkowaną lub ciężką niewydolnością wątroby nie zaleca się stosowania produktu Ezoleta

Zaburzenia czynności nerek

Modyfikacja dawki nie jest konieczna.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku

W przypadku przedawkowania leku, należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Pominięcie zastosowania leku

Dawkę leku należy przyjąć następnego dnia o ustalonej porze. Nie należy przyjmować podwójnej dawki leku.

Przerwanie stosowania leku

Jeśli pacjent rozważa przerwanie stosowania leku, należy skonsultować się z lekarzem. Po odstawieniu leku, stężenie cholesterolu może wzrosnąć.

Przeciwwskazania

Kiedy nie należy stosować leku Ezoleta?

Leku nie należy stosować w przypadku

 • uczulenia na ezetymib lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku

Leku nie można stosować w połączeniu ze statynami w następujących przypadkach:

 • występowanie problemów z wątrobą
 • pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Ezoleta może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta. 

Należy zaprzestać stosowania leku Ezoleta i natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych poniżej działań niepożądanych.

 • niewyjaśnione bóle mięśni
 • tkliwość
 • osłabienie

W rzadkich przypadkach zaburzenia mięśni, takie jak rozpad mięśni prowadzący do uszkodzenia nerek, mogą być poważne i stanowić potencjalne zagrożenie dla życia pacjenta.

Podczas stosowania leku zgłaszano występowanie reakcji alergicznych, w tym obrzęku twarzy, warg, języka i/ lub gardła, który może powodować trudności w oddychaniu lub połykaniu (wymaga natychmiastowego leczenia).

Inne działania niepożądane w monoterapii:

Często (mogą dotyczyć nie więcej niż 1 na 10 osób):

 • bóle brzucha
 • biegunka
 • wzdęcia z oddawaniem wiatrów
 • uczucie zmęczenia

Niezbyt często (mniej niż 1 na 100 osób):

 • zwiększenie we krwi aktywności niektórych parametrów czynnościowych wątroby (aminotransferaz) lub parametrów funkcji mięśni
 • kaszel
 • niestrawność
 • zgaga
 • nudności
 • bóle stawów
 • kurcze mięśni
 • ból karku
 • zmniejszenie apetytu
 • ból
 • ból w klatce piersiowej
 • uderzenia gorąca
 • wysokie ciśnienie krwi

Inne działania niepożądane w połączeniu ze statyną:

Często (mogą dotyczyć nie więcej niż 1 na 10 osób):

 • zwiększenie we krwi aktywności niektórych parametrów czynnościowych wątroby (aminotransferaz)
 • bóle głowy
 • bóle mięśni
 • tkliwość lub osłabienie mieśni

Niezbyt często (mniej niż 1 na 100 osób):

 • uczucie mrowienia
 • suchość w jamie ustnej
 • świąd
 • wysypka
 • pokrzywka
 • ból pleców
 • osłabienie mięśni, bóle rąk i nóg
 • nietypowe zmęczenie lub osłabienie oraz obrzęki (szczególnie rąk i stóp)

Podczas stosowania tego leku w skojarzeniu z fenofibratem zgłaszano następujące działania niepożądane:

Często (mogą dotyczyć nie więcej niż 1 na 10 osób):

 • bóle brzucha

Inne działania niepożądane:

Częstość nieznana:

 • zawroty głowy
 • bóle mięśni, problemy z wątrobą
 • reakcje uczuleniowe w tym wysypka i pokrzywka
 • trudności w oddychaniu lub przełykaniu z lub bez obrzęku twarzy, ust, języka lub gardła
 • czerwona, wypukła wysypka, czasami ze zmianami w kształcie tarczy (rumień wielopostaciowy)
 • bóle, tkliwość lub osłabienie mięśni
 • rozpad mięśni
 • kamica żółciowa lub zapalenie pęcherzyka żółciowego (może powodować ból brzucha, nudności, wymioty)
 • zapalenie trzustki często z silnym bólem brzucha
 • zaparcia
 • zmniejszenie liczby krwinek, które może powodować siniaki/krwawienia (małopłytkowość)
 • uczucie mrowienia
 • depresja
 • nieuzasadnione zmęczenie lub osłabienie
 • duszność

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem leczenia należy poinformować lekarza o wszystkich dolegliwościach, w tym o uczuleniach.

Przed rozpoczęciem leczenia lekiem Ezoleta w skojarzeniu ze statyną lekarz powinien przeprowadzić badania krwi oceniające czynność wątroby.

Stosowanie leku nie jest zalecane u pacjentów z umiarkowaną lub ciężką niewydolnością wątroby.

Nie ustalono bezpieczeństwa i skuteczności stosowania leku Ezoleta w połączeniu z fibratami.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Ezoleta a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lek Ezoleta nie może być stosowany u kobiet w ciąży w połączeniu ze statynami. W monoterapii konieczna jest konsultacja z lekarzem przed zastosowaniem leku.

Ezoleta a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy stosować leku Ezoleta w okresie karmienia piersią.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli pacjent stosuje którykolwiek z następujących leków:

 • leki zobojętniające - zmniejszają szybkość wchłaniania ezetymibu, jednak nie ma to wpływu na jego biodostępność
 • kolestyramina - po podaniu łącznie z ezetymibem zaobserwowano osłabienie działania
 • fibraty - istnieje ryzyko wystąpienia kamicy żółciowej i choroby pęcherzyka żółciowego u pacjentów przyjmujących fenofibrat i ezetymib 
 • fenofibratu lub gemfibrozylu - następuje niewielkie zwiększenie całkowitego stężenia ezetymibu
 • cyklosporyna - należy zachować ostrożność rozpoczynając leczenie ezetymibem w trakcie stosowania cyklosporyny
 • leki przeciwzakrzepowe (np. warfaryna) - należy odpowiednio monitorować wartości INR

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Ezoleta a alkohol

Brak informacji.

Ezoleta a prowadzenie pojazdów

Lek nie powinien mieć wpływu na zadolność prowadzenia pojazdów lub obsługi maszyn. Po przyjęciu leku mogą pojawić się zawroty głowy, u takich pacjentów zalecana jest ostrożność.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Ezoleta?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Ezoleta a ciąża
Ezoleta a karmienie piersią
Interakcje
Ezoleta a alkohol
Ezoleta a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logo Instagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo