Kategorie

Fanipos (Fluticasoni propionas)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Fanipos?

Lek Fanipos zawiera propionian flutykazonu, który należy do grupy leków zwanych kortykosteroidami. Ma on właściwości przeciwzapalne, a po podaniu do nosa zmniejsza obrzęk i podrażnienie. Stosowany jest w zapobieganiu i leczeniu sezonowego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz całorocznego zapalenia błony śluzowej nosa.

Podstawowe informacje

NazwaFanipos
Nazwa międzynarodowaFluticasoni propionas
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

50 mikrogramów/ dawkę donosową

PostaćAerozol do nosa, zawiesina
Skład - substancja czynna

Propionian flutykazonu

Skład - substancje pomocnicze
 • glukoza bezwodna
 • celuloza dyspersyjna
 • 2-fenyloetanol
 • chlorek benzalkoniowy
 • polisorbat
 • woda oczyszczona
Dostępne opakowania
 • 1 pojemnik po 60 dawek 
 • 1 pojemnik po 120 dawek 
 • 1 pojemnik po 150 dawek 
 • 2 pojemnik po 120 dawek 
Działanie / właściwości
 • przeciwzapalne
 • zmniejszające obrzęk
 • zmniejszające podrażnienie
Zastosowanie
 • zapobieganie i leczenie sezonowego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa, np. kataru siennego
 • zapobieganie i leczenie całorocznego zapalenia błony śluzowej nosa (uczucie zatkanego nosa lub wydzielina z nosa, kichanie i swędzenie wywołane kurzem domowym lub sierścią zwierząt, takich jak koty czy psy)
Przeciwwskazania

Uczulenie na propionian flutykazonu lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • w przypadku gdy pacjent miał zabieg chirurgiczny nosa
 • gdy u pacjenta występuje lub występowało w ostatnim czasie zakażenie dróg nosowych
 • jeżeli u pacjenta występuje lub występowało w ostatnim czasie niewyleczone zakażenie, gruźlica lub opryszczkowe zakażenie oczu
 • jeśli pacjent przyjmował w ostatnim czasie leki steroidowe w zastrzykach lub stosuje doustnie leki steroidowe przez dłuższy okres

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo często (u więcej niż u 1 na 10 osób):

 • krwawienie z nosa

Często (u 1 na 10 osób):

 • ból głowy
 • nieprzyjemny smak w jamie ustnej, nieprzyjemny zapach w nosie
 • suchość i podrażnienie błony śluzowej gardła oraz nosa
 • kichanie

oraz inne działania niepożądane (patrz poniżej).

Możliwe interakcje z
 • lekami stosowanymi w leczeniu zakażeń grzybiczych, np. ketokonazolem
 • niektórymi lekami, które mogą nasilić działanie leku Fanipos. Lekarz może chcieć monitorować stan pacjenta przyjmującego takie leki. Są to niektóre leki stosowane w leczeniu zakażeń HIV jak rytonawir czy kobicystat

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Dzieci

Lek Fanipos nie jest wskazany dla dzieci w wieku poniżej 4 lat.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek nie ma wpływu albo wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Fanipos?

Lek Fanipos zawiera propionian flutykazonu, który należy do grupy leków zwanych kortykosteroidami. Ma on właściwości przeciwzapalne, a po podaniu do nosa zmniejsza obrzęk i podrażnienie. Stosowany jest w zapobieganiu i leczeniu sezonowego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz całorocznego zapalenia błony śluzowej nosa.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Fanipos?

 • w zapobieganiu i leczeniu sezonowego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa, np. kataru siennego
 • w zapobieganiu i leczeniu całorocznego zapalenia błony śluzowej nosa (uczucie zatkanego nosa lub wydzielina z nosa, kichanie i swędzenie wywołane kurzem domowym lub sierścią zwierząt, takich jak koty czy psy)

Dawkowanie

Jak stosować lek Fanipos?

Zalecana dawka

Dorośli (także pacjenci w podeszłym wieku) i dzieci w wieku 12 lat i starsze:

 • na początku stosowania leku Fanipos, zazwyczaj przyjmuje się dwie dawki aerozolu do każdego otworu nosowego raz na dobę, najlepiej rano
 • lekarz może zalecić stosowanie maksymalnie dwóch dawek aerozolu do każdego otworu nosowego dwa razy na dobę

Po uzyskaniu kontroli objawów, lekarz może zalecić zmniejszenie dawki do jednej dawki aerozolu do każdego otworu nosowego raz na dobę. Jeśli podczas przyjmowania tej mniejszej dawki objawy nasilą się, dawkę będzie można znowu zwiększyć do dawki początkowej.

Dzieci w wieku od 4 do 11 lat:

 • u dzieci w wieku od 4 do 11 lat zazwyczaj zaleca się stosowanie jednej dawki aerozolu do każdego otworu nosowego raz na dobę, najlepiej rano. Lekarz może zalecić zastosowanie maksymalnie jednej dawki aerozolu do każdego otworu nosowego dwa razy na dobę

Lek Fanipos nie jest wskazany dzieciom w wieku poniżej 4 lat.

Lekarz zaleci stosowanie najmniejszej dawki leku Fanipos, która zapewni skuteczną kontrolę objawów.

Działanie leku może wystąpić po kilku dniach od rozpoczęcia leczenia. Nie należy przerywać stosowania leku, chyba że lekarz zaleci inaczej.

Leku Fanipos nie należy stosować w dawkach większych ani częściej niż zostało to zalecone przez lekarza. Nie należy również stosować więcej dawek leku niż ustalił lekarz.

Jeśli, pomimo stosowania leku Fanipos, nadal utrzymuje się swędzenie oraz łzawienie oczu związane z katarem siennym, należy skonsultować się z lekarzem. Lekarz może zalecić stosowanie innego leku, który złagodzi objawy związane z oczami.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Fanipos

Istotne jest, aby stosować się do zaleceń farmaceuty lub lekarza. Lek należy przyjmować tylko w dawkach zalecanych przez lekarza. Stosowanie mniejszej lub większej dawki niż zalecana może spowodować nasilenie objawów.

W razie przypadkowego zastosowania większej niż zalecana dawki leku Fanipos należy skontaktować się z lekarzem.

Należy zabrać ze sobą ulotkę oraz butelkę z lekiem Fanipos w celu pokazania ich lekarzowi.

Pominięcie zastosowania leku Fanipos

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. W przypadku pominięcia zastosowania dawki leku Fanipos o ustalonej porze należy przyjąć dawkę najszybciej jak to możliwe. Jeśli zbliża się czas przyjęcia kolejnej dawki, należy przyjąć kolejną dawkę zgodnie ze schematem dawkowania.

Przerwanie stosowania leku Fanipos

Objawy dotyczące nosa mogą ulec poprawie dopiero po kilku dniach od rozpoczęcia stosowania leku Fanipos. Dlatego ważne jest, aby stosować lek systematycznie, tak jak to zalecił lekarz oraz by kontynuować stosowanie leku dopóki lekarz nie zaleci przerwania stosowania, nawet w przypadku gdy pacjent poczuje się lepiej.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Fanipos?

Leku Fanipos nie powinno się stosować w przypadku, gdy pacjent ma uczulenie na propionian flutykazonu lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Fanipos może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeśli pacjent stosuje duże dawki leku Fanipos, może okazać się konieczne podanie dodatkowych steroidów w okresach dużego stresu, podczas pobytu w szpitalu po poważnym wypadku bądź urazie lub przed zabiegiem chirurgicznym.

Leczenie donosowymi kortykosteroidami może wykazywać wpływ na wytwarzanie steroidów w organizmie. Jest to bardziej prawdopodobne w przypadku stosowania dużych dawek przez dłuższy okres. Może to powodować spowolnienie wzrostu u dzieci i z tego względu lekarz będzie regularnie kontrolował wzrost u dzieci, które są leczone donosowymi kortykosteroidami przez dłuższy okres. Lekarz pomoże zapobiec opóźnieniu wzrostu stosując najmniejszą dawkę steroidu, która zapewnia właściwą kontrolę objawów choroby.

Niektóre działania niepożądane są bardziej poważne niż inne dlatego w przypadku wystąpienia któregokolwiek z objawów wymienionych poniżej należy zakończyć stosowanie leku Fanipos i bezzwłocznie skontaktować się z lekarzem:

Bardzo często (u więcej niż u 1 na 10 osób):

 • krwawienie z nosa

Często (u 1 na 10 osób):

 • ból głowy
 • nieprzyjemny smak w jamie ustnej, nieprzyjemny zapach w nosie
 • suchość i podrażnienie błony śluzowej gardła oraz nosa
 • kichanie

Rzadko (u 1 na 1000 osób):

 • ciężkie reakcje alergiczne (nagłe wystąpienie wysypki, obrzęku zazwyczaj języka, twarzy lub warg) lub trudności w oddychaniu
 • skurcz oskrzeli

Bardzo rzadko (u 1 na 10 000 osób):

 • jaskra (zwiększone ciśnienie oka) zaćma (zmętnienie soczewki oka), zgłaszane podczas długotrwałego stosowania
 • perforacja przegrody nosowej i owrzodzenie błony śluzowej nosa. Występuje zazwyczaj u pacjentów, którzy przebyli zabieg chirurgiczny nosa

Częstość nieznana:

 • nieostre widzenie
 • owrzodzenie błony śluzowej nosa

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Fanipos należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:

 • w przypadku gdy pacjent miał zabieg chirurgiczny nosa
 • gdy u pacjenta występuje lub występowało w ostatnim czasie zakażenie dróg nosowych
 • jeżeli u pacjenta występuje lub występowało w ostatnim czasie niewyleczone zakażenie, gruźlica lub opryszczkowe zakażenie oczu
 • jeśli pacjent przyjmował w ostatnim czasie leki steroidowe w zastrzykach lub stosuje doustnie leki steroidowe przez dłuższy okres

Stosowanie leku Fanipos zazwyczaj prowadzi do opanowania sezonowego alergicznego zapalenia nosa (katar sienny), jednak gdy dojdzie do ekspozycji na bardzo duże stężenia alergenów, może być konieczne wprowadzenie dodatkowego leczenia w celu opanowania innych objawów, takich jak świąd oczu. Wówczas należy skonsultować się z lekarzem.

Jeśli u pacjenta dojdzie do nieostrego widzenia lub innego zaburzenia widzenia, należy skontaktować się z lekarzem.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Fanipos a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Fanipos a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Interakcje

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, także o tych, które wydawane są bez recepty.

Niektóre leki mogą wpływać na działanie leku Fanipos, dlatego w szczególności należy powiedzieć lekarzowi bądź farmaceucie o przyjmowaniu:

 • leków stosowanych w leczeniu zakażeń grzybiczych, np. ketokonazolu
 • niektórych leków, które mogą nasilić działanie leku Fanipos. Lekarz może chcieć monitorować stan pacjenta przyjmującego takie leki. Są to niektóre leki stosowane w leczeniu zakażeń HIV jak rytonawir czy kobicystat

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Fanipos a alkohol

Brak danych.

Fanipos a prowadzenie pojazdów

Lek nie ma wpływu albo wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Fanipos?

Lek Fanipos należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci w temperaturze poniżej 25°C.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  gemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego