Poradnik
Feldene (Piroxicamum)

Feldene (Piroxicamum)

Lek Feldene zawiera piroksykam, który zaliczany jest do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ). Działa on przeciwzapalnie, przeciwbólowo i przeciwgorączkowo. Stosowany jest w leczeniu objawów choroby zwyrodnieniowej stawów, reumatoidalnego zapalenia stawów oraz zesztywniejącego zapalenia stawów kręgosłupa, takich jak obrzęk, sztywność i ból stawów. Lek nie leczy zapalenia stawów i działa wyłącznie w okresie jego przyjmowania.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaFeldene
Nazwa międzynarodowaPiroxicamum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

20 mg/ ml

PostaćRoztwór do wstrzykiwań
Skład - substancja czynna

Piroksykam

Skład - substancje pomocnicze
 • dwuwodny diwodorofosforan sodu
 • nikotynamid
 • glikol propylenowy
 • etanol bezwodny
 • alkohol benzylowy
 • wodorotlenek sodu i/lub stężony kwas solny
 • woda do wstrzykiwań
Dostępne opakowania

6 ampułek o pojemności 1 ml

Działanie / właściwości
 • niesteroidowy lek przeciwzapalny (NLPZ)
 • działa przeciwzapalnie, przeciwbólowo i przeciwgorączkowo
Zastosowanie
 • choroba zwyrodnieniowa stawów
 • reumatoidalne zapalenie stawów
 • zesztywniejące zapalenie stawów kręgosłupa
Przeciwwskazania
 • uczulenie na piroksykam lub na którąkolwiek substancję pomocniczą
 • czynna lub przebyta choroba wrzodowa żołądka, lub dwunastnicy, krwawienie lub perforacja w obrębie przewodu pokarmowego
 • choroby przewodu pokarmowego, które sprzyjają powstawaniu krwawień (wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Leśniowskiego-Crohna, nowotwory przewodu pokarmowego, zapalenie uchyłków)
 • ciężka reakcja alergiczna na inne leki z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych i inne leki, szczególnie ciężkie reakcje skórne, takie jak złuszczające zapalenie skóry, zespół Stevensa-Johnsona (choroba przebiegająca z zaczerwienieniem skóry i tworzeniem się pęcherzy, nadżerek, podbiegnięć krwawych i strupów), zespół Lyella (toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka)
 • ciężka niewydolność wątroby
 • ciężka niewydolność nerek
 • ciężka niewydolność serca
 • skaza krwotoczna lub zaburzenia krzepnięcia
 • ból okołooperacyjny w czasie wykonywania operacji pomostowania aortalno-wieńcowego
 • trzeci trymestr ciąży
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • wiek pacjenta powyżej 70 lat
 • zaburzenia czynności serca i inne schorzenia powodujące zatrzymanie płynów
 • zastoinowa niewydolność serca
 • nadciśnienie tętnicze
 • zaburzenia czynności nerek i wątroby
 • znaczne odwodnienie
 • reakcje alergiczne
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Często (występujące u 1 do 10 na 100 pacjentów):

 • niedokrwistość, eozynofilia, leukopenia, małopłytkowość
 • jadłowstręt, hiperglikemia
 • ból i zawroty głowy
 • senność
 • zaburzenia błędnika, szumy uszne
 • dyskomfort w jamie brzusznej, ból brzucha, biegunka lub zaparcia, wzdęcia
 • nudności, wymioty, niestrawność
 • świąd, wysypka skórna
 • obrzęk kostek
 • wzrost stężenia azotu mocznikowego
 • wzrost aktywności aminotransferaz w surowicy
 • wzrost masy ciała
Możliwe interakcje z
 • kwasem acetylosalicylowym lub innymi niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi
 • glikokortykosteroidami
 • lekami przeciwzakrzepowymi, takimi jak acenokumarol
 • lekami stosowanymi w leczeniu depresji (selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny)
 • lekami stosowanymi w leczeniu nadciśnienia (lekami moczopędnymi, beta-adrenolitykami, inhibitorami konwertazy angiotensyny, antagonistami receptora AT1 angiotensyny II)
 • glikozydami nasercowymi (digitoksyną i digoksyną)
 • cymetydyną
 • cholestyraminą
 • cyklosporyną
 • litem i innymi lekami wiążącymi się z białkami osocza
 • metotreksatem
 • takrolimusem
Ciąża

Nie należy stosować leku Feldene w czasie ciąży.

Karmienie piersią

Nie należy stosować leku Feldene w okresie karmienia piersią. Lek przenika do mleka kobiecego.

Dzieci

Nie zaleca się stosowania leku w tej grupie wiekowej. Leku nie wolno stosować u wcześniaków i noworodków.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Należy obserwować indywidualną reakcję pacjenta na leczenie, gdyż u niektórych pacjentów zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn może być zaburzona, jeżeli wystąpią objawy takie jak: senność, niewyraźne widzenie.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Feldene?

Lek Feldene zawiera piroksykam, który zaliczany jest do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ). Działa on przeciwzapalnie, przeciwbólowo i przeciwgorączkowo. 

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Feldene?

Lek Feldene stosuje się w przypadku objawów choroby zwyrodnieniowej stawów, reumatoidalnego zapalenia stawów oraz zesztywniejącego zapalenia stawów kręgosłupa, takich jak obrzęk, sztywność i ból stawów. Lek nie leczy zapalenia stawów i działa wyłącznie w okresie jego przyjmowania.

Dawkowanie

Jak stosować lek Feldene?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Wstrzyknięcia leku Feldene należy wykonywać w duże mięśnie, takie jak mięsień pośladkowy wielki. Przed podaniem wstrzyknięcia należy upewnić się, że końcówka igły nie znajduje się w naczyniu krwionośnym. 

Zalecana dawka początkowa to 20 mg piroksykamu raz na dobę. Dawka podtrzymująca wynosi zwykle 20 mg piroksykamu raz na dobę, jednak u niektórych pacjentów wystarczającą dawką może okazać się 10 mg raz na dobę. Lekarz zadecyduje, w jaki sposób dostosować dawkę. Nie wolno zmieniać dawki leku bez porozumienia z lekarzem.

Lek Feldene nie powinien być stosowany jako terapia pierwszego rzutu. Nie należy stosować go u pacjentów z wysokim ryzykiem powikłań ze strony przewodu pokarmowego. Lekarz może zalecić stosowanie piroksykamu w połączeniu z lekiem osłaniającym błonę śluzową przewodu pokarmowego, w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia działań niepożądanych.

Terapię lekiem Feldene należy zaplanować na jak najkrótszy czas, z zastosowaniem najmniejszej skutecznej dawki. Redukuje to ryzyko wystąpienia działań niepożądanych. Leczenie stanów ostrych powinno trwać maksymalnie 14 dni. 

Zaburzenia czynności wątroby lub nerek

Lekarz dostosuje dawkę leku ze szczególną ostrożnością. Stan kliniczny pacjentów powinien być dokładnie monitorowany.

Osoby w podeszłym wieku

Lekarz może zalecić mniejszą dawkę i skrócić czas terapii u osób powyżej 70 roku życia.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku

W przypadku zastosowania większej dawki niż zalecana należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. Należy poinformować personel medyczny, jaki lek został użyty.

Pominięcie zastosowania leku

Nie stosuje się podwójnej dawki leku w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Jeżeli pacjent nie zastosuje kolejnej dawki w wyznaczonym czasie, należy przyjąć ją jak najszybciej. Jeżeli zbliża się pora zastosowania kolejnej dawki, należy pominąć opuszczoną dawkę.

Przerwanie stosowania leku

Nie należy przerywać stosowania leku, jeżeli nie zaleci tego lekarz prowadzący.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Feldene?

Leku Feldene nie powinno się stosować w przypadku: 

 • uczulenia na piroksykam lub na którąkolwiek substancję pomocniczą
 • czynnej lub przebytej choroby wrzodowej żołądka, lub dwunastnicy, krwawienia lub perforacji w obrębie przewodu pokarmowego
 • chorób przewodu pokarmowego, które sprzyjają powstawaniu krwawień (wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Leśniowskiego-Crohna, nowotwory przewodu pokarmowego, zapalenie uchyłków)
 • przebytej ciężkiej reakcji alergicznej na inne leki z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych i inne leki, szczególnie ciężkich reakcji skórnych, takich jak złuszczające zapalenie skóry, zespół Stevensa-Johnsona (choroba przebiegająca z zaczerwienieniem skóry i tworzeniem się pęcherzy, nadżerek, podbiegnięć krwawych i strupów), zespół Lyella (toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka)
 • ciężkiej niewydolności wątroby
 • ciężkiej niewydolności nerek
 • ciężkiej niewydolności serca
 • skazy krwotocznej lub zaburzeń krzepnięcia
 • bólu okołooperacyjnego w czasie wykonywania operacji pomostowania aortalno-wieńcowego
 • trzeciego trymestru ciąży

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Feldene może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Często (występujące u 1 do 10 na 100 pacjentów):

 • niedokrwistość, eozynofilia, leukopenia, małopłytkowość
 • jadłowstręt, hiperglikemia
 • ból i zawroty głowy
 • senność
 • zaburzenia błędnika, szumy uszne
 • dyskomfort w jamie brzusznej, ból brzucha, biegunka lub zaparcia, wzdęcia
 • nudności, wymioty, niestrawność
 • świąd, wysypka skórna
 • obrzęk kostek
 • wzrost stężenia azotu mocznikowego
 • wzrost aktywności aminotransferaz w surowicy
 • wzrost masy ciała

Niezbyt często (występujące u 1 do 10 na 1000 pacjentów):

 • hipoglikemia
 • niewyraźne widzenie
 • kołatanie serca
 • zapalenie błony śluzowej jamy ustnej
 • odwracalny wzrost stężenia kreatyniny we krwi

Bardzo rzadko (występujące u mniej niż 1 na 1000 pacjentów):

 • zespół Stevensa-Johnsona (choroba przebiegająca z zaczerwienieniem skóry i tworzeniem się pęcherzy, nadżerek, podbiegnięć krwawych i strupów)
 • zespół Lyella (toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka)

Częstość nieznana: 

 • niedokrwistość aplastyczna, niedokrwistość hemolityczna
 • anafilaksja, choroba posurowicza
 • zatrzymanie płynów
 • depresja, zaburzenia snu, omamy, bezsenność, dezorientacja, zmiany nastroju, nerwowość
 • aseptyczne zapalenie opon mózgowych
 • parestezje
 • podrażnienie oka, opuchnięte powieki
 • zaburzenia słuchu
 • zapalenie naczyń, nadciśnienie tętnicze
 • skurcz oskrzeli, duszność
 • krwawienie z nosa
 • zapalenie błony śluzowej żołądka, krwawienie z przewodu pokarmowego, zapalenie trzustki, perforacje, owrzodzenia
 • żółtaczka, zapalenie wątroby
 • łysienie
 • obrzęk naczynioruchowy, złuszczające zapalenie skóry, rumień wielopostaciowy, osutka polekowa z eozynofilią i objawami układowymi
 • skazy niemałopłytkowe
 • oddzielanie się paznokcia od łożyska
 • nadwrażliwość na światło
 • pokrzywka, zmiany pęcherzowe
 • zespół nerczycowy, zapalenie kłębuszków nerkowych, śródmiąższowe zapalenie nerek, niewydolność nerek
 • spadek płodności u kobiet
 • uczucie pieczenia, ropień, martwica tkanki tłuszczowej w miejscu wstrzyknięcia
 • spadek masy ciała
 • spadek stężenia hemoglobiny oraz hematokrytu niezwiązane z krwawieniem z przewodu pokarmowego
 • dodatnie miana przeciwciał przeciwjądrowych (ANA)

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku Feldene należy omówić to z lekarzem, gdy:

 • pacjent ma powyżej 70 lat (lekarz może skrócić do minimum czas trwania leczenia i zlecić częstsze wizyty kontrolne podczas stosowania piroksykamu)
 • zaburzenia czynności serca i inne schorzenia powodujące zatrzymanie płynów
 • zastoinowa niewydolność serca (ryzyko zwiększenia zaburzeń)
 • nadciśnienie tętnicze
 • zaburzenia czynności nerek i wątroby (lek felfene może spowodować żółtaczkę i zapalenie wątroby zakończone zgonem)
 • znaczne odwodnienie
 • wystąpią objawy krwawienia z żołądka lub jelit, takie jak: ciemny stolec, stolec z zawartością krwi, krwawe wymioty, lub owrzodzenie przewodu pokarmowego (należy natychmiast przerwać stosowanie leku)
 • stosuje się lek Feldene z innymi lekami z grupy NLPZ o działaniu ogólnoustrojowym, innymi niż kwas acetylosalicylowy w małej dawce, ze względu na zwiększoną częstość występowania owrzodzeń i krwawień z przewodu pokarmowego
 • wystąpią zaburzenia widzenia podczas leczenia piroksykamem (zaleca się przeprowadzenie badania okulistycznego)
 • kobieta planuje ciążę (lek Feldene może utrudnić zajście w ciążę)
 • podczas stosowania leku Feldene obserwowano wysypki skórne potencjalnie zagrażające życiu (zespół Stevensa-Johnsona, toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka), które początkowo mają kształt zaczerwienionych koncentrycznych zmian lub okrągłych plam, często z centralnie położonymi pęcherzami
 • jednoczesne stosowanie leku Feldene z doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi powoduje zwiększone ryzyko wystąpienia krwawień z przewodu pokarmowego i krwawień innych niż z przewodu pokarmowego

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Feldene a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. 

Nie należy stosować leku Feldene w czasie ciąży. Leki z grupy NLPZ mogą powodować przedwczesne zamykanie przewodu tętniczego u noworodków. Stosowanie leków z tej grupy we wczesnym stadium ciąży zwiększa ryzyko samoistnego poronienia, natomiast w drugim i trzecim trymestrze może powodować zaburzenia czynności nerek u płodu.

Feldene a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy stosować leku Feldene w okresie karmienia piersią. Lek przenika do mleka kobiecego.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę, jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Jeśli pacjent stosuje którykolwiek z wymienionych poniżej leków, powinien powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie przed rozpoczęciem przyjmowania leku:

 • kwas acetylosalicylowy lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne
 • glikokortykosteroidy stosowane w leczeniu np. alergii, zaburzeń endokrynologicznych i hormonalnych
 • leki przeciwzakrzepowe, takie jak acenokumarol
 • leki stosowane w leczeniu depresji (selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny)
 • leki stosowane w leczeniu nadciśnienia (leki moczopędne, beta-adrenolityki, inhibitory konwertazy angiotensyny, antagonisty receptora AT1 angiotensyny II)
 • glikozydy nasercowe (digitoksyna i digoksyna)
 • cymetydyna (lek stosowany w leczeniu choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy)
 • cholestyramina (lek obniżający stężenie cholesterolu)
 • cyklosporyna (lek immunosupresyjny stosowany między innymi u pacjentów po przeszczepach)
 • lit i inne leki wiążące się z białkami osocza
 • metotreksat (lek stosowany między innymi w terapii nowotworów i reumatoidalnego zapalenia stawów)
 • takrolimus (lek immunosupresyjny stosowany między innymi w leczeniu atopowego zapalenia skóry)

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Feldene a alkohol

Brak danych.

Feldene a prowadzenie pojazdów

Należy obserwować indywidualną reakcję pacjenta na leczenie, gdyż u niektórych pacjentów zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn może być zaburzona, jeżeli wystąpią objawy takie jak: senność, niewyraźne widzenie.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Feldene?

Lek należy przechowywać:

 • w temperaturze poniżej 30oC
 • w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Feldene a ciąża
Feldene a karmienie piersią
Interakcje
Feldene a alkohol
Feldene a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logo Instagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo