Poradnik
strefa-opalania-2926
kazdy-usmiech-jest-wyjatkowy-1168
tydzien-marek-swiata-1151
Feroplex (Ferri proteinatosuccinas)

Feroplex (Ferri proteinatosuccinas)

Feroplex zawiera trójwartościowe żelazo w postaci związanej z białkiem. Stosowany jest w leczeniu niedoboru żelaza oraz niedokrwistości z niedoboru żelaza.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaFeroplex
Nazwa międzynarodowaFerri proteinatosuccinas
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

40 mg/ 15 ml

PostaćRoztwór doustny
Skład - substancja czynna

Proteinianonobursztynian żelaza

Skład - substancje pomocnicze
 • sorbitol
 • glikol propylenowy
 • parahydroksybenzoesan sodowy metylu
 • parahydroksybenzoesan sodowy propylu
 • aromat jeżynowy (glikol propylenowy, wanilina, aldehyd benzoesowy, octan izoamylu, octan etylu, laurynian etylu, gamma - dekalakton, eugenol)
 • sacharyna sodowa
 • wodorotlenek sodu
 • woda oczyszczona
Dostępne opakowania

20 fiolek po 15 ml

Działanie / właściwości

Uzupełnianie niedoboru żelaza

Zastosowanie

Leczenie niedoboru żelaza oraz niedokrwistości z niedoboru żelaza:

 • u dorosłych
 • w następstwie przewlekłej utraty krwi
 • w ciąży i w okresie karmienia piersią
Przeciwwskazania
 • uczulenie na proteinobursztynian żelaza lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
 • hemosyderoza i hemochromatoza (nadmierne odkładanie się żelaza w organizmie)
 • niedokrwistość aplastyczna, hemolityczna i syderoachrestyczna (zaburzenia wykorzystania wchłoniętego żelaza)
 • przewlekłe zapalenie trzustki
 • marskość wątroby
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • preparatów żelaza nie należy stosować dłużej niż 6 miesięcy, z wyjątkiem przypadków przewlekłych krwawień, krwotocznych (obfitych) miesiączek lub niedoborów podczas ciąży
 • może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego)
 • lek zawiera białka mleka krowiego, dlatego należy zachować szczególną ostrożność u osób uczulonych na mleko
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów):

 • zaburzenia żołądka i jelit: nudności, bóle w nadbrzuszu, biegunka, zaparcie

Możliwe interakcje z
 • tetracyklinami i chinolonami, bisfosfonianami, penicylaminą, tyroksyną oraz lekami stosowanymi w chorobie Parkinsona - lewodopa, karbidopa, metylodopa
 • chloramfenikolem
Ciąża

Stosowanie leku Feroplex w tym okresie nie wymaga specjalnych środków ostrożności. Lek zalecany jest w okresie ciąży.

Karmienie piersią

Stosowanie leku Feroplex w tym okresie nie wymaga specjalnych środków ostrożności. Lek zalecany jest w okresie karmienia piersią.

Dzieci

Lek może być stosowany u dzieci powyżej 1 roku życia.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Brak informacji dotyczących negatywnego wpływu leku Feroplex na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn. Wpływ taki jest mało prawdopodobny.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Feroplex?

Żelazo zawarte w leku Feroplex wchłania się dość szybko i szybko osiąga odpowiednie stężenie w osoczu. Stopniowe wchłanianie i długie utrzymywanie się żelaza w surowicy stwarzają dogodne warunki do magazynowania go w tkankach.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Feroplex?

Lek Feroplex stosuje się w leczeniu niedoboru żelaza oraz niedokrwistości z niedoboru żelaza:

 • u dorosłych
 • w następstwie przewlekłej utraty krwi
 • w ciąży i w okresie karmienia piersią

Lek może być również stosowany u dzieci powyżej 1 roku życia.

Dawkowanie

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Dorośli:

Zawartość 1 do 2 fiolek na dobę (40 do 80 mg żelaza na dobę) w dwóch dawkach (każda po pół fiolki lub po 1 fiolce), najlepiej przed jedzeniem lub według zaleceń lekarza. Lek można wypić bezpośrednio z fiolki lub po rozpuszczeniu w wodzie.

Dzieci (powyżej 1 roku życia):

Zgodnie z zaleceniami lekarza, dawkę 1,5 ml/ kg/ dobę (co odpowiada 4 mg/ kg/ dobę żelaza) należy podawać w 2 dawkach podzielonych, najlepiej przed posiłkami. Nie należy przekraczać dobowej dawki 40 mg Fe3+ (1 fiolka).

Czas trwania leczenia

Zgodnie z zaleceniami lekarza. Leczenie należy kontynuować do momentu odbudowania rezerw tkankowych żelaza (zwykle trwa to 2 - 3 miesiące).

Maksymalna dawka dobowa

W badaniach klinicznych stosowano dawki 1600 mg proteinianobursztynianu żelaza na dobę (co odpowiada 80 mg żelaza na dobę) u dorosłych. Nie ma danych klinicznych dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa stosowania wyższych dawek.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Feroplex

W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku należy bezzwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, zabierając ze sobą opakowanie po leku. W konsekwencji przyjęcia bardzo dużych dawek soli żelaza mogą wystąpić:

 • ból w nadbrzuszu
 • nudności
 • wymioty
 • biegunka
 • wymioty krwawe, którym często towarzyszy senność, bladość powłok, sinica, wstrząs i śpiączka

W przypadku przedawkowania leku Feroplex lekarz może sprowokować wymioty, a w razie potrzeby przeprowadzić także płukanie żołądka oraz wdrożyć odpowiednie leczenie podtrzymujące. W razie konieczności można podać środki wiążące żelazo, takie jak deferoksamina.

Pominięcie zastosowania leku Feroplex

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Kolejną dawkę należy przyjąć o normalnej porze. Przerwanie stosowania leku Feroplex.

Przerwanie stosowania leku Feroplex

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Feroplex?

Leku Feroplex nie należy stosować:

 • jeśli pacjent ma uczulenie na proteinianobursztynian żelaza lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • jeśli pacjent ma hemosyderozę i hemochromatozę (nadmierne odkładanie się żelaza w organizmie)
 • jeśli pacjent ma niedokrwistość aplastyczną, hemolityczną i syderoachrestyczną (zaburzenia wykorzystania wchłoniętego żelaza)
 • jeśli pacjent ma przewlekłe zapalenie trzustki
 • jeśli pacjent ma marskość wątroby

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Feroplex może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta. 

Jeżeli którekolwiek z wymienionych poniżej działań niepożądanych (lub wystąpienie innych, niewymienionych w ulotce objawów) jest przyczyną niepokoju pacjenta, powinien on skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów) występują:

 • zaburzenia żołądka i jelit: nudności, bóle w nadbrzuszu, biegunka, zaparcie

Działania niepożądane występują jedynie po zastosowaniu dużych dawek i ustępują po zmniejszeniu dawki lub odstawieniu preparatu.

Związki żelaza mogą zaburzać wyniki badań laboratoryjnych na obecność krwi utajonej w kale. W czasie stosowania preparatów żelaza może wystąpić ciemne zabarwienie stolca.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Feroplex należy omówić to z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką.

Przed rozpoczęciem leczenia niedokrwistości lekarz powinien ustalić jej przyczynę. Związków żelaza nie należy stosować dłużej niż 6 miesięcy, z wyjątkiem przypadków przewlekłych krwawień, krwotocznych (obfitych) miesiączek lub niedoborów podczas ciąży. Podczas leczenia lekarz prowadzący zaleca okresową kontrolę stężenia hemoglobiny i żelaza we krwi.

Lekarz ocenia indywidualnie ryzyko stosowanie leku u pacjenta.

Feroplex a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Stosowanie leku Feroplex w tym okresie nie wymaga specjalnych środków ostrożności. Podobnie jak inne preparaty żelaza, Feroplex jest zalecany do stosowania u kobiet w ciąży, u których często występuje niedobór żelaza.

Feroplex a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Stosowanie leku Feroplex w tym okresie nie wymaga specjalnych środków ostrożności. Podobnie jak inne preparaty żelaza, lek Feroplex jest zalecany do stosowania u kobiet karmiących piersią, u których często występuje niedobór żelaza.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.  

 • jeżeli lekarz przepisuje pacjentowi nowy lek, powinien o tym poinformować pacjenta
 • związki żelaza mogą zmniejszać wchłanianie tetracyklin i chinolonów (antybiotyki przeciwbakteryjne), bisfosfonianów (leki stosowane m.in. w osteoporozie), penicylaminy, tyroksyny oraz leków stosowanych w chorobie Parkinsona - lewodopy, karbidopy, metylodopy dlatego należy podawać ten lek przynajmniej dwie godziny po zastosowaniu któregokolwiek z wymienionych leków
 • wchłanianie żelaza może ulec zwiększeniu podczas podawania kwasu askorbowego (witaminy C) w dawce powyżej 200 mg, lub zmniejszeniu podczas podawania z lekami zmniejszającymi kwasowość soku żołądkowego
 • chorzy otrzymujący równocześnie antybiotyk chloramfenikol mogą z opóźnieniem reagować na leczenie żelazem

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Feroplex a alkohol

Leku Feroplex nie należy mieszać z innymi środkami leczniczymi ani napojami, poza zwykłą wodą.

Feroplex a prowadzenie pojazdów

Brak informacji dotyczących negatywnego wpływu leku Feroplex na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn. Wpływ taki jest mało prawdopodobny.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Feroplex?

 • lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • należy przechowywać go w temperaturze poniżej 30°C
 • po pierwszym otwarciu opakowania Feroplex zachowuje trwałość przez 4 dni w tych samych warunkach przechowywania co lek w nienaruszonym opakowaniu

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Feroplex a ciąża
Feroplex a karmienie piersią
Interakcje
Feroplex a alkohol
Feroplex a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logoInstagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo
Gemini
Regulaminy
Pomocne linki