Poradnik
tydzien-marek-swiata-1151
strefa-opalania-2926
kazdy-usmiech-jest-wyjatkowy-1168
Findarts (Dutasteridum)

Findarts (Dutasteridum)

Dutasterid zmniejsza wytwarzanie hormonu zwanego dihydrotestosteronem. Substancją czynną Findartsu jest dutasterid (Dutasteridum). Findarts jest stosowany u mężczyzn z powiększonym gruczołem krokowym. Powiększenie gruczołu krokowego może prowadzić do wystąpienia problemów z oddawaniem moczu, takich jak utrudnione oddawanie moczu i częstsze oddawanie moczu.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaFindarts
Nazwa międzynarodowaDutasteridum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

0,5 mg

PostaćKapsułki miękkie
Skład - substancja czynna

Dutasteryd

Skład - substancje pomocnicze
 • glicerolu monokaprylokapronian Typ I
 • butylohydroksytoluen
 • żelatyna
 • glicerol
 • woda oczyszczona
 • tlenek żelaza żółty
 • dwutlenek tytanu
 • szelak
 • tlenek żelaza czerwony
 • alkohol izopropylowy
 • alkohol n-butylowy
 • glikol propylenowy
 • stężony amonowy wodorotlenek
 • symetykon
Dostępne opakowania
 • 30 kapsułek
 • 90 kapsułek
Działanie / właściwości

Zmniejsza objętość prostaty.

Zastosowanie
 • leczenie umiarkowanych do ciężkich objawów łagodnego rozrostu gruczołu krokowego
 • zmniejsza ryzyka ostrego zatrzymania moczu i konieczności leczenia zabiegowego u pacjentów z umiarkowanymi do ciężkich objawami łagodnego rozrostu gruczołu krokowego
Przeciwwskazania
 • nadwrażliwość na dutasteryd, inne inhibitory 5a-reduktazy
 • nadwrażliwość na którąkolwiek substancję pomocniczą
 • kobiety
 • dzieci
 • młodzież
 • ciężka niewydolność wątroby
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • jeśli u pacjenta wystąpiła choroba wątroby, może być konieczne wykonywanie dodatkowych badań podczas stosowania leku
 • kobietom, dzieciom, młodzieży nie wolno dotykać uszkodzonych kapsułek leku (skórę niezwłocznie umyć wodą z mydłem)
 • należy unikać narażenia kobiety ciężarnej na kontakt z nasieniem pacjenta, ponieważ dutasteryd może zaburzyć rozwój dziecka płci męskiej
 • lek może prowadzić do zmniejszenia płodności
 • lek wpływa na oznaczenie stężenia antygenu swoistego dla gruczołu krokowego
 • u pacjentów przyjmujących Findarts diagnozowano ciężką postać raka gruczołu krokowego częściej niż u pacjentów, którzy nie przyjmowali leku
 • lek może powodować powiększenie i wrażliwość piersi
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Często (mogą wystąpić częściej niż u 1 na 100 mężczyzn):

 • niemożność uzyskania lub utrzymania wzwodu
 • zmniejszenie popędu płciowego
 • trudności z wytryskiem nasienia
 • powiększenie lub bolesność gruczołów piersiowych
 • zawroty głowy podczas stosowania z tamsulosyną

Niezbyt często (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 100 mężczyzn):

 • niewydolność serca
 • utrata włosów lub porost włosów
Możliwe interakcje z
 • werapamilem
 • diltiazemem
 • rytonawirem
 • indynawirem
 • itrakonazolem
 • ketokonazolem
 • nefazodonem
 • lekami blokującymi receptory alfa
Ciąża

Lek przeciwwskazany w ciąży.

Karmienie piersią

Lek przeciwwskazany podczas karmienia piersią.

Dzieci

Lek przeciwwskazany u dzieci.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Brak wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Findarts?

Lek zmniejsza objętość prostaty i łagodzi objawy jej rozrostu takie jak: utrudnione oddawanie moczu, częste oddawanie moczu, zwolnienie przepływu moczu, słaby strumień moczu.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Findarts?

Lek Findarts stosuje się w:

 • leczeniu umiarkowanych do ciężkich objawów łagodnego rozrostu gruczołu krokowego
 • zmniejszeniu ryzyka ostrego zatrzymania moczu i konieczności leczenia zabiegowego u pacjentów z umiarkowanymi do ciężkich objawami łagodnego rozrostu gruczołu krokowego

Dawkowanie

Jak stosować lek Findarts?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Nieregularne przyjmowanie leku może mieć wpływ na monitorowanie stężenia PSA.

Dorośli:

Zalecana dawka 0,5 mg raz na dobę. Kapsułkę należy połknąć w całości, nie należy ich rozgryzać ani otwierać. Kapsułki można zażywać zarówno z posiłkiem, jak i niezależnie od posiłku. Pierwsze działanie lecznicze może wystąpić we wczesnym okresie stosowania, jednak może upłynąć do 6 miesięcy od początku leczenia, zanim osiągnięta zostanie skuteczność terapeutyczna. Nie jest konieczne modyfikowanie dawkowania u pacjentów w podeszłym wieku.

Zastosowane większej niż zalecana dawki leku Findarts

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki Findarts w postaci kapsułki należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Pominięcie zastosowania leku Findarts

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Należy przyjąć następną kapsułkę o zwykłej porze.

Nie należy przerywać stosowania leku Findarts bez zalecenia lekarza.

Zaburzenia czynności nerek

Nie przewiduje się konieczności dostosowania dawkowania u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek.

Zburzenia czynności wątroby

Należy zachować ostrożność w przypadku pacjentów z łagodnymi do umiarkowanych zaburzeniami czynności wątroby. U pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby stosowanie dutasterydu jest przeciwwskazane.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Findarts?

Nie należy stosować leku Findarts:

 • u pacjentów z nadwrażliwością na dutasteryd, inne inhibitory 5α-reduktazy, lub którąkolwiek substancję pomocniczą
 • u kobiet, dzieci i młodzieży
 • u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek Findarts może wywoływać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta. 

Należy zaprzestać stosowania leku Findarts i natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli którykolwiek z wymienionych poniżej działań niepożądanych.

Reakcje uczuleniowe:

 • wysypka skórna
 • pokrzywka
 • obrzęk powiek, twarzy, warg, rąk lub nóg

Często (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 10 mężczyzn):

 • niemożność uzyskania lub utrzymania wzwodu
 • zmniejszenie popędu płciowego
 • trudności z wytryskiem nasienia, w tym zmniejszenia ilości nasienia w trakcie wytrysku
 • powiększenie lub bolesność gruczołów piersiowych
 • zawroty głowy podczas stosowania z tamsulosyną

Niezbyt często (może wystąpić nie częściej niż u 1 na 100 mężczyzn):

 • niewydolność serca
 • utrata włosów lub porost włosów

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

 • depresja
 • bolesność i obrzęk jąder

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku Findarts należy zasięgnąć porady lekarza lub farmaceuty.

 • należy poinformować lekarza, jeśli u pacjenta występuje choroba wątroby. Jeśli u pacjenta wystąpiła choroba wątroby, może być konieczne wykonywanie dodatkowych badań podczas stosowania leku Findarts.
 • kobietom, dzieciom i młodzieży nie wolno dotykać uszkodzonych kapsułek leku Findarts, ponieważ substancja czynna może być wchłaniania przez skórę. W przypadku kontaktu ze skórą zanieczyszczoną powierzchnię należy niezwłocznie umyć wodą z mydłem. 
 • należy stosować prezerwatywę podczas stosunku płciowego. Należy unikać narażenia partnerki na kontakt z nasieniem
 • Findarts wpływa na oznaczenie stężenia antygenu swoistego dla gruczołu krokowego. U mężczyzn przyjmujących lek Findarts należy regularnie badać stężenie PSA.
 • w badaniach klinicznych u mężczyzn ze zwiększonym ryzykiem raka gruczołu krokowego stosujących dutasteryd ciężka postać raka gruczołu krokowego występowała częściej niż u mężczyzn nieprzyjmujących dutasterydu.
 • lek Findarts może powodować powiększenie gruczołów piersiowych i ich tkliwość uciskową. Jeśli staje się to dokuczliwe lub jeśli pacjent zauważy guzki piersi, lub wydzielinę z brodawki sutkowej, należy natychmiast o tych zmianach powiadomić lekarza.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Findarts a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lek jest przeciwwskazany w ciąży, stosuje się tylko u mężczyzn. Kobietom w ciąży (lub mogącym być w ciąży) nie wolno dotykać uszkodzonych kapsułek. Lek jest wchłaniany przez skórę i może zaburzyć rozwój dziecka płci męskiej.

W celu uniknięcia kontaktu z nasieniem zaleca się stosowanie prezerwatywy przez mężczyznę, którego partnerka jest lub może być w ciąży.

Findarts a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lek przeciwwskazany jest w karmieniu piersią, ponieważ nie wiadomo czy przenika do mleka kobiecego.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są przyjmowane.

Leki przyjmowane z Findarts zwiększające prawdopodobieństwo wystąpienia działań niepożądanych:

 • werapamil i dilitiazem (stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi)
 • rytonawir lub indynawir (stosowane w leczeniu zakażenia HIV)
 • itrakonazol lub ketokonazol (stosowane w leczeniu zakażeń grzybiczych)
 • nefazodon (stosowany w leczeniu depresji)
 • leki blikujące receptory alfa (stosowane w leczeniu powiększenia gruczołu krokowego lub wysokiego ciśnienia krwi)

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Findarts a alkohol

Brak danych.

Findarts a prowadzenie pojazdów

Nie przewiduje się wpływu leczenia na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Findarts?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci oraz nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Findarts a ciąża
Findarts a karmienie piersią
Interakcje
Findarts a alkohol
Findarts a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logoInstagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo
Gemini
Regulaminy
Pomocne linki