Poradnik
strefa-opalania-2926
kazdy-usmiech-jest-wyjatkowy-1168
tydzien-marek-swiata-1151
Flarex (Flurometholoni acetas)

Flarex (Flurometholoni acetas)

Flarex zawiera substancję czynną octan fluorometolonu. Należy on do grupy leków zwanych kortykosteroidami. Występuje w postaci kropli do oczu, zawiesiny. Jest przeznaczony do leczenia objawów niezakaźnych chorób zapalnych oczu, reagujących na kortykosteroidy, takich jak stany zapalne spojówki gałkowej i powiekowej, rogówki oraz przedniego odcinka gałki ocznej.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaFlarex
Nazwa międzynarodowaFlurometholoni acetas
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

1 mg / ml

PostaćKrople do oczu, zawiesina
Skład - substancja czynna

Octan fluorometolonu

Skład - substancje pomocnicze
 • chlorek benzalkoniowy
 • edetynian disodu
 • diwodorofosforan sodu jednowodny
 • tyloxapol
 • chlorek sodu
 • hydroksyetyloceluloza
 • kwas solny i (lub) wodorotlenek sodu
 • woda oczyszczona
Dostępne opakowania

5 ml

Działanie / właściwości

Przeciwzapalne

Zastosowanie

Leczenie niezakaźnych chorób zapalnych oczu takich jak stany zapalne:

 • spojówki gałkowej i powiekowej
 • rogówki
 • przedniego odcinka gałki ocznej
Przeciwwskazania
 • uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • nieleczone ostre bakteryjne zakażenie oka
 • opryszczkowe zapalenie rogówki
 • krowianka
 • ospa wietrzna
 • inne zakażenia wirusowe rogówki lub spojówek
 • grzybicze zakażenie oka
 • gruźlicze zakażenie oka
 • nieleczone ropne zakażenie oka
 • zakażenie lub zranienie ograniczone do powierzchownego nabłonka rogówki
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • stosować wyłącznie do zakraplania oka (oczu)
 • nie zaleca się używania soczewek kontaktowych w czasie leczenia zapalenia oka
 • długotrwałe stosowanie może być przyczyną nadciśnienia wewnątrzgałkowego lub jaskry
 • pacjent może być bardziej podatny na infekcje oka
 • leki steroidowe stosowane miejscowo do oczu mogą opóźniać gojenie się ran oka
 • jeśli pacjent cierpi na choroby prowadzące do ścieńczenia tkanek oka, przed zastosowaniem tego leku powinien skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą
 • miejscowemu podawaniu kortykosteroidów może towarzyszyć obniżenie wydzielania kortyzolu w moczu jak również obniżenie stężenia kortyzolu w osoczu
 • obserwowano związek kortykosteroidów ze zmniejszeniem tempa wzrostu u dzieci, szczególnie przy wysokich dawkach i długotrwałym leczeniu
 • u pacjentów, którzy byli leczeni kortykosteroidami podawanymi układowo lub miejscowo z powodu innych chorób, występowała opryszczka oczna
 • jeśli u pacjenta wystąpi nieostre widzenie lub inne zaburzenia widzenia, należy skontaktować się z lekarzem.
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Brak bardzo częstych i częstych działań niepożądanych.

Możliwe interakcje z
 • miejscowymi niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi
 • lekami mającymi na celu rozszerzenie źrenicy, mogącymi powodować podwyższenie ciśnienia wewnątrzgałkowego
 • lekami przeciwjaskrowymi
 • kobicystatem
 • rytonawirem
Ciąża

Lek Flarex powinien być podawany kobiecie ciężarnej tylko wówczas, kiedy lekarz uzna to za konieczne.

Karmienie piersią

Nie wiadomo, czy lek jest wydzielany do mleka ludzkiego, dlatego należy zachować ostrożność w przypadku podawania leku Flarex kobiecie karmiącej piersią.

Dzieci

Nie zaleca się stosowania leku Flarex u dzieci.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Przez krótki czas po podaniu leku Flarex widzenie może być niewyraźne. Nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn do czasu ustąpienia tego objawu.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Flarex?

Flarex zawiera substancję czynną octan fluorometolonu, który jest syntetycznym steroidem o silnych właściwościach przeciwzapalnych.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Flarex?

Lek Flarex jest przeznaczony do leczenia objawów niezakaźnych chorób zapalnych oczu, reagujących na kortykosteroidy, takich jak:

 • stany zapalne spojówki gałkowej i powiekowej
 • rogówki
 • przedniego odcinka gałki ocznej

Dawkowanie

Jak stosować lek Flarex?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek Flarex przeznaczony jest wyłącznie do podawania do oczu.

Lekarz określa, jak długo należy stosować lek. Leczenie nie powinno być przedwcześnie przerywane, ponieważ może nastąpić gwałtowne nasilenie stanu zapalnego po nagłym odstawieniu wysokich dawek kortykosteroidów.

Jeśli po dwóch tygodniach stosowania leku nie nastąpi poprawa, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem.

Młodzież i dorośli (w tym pacjenci w podeszłym wieku):

 • zazwyczaj stosowana dawka to 1 do 2 kropli leku do worka spojówkowego chorego oka lub oczu, 4 razy na dobę
 • w okresie pierwszych 48 godzin lekarz może zwiększyć dawkę do 2 kropli co 2 godziny

Dzieci

Nie określono bezpieczeństwa stosowania i skuteczności leku Flarex u dzieci, dlatego nie zaleca się stosowania w tej grupie wiekowej.

Sposób stosowania leku Flarex w postaci kropli do oczu:

 • bezpośrednio przed użyciem dokładnie wstrząsnąć butelkę
 • nie dotykać końcówką zakraplacza oka, powieki, okolic oka ani innych powierzchni, gdyż mogłoby to spowodować zakażenie kropli
 • aby spowodować wypłynięcie pojedynczej kropli, lekko nacisnąć dno butelki
 • po zastosowaniu leku zamknąć oko i delikatnie ucisnąć palcem kącik oka w okolicy nosa przez 2 minuty pomoże to zapobiec przedostawaniu się leku do całego organizmu
 • jeżeli kropla nie trafi do oka należy powtórzyć próbę prawidłowego zakroplenia
 • jeśli pacjent stosuje jednocześnie inne krople lub maści podawane do oczu należy zachować co najmniej 5 minut przerwy pomiędzy podaniami kolejnych leków
 • maści do oczu należy stosować na końcu

Pacjenci z jaskrą

Jeżeli lek jest używany u pacjentów z jaskrą, okres leczenia powinien być ograniczony do 2 tygodni, chyba że uzasadnione jest dłuższe leczenie.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Flarex

W przypadku zakroplenia do oczu nadmiernej ilości kropli, przemyć oczy letnią wodą. Nie należy stosować leku do czasu planowego przyjęcia kolejnej dawki.

Pominięcie zastosowania leku Flarex

W przypadku pominięcia dawki leku Flarex należy przyjąć kolejną planową dawkę. Jeśli jednak do podania kolejnej dawki leku pozostało niewiele czasu, pominiętą dawkę należy opuścić i powrócić do normalnego schematu podawania. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Flarex?

Leku nie stosować jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku lub u pacjenta występuje:

 • nieleczone ostre bakteryjne zakażenie oka
 • opryszczkowe zapalenie rogówki
 • krowianka, ospa wietrzna lub jakiekolwiek inne wirusowe zakażenie oka
 • grzybicze zakażenie oka
 • gruźlicze zakażenie oka
 • nieleczone ropne zakażenie oka

Kortykosteroidy nie powinny być używane przy występowaniu zakażeń lub zranień ograniczonych do powierzchownego nabłonka rogówki.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Flarex może powodować działania niepożądane, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta. 

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę. Dotyczy to również objawów niżej niewymienionych.

Niezbyt często (mogą dotyczyć 1 do 10 na 1000 pacjentów):

 • podrażnienie oka
 • przekrwienie oka
 • podwyższone ciśnienie wewnątrzgałkowe

Rzadko (mogą dotyczyć 1 do 10 na 10 000 pacjentów):

 • zakażenie oka (zaostrzenie lub zakażenie wtórne)
 • obrzęk oka
 • świąd oka
 • osłabienie ostrości wzroku
 • zaćma podtorebkowa
 • jaskra
 • ubytek pola widzenia
 • rozszerzenie źrenicy
 • opadanie powieki
 • nadwrażliwość
 • upośledzenie gojenia

Bardzo rzadko (mogą dotyczyć 1 do 10 na 100 000 pacjentów):

 • perforacja rogówki

U pacjentów z ciężkimi uszkodzeniami przezroczystej, przedniej części oka (rogówki), fosforany mogą w bardzo rzadkich przypadkach spowodować w czasie leczenia zmętnienia rogówki z powodu gromadzenia się wapnia.

Częstość nieznana:

 • zwiększenie ciśnienia wewnątrzgałkowego
 • ból oka
 • podrażnienie oka
 • uczucie dyskomfortu w oku
 • uczucie ciała obcego w oku
 • niewyraźne widzenie
 • przekrwienie oka
 • nasilone łzawienie
 • nieostre widzenie
 • zaburzenia smaku

O ile działania niepożądane nie są ciężkie, to zazwyczaj można kontynuować stosowanie kropli.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Lek Flarex stosować wyłącznie do zakraplania oka (oczu). Przed rozpoczęciem stosowania leku Flarex należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą. Jeśli u pacjenta wystąpi nieostre widzenie, lub inne zaburzenia widzenia, objawy nasilą się lub wystąpi nagły nawrót choroby, należy skontaktować się z lekarzem.

Jeśli pacjent stosuje lek Flarex krople do oczu przez długi okres:

 • u pacjenta może wystąpić zwiększenie ciśnienia w oku, ryzyko to jest większe u dzieci i może wystąpić szybciej niż u dorosłych
 • ryzyko rozwoju nadciśnienia ocznego oraz tworzenia się zaćmy jest też większe u pacjentów cierpiących jednocześnie na inne choroby (np. cukrzycę), u pacjenta może rozwinąć się jaskra przebiegająca z uszkodzeniem nerwu wzrokowego, upośledzeniem ostrości wzroku i zaburzeniami pola widzenia, a także z tworzeniem się tylnej zaćmy podtorebkowej
 • pacjent może być bardziej podatny na infekcje oka
 • leki steroidowe stosowane miejscowo do oczu mogą opóźniać gojenie się ran oka, jednoczesne miejscowe stosowanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych może powodować ryzyko wystąpienia problemów z gojeniem się oka
 • jeśli pacjent cierpi na choroby prowadzące do ścieńczenia tkanek oka, przed zastosowaniem tego leku powinien skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą
 • miejscowemu podawaniu kortykosteroidów może towarzyszyć obniżenie wydzielania kortyzolu w moczu jak również obniżenie stężenia kortyzolu w osoczu - obserwowano związek kortykosteroidów ze zmniejszeniem tempa wzrostu u dzieci, szczególnie przy wysokich dawkach i długotrwałym leczeniu
 • u pacjentów, którzy byli leczeni kortykosteroidami podawanymi układowo lub miejscowo z powodu innych chorób, występowała opryszczka oczna
 • stosowanie terapii kortykosteroidowej w leczeniu opryszczki, innej niż opryszczkowe zapalenie nabłonka rogówki, w którym jest ono przeciwwskazane, wymaga wielkiej ostrożności
 • niezbędne jest okresowe badanie mikroskopowe w lampie szczelinowej
 • lek Flarex zawiera chlorek benzalkoniowy, który może być absorbowany przez miękkie soczewki kontaktowe i zmieniać ich zabarwienie. Należy usunąć soczewki kontaktowe przed zakropleniem i odczekać co najmniej 15 minut przed ponownym założeniem
 • chlorek benzalkoniowy może powodować także podrażnienie oczu, zwłaszcza u osób z zespołem suchego oka lub zaburzeniami dotyczącymi rogówki (przezroczystej warstwy z przodu oka). W razie wystąpienia nieprawidłowych odczuć w obrębie oka, kłucia lub bólu w oku po zastosowaniu leku, należy skontaktować się z lekarzem
 • lek Flarex zawiera fosforany, u pacjentów z ciężkimi uszkodzeniami przezroczystej, przedniej części oka (rogówki), fosforany mogą w bardzo rzadkich przypadkach spowodować w czasie leczenia zmętnienia rogówki z powodu gromadzenia się wapnia

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Flarex a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie wiadomo, czy lek Flarex może powodować uszkodzenie płodu, kiedy podawany jest kobiecie ciężarnej, ani czy może on wpływać niekorzystnie na zdolność do rozrodu. Lek Flarex powinien być podawany kobiecie ciężarnej tylko wówczas, kiedy lekarz uzna to za konieczne.

Flarex a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. 

Nie wiadomo, czy lek jest wydzielany do mleka ludzkiego. Nie można wykluczyć ryzyka dla niemowlęcia karmionego piersią.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

 • jednoczesne miejscowe stosowanie leku steroidowego oraz niesteroidowego leku przeciwzapalnego może powodować wystąpienie problemów z gojeniem się zranień oka
 • podczas używania kropli do oczu, które mają na celu rozszerzenie źrenicy (np. atropiny), mogących powodować podwyższenie ciśnienia wewnątrzgałkowego, efekt ten może być nasilony, kiedy jednocześnie używany jest lek Flarex
 • leki kortykosteroidowe do oczu mogą powodować podwyższenie ciśnienia wewnątrzgałkowego, zmniejszając skuteczność leków przeciwjaskrowych
 • niektóre leki stosowane w leczeniu HIV (rytonawir, kobicystat) mogą nasilać działanie leku Flarex - należy unikać ich łączenia, chyba że korzyść przewyższa zwiększone ryzyko ogólnoustrojowych działań niepożądanych związanych ze stosowaniem glikokortykosteroidów; lekarz prowadzący może zdecydować o uważnym monitorowaniu stanu pacjenta przyjmującego te leki

Jeśli pacjent stosuje jednocześnie inne krople lub maści podawane do oczu, należy zachować co najmniej 5 minut przerwy pomiędzy podaniami kolejnych leków. Maści do oczu należy stosować na końcu.

Flarex a alkohol

Brak danych.

Flarex a prowadzenie pojazdów

Produkt Flarex nie ma wpływu lub wywiera niewielki wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. 

Jeżeli po zastosowaniu kropli wystąpi niewyraźne widzenie, przed rozpoczęciem jazdy lub obsługi maszyn pacjent musi odczekać, aż powróci ostrość widzenia.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Flarex?

Lek przechowywać:

 • w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • w temperaturze poniżej 25°C
 • w szczelnie zamkniętym opakowaniu

Aby zapobiec zakażeniom butelkę, należy wyrzucić po upływie czterech tygodni od jej pierwszego otwarcia.

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Flarex a ciąża
Flarex a karmienie piersią
Interakcje
Flarex a alkohol
Flarex a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logoInstagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo
Gemini
Regulaminy
Pomocne linki