Poradnik
zestawy vichy
baby week
tato to twój dzień
Flixonase (Fluticasoni propionas)

Flixonase (Fluticasoni propionas)

Substancja czynna leku Flixonase, propionian flutykazonu jest kortykosteroidem o miejscowym działaniu przeciwzapalnym. Należy do leków stosowanych w zmniejszaniu obrzęku, podrażnienia nosa oraz świądu, kichania, uczucia zatkanego nosa czy kataru.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaFlixonase
Nazwa międzynarodowaFluticasoni propionas
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

50 mcg/ dawkę

PostaćAerozol do nosa, zawiesina
Skład - substancja czynna

Propionian flutykazonu

Skład - substancje pomocnicze
 • dekstroza bezwodna
 • celuloza mikrokrystaliczna
 • karboksymetyloceluloza
 • alkohol fenyloetylowy
 • chlorek benzalkoniowy
 • polisorbat
 • kwas solny rozcieńczony
 • woda oczyszczona
Dostępne opakowania

 Butelka 10 ml (120 dawek)

Działanie / właściwości

Przeciwzapalne

Zastosowanie
 • sezonowe alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa (w tym katar sienny)
 • całoroczne alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa
 • objawowe leczenie polipów nosa (tworów z błony śluzowej wewnątrz nosa)
Przeciwwskazania

Uczulenie na propionian flutykazonu lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • zakażenie górnych dróg oddechowych
 • niedoczynność nadnerczy
 • pacjent stosuje lek rytonawir
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo często (u więcej niż 1 na 10 pacjentów):

 • krwawienie z nosa

Często (u 1 do 10 na 100 pacjentów):

 • ból głowy, wrażenie nieprzyjemnego smaku bądź zapachu
 • suchość i podrażnienie błony śluzowej nosa i gardła
Możliwe interakcje z
 • kortykosteroidami w tabletkach lub we wstrzyknięciach
 • rytonawirem lub lekami zawierającymi kobicystat
 • ketokonazolem lub itrakonazolem
Ciąża

Lek Flixonase może być stosowany u kobiet w ciąży jedynie w przypadkach, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym ryzykiem dla płodu.

Karmienie piersią

Nie wiadomo, czy flutykazon przenika do mleka matki. Jeśli pacjentka karmi piersią, musi skontaktować się z lekarzem przed stosowaniem leku Flixonase.

Dzieci

Od 4. roku życia.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Nie zaobserwowano wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Flixonase?

Lek Flixonase zawiera propionian flutykazonu, który jest glikokortykosteroidem. Podawany miejscowo na błonę śluzową nosa wywiera silne działanie przeciwzapalne.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Flixonase?

Aerozol do nosa stosowany jest w:

 • sezonowym alergicznym zapaleniu błony śluzowej nosa (w tym katar sienny)
 • całorocznym alergicznym zapaleniu błony śluzowej nosa
 • objawowym leczeniu polipów nosa (tworów z błony śluzowej wewnątrz nosa)

Dawkowanie

Jak stosować lek Flixonase?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem.

Lek przeznaczony jest wyłącznie do stosowania do nosa. Należy unikać kontaktu Flixonase z oczami.

Podstawowym warunkiem skuteczności leku jest jego regularne stosowanie zgodnie z zaleceniami lekarza.

W przypadku leczenia alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa pełne działanie lecznicze leku występuje po 3 - 4 dniach regularnego stosowania. Pełne działanie lecznicze w przypadku leczenia polipów nosa występuje po kilku tygodniach regularnego stosowania.

Zapobieganie i leczenie alergicznego, sezonowego zapalenia błony śluzowej nosa i całorocznego zapalenia błony śluzowej nosa

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat

Dwie dawki do każdego otworu nosowego raz na dobę, najlepiej rano.

W niektórych przypadkach wskazane jest podawanie dwóch dawek do każdego otworu nosowego dwa razy na dobę. Nie należy stosować więcej niż cztery dawki do każdego otworu nosowego na dobę. Lekarz zaleci najmniejszą skuteczną dawkę, która pozwala na kontrolę objawów.

Pacjenci w podeszłym wieku

Stosuje się takie same dawki jak u dorosłych.

Dzieci w wieku od 4 do 11 lat

Jedna dawka do każdego otworu nosowego raz na dobę, najlepiej rano.

W niektórych przypadkach wskazane jest podanie jednej dawki do każdego otworu nosowego dwa razy na dobę. Nie należy stosować więcej niż dwie dawki do każdego otworu nosowego na dobę. Lekarz zaleci najmniejszą skuteczną dawkę, która pozwala na kontrolę objawów.

Objawowe leczenie polipów nosa

Początkowo dwie dawki aerozolu do każdego otworu nosowego dwa razy na dobę (rano i wieczorem) przez 1 do 2 miesięcy aż do momentu opanowania objawów. Nie należy podawać więcej niż cztery dawki do każdego otworu nosowego na dobę. Następnie po dwie dawki aerozolu do każdego otworu nosowego raz na dobę przez trzy miesiące.

Pacjenci w podeszłym wieku

Stosuje się takie same dawki jak u dorosłych.

Dawkowanie u dzieci i młodzieży

Leku nie należy stosować u dzieci i młodzieży w leczeniu polipów nosa.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Flixonase

Należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Ważne jest przyjmowanie dawki leku zgodnie z zaleceniami lekarza. Nie należy przyjmować większej dawki niż przepisana przez lekarza. Stosowanie dawek mniejszych lub większych niż zalecone może spowodować nasilenie objawów.

Długotrwałe stosowanie większych niż zalecane dawek leku Flixonase może prowadzić do niewydolności kory nadnerczy.

Pominięcie zastosowania leku Flixonase

Istotne jest, aby zalecaną dawkę leku przyjmować regularnie, codziennie, co zapewni największą skuteczność leczenia.

W przypadku pominięcia dawki należy przyjąć ją tak szybko, jak to możliwe, a następnie kontynuować leczenie zgodnie z zaleceniami.

Nie należy przyjmować podwójnej dawki leku w celu uzupełnienia dawki pominiętej.

Przerwanie stosowania leku Flixonase

Lek należy przyjmować tak długo, jak zalecił to lekarz. Przed zaprzestaniem stosowania leku Flixonase należy zasięgnąć porady lekarza.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Flixonase?

Leku Flixonase nie powinno się stosować w przypadku uczulenia na propionian flutykazonu lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Flixonase może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta. 

Należy zaprzestać stosowania leku Flixonase i natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych poniżej działań niepożądanych.

Bardzo rzadko (u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów):

 • wysypka skórna (pokrzywka) lub zaczerwienienie
 • obrzęki twarzy lub języka, które mogą powodować trudności w połykaniu lub oddychaniu
 • nagłe wystąpienie trudności w oddychaniu lub gwałtowne nasilenie się świszczącego oddechu (skurcz oskrzeli)
 • nagłe uczucie osłabienia lub zawroty głowy, które mogą doprowadzić do upadku lub utraty przytomności

U niewielkiej liczby pacjentów reakcje alergiczne mogą rozwinąć się w poważny stan, który może zagrażać życiu, jeśli nie są one leczone.

Inne działania niepożądane, które mogą wystąpić podczas stosowania leku:

Bardzo często (u więcej niż 1 na 10 pacjentów):

 • krwawienie z nosa

Często (u 1 do 10 na 100 pacjentów):

 • ból głowy, wrażenie nieprzyjemnego smaku bądź zapachu\
 • suchość i podrażnienie błony śluzowej nosa i gardła

Bardzo rzadko (u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów):

 • reakcje alergiczne
 • wzrost ciśnienia wewnątrzgałkowego powodujący problemy z widzeniem (jaskra), zmętnienie soczewki oka (zaćma)
 • uszkodzenie przegrody nosowej

Częstość nieznana:

 • nieostre widzenie
 • owrzodzenie błony śluzowej nosa

Jeżeli wystąpi którykolwiek z tych objawów, należy możliwie najszybciej powiedzieć o tym lekarzowi.

Podczas stosowania leku Flixonase, szczególnie w dużych dawkach przez długi czas, mogą wystąpić objawy ogólnoustrojowe spowodowane zahamowaniem produkcji hormonów steroidowych przez nadnercza.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Flixonase należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą, jeśli pacjent:

 • ma zakażenie górnych dróg oddechowych
 • ma niedoczynność nadnerczy
 • stosuje lek rytonawir

Należy skonsultować się z lekarzem prowadzącym czy powyższe sytuacje dotyczą pacjenta.

Ze względu na możliwość wystąpienia zaburzonego działania kory nadnerczy, pacjenci, u których leki steroidowe stosowane są doustnie zamieniane są na podawany donosowo propionian flutykazonu. Powinni oni jednak pozostawać pod specjalną opieką lekarza, a czynność kory nadnerczy powinna być monitorowana.

W przypadku gdy u pacjenta wystąpi nieostre widzenie lub inne zaburzenia widzenia, które mogą być spowodowane przez zaćmę lub jaskrę, należy skontaktować się z lekarzem.

Występowały przypadki zahamowania wzrostu u dzieci otrzymujących donosowo kortykosteroidy. Dlatego lekarz zmniejszy dawkę kortykosteroidu do najmniejszej dawki, która zapewnia skuteczną kontrolę objawów.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Flixonase a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lek Flixonase może być stosowany u kobiet w ciąży jedynie w przypadkach, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym ryzykiem dla płodu.

Flixonase a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie wiadomo, czy substancja czynna leku Flixonase przenika do mleka matki. Jeśli pacjentka karmi piersią, musi skontaktować się z lekarzem przed stosowaniem leku Flixonase.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Szczególnie istotne jest, aby powiedzieć lekarzowi o przyjmowanych obecnie lub ostatnio jakiegokolwiek z następujących leków:

 • kortykosteroidy w tabletkach lub we wstrzyknięciach
 • rytonawir lub leki zawierające kobicystat, stosowane w leczeniu HIV
 • ketokonazol lub itrakonazol, stosowane w leczeniu zakażeń grzybiczych

Lekarz oceni, czy można stosować lek Flixonase z innymi lekami, ponieważ niektóre z nich mogą nasilić działanie leku Flixonase. Wówczas lekarz może chcieć uważnie monitorować stan pacjenta przyjmującego takie leki.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta. 

Flixonase a alkohol

Brak danych.

Flixonase a prowadzenie pojazdów

Nie zaobserwowano wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Flixonase?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci w temperaturze poniżej 30°C.

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Flixonase a ciąża
Flixonase a karmienie piersią
Interakcje
Flixonase a alkohol
Flixonase a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logoInstagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo
Gemini
Regulaminy
Pomocne linki