Poradnik
Flixonase Nasule (Fluticasoni propionas)

Flixonase Nasule (Fluticasoni propionas)

Substancja czynna leku Flixonase Nasule, propionian flutykazonu jest kortykosteroidem o miejscowym działaniu przeciwzapalnym. Należy do leków stosowanych w zmniejszaniu obrzęku, podrażnienia nosa oraz świądu, kichania, uczucia zatkanego nosa czy kataru.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaFlixonase Nasule
Nazwa międzynarodowaFluticasoni propionas
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

400 mcg/ dawkę

PostaćKrople do nosa, zawiesina
Skład - substancja czynna

Propionian flutykazonu

Skład - substancje pomocnicze
 • polisorbat
 • laurynian sorbitanu
 • dwuwodorofosforan dwuwodny sodu
 • wodorofosforan bezwodny sodu
 • chlorek sodu
 • woda do wstrzykiwań
Dostępne opakowania
 • 7 pojemników
 • 28 pojemników
Działanie / właściwości

Przeciwzapalne

Zastosowanie

Leczenie polipów nosa (tworów z błony śluzowej wewnątrz nosa) oraz związanych z nimi objawów zmniejszenia drożności nosa

Przeciwwskazania

Uczulenie na propionian flutykazonu lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • zakażenie górnych dróg oddechowych
 • niedoczynność nadnerczy
 • pacjent stosuje lek rytonawir
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo często (u więcej niż 1 na 10 pacjentów):

 • krwawienie z nosa

Często (u 1 do 10 na 100 pacjentów):

 • suchość i podrażnienie błony śluzowej nosa i gardła
Możliwe interakcje z
 • kortykosteroidami w tabletkach lub we wstrzyknięciach
 • rytonawirem lub lekami zawierającymi kobicystat
 • ketokonazolem lub itrakonazolem
Ciąża

Lek może być stosowany u kobiet w ciąży jedynie w przypadkach, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym ryzykiem dla płodu.

Karmienie piersią

Nie wiadomo, czy flutykazon przenika do mleka matki. Jeśli pacjentka karmi piersią, musi skontaktować się z lekarzem przed stosowaniem leku Flixonase Nasule.

Dzieci

Powyżej 16 roku życia

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Nie zaobserwowano wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Flixonase Nasule?

Lek zawiera propionian flutykazonu, który jest glikokortykosteroidem. Podawany miejscowo na błonę śluzową nosa wywiera silne działanie przeciwzapalne.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Flixonase Nasule?

Wskazaniem do stosowania leku jest leczenie polipów nosa (tworów z błony śluzowej wewnątrz nosa) oraz związanych z nimi objawów zmniejszenia drożności nosa.

Dawkowanie

Jak stosować lek Flixonase Nasule?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem.

Lek przeznaczony jest wyłącznie do stosowania do nosa. Należy unikać kontaktu leku z oczami.

Podstawowym warunkiem skuteczności leku jest jego regularne stosowanie zgodnie z zaleceniami lekarza.

W celu uzyskania pełnego działania leku wymagane jest kilkutygodniowe leczenie. Należy stosować lek, nawet jeśli pacjent nie odczuwa poprawy od razu. Gdy objawy zaczną ustępować, lekarz zaleci zmniejszenie dawki do najmniejszej skutecznej, która pozwala na kontrolę objawów. Jeśli poprawa nie nastąpi po 4 – 6 tygodniach leczenia, lekarz rozważy wprowadzenie innych metod leczenia.

Pacjenci w wieku powyżej 16 lat

Zawartość 1 pojemnika stosować raz lub dwa razy na dobę. Pojemnik plastikowy zawiera dawkę do jednorazowego podania do obydwu otworów nosowych. Połowę zawartości pojemnika, po około 6 kropli, podać jednorazowo do jednego otworu nosowego, a następnie do drugiego.

Pacjenci w podeszłym wieku

Stosuje się takie same dawki jak u dorosłych.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Flixonase Nasule

Należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Ważne jest przyjmowanie dawki leku zgodnie z zaleceniami lekarza. Nie należy przyjmować większej dawki niż przepisana przez lekarza. Stosowanie dawek mniejszych lub większych niż zalecone może spowodować nasilenie objawów.

Długotrwałe stosowanie większych niż zalecane dawek leku Flixonase Nasule może prowadzić do niewydolności kory nadnerczy.

Pominięcie zastosowania leku Flixonase Nasule

Istotne jest, aby zalecaną dawkę leku przyjmować regularnie, codziennie, co zapewni największą skuteczność leczenia.

W przypadku pominięcia dawki należy przyjąć ją tak szybko, jak to możliwe, a następnie kontynuować leczenie zgodnie z zaleceniami.

Nie należy przyjmować podwójnej dawki leku w celu uzupełnienia dawki pominiętej.

Przerwanie stosowania leku Flixonase Nasule

Lek należy przyjmować tak długo, jak zalecił to lekarz. Przed zaprzestaniem stosowania leku należy zasięgnąć porady lekarza.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Flixonase?

Leku nie powinno się stosować w przypadku uczulenia na propionian flutykazonu lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Flixonase Nasule może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta. 

Należy zaprzestać stosowania leku Flixonase Nasule i natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych poniżej działań niepożądanych.

Bardzo rzadko (u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów):

 • wysypka skórna (pokrzywka) lub zaczerwienienie
 • obrzęki twarzy lub języka, które mogą powodować trudności w połykaniu lub oddychaniu
 • nagłe wystąpienie trudności w oddychaniu lub gwałtowne nasilenie się świszczącego oddechu (skurcz oskrzeli)
 • nagłe uczucie osłabienia lub zawroty głowy, które mogą doprowadzić do upadku lub utraty przytomności

U niewielkiej liczby pacjentów reakcje alergiczne mogą rozwinąć się w poważny stan, który może zagrażać życiu, jeśli nie są one leczone.

Inne działania niepożądane

Bardzo często (u więcej niż 1 na 10 pacjentów):

 • krwawienie z nosa

Często (u 1 do 10 na 100 pacjentów):

 • suchość i podrażnienie błony śluzowej nosa i gardła

Bardzo rzadko (u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów):

 • reakcje alergiczne
 • wzrost ciśnienia wewnątrzgałkowego powodujący problemy z widzeniem (jaskra), zmętnienie soczewki oka (zaćma)
 • uszkodzenie przegrody nosowej

Częstość nieznana:

 • nieostre widzenie
 • owrzodzenie błony śluzowej nosa

Jeżeli wystąpi którykolwiek z tych objawów, należy tak szybko, jak to możliwe, powiedzieć o tym lekarzowi.

Podczas stosowania leku Flixonase Nasule, szczególnie w dużych dawkach przez długi czas, mogą wystąpić objawy ogólnoustrojowe spowodowane zahamowaniem produkcji hormonów steroidowych przez nadnercza.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Flixonase Nasule należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą, jeśli pacjent:

 • ma zakażenie górnych dróg oddechowych
 • ma niedoczynność nadnerczy
 • stosuje lek rytonawir

Należy skonsultować się z lekarzem prowadzącym czy powyższe sytuacje dotyczą pacjenta.

Ze względu na możliwość wystąpienia zaburzonego działania kory nadnerczy, pacjenci, u których leki steroidowe stosowane są doustnie zamieniane są na podawany donosowo propionian flutykazonu. Powinni oni jednak pozostawać pod specjalną opieką lekarza, a czynność kory nadnerczy powinna być monitorowana.

W przypadku gdy u pacjenta wystąpi nieostre widzenie lub inne zaburzenia widzenia, które mogą być spowodowane przez zaćmę lub jaskrę, należy skontaktować się z lekarzem.

Występowały przypadki zahamowania wzrostu u dzieci otrzymujących donosowo kortykosteroidy. Dlatego lekarz zmniejszy dawkę kortykosteroidu do najmniejszej dawki, która zapewnia skuteczną kontrolę objawów.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Flixonase Nasule a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lek Flixonase Nasule może być stosowany u kobiet w ciąży jedynie w przypadkach, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym ryzykiem dla płodu.

Flixonase Nasule a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie wiadomo, czy flutykazon przenika do mleka matki. Jeśli pacjentka karmi piersią, musi skontaktować się z lekarzem przed stosowaniem leku Flixonase Nasule.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Szczególnie istotne jest to w przypadku:

 • kortykosteroidów w tabletkach lub we wstrzyknięciach
 • rytonawiru lub leków zawierających kobicystat, stosowanych w leczeniu HIV
 • ketokonazolu lub itrakonazolu, stosowanych w leczeniu zakażeń grzybiczych

Lekarz oceni, czy można stosować lek Flixonase Nasule z innymi lekami, ponieważ niektóre z nich mogą nasilić działanie flutykazonu. Wówczas lekarz może chcieć uważnie monitorować stan pacjenta przyjmującego takie leki.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta. 

Flixonase Nasule a alkohol

Brak danych dotyczących możliwej interakcji między lekiem a alkoholem.

Flixonase Nasule a prowadzenie pojazdów

Nie stwierdzono wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Flixonase Nasule?

 • lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci w temperaturze poniżej 30°C
 • chronić od światła
 • nie zamrażać
 • przechowywać w pozycji pionowej
 • ważność od otwarcia aluminiowej saszetki: 28 dni

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Flixonase Nasule a ciąża
Flixonase Nasule a karmienie piersią
Interakcje
Flixonase Nasule a alkohol
Flixonase Nasule a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logo Instagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo
Gemini
Regulaminy
Pomocne linki