Kategorie

Fluconazole Hasco (Fluconazolum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Fluconazole Hasco?

Lek Fluconazole Hasco zawiera substancję czynną flukonazol, która należy do grupy leków przeciwgrzybiczych. Stosowany jest w leczeniu zakażeń wywołanych przez grzyby chorobotwórcze oraz w zapobieganiu zakażeniom drożdżakami.

Podstawowe informacje

NazwaFluconazole Hasco
Nazwa międzynarodowaFluconazolum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

5 mg/ ml

PostaćSyrop
Skład - substancja czynna

Flukonazol

Skład - substancje pomocnicze
 • maltitol ciekły
 • glikol propylenowy
 • benzoesan sodu
 • kwas cytrynowy jednowodny
 • sacharyna sodowa
 • aromat truskawkowy
 • woda oczyszczona 
Dostępne opakowania

150 ml

Działanie / właściwości

Przeciwgrzybicze

Zastosowanie

Dorośli:

 • kryptokokowe zapalenie opon mózgowych
 • kokcydioidomikoza
 • zakażenia wywołane przez drożdżaki Candida
 • zakażenia drożdżakowe (pleśniawki) błony śluzowej
 • zakażenia drożdżakowe narządów płciowych
 • grzybice skóry, np. grzybica stóp (stopa atlety), grzybica tułowia, pachwin, paznokci


Lek Fluconazole Hasco można stosować także w celu:

 • zapobiegania nawrotom kryptokokowego zapalenia opon mózgowych
 • zapobiegania nawrotom drożdżakowych zakażeń błon śluzowych
 • zapobiegania nawrotom drożdżakowych zakażeń pochwy
 • zapobiegania zakażeniom drożdżakowym

Dzieci i młodzież w wieku od 0 do 17 lat:

 • zakażenia drożdżakowe (pleśniawki) błony śluzowej
 • zakażenia wywołane przez drożdżaki Candida
 • kryptokokowe zapalenie opon mózgowych


Lek Fluconazole Hasco można stosować także  w celu:

 • zapobiegania zakażeniom drożdżakowym
 • zapobiegania nawrotom kryptokokowego zapalenia opon mózgowych
Przeciwwskazania
 • uczulenie na flukonazol, inne leki stosowane w leczeniu zakażeń grzybiczych lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • jeśli pacjent stosuje astemizol, cyzapryd, pimozyd, chinidynę lub erytromycynę
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • zaburzenia czynności nerek lub wątroby
 • choroby serca, w tym zaburzenia rytmu serca
 • zaburzenia stężenia potasu, wapnia lub magnezu
 • ciężkie reakcje skórne (swędzenie, zaczerwienienie skóry, trudności w oddychaniu)
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Często (u 1 do 10 osób na 100):

 • ból głowy
 • ból brzucha, biegunka, nudności, wymioty
 • wzrost wartości testów czynności wątroby
 • wysypka
Możliwe interakcje z
 • astemizolem, terfenadyną
 • cyzaprydem
 • pimozydem
 • chinidyną
 • erytromycyną
Ciąża

Nie należy stosować leku Fluconazole Hasco u kobiet w ciąży, chyba że lekarz zaleci inaczej.

Karmienie piersią

Karmienie piersią można kontynuować po podaniu standardowej pojedynczej dawki wynoszącej 200 mg lub mniej, ale jeśli pacjentka przyjmuje wielokrotne bądź duże dawki flukonazolu, nie zaleca się, aby karmiła piersią.

Dzieci

Lek można stosować już u dzieci od urodzenia. Dawkę leku ustala lekarz.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Podczas prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn należy wziąć pod uwagę, że sporadycznie mogą wystąpić drgawki bądź zawroty głowy.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Fluconazole Hasco?

Lek Fluconazole Hasco zawiera substancję czynną flukonazol, która należy do grupy leków przeciwgrzybiczych. Flukonazol hamuje tworzenie najważniejszego składnika ściany komórkowej grzybów chorobotwórczych i zaburza jej prawidłowe funkcjonowanie.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Fluconazole Hasco?

Dorośli:

 • kryptokokowe zapalenie opon mózgowych – grzybicze zakażenie mózgu
 • kokcydioidomikoza – choroba układu oddechowego
 • zakażenia wywołane przez drożdżaki Candida i wykryte we krwi, narządach wewnętrznych, np. serce, płuca lub drogach moczowych
 • zakażenia drożdżakowe (pleśniawki) błony śluzowej – zakażenie błony śluzowej jamy ustnej, gardła i otarć w jamie ustnej związanych ze stosowaniem protez zębowych
 • zakażenia drożdżakowe narządów płciowych – zakażenia pochwy lub prącia
 • grzybice skóry, np. grzybica stóp (stopa atlety), grzybica tułowia, pachwin, paznokci


Lek Fluconazole Hasco można stosować także w celu:

 • zapobiegania nawrotom kryptokokowego zapalenia opon mózgowych
 • zapobiegania nawrotom drożdżakowych zakażeń błon śluzowych
 • zapobiegania nawrotom drożdżakowych zakażeń pochwy
 • zapobiegania zakażeniom drożdżakowym (u pacjentów z osłabionym, nieprawidłowo działającym układem odpornościowym)

Dzieci i młodzież w wieku od 0 do 17 lat:

 • zakażenia drożdżakowe (pleśniawki) błony śluzowej – zakażenia błony śluzowej jamy ustnej lub gardła
 • zakażenia wywołane przez drożdżaki Candida i wykryte we krwi, narządach wewnętrznych, np. serce, płuca lub drogach moczowych
 • kryptokokowe zapalenie opon mózgowych – grzybicze zakażenie mózgu


Lek Fluconazole Hasco można stosować także w celu:

 • zapobiegania zakażeniom drożdżakowym (gdy układ odpornościowy pacjenta jest słaby i nie funkcjonuje prawidłowo)
 • zapobiegania nawrotom kryptokokowego zapalenia opon mózgowych

Dawkowanie

Jak stosować lek Fluconazole Hasco?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Dorośli:

Leczenie kryptokokowego zapalenia opon mózgowych

80 ml syropu (tj. 400 mg flukonazolu) w pierwszej dobie, a następnie zależnie od zalecenia lekarza od 40 do 80 ml syropu (tj. 200 do 400 mg flukonazolu) raz na dobę przez 6 do 8 tygodni lub w razie konieczności dłużej. Czasami dawka może być zwiększona do 160 ml syropu (tj. 800 mg flukonazolu) na dobę

Zapobieganie nawrotom kryptokokowego zapalenia opon mózgowych

40 ml syropu (tj. 200 mg flukonazolu) raz na dobę do czasu, aż lekarz zaleci zakończenie leczenia.

Leczenie kokcydioidomikozy

40 do 80 ml syropu (tj. 200 do 400 mg flukonazolu) raz na dobę przez czas od 11 miesięcy do 24 miesięcy lub w razie konieczności dłużej. Czasami dawka może być zwiększona do 160 ml syropu (tj. 800 mg flukonazolu) na dobę.

Leczenie zakażenia narządów wewnętrznych wywołanego przez drożdżaki Candida

160 ml syropu (tj. 800 mg flukonazolu) w pierwszej dobie, następnie 80 ml syropu (tj. 400 mg flukonazolu) raz na dobę do czasu, aż lekarz zaleci zakończenie leczenia.

Leczenie zakażenia błony śluzowej jamy ustnej, gardła i otarć w jamie ustnej związanych ze stosowaniem protez zębowych

40 do 80 ml syropu (tj. 200 do 400 mg flukonazolu) w pierwszej dobie, następnie 20 do 40 ml syropu (tj. 100 mg do 200 mg flukonazolu) do czasu, aż lekarz zaleci zakończenie leczenia.

Zakażenia drożdżakowe (pleśniawki) błony śluzowej – dawka zależy od lokalizacji

10 do 80 ml syropu (tj. 50 do 400 mg flukonazolu) raz na dobę przez 7 do 30 dni tj. do czasu, kiedy lekarz zaleci zakończenie leczenia.

Zapobieganie zakażeniom błony śluzowej jamy ustnej i gardła

20 do 40 ml syropu (tj. 100 do 200 mg flukonazolu) raz na dobę lub 40 ml syropu (tj. 200 mg flukonazolu) 3 razy na tydzień, jeśli u pacjenta jest zwiększone ryzyko nawrotów zakażenia.

Leczenie zakażeń drożdżakowych narządów płciowych

Pojedyncza dawka 30 ml syropu (tj. 150 mg flukonazolu).

Zapobieganie nawrotom zakażeń pochwy

30 ml syropu (tj. 150 mg flukonazolu) co trzeci dzień, w sumie 3 dawki (1 - go, 4 - go i 7 - go dnia), a następnie raz na tydzień przez 6 miesięcy (jeśli u pacjentki jest zwiększone ryzyko nawrotów zakażenia).

Leczenie zakażeń grzybiczych skóry i paznokci

W zależności od miejsca zakażenia 10 ml syropu (tj. 50 mg flukonazolu) raz na dobę, 30 ml syropu (tj. 150 mg flukonazolu) raz w tygodniu lub 60 do 80 ml syropu (tj. 300 do 400 mg flukonazolu) raz w tygodniu przez 1 do 4 tygodni. W przypadkach grzybicy stóp może być konieczne stosowanie do 6 tygodni, w zakażeniach paznokci leczenie należy kontynuować do czasu zastąpienia starego paznokcia przez nowy, niezakażony.

Zapobieganie zakażeniom drożdżakowym (jeśli układ odpornościowy pacjenta jest słaby i nie funkcjonuje prawidłowo)

40 do 80 ml syropu (tj. 200 do 400 mg flukonazolu) raz na dobę, jeśli u pacjenta jest zwiększone ryzyko nawrotów zakażenia.

Młodzież w wieku od 12 do 17 lat:

Należy podawać dawkę zapisaną przez lekarza (jak u dorosłych i dzieci).

Dzieci w wieku do 11 lat:

Maksymalna dawka u dzieci wynosi 400 mg na dobę. Dawka ustalana jest na podstawie masy ciała dziecka w kilogramach.

Zakażenia drożdżakowe błon śluzowych jamy ustnej i gardła wywołane – dawka i długość leczenia zależą od ciężkości i miejsca zakażenia

3 mg flukonazolu na kg masy ciała (tj. 0,6 ml syropu na kg masy ciała) W pierwszej dobie można podać dawkę 6 mg na kg masy ciała (tj. 1,2 ml syropu na kg masy ciała).

Kryptokokowe zapalenie opon mózgowych lub drożdżakowe zakażenia narządów wewnętrznych

6 do 12 mg na kg masy ciała (tj. 1,2 do 2,4 ml syropu na kg masy ciała)

Zapobieganie zakażeniom drożdżakowym u dzieci (jeśli układ odpornościowy nie funkcjonuje prawidłowo)

3 do 12 mg na kg masy ciała (tj. 0,6 do 2,4 ml syropu na kg masy ciała)

Dzieci w wieku od 3 do 4 tygodnia życia:

Taka sama dawka jak w tabeli powyżej, ale podawana co drugi dzień. Maksymalna dawka wynosi 12 mg na kg masy ciała co 48 godzin (tj. 2,4 ml syropu na kg masy ciała co 48 godzin).

Dzieci w wieku poniżej 2 tygodnia życia:

Ta sama dawka co powyżej podawana co 3 dni. Maksymalna dawka wynosi 12 mg/ kg masy ciała co 72 godzin (tj. 2,4 ml syropu na kg masy ciała co 72 godziny).

Pacjenci w podeszłym wieku

Jeśli sprawność wydalnicza nerek nie jest zmniejszona (wartość klirensu kreatyniny przekracza 50 ml/ min.) nie jest konieczna modyfikacja dawkowania flukonazolu u osób w podeszłym wieku.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

Jednorazowe przyjęcie flukonazolu przez chorych z niewydolnością nerek nie wymaga korekty w dawkowaniu. Pacjentom (w tym dzieciom i młodzieży) z zaburzeniami czynności nerek pierwszego dnia podaje się dawkę zgodną z podanymi powyżej wskazaniami i wiekiem, lecz kolejne dawki dobowe lekarz skoryguje w zależności od wartości klirensu kreatyniny.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Fluconazole Hasco

W razie zażycia większej niż zalecana dawki leku Fluconazole Hasco lub niezamierzonego spożycia leku przez niewłaściwą osobę należy bezzwłocznie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Należy zabrać ze sobą opakowanie leku i ulotkę informacyjną, aby pokazać je lekarzowi, który zadecyduje o dalszym postępowaniu w zależności od przyjętej dawki i objawów przedawkowania. Objawy ewentualnego przedawkowania mogą obejmować:

 • zaburzenia słuchu, widzenia i czucia
 • myślenie o rzeczach nieprawdziwych (omamy i zachowania paranoidalne)

Wskazane może być leczenie objawowe (leczenie podtrzymujące czynności życiowe i płukanie żołądka, jeśli konieczne).

Przerwanie przyjmowania leku Fluconazole Hasco

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. W razie pominięcia przyjęcia dawki należy przyjąć ją zaraz po przypomnieniu sobie o tym. Jeśli jest to prawie czas przyjęcia kolejnej dawki, nie należy stosować pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Fluconazole Hasco?

Leku Fluconazole Hasco nie powinno się stosować w przypadku:

 • gdy pacjent ma uczulenie na flukonazol, inne leki stosowane w leczeniu zakażeń grzybiczych lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku. Objawami mogą być swędzenie, zaczerwienienie skóry lub trudności z oddychaniem
 • jeśli pacjent stosuje astemizol czy terfenadynę (leki przeciwhistaminowe stosowane w leczeniu alergii)
 • gdy pacjent stosuje cyzapryd (w leczeniu zaburzeń żołądka)
 • jeśli pacjent stosuje pimozyd (w leczeniu zaburzeń umysłowych)
 • gdy pacjent stosuje chinidynę (w leczeniu zaburzeń rytmu serca)
 • jeśli pacjent stosuje erytromycynę (antybiotyk do leczenia zakażeń)

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Fluconazole Hasco może powodować działania niepożądane, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Należy zaprzestać stosowania leku Fluconazole Hasco i natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych poniżej działań niepożądanych:

Lek Fluconazole Hasco może wywierać wpływ na wątrobę. Objawy ze strony wątroby obejmują:

 • uczucie zmęczenia
 • utratę apetytu
 • wymioty
 • zażółcenie skóry lub białkówki oka (żółtaczka)

U niektórych pacjentów mogą wystąpić reakcje alergiczne. Ciężkie reakcje alergiczne są jednak rzadkie. Jeśli wystąpi którychkolwiek z poniższych objawów, należy bezzwłocznie powiedzieć o tym lekarzowi:

 • nagłe sapanie
 • trudności w oddychaniu lub ucisk w piersi
 • opuchlizna powiek twarzy lub ust
 • swędzenie całego ciała, zaczerwienienie skóry lub czerwone albo swędzące krosty
 • wysypka na skórze
 • ciężkie reakcje skórne, np. wysypka z powstawaniem pęcherzy (może to również dotyczyć jamy ustnej i języka)

Inne działania niepożądane

Często (u 1 do 10 osób na 100):

 • ból głowy
 • ból brzucha, biegunka, nudności, wymioty
 • wzrost wartości testów czynności wątroby
 • wysypka

Niezbyt często (u 1 do 100 osób na 1000):

 • spadek liczby czerwonych krwinek, co powoduje bladość, osłabienie i duszność
 • zmniejszenie apetytu
 • bezsenność, senność
 • drgawki, zawroty głowy, zaburzenia równowagi (uczucie wirowania), zaburzenia czucia, najczęściej w postaci mrowienia, kłucia lub drętwienia, zmiany smaku
 • zaparcia, niestrawność, wzdęcia, suchość w jamie ustnej
 • ból mięśni
 • uszkodzenie wątroby oraz zażółcenie skóry i oczu (żółtaczka)
 • bąble, pokrzywka, świąd, zwiększona potliwość
 • uczucie zmęczenia, złe samopoczucie, gorączka

Rzadko (u 1 do 10 na  10000 osób):

 • spadek liczby białych komórek krwi, które uczestniczą w obronie organizmu przed zakażeniami oraz komórek krwi pomagających powstrzymać krwawienie
 • czerwone lub purpurowe przebarwienia skóry, mogące być skutkiem spadku liczby płytek krwi lub zmiany w obrębie innych komórek krwi
 • zmiany parametrów biochemicznych krwi (wysokie stężenie cholesterolu, lipidów we krwi)
 • spadek stężenia potasu we krwi
 • drżenie
 • zaburzenia w badaniu EKG, zaburzenia rytmu serca
 • niewydolność wątroby
 • reakcje alergiczne (niekiedy ciężkie), w tym rozległa wysypka pęcherzowa i złuszczanie skóry, ciężkie reakcje skórne, opuchlizna ust lub twarzy
 • reakcja anafilaktyczna (mogąca zagrażać życiu reakcja nadwrażliwości z takimi objawami jak: świąd, pokrzywka, duszność, spadek ciśnienia tętniczego krwi, przyspieszone bicie serca)
 • wypadanie włosów

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed stosowaniem leku Fluconazole Hasco należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą, gdy u pacjenta występują:

 • zaburzenia czynności nerek lub wątroby
 • choroby serca, w tym zaburzenia rytmu serca
 • zaburzenia stężenia potasu, wapnia lub magnezu
 • ciężkie reakcje skórne (swędzenie, zaczerwienienie skóry, trudności w oddychaniu)

Należy zachować szczególną ostrożność szczególnie:

 • u osób cierpiących na AIDS czy choroby nowotworowe, a także u osób, u których występują nieprawidłowości w funkcjonowaniu wątroby. Aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia zaburzeń czynności wątroby, należy regularnie kontrolować stan tego narządu. Jeśli pojawią się objawy niewydolności wątroby, lekarz podejmie decyzję o dalszym leczeniu
 • u chorych na AIDS, gdyż są oni bardziej podatni na wystąpienie odczynów skórnych podczas terapii różnymi lekami. W trakcie leczenia flukonazolem rzadko obserwowano wystąpienie zmian skórnych (tzw. zespołu Stevensa - Johnsona - odmiany rumienia wielopostaciowego i toksycznego martwiczego oddzielania się naskórka - tzw. zespołu Lyella)
 • gdy w trakcie leczenia flukonazolem grzybicy powierzchniowej wystąpi wysypka. Wówczas lekarz zaleci przerwanie podawania flukonazolu
 • gdy podczas leczenia flukonazolem inwazyjnego układowego zakażenia grzybiczego wystąpi wysypka. Wówczas można kontynuować leczenie flukonazolem pod warunkiem regularnego kontrolowania stanu chorego
 • jeżeli u pacjenta wystąpią zmiany pęcherzykowe lub rumień wielopostaciowy. Lekarz podejmie decyzję o przerwaniu podawania flukonazolu

Odnotowano również rzadkie przypadki anafilaksji.

Leczenie flukonazolem może rzadko prowadzić do wystąpienia zmian w zapisie EKG (wydłużenia odcinka QT) lub nawet do wystąpienia bardzo poważnych zaburzeń rytmu pracy serca (wielokształtnego częstoskurczu komorowego - „torsade de pointes”). Stosowanie flukonazolu może sprzyjać wystąpieniu arytmii u pacjentów:

 • z wrodzonym lub udokumentowanym wydłużeniem odcinka QT w zapisie EKG
 • z kardiomiopatią (szczególnie u osób z niewydolnością serca)
 • z rzadkoskurczem zatokowym
 • z innymi zaburzeniami rytmu serca
 • równocześnie stosujących inne leki wydłużające odcinek QT w zapisie EKG
 • z zaburzeniami elektrolitowymi (niskim stężeniem potasu, magnezu, wapnia we krwi)

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

U pacjentów z niewydolnością nerek konieczne jest skorygowanie dawkowania flukonazolu.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Fluconazole Hasco a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy stosować leku Fluconazole Hasco u kobiet w ciąży, chyba że lekarz zaleci inaczej.

Fluconazole Hasco a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Karmienie piersią można kontynuować po podaniu standardowej pojedynczej dawki wynoszącej 200 mg lub mniej, ale jeśli pacjentka przyjmuje wielokrotne bądź duże dawki flukonazolu, nie zaleca się, aby karmiła piersią.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Należy niezwłocznie powiedzieć lekarzowi o przyjmowaniu:

 • astemizolu, terfenadyny (leki przeciwhistaminowe stosowane w alergii)
 • cyzaprydu (stosowanego w zaburzeniach żołądka)
 • pimozydu (stosowanego w zaburzeniach umysłowych)
 • chinidyny (stosowanej w zaburzeniach rytmu serca)
 • erytromycyny (antybiotyku stosowanego w leczeniu infekcji)

Gdy pacjent przyjmuje którykolwiek z poniższych leków, powinien się upewnić, że lekarz jest o tym poinformowany:

 • ryfampicyna lub ryfabutyna (antybiotyki do leczenia zakażeń)
 • alfentanyl, fentanyl (leki znieczulające)
 • amitryptylina, nortryptylina (leki przeciwdepresyjne)
 • amfoterycyna B, worykonazol (leki przeciwgrzybicze)
 • leki zmniejszające krzepliwość krwi, zapobiegające tworzeniu się skrzepów krwi (warfaryna, indanedion lub podobne leki)
 • benzodiazepiny (midazolam, triazolam lub inne podobne leki) ułatwiające zasypianie lub uspakajające
 • karbamazepina, fenytoina (stosowane w leczeniu padaczki)
 • nifedypina, isradypina, amlodypina, felodypina i losartan (stosowane w leczeniu nadciśnienia)
 • cyklosporyna, ewerolimus, syrolimus lub takrolimus (zapobiegające odrzuceniu przeszczepów)
 • cyklofosfamid, alkaloidy barwinka (winkrystyna, winblastyna lub inne podobne leki) stosowane w leczeniu chorób nowotworowych
 • halofantryna (stosowana w leczeniu malarii)
 • statyny (atorwastatyna, symwastatyna i fluwastatyna lub inne podobne leki) stosowane w celu zmniejszenia stężenia cholesterolu
 • metadon (lek przeciwbólowy)
 • celekoksyb, flurbiprofen, naproksen, ibuprofen, lornoksykam, meloksykam, diklofenak (niesteroidowe leki przeciwzapalne - NLPZ)
 • doustne środki antykoncepcyjne
 • prednizolon (steroid)
 • zydowudyna znana również jako AZT, sakwinawir (stosowane u pacjentów z HIV)
 • leki przeciwcukrzycowe, np. chlorpropamid, glibenklamid, glipizyd lub tolbutamid
 • teofilina (stosowana w astmie)
 • witamina A (uzupełnienie diety)

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta. 

Fluconazole Hasco a alkohol

Brak danych.

Fluconazole Hasco a prowadzenie pojazdów

Podczas prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn należy wziąć pod uwagę, że sporadycznie mogą wystąpić drgawki bądź zawroty głowy.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Fluconazole Hasco?

 • przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci w temperaturze poniżej 25°C
 • przechowywać w oryginalnym opakowaniu
 • okres trwałości po pierwszym otwarciu opakowania: 3 miesiące

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  gemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego