Poradnik
strefa opalania
tydzień francuskich marek
niezbędnik wakacyjny
Flurhinal (Fluticasoni propionas)

Flurhinal (Fluticasoni propionas)

Substancja czynna leku Flurhinal, propionian flutykazonu jest kortykosteroidem o miejscowym działaniu przeciwzapalnym w płucach. Należy do leków stosowanych w chorobach obturacyjnych dróg oddechowych, w tym w astmie oskrzelowej.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaFlurhinal
Nazwa międzynarodowaFluticasoni propionas
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 125 mcg/ dawkę inhalacyjną
 • 250 mcg/ dawkę inhalacyjną
PostaćAerozol inhalacyjny, zawiesina
Skład - substancja czynna

Propionian flutykazonu

Skład - substancje pomocnicze

Norfluran (HFA134a)

Dostępne opakowania

120 dawek inhalacyjnych

Działanie / właściwości

Przeciwzapalne

Zastosowanie
 • zapobieganie napadom astmy oskrzelowej (od łagodnej do ciężkiej) u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 16 lat
 • leczenie objawów przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP)
Przeciwwskazania

Uczulenie na propionian flutykazonu lub którykolwiek z pozostałych składników leku.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • jeśli pacjent kiedykolwiek był leczony na gruźlicę
 • jeśli pacjent kiedykolwiek cierpiał na kandydozę jamy ustnej
 • jeśli u pacjenta stwierdzono cukrzycę (ponieważ flutykazon może powodować wzrost poziomu cukru we krwi)
 • jeśli u pacjenta wystąpi nieostre widzenie lub inne zaburzenia widzenia, należy skontaktować się z lekarzem
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo częste (występują u co najmniej 1 na 10 pacjentów):

Częste (mogą wystąpić u 1 na 10 pacjentów):

 • ból języka lub gardła
 • chrypka, bezgłos
 • zapalenie płuc odnotowane u pacjentów z POChP (gorączka lub dreszcze, zwiększenie wytwarzania śluzu, nasilenie kaszlu lub zwiększone trudności w oddychaniu)
 • łatwiejsze siniaczenie
Możliwe interakcje z
 • kortykosteroidami w tabletkach lub we wstrzyknięciach
 • niektórymi lekami przeciwwirusowymi, np. rytonawirem stosowanym w leczeniu zakażeń wirusem HIV
 • niektórymi lekami przeciwgrzybicznymi, np. ketokonazolem, itrakonazolem
Ciąża

Stosowanie leku Flurhinal u kobiet w ciąży należy ograniczyć do przypadków, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przewyższa ryzyko dla płodu.

Karmienie piersią

Stosowanie leku Flurhinal u kobiet karmiących piersią należy ograniczyć do przypadków, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przewyższa ryzyko dla płodu.

Dzieci

Leku Flurhinal nie należy stosować u pacjentów poniżej 16 roku życia.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek Flurhinal nie wywiera wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Flurhinal?

Lek Flurhinal zawiera propionian flutykazonu, który jest glikokortykosteroidem. Podawany wziewnie wywiera silne działanie przeciwzapalne w obrębie płuc, zmniejszając nasilenie objawów i częstość zaostrzeń astmy oskrzelowej. Lek działa poprzez zmniejszenie obrzęku i podrażnienia płuc.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Flurhinal?

Lek Flurhinal wskazany jest w zapobieganiu napadom astmy oskrzelowej u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 16 lat:

 • astma łagodna - u pacjentów, którzy wymagają codziennego objawowego leczenia lekami rozszerzającymi oskrzela
 • astma umiarkowana - niestabilna lub nasilająca się astma, mimo regularnego stosowania leków, zapobiegających napadom astmy lub tylko rozszerzających oskrzela
 • astma ciężka - u pacjentów z ciężką postacią przewlekłej astmy oskrzelowej oraz tych, którzy wymagają stosowania doustnych steroidów w celu opanowania objawów astmy. Rozpoczęcie stosowania flutykazonu propionianu u wielu osób pozwala zmniejszyć dawki lub całkowicie odstawić steroidy stosowane doustnie

Flurhinal stosowany jest także w leczeniu objawów przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP).

Leku nie należy natomiast stosować do przerywania nagłego napadu duszności lub świstów w drogach oddechowych.

Dawkowanie

Jak stosować lek Flurhinal?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Flurhinal w postaci proszku do inhalacji jest przeznaczony wyłącznie do podawania wziewnego, za pomocą inhalatora. Bardzo ważne jest, aby stosować lek regularnie każdego dnia, do czasu, aż lekarz nie zaleci inaczej. Działanie lecznicze występuje od 4 do 7 dni.

W razie nasilenia się objawów choroby lub pogorszenia się skuteczności leczenia – astmy lub POChP (nasilenie świszczącego oddechu lub jeśli konieczne jest stosowanie w razie potrzeby większej liczby inhalacji szybko działającego leku ułatwiającego oddychanie) nie należy zwiększać liczby inhalacji leku. Należy bezzwłocznie skontaktować się z lekarzem, który zaleci odpowiednie leczenie.

Astma oskrzelowa u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 16 lat

Początkowa dawka zależy od stopnia ciężkości chorób i indywidualnej reakcji pacjenta na leczenie:

 • astma łagodna: 125 mcg dwa razy na dobę
 • astma umiarkowana: od 125 mcg do 250 mcg dwa razy na dobę
 • astma ciężka: od 250 mcg do 500 mcg dwa razy na dobę

Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) u dorosłych:

 • 250 mcg dwa razy na dobę

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Flurhinal

W razie zastosowania większej niż zalecana dawki leku należy bezzwłocznie poinformować o tym lekarza. Długotrwałe stosowanie wysokich dawek leku może zmniejszyć wytwarzanie hormonów steroidowych przez nadnercza. 

Pominięcie zastosowania leku Flurhinal

Pominięta dawkę należy przyjąć możliwie najszybciej, a następnie kontynuować leczenie zgodnie ze schematem. Nie zaleca się stosowania podwójnej dawki w celu uzupełnienia tej pominiętej.

Przerwanie stosowania leku Flurhinal

Nie należy nagle przerywać stosowania leku Flurhinal nawet gdy pacjent zauważy poprawę, ponieważ objawy choroby mogą się nasilić.

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem leku Flurhinal należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Flurhinal?

Leku Flurhinal nie powinno się stosować w przypadku uczulenia na propionian flutykazonu lub którykolwiek z pozostałych składników leku.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Flurhinal może powodować działania niepożądane, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Należy zaprzestać stosowania leku Flurhinal i natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych poniżej działań niepożądanych:

Niezbyt częste (mogą wystąpić u 1 na 100 pacjentów):

 • wysypka skórna
 • zaczerwienienie
 • świąd
 • pęcherzyki skórne przypominające wysypkę lub pokrzywkę

Bardzo rzadkie (mogą wystąpić u 1 na 10 000 pacjentów):

Ciężkie reakcje alergiczne z objawami takimi jak:

 • obrzęki (głównie twarzy, warg, ust, języka lub gardła), które mogą powodować trudności w połykaniu lub oddychaniu, swędzącą wysypkę, uczucie słabości lub pustki w głowie, zapaść

Pacjent może wymagać natychmiastowej opieki medycznej, jeśli bezpośrednio po zastosowaniu inhalatora trudności w oddychaniu lub świszczący oddech nasilą się.

Inne działania niepożądane

Bardzo częste (występują u co najmniej 1 na 10 pacjentów):

 • pleśniawki w jamie ustnej i gardle; pomocne może okazać się płukanie jamy ustnej wodą i wyplucie jej po każdej inhalacji; lekarz może zalecić dodatkowo lek przeciwgrzybiczy do leczenia pleśniawek

Częste (mogą wystąpić u 1 na 10 pacjentów):

 • ból języka lub gardła
 • chrypka, bezgłos; pomocne może okazać się płukanie jamy ustnej wodą i wyplucie jej po każdej inhalacji
 • zapalenie płuc odnotowane u pacjentów z POChP (gorączka lub dreszcze, zwiększenie wytwarzania śluzu, nasilenie kaszlu lub zwiększone trudności w oddychaniu)
 • łatwiejsze siniaczenie

Niezbyt częste (mogą wystąpić u 1 na 100 pacjentów):

 • skórne reakcje nadwrażliwości typu wysypka

Rzadkie (mogą wystąpić u 1 na 1000 pacjentów):

 • kandydoza przełyku

Bardzo rzadkie (mogą wystąpić u 1 na 10 000 pacjentów):

 • hamowanie normalnego wytwarzania hormonów steroidowych przez organizm, zwłaszcza w przypadku przyjmowania dużych dawek leku przez dłuższy okres; objawami są spowolnienie wzrostu u dzieci i młodzieży, zmniejszenie masy kostnej, zaćma, jaskra, zwiększenie masy ciała, wysokie ciśnienie krwi, zaokrąglenie (kształt księżycowaty) twarzy (zespół Cushinga)
 • zwiększenie stężenia glukozy we krwi (hiperglikemia)
 • bóle stawów
 • niestrawność
 • zaburzenia snu, niepokój, zdenerwowanie, nadmierne pobudzenie, drażliwość (głównie u dzieci)
 • opuchnięcie twarzy, ust, języka lub gardła, które powodują trudności w oddychaniu lub przełykaniu (obrzęk naczynioruchowy)
 • ciężkie reakcje nadwrażliwości (reakcje anafilaktyczne)
 • problemy z oddychaniem, świszczący oddech, kaszel, sapanie (paradoksalny skurcz oskrzeli); w przypadku zauważenia takich objawów lub wystąpienia ich nagle po inhalacji, należy bezzwłocznie zastosować szybko działający wziewny lek rozszerzający oskrzela, przerwać stosowanie leku Flurhinal i skontaktować się z lekarzem 

Częstość nieznana:

 • depresja
 • pobudzenie psychoruchowe lub nerwowość
 • krwotok z nosa
 • nieostre widzenie

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Poniższe sytuacje wymagają omówienia z lekarzem lub farmaceutą przed zastosowaniem leku Flurhinal:

 • jeśli pacjent kiedykolwiek był leczony na gruźlicę
 • jeśli pacjent kiedykolwiek cierpiał na kandydozę jamy ustnej
 • jeśli u pacjenta stwierdzono cukrzycę (ponieważ flutykazon może powodować wzrost poziomu cukru we krwi)
 • jeśli u pacjenta wystąpi nieostre widzenie lub inne zaburzenia widzenia, należy skontaktować się z lekarzem

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Flurhinal a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Stosowanie leku Flurhinal u kobiet w ciąży należy ograniczyć do przypadków, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przewyższa ryzyko dla płodu.

Flurhinal a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Stosowanie leku Flurhinal u kobiet karmiących piersią należy ograniczyć do przypadków, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przewyższa ryzyko dla płodu.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Zwłaszcza dotyczy to przyjmowania obecnie lub ostatnio:

 • kortykosteroidów w tabletkach lub we wstrzyknięciach
 • niektórych leków przeciwwirusowych, np. rytonawiru stosowanego w leczeniu zakażeń wirusem HIV
 • niektórych leków przeciwgrzybiczych, np. ketokonazolu, itrakonazolu

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Flurhinal a alkohol

Brak danych.

Flurhinal a prowadzenie pojazdów

Lek Flurhinal nie wywiera wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Flurhinal?

 • lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci 
 • lek należy przechowywać w temperaturze do 30ºC
 • torebkę laminowaną należy otworzyć dopiero wówczas, gdy pacjent jest gotowy do użycia inhalatora; okres ważności po pierwszym otwarciu torebki aluminiowej: 3 miesiące
 • nie przechowywać w lodówce ani nie zamrażać
 • chronić przed mrozem i światłem
 • jeśli inhalator ulegnie znacznemu schłodzeniu, wówczas przed użyciem należy wyjąć z plastikowej obudowy metalowy pojemnik i ogrzać go, trzymając przez kilka minut w dłoniach; inhalatora nie wolno ogrzewać w żaden inny sposób

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Flurhinal a ciąża
Flurhinal a karmienie piersią
Interakcje
Flurhinal a alkohol
Flurhinal a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logoInstagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo
Gemini
Regulaminy
Pomocne linki