Poradnik
Flutamid EGIS (Flutamidum)

Flutamid EGIS (Flutamidum)

Flutamid EGIS jest lekiem należącym do grupy niesteroidowych leków przeciwnowotworowych - antyandrogenów.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaFlutamid EGIS
Nazwa międzynarodowaFlutamidum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

250 mg

PostaćTabletki
Skład - substancja czynna

Flutamid

Skład - substancje pomocnicze
 • skrobia ziemniaczana
 • laktoza jednowodna
 • celuloza mikrokrystaliczna
 • poliwinylopirolidon
 • laurylosiarczan sodu
 • stearynian magnezu
 • krzemionka koloidalna bezwodna
Dostępne opakowania

100 tabletek

Działanie / właściwości

Antyandrogenowe

Zastosowanie

Flutamid EGIS stosuje się w leczeniu:

 • zaawansowanego nowotworu gruczołu krokowego
 • w leczeniu ograniczonego raka gruczołu krokowego w skojarzeniu z agonistami hormonu uwalniającego hormon luteinizujący (LHRH)
 • zaawansowanego raka gruczołu krokowego guza naciekającego poza torebkę gruczołu, bez przerzutów lub z zajęciem okolicznych węzłów chłonnych
 • jako lek wspomagający u pacjentów wcześniej leczonych agonistą hormonu uwalniającego hormon luteinizujący, u pacjentów po orchidektomii i tych, którzy słabo reagowali lub źle tolerowali leczenie hormonalne
Przeciwwskazania
 • nadwrażliwość na flutamid lub inny ze składników leku
Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy zachować szczególną ostrożność stosując flutamid u pacjentów:

 • z niewydolnością wątroby
 • leczonych długotrwale
 • z chorobą sercowo - naczyniową
 • z zaburzoną czynnością nerek
 • przewlekle leczonych flutamidem bez uprzedniej kastracji farmakologicznej lub chirurgicznej
 • z chorobami serca lub naczyń, takimi jak arytmia (niemiarowość)
Działania niepożądane / Skutki uboczne
Monoterapia:
 
Bardzo często występują (mogą występować częściej niż u 1 na 10 pacjentów):
 
 • ginekomastia, której towarzyszyć może bolesność sutków i mlekotok - objawy te ustępują po odstawieniu leku lub po zmniejszeniu dawki
 • nasilenie zaburzeń pracy serca i układu krążenia
 
Często występują (mogą występować do 1 na 10 pacjentów):
 
 • biegunka
 • nudności
 • wymioty
 • zwiększenie apetytu
 • bezsenność
 • uczucie zmęczenia
 • przemijające zaburzenia czynności wątroby i zapalenie wątroby
 
Leczenie skojarzone:
 
Bardzo często występują (mogą występować u więcej niż 1 na 10 pacjentów):
 
 • w czasie leczenia z agonistą LHRH: uderzenia gorąca, osłabienie popędu płciowego, impotencja, biegunka, nudności i wymioty
 
Często występują (mogą występować do 1 na 10 pacjentów):
 
 • zaburzenia czynności wątroby
Możliwe interakcje z
 • warfaryną
 • teofiliną
 • chinidyną, prokainamidem, amiodaronem czy sotalolem
 • metadonem
 • moksyfloksacyną (antybiotyk)
 • lekami przeciwpsychotycznymi
Ciąża

Lek Flutamid nie może być stosowany u kobiet w ciąży.

Karmienie piersią

Lek Flutamid nie powinien być stosowany u kobiet karmiących piersią.

Dzieci

Brak danych.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

U niektórych pacjentów mogą wystąpić działania niepożądane takie jak senność, dezorientacja, znużenie, zawroty głowy, zamazane widzenie. Nie należy wówczas prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Flutamid EGIS?

Flutamid EGIS blokuje działanie testosteronu w organizmie. Lek powoduje zmniejszenie wielkości oraz spoistości guza gruczołu krokowego, zmniejszenie lub cofnięcie się przerzutów, zwłaszcza do kości, ustąpienie lub zmniejszenie bólów kostnych.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Flutamid EGIS?

Flutamid EGIS stosuje się w leczeniu:

 • zaawansowanego nowotworu gruczołu krokowego (gdy wskazane jest zahamowanie działania testosteronu)
 • w leczeniu ograniczonego raka gruczołu krokowego, w skojarzeniu z lekami nazywanymi agonistami hormonu uwalniającego hormon luteinizujący (LHRH)
 • zaawansowanego raka gruczołu krokowego guza naciekającego poza torebkę gruczołu, bez przerzutów lub z zajęciem okolicznych węzłów chłonnych
 • jako lek wspomagający u pacjentów wcześniej leczonych agonistą LHRH

Dawkowanie

Jak stosować Flutamid EGIS?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Zalecana dawka to 1 tabletka co 8 godzin (3 razy na dobę).

Leczenie lekiem Flutamid EGIS w skojarzeniu z agonistą LHRH rozpoczyna się 3 dni przed podaniem agonisty LHRH i 8 tygodni przed rozpoczęciem radioterapii i kontynuuje w czasie jej trwania, zwykle również przez około 8 tygodni. Całkowita kuracja w tym przypadku będzie wynosić około 16 tygodni.

Dawkowanie u pacjentów z niewydolnością wątroby:

W przypadku wskazania do długotrwałego podawania leku Flutamid EGIS u pacjentów z niewydolnością wątroby należy indywidualnie ocenić korzyści leczenia w porównaniu z ryzykiem działań niepożądanych.

Dawkowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek:

Nie ma konieczności dostosowania dawkowania leku u pacjentów z upośledzoną czynnością nerek.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Flutamid EGIS:

W razie zastosowania większej niż zalecana dawki leku przez pacjenta lub omyłkowo przez inną osobę należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza, lub farmaceuty. Jeżeli to możliwe wywołać wymioty.

Pominięcie zastosowania leku Flutamid EGIS:

W razie pominięcia dawki leku należy ją przyjąć jak najszybciej. Jeśli jednak zbliża się czas przyjęcia kolejnej dawki, należy pominąć opuszczoną dawkę, a leczenie kontynuować według przyjętego schematu dawkowania. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leki Flutamid EGIS?

Flutamid EGIS jest przeciwwskazany u pacjentów, u których stwierdzono nadwrażliwość na flutamid lub inny ze składników leku.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Monoterapia:
 
Bardzo często występują (mogą występować częściej niż u 1 na 10 pacjentów):
 
 • ginekomastia, której towarzyszyć może bolesność sutków i mlekotok - objawy te ustępują po odstawieniu leku lub po zmniejszeniu dawki
 • nasilenie zaburzeń pracy serca i układu krążenia
 
Często występują (mogą występować do 1 na 10 pacjentów):
 
 • biegunka
 • nudności
 • wymioty
 • zwiększenie apetytu
 • bezsenność
 • uczucie zmęczenia
 • przemijające zaburzenia czynności wątroby i zapalenie wątroby
 
Rzadko występują (mogą występować do 1 na 1000 pacjentów):
 
 • obniżenie popędu płciowego
 • zaburzenia ze strony układu pokarmowego (utrata łaknienia, bóle brzucha, zgaga, zaparcie)
 • obrzęki
 • wylewy podskórne
 • półpasiec
 • swędzenie
 • zespół toczniopodobny
 • bóle i zawroty głowy
 • osłabienie
 • złe samopoczucie
 • zaburzenia widzenia
 • wzmożone pragnienie
 • bóle w klatce piersiowej
 • uczucie lęku
 • depresja
 • obrzęk węzłów chłonnych
 • uderzenia gorąca
 • zamknięcie dużej tętnicy płuc (zatorowość tętnic płucnych)
 • zaburzenia spermatogenezy (zmniejszenie liczby plemników) - przy długotrwałym stosowaniu
 
Bardzo rzadko występują (mogą występować do 1 na 10 000 pacjentów):
 
 • kaszel
 • wrażliwość na światło słoneczne
 
Działania niepożądane o nieznanej częstości występowania (nie można ustalić częstości na podstawie dostępnych danych):
 
 • zmiany w zapisie EKG (wydłużenie odcinka QT)
 • złośliwy rak gruczołu sutkowego (zgłoszono 2 przypadki)
 
Leczenie skojarzone:
 
Bardzo często występują (mogą występować u więcej niż 1 na 10 pacjentów):
 
 • w czasie leczenia z agonistą LHRH: uderzenia gorąca, osłabienie popędu płciowego, impotencja, biegunka, nudności i wymioty
 
Często występują (mogą występować do 1 na 10 pacjentów):
 
 • zaburzenia czynności wątroby
 
Niezbyt często występują (mogą występować do 1 na 100 pacjentów):
 
 • zapalenie wątroby
 • ginekomastia
 
Rzadko występują (mogą występować do 1 na 1000 pacjentów):
 
 • niedokrwistość
 • leukopenia
 • trombocytopenia
 • zaburzenia ze strony układu pokarmowego
 • brak łaknienia
 • nadciśnienie tętnicze
 • dolegliwości nerwowo-mięśniowe (bóle mięśni, bóle stawów)
 • niewydolność wątroby
 • żółtaczka
 • dolegliwości ze strony układu moczowo-płciowego
 • zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego (drętwienia, senność, depresja, dezorientacja, lęk, drażliwość)
 • wysypka
 • ginekomastia
 • obrzęk
 • podrażnienie w miejscu iniekcji
 
Bardzo rzadko występują (mogą występować do 1 na 10.000 pacjentów):
 
 • niedokrwistość hemolityczna (niedokrwistość spowodowana szybszym rozpadem krwinek czerwonych)
 • makrocytarną (zaburzenie dojrzewania komórek krwi)
 • methemoglobinemię (związana jest z powstaniem nieprawidłowej hemoglobiny)
 • sulfhemoglobinemię (rzadka choroba krwi, która występuje, gdy atom siarki jest włączony do cząsteczki hemoglobiny)
 • hiperglikemię (zbyt wysoki poziom cukru we krwi)
 • zaostrzenie cukrzycy
 • zaburzenia układu oddechowego (objawy płucne takie jak duszność)
 • nadwrażliwości na światło
 • rumień
 • owrzodzenia
 • wysypka pęcherzowa
 • martwica naskórka.
 • żółtaczka zastoinowa
 • encefalopatia wątrobowa (zespół neurologiczny polegający na zaburzeniu funkcjonowania centralnego układu nerwowego na skutek działania toksyn)
 • martwica komórek wątrobowych
 • przypadki zgonu w następstwie hepatotoksyczności
 • bursztynowe lub zielonkawożółte zabarwienie moczu

Powyższe działania niepożądane ustępowały po odstawieniu leku.

Działania niepożądane o nieznanej częstości występowania (nie można określić częstości na podstawie dostępnych danych):
 
 • zamknięcie naczynia przez zakrzep krwi (choroba zakrzepowo - zatorowa)

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Flutamid EGIS należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Należy zachować szczególną ostrożność stosując flutamid u pacjentów:

 • z niewydolnością wątroby, gdyż może działać hepatotoksycznie (w wyniku uszkodzenia wątroby, mogą wystąpić objawy takie jak: zmiany aktywności aminotransferaz, żółtaczka zastoinowa, marskość wątroby)
 • leczonych długotrwale (wskazane jest okresowe badanie czynności wątroby tzn. oznaczenia aktywności AspAT i AlAT)
 • z chorobą sercowo - naczyniową, gdyż może nasilać obrzęki i opuchnięcie wokół kostek u podatnych pacjentów (ponadto mogą się zwiększać stężenia bilirubiny, kreatyniny, estradiolu i testosteronu co może to prowadzić do zwiększonego ryzyka bólu w klatce piersiowej i niewydolności serca)
 • z zaburzoną czynnością nerek
 • przewlekle leczonych flutamidem bez uprzedniej kastracji farmakologicznej lub chirurgicznej (należy okresowo badać liczbę plemników)
 • z chorobami serca lub naczyń, takimi jak arytmia (niemiarowość) - Flutamid EGIS zwiększa ryzyko zaburzeń rytmu serca

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Flutamid EGIS a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Lek przeznaczony jest do stosowania u mężczyzn. W przypadku kobiet w ciąży może wpływać szkodliwie na rozwój płodów męskich, z powodu zahamowania działania męskiego hormonu, testosteronu.

Flutamid EGIS a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lek przeznaczony jest do stosowania u mężczyzn. Kobiety karmiące w przypadku zastosowania leku nie powinny karmić piersią.

Interakcje

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie, lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Flutamid EGIS niekorzystnie wpływa na inne leki takie jak:

 • warfarynę (lek przeciwzakrzepowy) - flutamid nasila efekt leczenia przeciwkrzepliwego
 • inne, potencjalnie hepatotoksyczne leki
 • teofilinę - obserwowano przypadki zwiększonego stężenia teofiliny w osoczu
 • chinidynę, prokainamid, amiodaron czy sotalol (leki stosowane w leczeniu zaburzeń pracy serca)
 • metadon (lek przeciwbólowy)
 • moksyfloksacynę (antybiotyk)
 • leki przeciwpsychotyczne stosowane w poważnych zaburzeniach psychicznych

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Flutamid EGIS a alkohol

Nie należy spożywać alkoholu podczas stosowania leku Flutamid EGIS.

Flutamid EGIS a prowadzenie pojazdów

U niektórych pacjentów mogą wystąpić działania niepożądane takie jak senność, dezorientacja, znużenie, zawroty głowy, zamazane widzenie. Nie należy wówczas prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Flutamid EGIS?

 • w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • w temperaturze poniżej 25°C
 • w zacienionym miejscu (chronić od światła)

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Flutamid EGIS a ciąża
Flutamid EGIS a karmienie piersią
Interakcje
Flutamid EGIS a alkohol
Flutamid EGIS a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logo Instagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo
Gemini
Regulaminy
Pomocne linki