Poradnik
Fluticomb (Salmeterolum + Fluticasoni propionas)

Fluticomb (Salmeterolum + Fluticasoni propionas)

Fluticomb to lek zawierający salmeterol i propionian flutykazonu w postaci aerozolu inhalacyjnego. Zapobiega występowaniu duszności i świstów w drogach oddechowych.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaFluticomb
Nazwa międzynarodowaSalmeterolum + Fluticasoni propionas
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • (25 mcg + 50 mcg)/ dawkę inhalacyjną
 • (25 mcg + 125 mcg)/ dawkę inhalacyjną
 • (25 mcg + 250 mcg)/ dawkę inhalacyjną
PostaćAerozol inhalacyjny, zawiesina
Skład - substancja czynna

Salmeterol + Propionian flutykazonu

Skład - substancje pomocnicze

Gaz nośny norfluran (HFA 134a).

Dostępne opakowania

1 inhalator po 120 dawek

Działanie / właściwości

Przeciwastmatyczne

Zastosowanie

Zaburzenia oddychania występujące w astmie

Przeciwwskazania

Uczulenie na salmeterol, propionian flutykazonu lub na substancję pomocniczą norfluran (HFA 134a).

Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • nadczynność tarczycy
 • cukrzyca
 • wysokie ciśnienie krwi
 • choroba serca, w tym nieregularne lub szybkie bicie serca
 • małe stężenie potasu we krwi 
 • gruźlica aktualnie leczona lub przebyta
 • inne zakażenia płuc
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo częste (mogą wystąpić u więcej niż 1 na 10 pacjentów):

 • ból głowy (to działanie niepożądane zazwyczaj zmniejsza się w czasie kontynuowania leczenia)
 • przeziębienia u osób chorujących na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP)

Częste (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 10 pacjentów):

 • pleśniawki (bolesne, kremowo - żółte wykwity) w jamie ustnej i gardle
 • ból języka, chrypka, bezgłos i podrażnienie gardła
 • bóle, obrzęk stawów i bóle mięśni
 • kurcze mięśni
 • zapalenie zatok u pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP)
 • zapalenie płuc i oskrzeli (zakażenie płuc) u pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP)
 • łatwiejsze siniaczenie i złamania pourazowe u pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP)
 • zmniejszenie stężenia potasu we krwi u pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP)
Możliwe interakcje z
 • lekami z grupy β-adrenolityków (np. atenolol, propranolol, sotalol)
 • lekami stosowanymi w leczeniu zakażeń (np. rytonawir, ketokonazol, itrakonazol, erytromycyna)
 • kortykosteroidami (doustnie lub we wstrzyknięciach)
 • lekami zawierającymi pochodne ksantyny
 • lekami moczopędnymi stosowanymi w leczeniu nadciśnienia
 • innymi lekami rozszerzającymi oskrzela (salbutamol)
Ciąża

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku w okresie ciąży.

Karmienie piersią

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku w okresie karmienia piersią.

Dzieci

Nie stosować leku u dzieci w wieku poniżej 4 lat.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Fluticomb?

Lek Fluticomb zawiera dwie substancje lecznicze: salmeterol i propionian flutykazonu. Salmeterol jest długo działającym lekiem rozszerzającym oskrzela i pomaga w utrzymaniu drożności dróg oddechowych. Druga substancja czynna - propionian flutykazonu należy do kortykosteroidów i zmniejsza obrzęk płuc.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Fluticomb?

Lek Fluticomb stosowany jest w leczeniu astmy oskrzelowej, gdy zalecane jest jednoczesne stosowanie długo działającego β2-mimetyku i wziewnego kortykosteroidu.

Dawkowanie

Jak stosować lek Fluticomb?

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, pielęgniarki lub farmaceuty.

Lek Fluticomb należy stosować codziennie do czasu, aż lekarz nie zaleci inaczej. Nie należy przyjmować dawki większej niż zalecana. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Nie należy przerywać stosowania leku Fluticomb ani zmniejszać stosowanej dawki bez zasięgnięcia porady lekarza.

Lek Fluticomb należy zainhalować do płuc przez usta.

W przypadku nasilenia się objawów astmy lub pogorszenia się kontroli astmy należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Dzieci w wieku 4 lat i starsze:

 • Fluticomb (25 mikrogramów + 50 mikrogramów)/ dawkę - dwie inhalacje dwa razy na dobę

Dorośli i młodzież w wieku od 12 lat:

 • Fluticomb (25 mikrogramów + 50 mikrogramów)/ dawkę - dwie inhalacje dwa razy na dobę
 • Fluticomb (25 mikrogramów + 125 mikrogramów)/ dawkę - dwie inhalacje dwa razy na dobę
 • Fluticomb (25 mikrogramów + 250 mikrogramów)/ dawkę - dwie inhalacje dwa razy na dobę

Jeżeli objawy astmy są dobrze kontrolowane podczas stosowania leku Fluticomb dwa razy na dobę, lekarz może zalecić zmniejszenie częstości stosowania leku Fluticomb do podania raz na dobę.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Fluticomb

W przypadku zastosowania większej dawki leku niż zalecana mogą pojawić się następujące objawy:

 • szybsze niż zwykle bicie serca
 • drżenia
 • zawroty i ból głowy
 • osłabienie mięśni
 • bóle stawów

Pominięcie zastosowania leku Fluticomb

Jeśli pacjent zapomni zażyć lek, powinien przyjąć następną dawkę o wyznaczonej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Fluticomb

Należy przyjmować lek, dopóki lekarz nie zaleci przerwania stosowania. Nie należy nagle przerywać przyjmowania leku Fluticomb ani zmniejszać jego dawki, ponieważ objawy choroby mogą się nasilić. Ponadto nagłe przerwanie stosowania lub zmniejszenie dawki leku Fluticomb może (bardzo rzadko) powodować zaburzenia czynności nadnerczy (niewydolność nadnerczy), które czasami powodują wystąpienie objawów niepożądanych.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Fluticomb?

Nie należy stosować leku Fluticomb w przypadku uczulenia na salmeterol, propionian flutykazonu lub na substancję pomocniczą norfluran (HFA 134a).

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Fluticomb może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Należy zaprzestać stosowania leku Fluticomb i natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpi którekolwiek z wymienionych poniżej działań niepożądanych.

 • nasilenie się świszczącego oddechu
 • kaszel lub duszność
 • swędzenie, wysypka (pokrzywka)
 • obrzęki (zwykle twarzy, warg, języka lub gardła)

Inne działania niepożądane:

Bardzo częste (mogą wystąpić u więcej niż 1 na 10 pacjentów):

 • ból głowy (to działanie niepożądane zazwyczaj zmniejsza się w czasie kontynuowania leczenia)
 • przeziębienia u osób chorujących na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP)

Częste (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 10 pacjentów):

 • pleśniawki (bolesne, kremowo - żółte wykwity) w jamie ustnej i gardle
 • ból języka, chrypka, bezgłos i podrażnienie gardła
 • bóle, obrzęk stawów i bóle mięśni
 • kurcze mięśni
 • zapalenie płuc i oskrzeli (zakażenie płuc) u pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP)
 • łatwiejsze siniaczenie i złamania pourazowe u pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP)
 • zmniejszenie stężenia potasu we krwi u pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP)

Niezbyt częste działania niepożądane (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 100 pacjentów):

 • zwiększenie stężenia cukru (glukozy) we krwi (hiperglikemia)
 • zaćma (zmętnienie soczewki oka)
 • bardzo szybkie bicie serca
 • uczucie drżenia i szybkie lub nieregularne bicie serca (kołatanie serca)
 • migotanie przedsionków
 • choroba niedokrwienna serca, której objawami są: ból i uczucie ucisku w klatce piersiowej, duszność
 • niepokój
 • wysypka alergiczna na skórze
 • zaburzenia snu

Rzadkie działania niepożądane (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 1000 pacjentów):

 • świszczący oddech lub trudności w oddychaniu nasilające się bezpośrednio po przyjęciu leku Fluticomb
 • lek może zaburzać normalne wytwarzanie hormonów steroidowych przez organizm, szczególnie w przypadku przyjmowania dużych dawek leku przez długi okres
 • zmiany zachowania, takie jak nadmierne pobudzenie i drażliwość
 • nierówne bicie serca lub skurcze dodatkowe (zaburzenia rytmu serca)
 • zakażenie grzybicze przełyku, które może powodować trudności w połykaniu

Działanie niepożądane o nieznanej częstości (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

 • depresja lub agresja

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Fluticomb należy porozmawiać z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką, jeśli u pacjenta występuje:

 • nadczynność tarczycy
 • choroba serca
 • wysokie ciśnienie krwi
 • cukrzyca
 • małe stężenie potasu we krwi
 • gruźlica aktualnie leczona lub przebyta
 • inne zakażenia płuc

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Fluticomb a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Stosowanie produktu leczniczego Fluticomb u kobiet w ciąży należy ograniczyć do przypadków, gdy w opinii lekarza oczekiwana korzyść dla matki przewyższa potencjalne ryzyko dla płodu.

Fluticomb a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę, jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Nie należy stosować leku Fluticomb łącznie z:

 • lekami z grupy β-adrenolityków (np. atenolol, propranolol, sotalol)
 • lekami stosowanymi w leczeniu zakażeń (np. rytonawir, ketokonazol, itrakonazol, erytromycyna)
 • lekami, które zwiększają stężenie propionianu flutykazonu lub salmeterolu w organizmie
 • kortykosteroidami (doustnie lub we wstrzyknięciach)
 • lekami moczopędnymi stosowanymi w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi
 • innymi lekami rozszerzającymi oskrzela (salbutamol)
 • lekami zawierającymi pochodne ksantyny, często stosowanych w leczeniu astmy

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Fluticomb a alkohol

Brak danych.

Fluticomb a prowadzenie pojazdów

Lek Fluticomb nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Fluticomb?

 • nie przechowywać w temperaturze powyżej 25ºC
 • metalowy pojemnik zawiera zawiesinę pod ciśnieniem, dlatego też pojemnika nie należy wystawiać na działanie temperatury powyżej 50°C, nie dziurawić ani nie palić pojemnika, nawet jeśli jest pusty
 • podobnie jak w przypadku większości wziewnych leków w pojemnikach ciśnieniowych, działanie terapeutyczne tego leku może zmniejszyć się, gdy pojemnik jest zimny

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Fluticomb a ciąża
Fluticomb a karmienie piersią
Interakcje
Fluticomb a alkohol
Fluticomb a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logo Instagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo