Kategorie

Forastmin (Formoteroli fumaras dihydricus)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Forastmin?

Lek Forastmin zawiera substancję rozszerzającą oskrzela i ułatwiającą oddychanie-  formoterol, będący selektywnym agonistą receptora β2-adrenergicznego.

Podstawowe informacje

NazwaForastmin
Nazwa międzynarodowaFormoteroli fumaras dihydricus
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

12 mcg

PostaćProszek do inhalacji w kapsułce twardej
Skład - substancja czynna

Fumaran formoterolu dwuwodny

Skład - substancje pomocnicze

Zawartość kapsułki:

 • laktoza,
 • laktoza jednowodna (zawierająca białka mleka)

Otoczka kapsułki:

 • hypromeloza
Dostępne opakowania
 • 60 kapsułek
 • 120 kapsułek
 • 180 kapsułek
Działanie / właściwości
 • rozszerzające oskrzela
 • ułatwiające oddychanie
Zastosowanie
 • długotrwałe leczenie umiarkowanej i ciężkiej przewlekłej astmy oskrzelowej u pacjentów wymagających regularnego leczenia lekiem rozszerzającym oskrzela w skojarzeniu z długotrwałym leczeniem przeciwzapalnym
 • łagodzenie objawów skurczu oskrzeli (duszność będąca wynikiem zwężenia oskrzeli) u pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc
Przeciwwskazania

Uczulenie na formoterolu fumaran lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • nie należy zamieniać leku Forastmin na inny zawierający formoterol bez konsultacji z lekarzem
 • lek jest przeznaczony do długotrwałego leczenia 
 • potrzeba regularnego stosowania leku w celu zapobiegania skurczom oskrzeli wywoływanym przez wysiłek fizyczny wskazuje na niedostateczną kontrolę asmy

Należy poinformować lekarza jeśli pacjent ma lub miał:

 • problemy z sercem
 • nadczynność tarczycy
 • wysokie ciśnienie tętnicze
 • cukrzycę
 • nowotwór nadnerczy
 • małe stężenie potasu we krwi
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Często (występujące u 1 do 10 osób na 100 osób):

 • bóle głowy
 • drżenia
 • kołatania serca
Możliwe interakcje z
 • inhibitorami monoaminooksydazy
 • trójpierściowymi lekami przeciwdepresyjnymi
 • lekami stosowanymi w chorobach serca
 • lekami stosowanymi w leczeniu nadciśnienia
 • lekami blokującymi receptory β-adrenergiczne
 • lekami moczopędnymi
 • lekami przeciwastmatycznymi
 • lekami przeciwalergicznymi
 • chinidyną
 • lekami stosowanymi w zaburzeniach rytmu serca lub astmie
Ciąża

Lek nie powinien być stosowany w okresie ciąży, chyba że lekarz zaleci inaczej.

Karmienie piersią

Lek nie powinien być stosowany w okresie karmienia piersią, chyba że lekarz zaleci inaczej.

Dzieci

Leku nie należy stosować w wieku poniżej 18 lat.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek nie powinien wywierać wpływu na zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn, jednak gdy podczas stosowania leku wystąpią zawroty głowy, należy unikać wykonywania wspomnianych czynności.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Forastmin?

Lek Forastmin to długo działający lek rozszerzający drogi oddechowe. Działanie formoterolu na mięśnie gładkie oskrzeli powoduje ich rozkurcz i zapewnia poprawę wentylacji płuc.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Forastmin?

Lek Forastmin jest stosowany w:

 • długotrwałym leczeniu umiarkowanej i ciężkiej przewlekłej astmy oskrzelowej u pacjentów wymagających regularnego leczenia lekiem rozszerzającym oskrzela w skojarzeniu z długotrwałym leczeniem przeciwzapalnym
 • łagodzeniu objawów skurczu oskrzeli (duszność będąca wynikiem zwężenia oskrzeli) u pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc

Dawkowanie

Jak stosować lek Forastmin?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

W przypadku wystąpienia duszności lub świszczącego oddechu podczas stosowania leku Forstamin należy kontynuować przyjmowanie leku oraz skonsultować się z lekarzem, może być konieczne włączenie dodatkowego leku.

Zasady przyjmowanie leku:

 • kapsułki są przeznaczone tylko i wyłącznie do stosowania wziewnego
 • kapsułek nie wolno połykać
 • substancja czynna jest inhalowana do dróg oddechowych

Dawkowanie

Dorośli:

Astma oskrzelowa

 • jedna inhalacja raz lub dwa razy na dobę
 • w niektórych przypadkach zaistnieje konieczność zastosowania 2 inhalacji raz lub dwa razy na dobę

Zapobieganie skurczowi oskrzeli wywołanemu przez wysiłek fizyczny lub alergeny

 • jedna inhalacja przed spodziewanym wysiłkiem fizycznym
 • maksymalna dawka dobowa to 4 inhalacje
 • dawka jednorazowa nie powinna przekraczać 2 inhalacji

Przewlekła obturacyjna choroba płuc

 • leczenie podtrzymujące- 1 inhalacja raz lub dwa razy na dobę
 • przy regularnym stosowaniu nie należy wykonywać inhalacji częściej niż 2 razy na dobę
 • w razie potrzeby można dodatkowo zastosować inhalacje, do leczenia podstawowego jednak nie należy przekraczać maksymalnej dawki dobowej- 4 inhalacje
 • jednorazowo nie należy stosować więcej niż 2 inhalacje

Szczególne grupy pacjentów:

 • u pacjentów z niewydolnością nerek lub wątroby, brak konieczności dostosowywania dawki
 • przy zmianie leku na Forasmin, może istnieć konieczność dostosowania dawki leku
 • stosowanie więcej niż 2 dawek na dobę częściej niż 2 razy w tygodniu świadczy o niewystarczającym leczeniu podstawowym, należy udać się do lekarza w celu zmiany leczenia podstawowego
 • stosowanie większych dawek leku zwiększa możliwość wystąpienia działań niepożądanych nie przynosząc przy tym korzyści w terapii

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Forastmin

W przypadku przedawkowania leku należy zgłosić się do lekarza. Objawy przedawkowania: nudności, wymioty, bóle głowy, kołatanie serca, nieregularne i (lub) przyspieszone bicie serca, silne drżenia (zwłaszcza rąk), zawroty głowy, niepokój ruchowy, zaburzenia snu i ból w klatce piersiowej

Pominięcie zastosowania leku Forastmin

Jeśli dawka leku zostanie pominięta, należy przyjąć ją tak szybko jak to możliwe, chyba że zbliża się pora przyjęcia kolejnej dawki, wtedy należy pominąć dawkę i przyjąć koleją według przyjętego schematu dawkowania.

Przerwanie stosowania leku Forastmin

Nie należy przerywać leczenia bez konsultacji z lekarzem.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Forastmin?

Leku Forastmin nie należy stosować, gdy:

 • pacjent ma uczulenie na formoterolu fumaran lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Forastmin może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Należy natychmiast poinformować lekarza o wystąpieniu któregokolwiek z następujących działań niepożądanych:

Często (występujące u 1 do 10 osób na 100 osób):

 • bóle głowy
 • drżenia
 • kołatania serca

Niezbyt często (występujące u 1 do 10 osób na 1000 osób):

 • pobudzenie
 • niepokój
 • nerwowość
 • problemy ze snem
 • zdenerwowanie
 • niepokój ruchowy
 • przyspieszone bicie serca (tachykardia)
 • podrażnienie gardła
 • podrażnienie jamy ustnej
 • skurcze mięśni
 • bóle mięśni

Rzadko (występujące u 1 do 10 osób na 10 000 osób):

 • silny kaszel lub świszczący oddech
 • zaburzenia rytmu serca, takie jak migotanie przedsionków, częstoskurcz nadkomorowy, dodatkowe skurcze
 • nudności
 • reakcje alergiczne (nadwrażliwość), takie jak wysypka, pokrzywka, świąd, obrzęk naczynioruchowy lub obrzęk obwodowy)
 • hipokaliemia

Bardzo rzadko (występujące rzadziej niż u 1 osoby na 10 000 osób):

 • podwyższone stężenie cukru we krwi (hiperglikemia)
 • zaburzenia smaku
 • zawroty głowy
 • ból w klatce piersiowej lub ucisk (dławica piersiowa), wydłużenie odstępu QTc
 • zmiany ciśnienia krwi
 • silny paradoksalny skurcz oskrzeli

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Forastmin należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

 • nie należy zamieniać leku Forastmin na inny zawierający formoterol bez konsultacji z lekarzem
 • lek jest przeznaczony do długotrwałego leczenia 
 • potrzeba regularnego stosowania leku w celu zapobiegania skurczom oskrzeli wywoływanym przez wysiłek fizyczny wskazuje na niedostateczną kontrolę astmy

Należy poinformować lekarza jeśli pacjent ma lub miał:

 • problemy z sercem
 • nadczynność tarczycy
 • wysokie ciśnienie tętnicze
 • cukrzycę
 • nowotwór nadnerczy
 • małe stężenie potasu we krwi

Pacjent chorujący na astmę powinien stosować się do zaleceń lekarskich dotyczących przepisanych leków. Nie należy samodzielnie odstawiać leku bądź zmniejszać jego dawki, nawet gdy odczuje poprawę w stanie swojego zdrowia. Jeśli istnieje potrzeba zmiany dawki lub leku należy najpierw skonsultować to z lekarzem.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Forastmin a ciąża

Jeśli pacjenta jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy stosować tego leku Forastmin w okresie ciąży, chyba że zostanie zalecony przez lekarza.

Forastmin a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lek nie powinien być stosowany w okresie karmienia piersią.

Interakcje

Zawsze należy poinformować lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

W szczególności leku Forastmin nie należy łączyć z:

 • inhibitorami monoaminooksydazy
 • trójpierściowymi lekami przeciwdepresyjnymi
 • lekami stosowanymi w chorobach serca
 • lekami stosowanymi w leczeniu nadciśnienia
 • lekami blokującymi receptory β-adrenergiczne
 • lekami moczopędnymi
 • lekami przeciwastmatycznymi
 • lekami przeciwalergicznymi
 • chinidyną
 • lekami stosowanymi w zaburzeniach rytmu serca lub astmie

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Forastmin a alkohol

Brak danych.

Forastmin a prowadzenie pojazdów

Lek nie powinien wywierać wpływu na zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn, jednak gdy podczas stosowania leku wystąpią zawroty głowy, należy unikać wykonywania wspomnianych czynności.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Forastmin?

 • lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • przechowywać w temperaturze poniżej 25°C
 • przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  gemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego