Poradnik
Frimig (Sumatriptanum)

Frimig (Sumatriptanum)

Lek Frimig zawiera pojedynczą dawkę sumatryptanu, który należy do grupy leków nazywanych tryptanami. Stosowany jest w leczeniu napadów migrenowych z aurą lub bez.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaFrimig
Nazwa międzynarodowaSumatriptanum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 50 mg
 • 100 mg
PostaćTabletki powlekane
Skład - substancja czynna

Sumatryptan

Skład - substancje pomocnicze
 • laktoza jednowodna
 • laktoza bezwodna
 • kroskarmeloza sodowa
 • celuloza mikrokrystaliczna
 • stearynian magnezu
 • mannitol
 • dwutlenek tytanu
 • triacetyna
 • talk
Dostępne opakowania
 • 2 tabletki
 • 3 tabletki
 • 4 tabletki
 • 6 tabletek
 • 12 tabletek
 • 18 tabletek
Działanie / właściwości

Przeciwmigrenowe

Zastosowanie

Doraźne leczenie napadów migreny z aurą lub bez aury

Przeciwwskazania
 • nadwrażliwość na sumatryptan lub pozostałe składniki leku
 • zawał mięśnia sercowego
 • choroba niedokrwienna serca
 • dławica piersiowa 
 • choroba naczyń obwodowych 
 • przebyty udar lub mini udar
 • nadciśnienie tętnicze
 • ciężkie zaburzenia czynności wątroby
 • stosowanie leków przeciwmigrenowych (ergotaminy) 
 • przyjmowanie leków przeciwdepresyjnych 
 • dzieci w wieku poniżej 18 lat
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • stosowanie tytoniu lub nikotynowej terapii zastępczej
 • zaburzenia czynności serca
 • napady drgawkowe
 • alkoholizm
 • choroby wątroby lub nerek
 • nietolerancja niektórych cukrów
 • uczulenie na leki zwane sulfonamidami
 • uczulenie na antybiotyki
 • przyjmowanie leków przeciwdepresyjnych
 • częste stosowanie sumatryptanu
 • uczucie bólu lub ucisku w klatce piersiowej po zastosowaniu sumatryptanu
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Często (rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów):

 • dzwonienie w uszach
 • zawroty głowy
 • senność, zaburzenia czucia
 • przemijające zwiększenie ciśnienia tętniczego krwi (występujące wkrótce po podaniu leku)
 • nagłe zaczerwienienie
 • trudności w oddychaniu
 • nudności lub wymioty
 • uczucie ciężkości, ból mięśni
 • ból, uczucie gorąca lub zimna, zaciskania lub ucisku, objawy te są zwykle przemijające (przejściowe) i mogą dotyczyć dowolnej części ciała, w tym klatki piersiowej i gardła
 • uczucie osłabienia, zmęczenie
Możliwe interakcje z
 • ergotaminą lub lekami działającymi podobnie takimi jak maleinian metyzergidu
 • innymi tryptanami albo lekami zwanymi agonistami receptora 5HT1 jak naratryptan lub zolmitryptan
 • lekami stosowanymi w leczeniu depresji, np. inhibitory monoaminooksydazy (MAOI)
 • selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI) oraz inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny
 • zielem dziurawca zwyczajnego (Hypericum perforatum)
 • litem
Ciąża

Należy przedyskutować z lekarzem, czy pacjentka może stosować lek Frimig w trakcie ciąży.

Karmienie piersią

Nie należy karmić dziecka piersią w ciągu 12 godzin od przyjęcia leku Frimig.

Dzieci

Frimig nie jest zalecany do stosowania u dzieci poniżej 18 lat.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Jeśli wystąpi objaw senności u pacjenta, nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa Frimig?

Frimig zmniejsza rozszerzenie naczyń krwionośnych, a to pomaga w wyeliminowaniu bólu głowy i w złagodzeniu innych objawów napadu migrenowego.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Frimig?

Frimig jest stosowany w leczeniu napadów migrenowych z aurą lub bez. Objawy migreny mogą być spowodowane przez przemijające rozszerzenie naczyń krwionośnych w głowie. Sumatryptan zmniejsza rozszerzenie tych naczyń i pomaga w wyeliminowaniu bólu głowy oraz łagodzi inne objawy napadu migrenowego, takie jak mdłości lub wymioty, nadwrażliwość na światło i dźwięk.

Dawkowanie

Jak stosować lek Frimig?

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Tabletki te najlepiej przyjąć, gdy pacjent poczuje, że zbliża się napad migreny, chociaż można je również przyjąć w każdym czasie w trakcie napadu migrenowego.

Nie stosować leku Frimig w celu zapobiegania napadu migrenowego – lek należy stosować wyłącznie po wystąpieniu objawów migreny.

Dorośli:

 • zalecana dawka wynosi jedną tabletkę 50 mg, połknięta w całości po popiciu wodą
 • niektórzy pacjenci mogą wymagać dawki 100 mg, ale powinni przestrzegać zaleceń lekarza

Dzieci i młodzież:

 • Frimig nie jest zalecany do stosowania u dzieci poniżej 18 lat

Pacjenci w podeszłym wieku (powyżej 65 lat):

 • Frimig nie jest zalecany do stosowania u pacjentów w wieku powyżej 65 lat

W przypadku wystąpienia nawrotu objawów:

W razie wystąpienia nawrotu objawów pacjent może przyjąć kolejną tabletkę leku Frimig tylko wtedy, jeśli minęły przynajmniej 2 godziny od przyjęcia poprzedniej tabletki. Nie należy przyjmować więcej niż 300 mg łącznie w ciągu doby.

W przypadku braku poprawy po przyjęciu jednej tabletki:

 • nie należy przyjmować drugiej tabletki lub jakichkolwiek innych leków zawierających sumatryptan podczas tego samego napadu
 • pacjent może przyjąć inne leki przeciwbólowe takie jak: paracetamol, kwas acetylosalicylowy lub niesteroidowe leki przeciwzapalne
 • Frimig można ponownie zastosować podczas następnego napadu. Jeśli Frimig nie przyniesie ulgi, należy poprosić lekarza o poradę

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Frimig:

 • nie należy przyjmować więcej niż sześć tabletek po 50 mg lub trzy tabletki po 100 mg (co stanowi łącznie 300 mg) w ciągu doby
 • przyjęcie zbyt dużej ilości leku Frimig może spowodować wystąpienie choroby
 • w przypadku przyjęcia zbyt dużej liczby tabletek przez pacjenta lub przez inną osobę należy się skontaktować z lekarzem 

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Frimig?

Jeśli u pacjenta stwierdzono: 

 • uczulenie na sumatryptan lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • występowanie chorób serca takich jak zwężenie tętnic wieńcowych (choroba niedokrwienna serca) lub bóle w klatce piersiowej (dławica)
 • przebyty zawał serca
 • występowanie dolegliwości związanych z krążeniem w nogach, które powodują ból podczas chodzenia podobny do skurczy (choroba naczyń obwodowych)
 • przebyty udar lub mini-udar
 • nadciśnienie tętnicze. Pacjent z łagodnym nadciśnieniem tętniczym odpowiednio leczonym może stosować sumatryptan
 • ciężkie zaburzenia czynności wątroby
 • przyjmowanie innych leków przeciwmigrenowych, w tym zawierających ergotaminę lub leki działające podobnie takie jak maleinian metyzergidu, lub inne tryptany albo leki zwane agonistami receptora 5HT1 takie jak naratryptan, lub zolmitryptan
 • jeśli pacjent przyjmuje jakiekolwiek leki przeciwdepresyjne:
  • leki należące do grupy zwanej inhibitorami monoaminooksydazy w trakcie ostatnich 2 tygodni
  • selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny w tym: cytalopram, fluoksetynę, fluwoksaminę, paroksetynę lub sertralinę
  • inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny w tym: wenlafaksynę i duloksetynę
  • u dzieci w wieku poniżej 18 lat

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Frimig może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Należy zaprzestać stosowania leku Frimig i natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych poniżej działań niepożądanych:

 • reakcje alergiczne skóry: wysypki skórne, na przykład w postaci czerwonych plamek lub bąbli pokrzywkowych (grudki na skórze)
 • anafilaksja, ciężkie reakcje alergiczne, takie jak obrzęk powiek, twarzy lub warg i nagle pojawiający się świszczący oddech, nierówne bicie serca, ucisk w klatce piersiowej lub zapaść

Inne działania niepożądane

Często (rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów):

 • dzwonienie w uszach
 • zawroty głowy
 • senność, zaburzenia czucia
 • przemijające zwiększenie ciśnienia tętniczego krwi (występujące wkrótce po podaniu leku)
 • nagłe zaczerwienienie
 • trudności w oddychaniu
 • nudności lub wymioty
 • uczucie ciężkości, ból mięśni
 • ból, uczucie gorąca lub zimna, zaciskania lub ucisku, objawy te są zwykle przemijające (przejściowe) i mogą dotyczyć dowolnej części ciała, w tym klatki piersiowej i gardła
 • uczucie osłabienia, zmęczenie

Bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów):

 • niewielkie zaburzenia badań czynnościowych wątroby w pojedynczych przypadkach

Częstość nieznana:

 • lęk
 • napady drgawkowe (padaczkowe), ruchy mimowolne, drżenia, oczopląs
 • zaburzenia widzenia takie jak: zlewanie się obrazów, ograniczone widzenie, utrata wzroku (mogą one być również skutkiem samego napadu migreny)
 • zaburzenia serca, w przypadku których serce może bić szybciej, wolniej lub zmienić rytm, ból w klatce piersiowej (dławica) lub zawał mięśnia sercowego
 • niskie ciśnienie tętnicze, objaw Raynauda (stan polegający na blednięciu i drętwieniu palców rąk i stóp)
 • zapalenie jelita grubego (do objawów należą ból w dolnej lewej części brzucha i krwawa biegunka), biegunka
 • zwiększona potliwość
 • sztywność karku, ból stawów
 • u pacjenta, który miał ostatnio uraz lub u którego występuje stan zapalny (jak reumatyzm lub zapalenie jelita grubego), może wystąpić ból lub pogorszenie bólu w miejscu urazu lub stanu zapalnego
 • trudności w przełykaniu

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed przepisaniem pacjentowi leku Frimig lekarz ustali, czy występujący u pacjenta ból głowy jest spowodowany migreną, a nie inną chorobą.

Przed rozpoczęciem stosowania leku Frimig należy poinformować lekarza jeśli:

 • pacjent jest osobą nałogowo palącą tytoń lub stosuje nikotynową terapię zastępczą, a zwłaszcza gdy:
  • jest mężczyzną w wieku powyżej 40 lat
  • jest kobietą, która przeszła już menopauzę

W przypadkach kiedy u pacjenta rozwinęły się ciężkie zaburzenia czynności serca po zastosowaniu sumatryptanu, nawet jeśli przedtem nie występowały u nich żadne objawy choroby serca, lekarz powinien sprawdzić czynność serca przed przepisaniem sumatryptanu.

 • występują napady drgawkowe w wywiadzie lub inne stany mogące zwiększyć prawdopodobieństwo wystąpienia napadu drgawkowego – np. uraz głowy lub alkoholizm
 • występuje choroba wątroby lub nerek
 • występuje nietolerancja niektórych cukrów
 • pacjent jest uczulony na leki, zwane sulfonamidami. W takim przypadku pacjent może być również uczulony na sumatryptan. Jeśli pacjent jest uczulony na antybiotyk, lecz nie wie, czy ten należy do grupy sulfonamidów, powinien powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie przed przyjęciem tego leku
 • pacjent przyjmuje leki przeciwdepresyjne zwane SSRI (selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny) lub SNRI (inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny)
 • pacjent często stosuje sumatryptan, gdyż zbyt częste stosowanie sumatryptanu może spowodować nasilenie bólu głowy. Lekarz może zalecić zaprzestanie stosowania sumatryptanu
 • pacjent czuje ból lub ucisk w klatce piersiowej po zastosowaniu sumatryptanu. Takie objawy mogą być intensywne, ale zwykle mijają szybko. Jeśli jednak objawy te nie ustępują szybko lub stają się ciężkie, należy natychmiast poszukać pomocy medycznej

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Frimig a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. 

Doświadczenia związane z bezpieczeństwem stosowania leku Frimig w czasie ciąży są ograniczone. Dane nie wskazują na zwiększone ryzyko występowania wad wrodzonych. Należy przedyskutować z lekarzem, czy pacjentka może stosować lek Frimig w trakcie ciąży.

Frimig a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy karmić dziecka piersią w ciągu 12 godzin od przyjęcia leku Frimig, a mleko odciągnięte w tym czasie należy wyrzucić.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

 • ergotamina stosowana również w leczeniu migreny lub leki działające podobnie takie jak maleinian metyzergidu. Nie wolno stosować leku Frimig jednocześnie z tymi lekami. Należy odstawić te leki przynajmniej na 24 godziny przed rozpoczęciem przyjmowania leku Frimig. Nie należy również przyjmować ich ponownie przynajmniej przez 6 godzin po zakończeniu przyjmowania leku Frimig
 • inne tryptany albo leki zwane agonistami receptora 5HT1 jak naratryptan lub zolmitryptan. Nie wolno stosować leku Frimig jednocześnie z tymi lekami. Należy zaprzestać stosowania tych leków przynajmniej na 24 godziny przed rozpoczęciem przyjmowania leku Frimig. Nie należy również przyjmować ich ponownie przynajmniej przez 24 godziny po zakończeniu stosowania leku Frimig
 • leki stosowane w leczeniu depresji takie jak inhibitory monoaminooksydazy (MAOI). Nie wolno przyjmować leku Frimig jeśli pacjent przyjmował takie leki w ciągu ostatnich dwóch tygodni
 • selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI) oraz inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny (ang. SNRI), stosowane w leczeniu depresji. Stosowanie leku Frimig z tymi lekami może powodować zespół serotoninowy 
 • ziele dziurawca zwyczajnego (Hypericum perforatum). Podczas stosowania leku Frimig i leków ziołowych zawierających ziele dziurawca zwyczajnego mogą częściej występować działania niepożądane
 • lit, lek stosowany w leczeniu zaburzeń maniakalno-depresyjnych (choroby dwubiegunowej)

Frimig a alkohol

Brak danych.

Frimig a prowadzenie pojazdów

Objawy migreny lub stosowany lek mogą powodować senność. Jeśli objaw ten wystąpi u pacjenta, nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Frimig?

 • lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • przechowywać w temperaturze poniżej 25°C
 • przechowywać blister w opakowaniu zewnętrznym

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Frimig a ciąża
Frimig a karmienie piersią
Interakcje
Frimig a alkohol
Frimig a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logo Instagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo