Poradnik
Gabitril (Tiagabinum)

Gabitril (Tiagabinum)

Gabatril to lek zawierający tiagabinę, która zwiększa stężenie kwasu GABA w mózgu. Lek wykazuje działanie przeciwpadaczkowe.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaGabitril
Nazwa międzynarodowaTiagabinum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 5 mg
 • 10 mg
 • 15 mg
PostaćTabletki powlekane
Skład - substancja czynna

Chlorowodorek tiagabiny jednowodny

Skład - substancje pomocnicze

Rdzeń tabletki:

 • celuloza mikrokrystaliczna
 • kwas askorbowy
 • laktoza bezwodna
 • skrobia kukurydziana żelowana
 • krospowidon
 • krzemionka koloidalna bezwodna
 • uwodorniony olej roślinny (typ I)
 • kwas stearynowy
 • stearynian magnezu

Otoczka tabletki:

 • hypromeloza
 • hydroksypropyloceluloza
 • dwutlenek tytanu
Dostępne opakowania
 • 50 tabletek
Działanie / właściwości

Przeciwpadaczkowe

Zastosowanie
 • zapobieganie napadom padaczkowym lub zmniejszenie ich liczby
 • kontrola padaczki u dorosłych i młodzieży powyżej 12 roku życia z napadami częściowymi
Przeciwwskazania
 • stwierdzona nadwrażliwość na tiagabinę lub którąkolwiek substancję pomocniczą
 • ciężka niewydolność wątroby
 • jednoczesne stosowanie ziela dziurawca
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • dzieci poniżej 12 roku życia
 • pacjenci z napadami uogólnionymi, u których mogą wystąpić napady typu absence (krótkotrwały stan ograniczenia świadomości)
 • zakończenie leczenia
 • poważne zaburzenia zachowania, w tym depresja i lęk w przeszłości
 • myśli samobójcze lub myśli o samookaleczeniu
 • wzrost częstości napadów lub wystąpienie nowych typów napadów podczas leczenia
 • wystąpienie ciężkiej wysypki, z krostami lub pęcherzykami wypełnionymi płynem albo samoistnych wybroczyn
 • zaburzenia wzroku
 • łagodne do umiarkowanych zaburzenia wątroby
 • lek zawiera laktozę
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo częste (u więcej niż 1 na 10 pacjentów):

 • zawroty głowy
 • drżenia
 • senność
 • obniżenie nastroju
 • nerwowość
 • zaburzenia koncentracji
 • uczucie zmęczenia
 • nudności

Częste (u nie więcej niż 1 pacjenta na 10):

 • chwiejność emocjonalna
 • biegunka
 • ból brzucha
 • siniaki
Możliwe interakcje z
 • zielem dziurawca
Ciąża

Nie należy stosować leku w czasie ciąży.

Karmienie piersią

Nie zaleca się stosowania leku podczas karmienia piersią.

Dzieci

Powyżej 12 roku życia.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek może wywołać zawroty głowy, senność lub zmęczenie. Objawy te mogą wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Gabitril?

Tiagabina zwiększa stężenie kwasu GABA w mózgu. Dzięki temu zmniejsza się częstość występowania napadów padaczkowych.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Gabitril?

Wskazaniem do stosowania leku u dorosłych i młodzieży powyżej 12 lat jest:

 • zapobieganie lub zmniejszenie ilości napadów padaczkowych
 • kontrola padaczki z napadami częściowymi

Gabitril stosuje się w politerapii z lekami, które podawane pojedynczo nie wykazują wystarczającej skuteczności.

Dawkowanie

Jak stosować lek Gabitril?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Tabletki przyjmuje się doustnie podczas posiłków, popijając szklanką wody.

Zazwyczaj dawka początkowa wynosi  5 - 10 mg/ dobę, przyjmowanych w 1 lub 2 dawkach.

Dawkę zwiększa się w tygodniowych odstępach o 5 - 10 mg/ dobę. W zależności od innych przyjmowanych leków średnia dawka podtrzymująca leku Gabitril wynosi 15 - 50 mg/ dobę w 2 - 3 dawkach podzielonych. Lekarz może przepisać wyższą dawkę leku, jeżeli taka jest potrzebna do kontroli padaczki.

Pacjenci z lekkimi lub umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby

Lekarz dobierze odpowiednią dawkę leku.

Pacjenci w podeszłym wieku

Lek należy stosować z zachowaniem ostrożności.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Gabitril

Należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem, także w przypadku omyłkowego połknięcia leku przez dziecko

Mogą wystąpić objawy przedawkowania takie jak:

 • drgawki
 • wyciszenie
 • wycofanie
 • śpiączka
 • zaburzenia koordynacji
 • senność
 • zawroty głowy
 • splątanie (dezorientacja)
 • zaburzenia mowy
 • pobudzenie
 • mimowolny skurcz mięśni
 • wymioty
 • wrogość

Pominięcie zastosowania leku Gabitril

W przypadku pominięcia jednej dawki leku leczenie należy kontynuować zgodnie z zaleceniami lekarza. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia tej pominiętej.

Przerwanie stosowania leku Gabitril

Nie należy przerywać stosowania leku Gabitril bez ustalenia tego z lekarzem, ponieważ istnieje ryzyko nawrotu napadów. Lekarz poinstruuje, jak stopniowo w ciągu 2 - 3 tygodni zmniejszać dawkę leku.

Przeciwwskazania

Kiedy nie należy stosować leku Gabatril?

Nie należy stosować leku Gabatril w przypadku:

 • uczulenia na tiagabinę lub którąkolwiek substancję pomocniczą
 • ciężkiej niewydolności wątroby
 • jednoczesnego stosowania ziela dziurawca

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Gabitril może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Obserwowane działania niepożądane zwykle miały łagodne lub umiarkowane nasilenie o przemijającym charakterze.

Bardzo częste (u więcej niż 1 na 10 pacjentów)

 • zawroty głowy
 • drżenia
 • senność
 • obniżenie nastroju
 • nerwowość
 • zaburzenia koncentracji
 • uczucie zmęczenia
 • nudności

Częste (u nie więcej niż 1 pacjenta na 10):

 • chwiejność emocjonalna
 • biegunka
 • ból brzucha
 • siniaki

Rzadkie (u nie więcej niż 1 pacjenta na 1000):

 • niedrgawkowy stan padaczkowy
 • spowolniony EEG (przy szybkim zwiększaniu dawki leku)
 • zaburzenia pola widzenia
 • splątanie (dezorientacja)
 • reakcje paranoidalne (omamy, pobudzenie, urojenia)

O nieznanej częstości:

 • encefalopatia (letarg, splątanie, z napadami lub bez napadów)
 • wrogość
 • bezsenność
 • niezborność ruchowa
 • zaburzenia chodu
 • zaburzenia mowy
 • niewyraźne widzenie
 • wymioty
 • drżenie mięśni
 • pęcherzowe zapalenie skóry
 • złuszczające zapalenie skóry
 • wysypka pęcherzykowo - pęcherzowa

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Stosując lek Gabitril należy zachować szczególną ostrożność w przypadku:

 • występowania napadów uogólnionych, gdy mogą pojawić się napady z krótkotrwałym stanem ograniczenia świadomości
 • pacjentów z poważnymi zaburzeniami zachowania, w tym z depresją i lękiem w przeszłości - istnieje ryzyko pogorszenia lub nawrotu dolegliwości w trakcie stosowania tiagabiny, leczenie rozpoczyna się pd małych dawek podawanych w warunkach szpitalnych
 • pojawienia się myśli samobójczych lub o samookaleczaniu się, w takiej sytuacji należy pilnie skontaktować się z lekarzem
 • zwiększenia częstości napadów lub pojawienia się nowych typów napadów, lekarz może wprowadzić modyfikację leczenia
 • wystąpienia ciężkiej wysypki, również z krostkami lub pęcherzykami wypełnionymi płynem albo samoistnych wybroczyn
 • zaobserwowania jakichkolwiek zaburzeń wzroku - Gabitril może prowadzić do zaburzeń pola widzenia, wskazana jest konsultacja z okulistą
 • lekkich lub umiarkowanych zaburzeń wątroby
 • zakończenia stosowania leku - nagłe odstawienie może spowodować nawrót napadów

Ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności, lek nie powinien być stosowany u dzieci poniżej 12 roku życia.

Lek zawiera laktozę, dlatego nie powinien być stosowany przez pacjentów z dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zaburzeniami wchłaniania glukozy i galaktozy.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Gabitril a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. 

Nie należy stosować leku Gabitril w okresie ciąży. Pacjentki przyjmujące lek powinny stosować skuteczną metodę antykoncepcji. W przypadku zajścia w ciążę lub jej planowania należy pilnie skontaktować się z lekarzem.

Gabitril a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. 

Nie zaleca się przyjmowania tiagabiny podczas karmienia piersią. 

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Jednoczesne stosowanie leku Gabitril z zielem dziurawca jest przeciwwskazane, ze względu na zwiększenie matabolizmu tiagabiny i zmniejszenie jej skuteczności.

Inne leki przyspieszające metabolizm tiagabiny to:

 • leki przeciwpadaczkowe takie jak: fenytoina, karbamazepina, fenobarbital, prymidon
 • ryfampicyna

Lekarz odpowiednio zwiększy dawkę dobową tiagabiny w celu uzyskania odpowiedzi klinicznej.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Gabitril a alkohol

Brak danych dotyczących możliwej interakcji między lekiem a alkoholem.

Gabitril a prowadzenie pojazdów

Lek Gabitril może powodować zawroty głowy, senność lub zmęczenie, zwłaszcza na początku leczenia. Objawy te mogą wpłynąć na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Gabitril?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci w temperaturze poniżej 25°C.

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Gabitril a ciąża
Gabitril a karmienie piersią
Interakcje
Gabitril a alkohol
Gabitril a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logo Instagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo