Poradnik
projekt opalanie
Gasprid (Cisapridum)

Gasprid (Cisapridum)

Gasprid to lek pobudzający motorykę przewodu pokarmowego, zawierający w składzie cyzapryd.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaGasprid
Nazwa międzynarodowaCisapridum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 5 mg
 • 10 mg
PostaćTabletki
Skład - substancja czynna

Cyzapryd jednowodny

Skład - substancje pomocnicze
 • laktoza jednowodna
 • celuloza mikrokrystaliczna
 • skrobia ziemniaczana
 • powidon
 • kroskarmeloza sodowa
 • stearynian magnezu
 • polisorbat 80
Dostępne opakowania

30 tabletek

Działanie / właściwości
 • pobudzenie motoryki przewodu pokarmowego
 • zwiększenie napięcia dolnego zwieracza przełyku
 • przyspieszenie opróżniania żołądka i dwunastnicy, a także pasażu treści pokarmowej przez jelita
Zastosowanie

Leczenie ostrego i ciężkiego zaostrzenia objawowego przewlekłego idiopatycznego lub występującego u pacjentów z cukrzycą opóźnienia opróżniania żołądka w przypadku nieskuteczności innych metod.

Przeciwwskazania
 • uczulenie na cyzapryd lub substancje pomocnicze
 • niedobór magnezu lub potasu
 • bradykardia
 • zaburzenia rytmu serca
 • niewyrównana niewydolność krążenia
 • wrodzony wydłużony odstęp QT lub występujący u kogoś z krewnych
 • nietolerancja fruktozy
 • zespół złego wchłaniania glukozy i galaktozy
 • niedobór sacharazy-izomaltazy
 • organiczne niedrożności
 • stosowanie leków wymienionych w rubryce “nie łączyć z”
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • występująca obecnie lub w przeszłości choroba serca
 • wystąpienie nagłego zgonu w najbliższej rodzinie
 • niewydolność nerek
 • niewydolność wątroby
 • ciężka choroba płuc
 • niewydolność oddechowa
 • występowanie czynników predysponujących do zaburzeń elektrolitowych
 • pacjenci z silnymi wymiotami i/lub przewlekłą biegunką
 • jednoczesne stosowanie doustnych leków przeciwzakrzepowych
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Najczęstsze działania niepożądane w obrębie jamy brzusznej:

 • przemijające kurcze brzucha
 • burczenie w brzuchu
 • biegunkę

Ogólne:

 • nadwrażliwość
 • wysypkę, pokrzywkę, świąd
 • bóle i zawroty głowy
 • zależne od dawki częste oddawanie moczu
Możliwe interakcje z
 • lekami przeciwgrzybiczymi
 • antybiotykami makrolidowymi
 • lekami stosowanymi w HIV
 • nefazodonem
 • lekami przeciwarytmicznymi
 • beperydylem
 • halofantryną
 • niektórymi pochodnymi chionolonów
 • trój- i czteropierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi
 • winkaminą
 • neuroleptykami
 • zyprazydonem
 • difemanilem
 • niektórymi lekami przeciwhistaminowymi
Ciąża

Stosowanie w ciąży jest dopuszczalne wyłącznie, gdy korzyści dla matki przewyższają potencjalne ryzyko dla dziecka.

Karmienie piersią

Nie zaleca się stosowania leku podczas karmienia piersią.

Dzieci

Leku nie należy stosować u dzieci.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Brak bezpośredniego wpływu.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Gasprid?

Gasprid zawiera w składzie cyzapryd, który pobudza motorykę przewodu pokarmowego. Ponadto zwiększa napięcie dolnego zwieracza przełyku, a także przyspiesza opróżnianie żołądka, dwunastnicy i pasaż treści pokarmowej przez jelita.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Gasprid?

Gasprid mogą stosować wyłącznie dorośli pacjenci, u których pozostałe metody leczenia opóźnionego opróżniania żołądka okazały się nieskuteczne. Wskazany jest również, gdy zaburzenie to występuje w przebiegu cukrzycy.

Dawkowanie

Jak stosować lek Gasprid?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.   

Leczenie należy rozpocząć w warunkach szpitalnych pod stałą obserwacją lekarską.

Gasprid przyjmuje się 15 minut przed posiłkiem i najlepiej przed udaniem się na spoczynek, popijając tabletkę wodą. Tabletek nie należy rozgryzać, żuć ani popijać sokiem grejpfrutowym.

Zwykle stosowana dawka do 10 mg 3 - 4 razy na dobę. Nie należy przekraczać 40 mg na dobę.

Lek przeznaczony jest do krótkotrwałego leczenia.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Gasprid:

Objawy towarzyszące przedawkowaniu to kurcze brzucha, częste oddawanie stolca i zaburzenia rytmu serca. W trakcie hospitalizacji podawany jest węgiel aktywny, monitorowane są także zaburzenia gospodarki elektrolitowej oraz zapis EKG. Należy w szczególności zwrócić uwagę na wydłużenie odcinka QT oraz bradykardię.

Pominięcie zastosowania leku Gasprid:

Pominiętą dawkę należy zażyć możliwie najszybciej, chyba że zbliża się pora przyjęcia kolejnej dawki. Nie zaleca się stosowania podwójnej dawki, w celu uzupełnienia tej pominiętej.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Gasprid?

Lek jest przeciwwskazany w przypadku:

 • uczulenia na cyzapryd lub substancje pomocnicze
 • niedoboru magnezu lub potasu
 • bradykardii
 • znacznego zaburzenia rytmu serca
 • niewyrównanej niewydolności krążenia
 • pacjentów ze zdiagnozowanym wydłużonym odstępem QT lub zaburzeniem tym w wywiadzie rodzinnym
 • organicznych niedrożności
 • nietolerancji fruktozy
 • zespołu złego wchłaniania glukozy i galaktozy
 • niedoboru sacharazy-izomaltazy
 • przyjmowania następujących leków:
  • przeciwgrzybiczych np. ketokonazolu, flukonazolu
  • antybiotyków makrolidowych np. azytromycyny, erytromycyny, klarytromycyny
  • stosowanych w HIV np. rytonawiru, indynawiru
  • nefazodonu
  • przeciwarytmicznych: chinidyny, hydrochinidyny, dyzopiramidu, prokainamidu, amiodaronu, sotalolu
  • beperydylu
  • halofantryny
  • niektórych antybiotyków pochodnych chinolonów np. sparfloksacyny, grepafloksacynyt
  • trój- i czteropierścieniowych leków przeciwdepresyjnych np. amitryptyliny, maprotyliny
  • winkaminy
  • neuroleptyków- fenotiazyn, prymozydu, sertyndolu, haloperydolu, droperydolu, sultoprydu
  • zyprazydonu
  • difemanilu
  • niektórych leków przeciwhistaminowych np. astemizolu, terfenadyny

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Gasprid może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta. 

Do najpoważniejszych działań niepożądanych należą zaburzenia rytmu serca zagrażające życiu. Z reguły dotyczyło to pacjentów stosujących inne leki i/lub mających chorobę serca w wywiadzie lub czynniki predysponujące do rozwoju zaburzeń rytmu serca.

Działania niepożądane występujące często:

 • przemijające kurcze brzucha, bóle brzucha, biegunka

Niezbyt często:

 • nadwrażliwość
 • pokrzywka, wysypka, świąd
 • zawroty i przemijające bóle głowy
 • częste oddawanie moczu uzależnione od dawki

Bardzo rzadko:

 • zaburzenia układu nerwowego: drgawki, sztywność mięśni, zubożenie mimiki, spowolnienie lub niepokój ruchowy, mimowolne skurcze mięśni
 • zaburzenia układu rozrodczego i piersi: przemijająca ginekomastia i mlekotok, niekiedy z podwyższonym poziomem prolaktyny
 • zaburzenia wątroby i dróg żółciowych: przemijające zaburzenia czynności wątroby niekiedy przebiegające z zastojem żółci
 • zaburzenia układu oddechowego: skurcz oskrzeli

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Stosując lek należy zachować ostrożność, w przypadku:

 • występującej obecnie lub w przeszłości choroby serca: komorowego zaburzenia rytmu, bloku przedsionkowo - komorowego drugiego lub trzeciego stopnia, zaburzeń czynności węzła zatokowego, choroby niedokrwiennej serca, niewydolności krążenia; lekarz zdecyduje o możliwości stosowania Gaspridu
 • wystąpienia nagłego zgonu w najbliższej rodzinie pacjenta
 • niewydolności nerek
 • niewydolności wątroby
 • niewydolności oddechowej
 • ciężkiej choroby płuc
 • czynników predysponujących do zaburzeń gospodarki elektrolitowej (leki moczopędne, nagłe leczenie insuliną)
 • silnych wymiotów i/ lub przewlekłej biegunki
 • stosowania doustnych leków przeciwzakrzepowych

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Gasprid a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. 

Lek może być stosowany w ciąży jedynie w sytuacji, gdy lekarz uzna, że jest to konieczne, a korzyści dla matki przewyższają potencjalne ryzyko dla dziecka.

Gasprid a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. 

Lek w minimalnym stopniu przenika do mleka, jednak nie zaleca się stosowania go w trakcie karmienia piersią.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Gasprid może wchodzić w interakcje z:

 • doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi np. acenokumarolem, powodując nasilone działanie leku i zwiększone ryzyko krwotoku; dostosowanie dawki leku przeciwzakrzepowego powinno obejmować cały czas trwania leczenia Gaspridem i 8 dni po jego zakończeniu
 • diazepamem, poprzez przyspieszenie wchłaniania leku Gasprid może nasilić jego działanie uspokajające

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Gasprid a alkohol

Nie zaleca się spożywania alkoholu w trakcie przyjmowania leku Gasprid.

Gasprid a prowadzenie pojazdów

Gasprid nie wpływa bezpośrednio na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługi maszyn. Jednak ze względu na możliwy wpływ leku na szybkość przyswajania substancji działających hamująco na układ nerwowy m.in. barbituranów należy zachować ostrożność.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Gasprid?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci w temperaturze poniżej 25 stopni.

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Gasprid a ciąża
Gasprid a karmienie piersią
Interakcje
Gasprid a alkohol
Gasprid a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logoInstagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo
Gemini
Regulaminy
Pomocne linki