Poradnik
Gentamycin Krka (Gentamicinum)

Gentamycin Krka (Gentamicinum)

Lek Gentamycin Krka jest antybiotykiem z grupy aminoglikozydów. Lek działa bakteriobójczo w zwalczaniu zakażeń wywołanych bakteriami Gram-ujemnymi. 

Są to zakażenia:

 • posocznica i inne ciężkie zakażenia ogólnoustrojowe
 • zakażenia w obrębie jamy brzusznej: zapalenie otrzewnej, ropnie, zapalenie dróg żółciowych
 • zakażenia układu moczowego
 • zakażenia układu oddechowego
 • wtórne zakażenia oparzeń oraz ran pourazowych i pooperacyjnych
 • ciężkie zakażenia u noworodków
Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaGentamycin Krka
Nazwa międzynarodowaGentamicinum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 40 mg/ 1 ml
 • 80 mg/ 2 ml
PostaćRoztwór do wstrzykiwań i infuzji
Skład - substancja czynna

Siarczan gentamycyny

Skład - substancje pomocnicze
 • parahydroksybenzoesan metylu (E 218)
 • parahydroksybenzoesan propylu (E 216)
 • disodu edetynian
 • sodu pirosiarczyn
 • woda do wstrzykiwań
Dostępne opakowania
 • 10 ampułek po 1 ml roztworu do wstrzykiwań i infuzji (40 mg/1 ml)
 • 10 ampułek po 2 ml roztworu do wstrzykiwań i infuzji (80 mg/2 ml)
Działanie / właściwości

Bakteriobójcze

Zastosowanie
 • posocznica i inne ciężkie zakażenia ogólnoustrojowe
 • zakażenia w obrębie jamy brzusznej: zapalenie otrzewnej, ropnie, zapalenie dróg żółciowych
 • zakażenia układu moczowego
 • zakażenia układu oddechowego
 • wtórne zakażenia oparzeń oraz ran pourazowych i pooperacyjnych
 • ciężkie zakażenia u noworodków
Przeciwwskazania
 • uczulenie na gentamycynę, inne antybiotyki aminoglikozydowe lub którykolwiek z pozostałych składników leku
 • miastenia
Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed leczeniem należy poinformować lekarza, jeżeli u pacjenta:

 • występują zaburzenia słuchu, równowagi lub choroba Parkinsona
 • wystąpiła choroba nerek w przeszłości
 • występuje niskie stężenie wapnia we krwi (hipokalcemia)
 • po rozpoczęciu leczenia wystąpiły zaburzenia słuchu, zawroty głowy lub dzwonienie w uszach
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Niezbyt często (u 1 do 10 na 100 pacjentów):

 • brzęczenie, dzwonienie i uczucie ucisku w uszach (zatkanie uszu)
 • nudności, wymioty i zawroty głowy
 • zaburzenia słuchu i równowagi
 • odczuwanie pragnienia i częstsze lub rzadsze niż zwykle oddawanie moczu
Możliwe interakcje z
 • lekami moczopędnymi (zwłaszcza kwasem etakrynowym i furosemidem)
 • sukcynylocholiną
 • tubokuraryną
 • toksyną botulinową
 • amikacyną
 • tobramycyną
 • wankomycyną 
 • cefalorydyną
 • wiomycyną
 • polimyksyną B
 • netromycyną
 • neomycyną
 • klindamycyną
 • piperacyliną
 • streptomycyną
 • doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi
 • amfoterycyną B
 • cyklosporyną
 • metoksyfluranem
 • foskarnetem
 • cisplatyną
 • bisfosfonianami
 • neostygminą
 • pirydostygminą
 • indometacyną
 • dożylnymi środkami cieniującymi
Ciąża

Antybiotyki aminoglikozydowe przenikają przez barierę łożyska i mogą uszkadzać narząd słuchu i równowagi płodu.

Lekarz może zalecić podanie leku Gentamycin Krka tylko w stanach zagrożenia życia, gdy brak innego, bardziej bezpiecznego antybiotyku.

Karmienie piersią

Nie należy karmić piersią podczas stosowania leku.

Dzieci

Lek stosowany u noworodków, niemowląt i dzieci w przeliczeniu na masę ciała.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek Gentamycin Krka może powodować zaburzenia równowagi, z nudnościami i zawrotami głowy. W czasie leczenia nie należy prowadzić pojazdów lub obsługiwać maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Gentamycin Krka?

Lek Gentamycin Krka niszczy bakterie, które wywołują ciężkie zakażenia organizmu. Ma szczególne znaczenie w zwalczaniu groźnych zakażeń wywołanych bakteriami Gram-ujemnymi. Działanie bakteriobójcze polega na zakłócaniu syntezy białek bakteryjnych. Antybiotyki aminoglikozydowe wiążą się w sposób trwały z podjednostką 30S rybosomu bakteryjnego i w ten sposób zakłócają interakcję kodonu (w mRNA) z antykodonem obecnym w tRNA w rybosomie. W konsekwencji prowadzi to do zaburzenia odczytu informacji genetycznej i zahamowania syntezy białek bakteryjnych. Brak zdolności produkowania białka uniemożliwia bakteriom dalszy rozwój oraz upośledza ochronną funkcję błony komórkowej.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Gentamycin Krka?

Lek Gentamycin Krka stosuje się w leczeniu ciężkich zakażeń, wywołanych przez tlenowe bakterie Gram-ujemne wrażliwe na jej działanie.

Są to zakażenia:

 • posocznica i inne ciężkie zakażenia ogólnoustrojowe
 • zakażenia w obrębie jamy brzusznej: zapalenie otrzewnej, ropnie, zapalenie dróg żółciowych
 • zakażenia układu moczowego
 • zakażenia układu oddechowego
 • wtórne zakażenia oparzeń oraz ran pourazowych i pooperacyjnych
 • ciężkie zakażenia u noworodków

Dawkowanie

Jak stosować lek Gentamycin Krka?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Lek Gentamycin Krka podaje się domięśniowo lub dożylnie. W obu przypadkach dawka leku jest jednakowa.

Pacjenci z prawidłową czynnością nerek:

Dzieci, młodzież i dorośli: od 3 do 6 mg/ kg masy ciała na dobę, podawane w jednej dawce (zalecane) lub podzielone na dwie dawki podawane co 12 godzin.

Niemowlęta od 2 miesiąca życia: od 4,5 do 7,5 mg/ kg masy ciała na dobę, podawane w jednej dawce (zalecane) lub podzielone na dwie dawki podawane co 12 godzin.

Noworodki: od 4 do 7 mg/ kg masy ciała na dobę. W związku z dłuższym okresem półtrwania leku noworodkom podaje się należną dawkę dobową w pojedynczej dawce.

Dawkowanie u pacjentów z niewydolnością nerek

Dawka początkowa jest taka sama, jak u osób z prawidłową czynnością nerek. W dalszym ciągu leczenia lekarz może zwiększyć przerwy między poszczególnymi dawkami leku lub zmniejszyć dawki, odpowiednio do czynności nerek.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku

Zbyt wysokie dawki lub szybkie podanie tego leku mogą prowadzić do trudności z oddychaniem, nudności, zawrotów głowy, wymiotów, brzęczenia i dzwonienia w uszach, uczucia ucisku w uszach i skurczów mięśni nóg. Jeśli u pacjenta pojawią się takie objawy lub podejrzewa on, że podano mu zbyt wysoką dawkę leku, należy natychmiast zgłosić to do lekarza.

Pominięcie zastosowania leku

O częstości podawania leku decyduje lekarz. Jeśli planowany zastrzyk nie został z jakiegoś powodu podany, należy poinformować o tym lekarza.

Przerwanie stosowania leku

W razie przedwczesnego przerwania leczenia może dojść do nasilenia się objawów choroby.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Gentamycin Krka?

Leku Gentamycin Krka nie należy stosować w przypadku:

 • uczulenia na gentamycynę, inne antybiotyki aminoglikozydowe lub którykolwiek z pozostałych składników leku
 • miastenii

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Gentamycin Krka może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Niezbyt często (u 1 do 10 na 100 pacjentów):

 • brzęczenie, dzwonienie i uczucie ucisku w uszach (zatkanie uszu)
 • nudności, wymioty i zawroty głowy
 • zaburzenia słuchu i równowagi
 • odczuwanie pragnienia i częstsze lub rzadsze niż zwykle oddawanie moczu

Rzadko (u 1 do 10 na 1000 pacjentów):

 • reakcje nadwrażliwości (wysypka)

Bardzo rzadko (u 1 do 10 na 10 000 pacjentów):

 • reakcja anafilaktyczna: trudności w oddychaniu, spadek ciśnienia krwi, niepokój ruchowy, słabe, szybkie bicie serca, spocona skóra
 • rzekomobłoniaste zapalenie okrężnicy: silna i długotrwała biegunka, która może być objawem zapalenia okrężnicy
 • ostra niewydolność nerek
 • duże stężenie fosforanów i aminokwasów w moczu (objaw tzw. nabytego zespołu Fanconiego)

Częstość nieznana:

 • nieodwracalne ubytki słuchu, utrata słuchu

Inne działania niepożądane:

Niezbyt często (u 1 do 10 na 100 pacjentów):

 • zawroty głowy, oczopląs
 • nudności, wymioty, biegunka
 • zwiększone stężenia kreatyniny i mocznika w surowicy, białka w moczu

Rzadko (u 1 do 10 na 1000 pacjentów):

 • obniżone stężenie wapnia, potasu i magnezu we krwi
 • osłabienie mięśni (zablokowanie przewodnictwa nerwowo-mięśniowego)

Bardzo rzadko (u 1 do 10 na 10 000 pacjentów):

 • leukopenia
 • trombocytopenia
 • zwiększenie liczby eozynofili (typ leukocytów)
 • niedokrwistość, zmniejszenie stężenia hemoglobiny
 • ból głowy, zmęczenie, zaburzenia czucia (np. uczucie mrowienia)
 • zaburzenia widzenia
 • zwiększenie stężenia bilirubiny i zwiększenie aktywności enzymów wątroby
 • podwyższona temperatura ciała
 • kołatanie serca

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Jeśli u pacjenta pojawi się silna lub długotrwała biegunka związana z leczeniem gentamycyną, należy natychmiast zgłosić się do lekarza w celu wykluczenia rzekomobłoniastego zapalenia okrężnicy, które zagraża życiu. Jeśli podczas leczenia gentamycyną wystąpi biegunka, nie należy przyjmować żadnych leków hamujących perystaltykę jelit.

Podczas leczenia mogą pojawić się objawy zaburzeń słuchu, zwłaszcza u dzieci, osób w podeszłym wieku i pacjentów z zaburzeniami czynności nerek.

Przed leczeniem należy poinformować lekarza, jeżeli u pacjenta:

 • występują zaburzenia słuchu, równowagi lub choroba Parkinsona
 • wystąpiła choroba nerek w przeszłości
 • występuje niskie stężenie wapnia we krwi (hipokalcemia)
 • po rozpoczęciu leczenia wystąpiły zaburzenia słuchu, zawroty głowy lub dzwonienie w uszach

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Gentamycin Krka a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Antybiotyki aminoglikozydowe przenikają przez barierę łożyska i mogą uszkadzać narząd słuchu i równowagi płodu. Jeśli kobieta jest w ciąży, lekarz może zalecić podanie leku tylko w stanach zagrożenia życia, w przypadku braku bardziej bezpiecznego antybiotyku.

Gentamycin Krka a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Gentamycyna przenika do mleka matki, dlatego odradza się karmienie piersią w czasie przyjmowania leku.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę, jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Podczas jednoczesnego stosowania leku Gentamycin Krka z innymi lekami wzrasta niebezpieczeństwo wystąpienia działań niepożądanych. Należy poinformować lekarza o zażywaniu któregokolwiek z następujących leków:

 • leki moczopędne (zwłaszcza kwas etakrynowy i furosemid)
 • sukcynylocholina
 • tubokuraryna
 • toksyna botulinowa
 • amikacyna
 • tobramycyna
 • wankomycyna
 • cefalorydyna
 • wiomycyna
 • polimyksyna B
 • netromycyna
 • neomycyna
 • klindamycyna
 • piperacylina
 • streptomycyna
 • doustne leki przeciwzakrzepowe
 • amfoterycyna B
 • cyklosporyna
 • metoksyfluran
 • foskarnet
 • cisplatyna
 • bisfosfoniany
 • neostygmina
 • pirydostygmina
 • indometacyna
 • dożylne środki cieniujące

Indometacyna może zwiększyć stężenie gentamycyny w osoczu u noworodków.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Gentamycin Krka a alkohol

Brak danych.

Gentamycin Krka a prowadzenie pojazdów

Lek Gentamycin Krka może powodować zaburzenia równowagi, z nudnościami i zawrotami głowy. Objawy te mogą wystąpić również po zakończeniu leczenia. W czasie leczenia nie należy prowadzić pojazdów lub obsługiwać maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Gentamycin Krka?

Lek Gentamycin Krka należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci oraz w temperaturze poniżej 25ºC.

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Gentamycin Krka a ciąża
Gentamycin Krka a karmienie piersią
Interakcje
Gentamycin Krka a alkohol
Gentamycin Krka a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logo Instagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo
Gemini
Regulaminy
Pomocne linki