Poradnik
zdrowy-uklad-pokarmowy-1230
baby-week-3073
super-promocja-elancyl-3075
GlucaGen HypoKit (Glucagoni hydrochloridum)

GlucaGen HypoKit (Glucagoni hydrochloridum)

Lek GlucaGen HypoKit zawiera substancję czynną glukagon, który jest naturalnym hormonem powodującym wzrost stężenia cukru we krwi. Jest on stosowany w przypadku omdlenia (utraty przytomności) spowodowanego bardzo małym stężeniem cukru we krwi, zwanym ciężką hipoglikemią.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaGlucaGen HypoKit
Nazwa międzynarodowaGlucagoni hydrochloridum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

1 mg

PostaćProszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
Skład - substancja czynna

Glukagon

Skład - substancje pomocnicze
 • laktoza jednowodna
 • woda do wstrzykiwań
 • kwas solny
 • wodorotlenek sodu
Dostępne opakowania

1 fiolka

Działanie / właściwości

Hiperglikemizujące

Zastosowanie
 • ciężka hipoglikemia
 • w diagnostyce w celu hamowania czynności motorycznej przewodu pokarmowego podczas badań diagnostycznych
Przeciwwskazania
 • jeśli pacjent ma uczulenie na glukagon lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku 
 • jeśli u pacjenta stwierdzono obecność guza w nadnerczach
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • u pacjentów, którzy pościli przez dłuższy czas
 • u pacjentów z małym stężeniem adrenaliny, niewydolnością nadnerczy
 • u pacjentów z przewlekłą hipoglikemią (małymi stężeniami cukru we krwi powtarzającymi się od dłuższego czasu)
 • u pacjentów z małym stężeniem cukru we krwi, spowodowanym spożyciem alkoholu
 • u pacjentów ze stwierdzonym guzem wydzielającym glukagon lub insulinę
 • należy poinstruować członków rodziny oraz osoby z najbliższego otoczenia gdzie przechowywany jest lek i jak należy go stosować
 • osoby udzielające pomocy muszą działać szybko – przedłużająca się utrata przytomności może być szkodliwa
 • należy przeszkolić osoby udzielające pomocy jak użyć GlucaGen HypoKit, zanim wystąpi potrzeba zastosowania leku
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Często (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów): 

 • uczucie mdłości

Niezbyt często (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 100 pacjentów):

 • wymioty
Możliwe interakcje z
 • insuliną 
 • indometacyną
 • warfaryną 
 • beta - blokerami
Ciąża

Produkt leczniczy GlucaGen HypoKit może być stosowany w okresie ciąży.

Karmienie piersią

Produkt leczniczy GlucaGen HypoKit może być stosowany podczas karmienia piersią.

Dzieci

Produkt leczniczy GlucaGen HypoKit może być stosowany u dzieci i młodzieży.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Po wystąpieniu bardzo małego stężenia cukru we krwi nie należy prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn do ustąpienia tych objawów.

Działanie i właściwości

Jak działa GlucaGen HypoKit?

Lek GlucaGen HypoKit działa przeciwstawnie do hormonu insuliny. Ułatwia on przemianę glikogenu w glukozę (cukier) w wątrobie. Następnie glukoza uwalniana jest do krwiobiegu, co powoduje zwiększenie stężenia cukru we krwi.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Glucagen HypoKit?

 • do natychmiastowego stosowania w nagłych przypadkach u dzieci i dorosłych z cukrzycą, stosujących insulinę, u których doszło do omdlenia (utraty przytomności) spowodowanego bardzo małym stężeniem cukru we krwi
 • u dorosłych w celu hamowania czynności motorycznej przewodu pokarmowego podczas badań diagnostycznych

Dawkowanie

Jak stosować lek GlucaGen HypoKit?

Lek GlucaGen HypoKit należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Wskazanie terapeutyczne (ciężka hipoglikemia)

Dorośli:

 • należy podać 1 mg, czyli całą zawartość ampułkostrzykawki (1 ml) - oznaczoną na ampułkostrzykawce jako „1,0”

Dzieci:

 • dzieci o masie ciała poniżej 25 kg lub w wieku poniżej 6 - 8 lat, należy podać 0,5 mg, czyli połowę zawartości ampułkostrzykawki (0,5 ml) - oznaczoną na ampułkostrzykawce jako „0,5”
 • dzieci o masie ciała powyżej 25 kg lub w wieku powyżej 6 - 8 lat należy podać 1 mg, czyli całą zawartość ampułkostrzykawki (1 ml) - oznaczoną na ampułkostrzykawce jako „1,0” 

Wskazanie diagnostyczne (hamowanie czynności motorycznej przewodu pokarmowego)

Dorośli:

 • dawka w procedurze diagnostycznej, stosowana w celu relaksacji żołądka, bańki dwunastnicy, dwunastnicy i jelita cienkiego, wynosi od 0,2 mg do 0,5 mg w podaniu dożylnym lub 1 mg w podaniu domięśniowym
 • dawka stosowana w celu relaksacji okrężnicy wynosi od 0,5 mg do 0,75 mg w podaniu dożylnym lub od 1 mg do 2 mg w podaniu domięśniowym.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku GlucaGen HypoKit

Mogą pojawić się nudności i wymioty. Leczenie nie jest zwykle konieczne.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku GlucaGen HypoKit?

Leku GlucaGen HypoKit nie stosować jeśli u pacjenta:

 • wystąpiła nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą
 • stwierdzono guz chromochłonny nadnerczy

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek GlucaGen HypoKit może powodować działania niepożądane, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli u pacjenta wystąpią ciężkie działania niepożądane:

Bardzo rzadko (mogą wystąpić rzadziej niż 1 na 10 000 pacjentów):

 • silna reakcja alergiczna, objawiająca się świszczącym oddechem, poceniem się, przyspieszonym biciem serca, wysypką, obrzękiem twarzy i zapaścią

Inne działania niepożądane:

Często (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów):

    •  uczucie mdłości (nudności)

Niezbyt często (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 100 pacjentów):

    •  wymioty

Rzadko (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 1 000 pacjentów):

   •  ból brzucha

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku GlucaGen HypoKit, należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą w przypadku pacjentów:

 • którzy pościli przez dłuższy czas
 • z małym stężeniem adrenaliny, niewydolnością nadnerczy
 • z przewlekłą hipoglikemią (małymi stężeniami cukru we krwi powtarzającymi się od dłuższego czasu)
 • z małym stężeniem cukru we krwi, spowodowanym spożyciem alkoholu
 • ze stwierdzonym guzem wydzielającym glukagon lub insulinę

Przed rozpoczęciem stosowania leku GlucaGen HypoKit należy omówić to z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką, gdyż:

 • należy poinstruować członków rodziny oraz osoby z najbliższego otoczenia gdzie przechowywany jest lek i jak należy go stosować
 • osoby udzielające pomocy muszą działać szybko – przedłużająca się utrata przytomności może być szkodliwa
 • należy przeszkolić osoby udzielające pomocy jak użyć GlucaGen 1 mg HypoKit, zanim wystąpi potrzeba zastosowania leku
 • po zastosowania leku GlucaGen HypoKit należy skontaktować się z lekarzem, gdyż należy ustalić, co spowodowało bardzo małe stężenie cukru we krwi i w jaki sposób można zapobiec powtórzeniu się takiego stanu

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

GlucaGen HypoKit a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Produkt leczniczy GlucaGen HypoKit może być stosowany w okresie ciąży.

Lekarz podejmuje decyzję o stosowaniu leku GlucaGen HypoKit podczas ciąży.

GlucaGen HypoKit a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Produkt leczniczy GlucaGen HypoKit  może być stosowany podczas karmienia piersią.

Lekarz podejmuje decyzję o stosowaniu leku GlucaGen HypoKit podczas karmienia piersią.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę o przyjmowaniu następujących leków:

 • insuliny – stosowanej w leczeniu cukrzycy,
 • indometacyny – stosowanej w leczeniu bólu i sztywności stawów
 • warfaryny – stosowanej w profilaktyce zakrzepów (lek Glucagen HypoKit może nasilać przeciwzakrzepowe działanie warfaryny)
 • beta-blokerów – stosowanych w leczeniu nadciśnienia i zaburzeń rytmu serca (lek Glucagen HypoKit może powodować krótkotrwały wzrost ciśnienia i przyspieszenie tętna)

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

GlucaGen HypoKit a alkohol

Brak danych.

GlucaGen HypoKit a prowadzenie pojazdów

Po wystąpieniu bardzo małego stężenia cukru we krwi nie należy prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn do ustąpienia tych objawów.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek GlucaGen HypoKit?

 • lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • nie zamrażać
 • przechowywać w temperaturze od 20C do 80C. Istnieje możliwość przechowywania w temperaturze poniżej 250C przez 18 miesięcy z zachowaniem terminu ważności
 • chronić przed światłem
 • sporządzony lek powinien być zużyty bezpośrednio po przygotowaniu - nie przechowywać roztworu w celu późniejszego użycia

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
GlucaGen HypoKit a ciąża
GlucaGen HypoKit a karmienie piersią
Interakcje
GlucaGen HypoKit a alkohol
GlucaGen HypoKit a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logoInstagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo
Gemini
Regulaminy
Pomocne linki