Poradnik
Granocyte 34 (Lenograstimum)

Granocyte 34 (Lenograstimum)

Lek Granocyte 34 zawiera substancję czynną - lenograstym, z grupy leków nazywanych cytokinami, pobudza organizm do wytwarzania nowych białych krwinek. Stosowany jest u pacjentów z neutropenią oraz u osób zdrowych - dawców komórek macierzystych krwi.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaGranocyte 34
Nazwa międzynarodowaLenograstimum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

33,6 mln j.m.

PostaćProszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
Skład - substancja czynna

Lenograstym

Skład - substancje pomocnicze
 • L - arginina
 • L - fenyloalanina
 • L - metionina
 • D - mannitol
 • polisorbat 20
 • kwas solny
 • woda do wstrzykiwań
Dostępne opakowania
 • 1 fiolka z proszkiem + 1 ampułko - strzykawka z rozpuszczalnikiem + 1 igła 19 G + 1 igła 26 G
 • 5 fiolek z proszkiem + 5 ampułko - strzykawek z rozpuszczalnikiem + 5 igieł 19 G + 5 igieł 26 G
Działanie / właściwości

Pobudzanie organizmu do wytwarzania nowych białych krwinek.

Zastosowanie
 • skrócenie czasu trwania neutropenii
 • skrócenie czasu trwania ciężkiej neutropenii u pacjentów poddawanych chemioterapii
 • mobilizacja komórek krwiotwórczych krwi obwodowej
Przeciwwskazania
 • uczulenie na lenograstym lub którykolwiek z pozostałych składników leku
 • fenyloketonuria
 • nowotwór szpiku
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • uczulenia
 • zakażenia
 • schorzenia nerek lub wątroby
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Częste (mogą wystąpić u 1 na 10 pacjentów):

 • bóle kości, mięśni i ból głowy - ból może ustąpić po zwykle stosowanych lekach przeciwbólowych
Możliwe interakcje z
 • lekami przeciwzakrzepowymi
 • chemioterapią przeciwnowotworową (24 godziny przed i do 24 godzin po jej zakończeniu)
Ciąża

Lek Granocyte 34 nie powinien być stosowany u kobiet w ciąży, chyba że lekarz zadecyduje inaczej.

Karmienie piersią

Lek Granocyte 34 nie powinien być stosowany u kobiet karmiących piersią, chyba że lekarz zadecyduje inaczej.

Dzieci

Lek Granocyte 34 może być stosowany u młodzieży i dzieci w wieku powyżej 2. roku życia.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Nie wiadomo czy lek Granocyte 34 wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.
Przed wykonywaniem tych czynności należy sprawdzić jak lek wpływa na organizm pacjenta.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Granocyte 34?

Lek Granocyte 34 wspomaga wytwarzanie większej liczby komórek krwi, odpowiedzialnych za zwalczanie zakażeń:

 • pobudza szpik kostny do wytwarzania większej liczby tzw. komórek macierzystych krwi
 • następnie pomaga w przekształcaniu tych młodych komórek w pełni dojrzałe komórki krwi
 • w szczególności pomaga w wytwarzaniu większej liczby białych krwinek - neutrofili (odgrywających ważną rolę w procesie zwalczania zakażeń)

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Granocyte 34?

Lek Granocyte 34 stosowany jest u pacjentów dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku powyżej 2. roku życia:

 • po leczeniu onkologicznym (gdy występuje zbyt mała liczba białych krwinek, tzw. neutropenia)
 • po chemioterapii lub bez związku z chemioterapią, w celu pobudzenia szpiku kostnego do wytwarzania komórek macierzystych krwi (proces ten nazywany jest „mobilizacją”)
 • po przeszczepieniu szpiku kostnego lub komórek macierzystych krwi, w celu przyspieszenia procesu odnawiania nowych białych krwinek
 • zdrowych - dawców komórek macierzystych krwi, w celu pobudzenia szpiku kostnego do wytwarzania dodatkowych komórek macierzystych krwi (wykorzystywanych potem u innych pacjentów)

Dawkowanie

Jak stosować lek Granocyte 34?

Ten lek musi być podawany pod nadzorem, w ośrodku onkologicznym lub hematologicznym posiadającym odpowiednie doświadczenie.

Sposób stosowania:

 • lek zazwyczaj podawany jest przez lekarza, pielęgniarkę lub farmaceutę, w postaci wstrzyknięcia podskórnego lub infuzji dożylnej
 • niektórzy pacjenci, odpowiednio przeszkoleni, mogą wykonywać wstrzyknięcia samodzielnie
 • w razie jakichkolwiek pytań dotyczących sposobu podawania leku należy zwrócić się do lekarza, pielęgniarki lub farmaceuty

Dawkowanie:

Po przeszczepieniu szpiku kostnego, chemioterapii lub w celu mobilizacji komórek macierzystych krwi po chemioterapii

 • dawkę leku ustala lekarz indywidualnie dla każdego pacjenta (w zależności od powierzchni ciała pacjenta)
 • zalecana dawka leku Granocyte 34 to 150 mikrogramów na każdy m2 powierzchni ciała pacjenta, na dobę
 • dawka stosowana u dzieci w wieku powyżej 2 lat i młodzieży jest taka sama jak u osób dorosłych
 • lekarz zadecyduje o długości stosowania leku Granocyte 34 (lek może być stosowany do 28 dni)
 • w przypadku podawania leku Granocyte 34 w celu mobilizacji komórek macierzystych krwi po chemioterapii lekarz poinformuje pacjenta o terminie pobrania komórek macierzystych krwi

W celu mobilizacji komórek macierzystych krwi przy użyciu samego leku Granocyte 34

 • dawkę leku ustala lekarz indywidualnie dla każdego pacjenta (w zależności od masy ciała pacjenta)
 • zalecana dawka leku Granocyte 34 to 10 mikrogramów na każdy kilogram masy ciała pacjenta, na dobę
 • dawka stosowana u dzieci w wieku powyżej 2 lat i młodzieży jest taka sama jak u osób dorosłych
 • lek podaje się w postaci wstrzyknięć podskórnych przez 4 - 6 dni
 • pobranie komórek macierzystych krwi pacjenta następuje po 5 - 7 dniach

Lek Granocyte 34 może być stosowany u pacjentów o powierzchni ciała do 1,8 m2

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Granocyte 34

 • w przypadku podawania leku przez lekarza, pielęgniarkę lub farmaceutę jest mało prawdopodobne, aby została podana zbyt duża dawka leku
 • personel medyczny będzie nadzorować przebieg leczenia, będzie też kontrolował podawane dawki leku
 • jeśli pacjent ma wątpliwości związane z otrzymywaną dawką leku, powinien zwrócić się do lekarza
 • jeżeli pacjent wykonuje wstrzyknięcia samodzielnie i poda sobie większą niż zalecana dawkę leku Granocyte 34, powinien poinformować o tym lekarza lub niezwłocznie udać się do szpitala, należy zabrać ze sobą opakowanie leku, aby lekarz wiedział, jaki lek został przyjęty
 • w przypadku zastosowania większej niż zalecana, dawki leku mogą wystąpić wyjątkowo silne działania niepożądane (najprawdopodobniej mogą pojawić się ból mięśni i kości)

Pominięcie zastosowania leku Granocyte 34

 • nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki
 • należy zawsze zwrócić się do lekarza, który udzieli informacji na temat dalszego postępowania

Badania krwi

 • lekarz ma obowiązek monitorować pacjenta przyjmującego lek Granocyte 34 
 • konieczne jest regularne wykonywanie badań krwi, które mają na celu sprawdzenie liczby różnych komórek krwi (neutrofilów, innych białych krwinek, czerwonych krwinek, płytek krwi)
 • jeśli pacjent ma wykonać badanie krwi, zlecone przez innego lekarza, należy poinformować go o stosowaniu leku Granocyte 34 (lek może wpływać na wyniki badań krwi)
 • podczas stosowania leku Granocyte 34 może zwiększyć się  liczba białych krwinek, zmniejszyć się liczba płytek krwi, może też nastąpić zwiększenie aktywności enzymów, zmiany te zazwyczaj ustępują po zaprzestaniu stosowania leku Granocyte 34

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem leku Granocyte 34 należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Granocyte 34?

Leku Granocyte 34 nie należy stosować u pacjentów:

 • uczulonych na lenograstym lub którykolwiek z pozostałych składników leku
 • fenyloketonurią
 • nowotworem szpiku (lek można stosować u pacjentów z niedawno zdiagnozowaną ostrą białaczką szpikową w niektórych przypadkach, jeśli pacjent ma ponad 55 lat)
 • którzy przyjmują chemioterapię przeciwnowotworową w tym samym dniu

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Granocyte 34 może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Należy przerwać stosowanie leku Granocyte 34 i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem, jeśli u pacjenta wystąpi:

 • ból w górnej lewej części brzucha lub w lewym ramieniu - mogą to być objawy powiększenia śledziony, jest to częste działanie niepożądane, ale bardzo rzadko prowadzi do pęknięcia śledziony
 • reakcja uczuleniowa, objawy obejmują: wysypkę, trudności w połykaniu lub oddychaniu, obrzęk warg, twarzy, gardła lub języka (jest to bardzo rzadkie działanie niepożądane)
 • bardzo ciężka reakcja uczuleniowa tzw. wstrząs anafilaktyczny, objawy obejmują: uczucie omdlenia, osłabienie, trudności w oddychaniu lub obrzęk twarzy (jest to bardzo rzadkie działanie niepożądane)
 • trudności w oddychaniu, objawy obejmują: kaszel, gorączkę lub szybko pojawiającą się duszność (jest to rzadkie działanie niepożądane)

Należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą, jeśli u pacjenta wystąpi którekolwiek z następujących działań niepożądanych:

 • reakcja w miejscu wstrzyknięcia (jest to częste działanie niepożądane)
 • zaburzenia skóry takie jak: miejsca koloru śliwki na skórze rąk, nóg i czasami twarzy lub szyi z towarzyszącą gorączką (objawy „zespołu Sweeta”); mogą także pojawić się czerwone ogniska guzowate z towarzyszącą gorączką i bólem głowy (objawy „zespołu Lyella”); także inne zaburzenia skóry, takie jak czerwone siniaki na nogach lub owrzodzenia ciała z gorączką i bólem stawów. Są to bardzo rzadkie działania niepożądane

Inne działania niepożądane:

Częste (mogą wystąpić u 1 na 10 pacjentów):

 • bóle kości, mięśni i ból głowy - ból może ustąpić po zwykle stosowanych lekach przeciwbólowych

Dawcy komórek macierzystych krwi
 
Niektóre działania niepożądane mogą wystąpić natychmiast, a inne mogą wystąpić po kilku dniach. 

Należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem, jeśli u pacjenta wystąpi:

 • ból w górnej lewej części brzucha lub lewym ramieniu; mogą to być objawy powiększenia śledziony nazywanego splenomegalią, które jest częstym działaniem niepożądanym; może to prowadzić do pęknięcia śledziony, co jest bardzo rzadkim działaniem niepożądanym
 • reakcja uczuleniowa, nawet po pierwszym podaniu leku Granocyte 34; objawy obejmują wysypkę, trudności w połykaniu lub oddychaniu, obrzęk warg, twarzy, gardła lub języka
 • bardzo rzadka i bardzo ciężka reakcja uczuleniowa tzw. wstrząs anafilaktyczny; objawy obejmują uczucie omdlenia, osłabienie, trudności w oddychaniu lub obrzęk twarzy
 • kaszel, gorączka, trudności w oddychaniu, duszność, hipoksja (niedotlenienie organizmu) lub krwioplucie w tym bardzo rzadko zespół ostrej niewydolności oddechowej dorosłych (ARDS)

Należy powiadomić lekarza, jeśli u pacjenta wystąpi którykolwiek z następujących bardzo częstych działań niepożądanych:

 • ból, ból kości i pleców, ból głowy, gorączka, i (lub) nudności
 • przemijające zmiany w wynikach badań krwi, w tym związane z czynnością wątroby, które zwykle nie wymagają żadnych dodatkowych środków ostrożności i powracają do normy po zaprzestaniu stosowania leku
 • po oddaniu komórek macierzystych krwi pacjent może odczuwać osłabienie, jest to spowodowane zmniejszeniem liczby czerwonych krwinek; pacjent może mieć także zmniejszoną liczbę płytek krwi, co może powodować krwawienie lub łatwiejsze niż zwykle powstawanie siniaków

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Granocyte 34 należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą, jeśli u pacjenta kiedykolwiek w przeszłości występowały jakiekolwiek choroby, szczególnie:

 • uczulenia
 • zakażenia
 • schorzenia nerek lub wątroby

Przed rozpoczęciem stosowania leku Granocyte 34 należy zwrócić się do lekarza, jeśli u pacjenta występuje typ nowotworu - „ostra białaczka limfoblastyczna” i pacjent jest w wieku poniżej 18. roku życia.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Granocyte 34 a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie zostały przeprowadzone badania dotyczące stosowania leku Granocyte 34 u kobiet w okresie ciąży. Jeśli pacjentka jest w ciąży, podejrzewa, że może być w ciąży, nie powinna stosować leku Granocyte 34, chyba że lekarz uzna to za konieczne.

Granocyte 34 a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie zostały przeprowadzone badania dotyczące stosowania leku Granocyte 34 u kobiet w okresie laktacji. Pacjentki w okresie karmienia piersią nie powinny stosować leku Granocyte 34, chyba że lekarz uzna to za konieczne.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Dawcy komórek macierzystych krwi przed rozpoczęciem stosowania leku Granocyte 34 powinni poinformować lekarza, jeśli przyjmują leki przeciwzakrzepowe  (np. warfarynę lub heparynę).
Należy również poinformować lekarza jeśli występują u nich inne zaburzenia krzepnięcia krwi.

U pacjentów poddanych chemioterapii przeciwnowotworowej, nie należy stosować leku Granocyte 34 przez okres od 24 godzin poprzedzających terapię do 24 godzin po jej zakończeniu.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Granocyte 34 a alkohol

Brak danych.

Granocyte 34 a prowadzenie pojazdów

Nie wiadomo czy lek Granocyte 34 wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.
Przed wykonywaniem tych czynności należy sprawdzić, jak lek wpływa na organizm pacjenta.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Granocyte 34?

 • lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • lek nalezy przechowywać w temperaturze do 25ºC, nie zamrażać
 • gotowy roztwór należy natychmiast użyć; jeśli istnieje taka potrzeba, można go przechowywać do 24 godzin w temperaturze od 2ºC do 8ºC

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Granocyte 34 a ciąża
Granocyte 34 a karmienie piersią
Interakcje
Granocyte 34 a alkohol
Granocyte 34 a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logo Instagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo