Poradnik
Grepid (Clopidogrelum)

Grepid (Clopidogrelum)

Lek Grepid zawiera klopidogrel, który należy do grupy leków przeciwpłytkowych.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaGrepid
Nazwa międzynarodowaClopidogrelum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

75 mg

PostaćTabletki powlekane
Skład - substancja czynna

Klopidogrel

Skład - substancje pomocnicze

Rdzeń tabletki:

 • celuloza mikrokrystaliczna
 • hydroksypropyloceluloza
 • mannitol
 • krospowidon
 • kwas cytrynowy jednowodny
 • makrogol 6000
 • kwas stearynowy
 • talk

Otoczka tabletki:

 • hypromeloza
 • tlenek żelaza czerwony
 • laktoza jednowodna
 • triacetyna
 • dwutlenek tytanu
Dostępne opakowania
 • 10 tabletek powlekanych
 • 14 tabletek powlekanych
 • 28 tabletek powlekanych
 • 30 tabletek powlekanych
 • 50 tabletek powlekanych
 • 84 tabletki powlekane
 • 90 tabletek powlekanych
 • 100 tabletek powlekanych
Działanie / właściwości
 • przeciwpłytkowe
 • przeciwzakrzepowe
Zastosowanie
 • profilaktyka przeciwzakrzepowa u pacjentów z miażdżycą tętnic
 • profilaktyka przeciwzakrzepowa u pacjentów, u których wystąpił atak serca, udar mózgu lub występuje stan zwany chorobą tętnic obwodowych
 • profilaktyka przeciwzakrzepowa u pacjentów, u których wystąpił silny ból w klatce piersiowej, zwany niestabilną dławicą piersiową lub zawał mięśnia sercowego
 • profilaktyka przeciwzakrzepowa u pacjentów, u których występuje nieregularne bicie serca, tzw. migotanie przedsionków
Przeciwwskazania
 • nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą
 • ciężkie zaburzenia czynności wątroby
 • czynne patologiczne krwawienie, takie jak wrzód trawienny lub krwotok wewnątrzczaszkowy
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • ryzyko krwawienia, takie jak:
  • stan powodujący ryzyko wewnętrznego krwawienia, taki jak wrzód trawienny
  • zaburzenia krwi predysponujące do wewnętrznego krwawienia
  • ostatnio doznany ciężki uraz
  • ostatnio przebyty zabieg chirurgiczny (w tym stomatologiczny)
  • planowany zabieg chirurgiczny (w tym stomatologiczny) w ciągu kolejnych siedmiu dni
 • udar niedokrwienny (zakrzep w tętnicy mózgu) stwierdzony w ciągu ostatnich siedmiu dni
 • choroba wątroby lub nerek
 • zakrzepowa plamica małopłytkowa
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Często (mogą dotyczyć od 1 do 10 na 100 pacjentów):

 • krwiaki
 • krwawienia z nosa
 • krwotok z przewodu pokarmowego
 • biegunka 
 • bóle brzucha
 • niestrawność
 • zgaga
 • siniaki
Możliwe interakcje z
 • innymi doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi
 • niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ)
 • heparyną lub innymi preparatami zmniejszającymi krzepliwość krwi podawanymi w iniekcji
 • omeprazolem, esomeprazolem, cymetydyną
 • flukonazolem, worykonazolem, ciprofloksacyną lub chloramfenikolem
 • karbamazepiną i okskarbamazepiną
 • tyklopidyną i innymi lekami przeciwpłytkowymi
 • fluoksetyną, fluwoksaminą i moklobemidem
Ciąża

Nie zaleca się stosowania klopidogrelu w okresie ciąży.

Karmienie piersią

Zaleca się przerwanie karmienia piersią podczas terapii lekiem Grepid.

Dzieci

Leku nie należy stosować u dzieci i młodzieży.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Klopidogrel nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Grepid?

Lek Grepid należy do grupy leków przeciwpłytkowych. Zapobiega on zlepianiu się płytek krwi, dzięki czemu zmniejsza ryzyko tworzenia się zakrzepów krwi.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Grepid?

Lek Grepid jest wskazany do stosowania w przypadku:

 • profilaktyki przeciwzakrzepowej u pacjentów z miażdżycą tętnic
 • profilaktyki przeciwzakrzepowej u pacjentów, u których wystąpił atak serca, udar mózgu lub występuje stan zwany chorobą tętnic obwodowych
 • profilaktyki przeciwzakrzepowej u pacjentów, u których wystąpił silny ból w klatce piersiowej, zwany niestabilną dławicą piersiową lub zawał mięśnia sercowego
 • profilaktyki przeciwzakrzepowej u pacjentów, u których występuje nieregularne bicie serca, tzw. migotanie przedsionków

Dawkowanie

Jak stosować lek Grepid?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

U pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym (niestabilna dławica piersiowa lub atak serca) leczenie klopidogrelem należy rozpocząć dawki 300 mg (4 tabletki), a następnie kontynuować dawką 75 mg (1 tabletka) raz na dobę.

Lek należy stosować tak długo, jak zaleci lekarz prowadzący.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku

Należy skontaktować się z lekarzem prowadzącym lub najbliższym szpitalnym oddziałem ratunkowym z powodu zwiększonego ryzyka krwawienia.

Pominięcie zastosowania leku

Jeśli pacjent zapomni zażyć dawkę leku Grepid, ale przypomni sobie o tym w ciągu 12 godzin od czasu, kiedy zwykle ją stosuje, powinien niezwłocznie zażyć lek, a następną dawkę zażyć o zwykłej porze. Jeżeli minęło więcej niż 12 godzin, powinien zażyć następną dawkę o zwykłej porze. Nie należy stosować podwójnej dawki w celu uzupełnienia pominiętej dawki leku.

Przerwanie stosowania leku

Nie należy przerywać leczenia jeżeli nie zaleci tego lekarz prowadzący. Przed przerwaniem należy skontaktować się z lekarzem prowadzącym lub farmaceutą.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Grepid?

Leku Grepid nie należy stosować w przypadku:

 • nadwrażliwości na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą
 • ciężkiego zaburzenia czynności wątroby
 • czynnego patologicznego krwawienia, takiego jak wrzód trawienny lub krwotok wewnątrzczaszkowy

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Grepid może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Należy zaprzestać stosowania leku Grepid i natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać się do najbliższego oddziału ratunkowego, jeśli wystąpi którekolwiek z wymienionych poniżej działań niepożądanych:

 • gorączka, objawy zakażenia lub uczucie skrajnego zmęczenia (może to być spowodowane rzadko występującym zmniejszeniem liczby niektórych krwinek)
 • objawy zaburzeń czynności wątroby, takie jak zażółcenie skóry i/lub oczu (żółtaczka), z możliwym krwawieniem pojawiającym się pod skórą w postaci czerwonych plamek i/lub stanem dezorientacji
 • obrzęk ust lub zaburzenia skóry, takie jak wysypka, świąd i pęcherze skórne (reakcja alergiczna)
 • krwawienie w żołądku lub jelitach, krew w moczu, krwawienie w oku, do wnętrza głowy, płuc lub stawów

Inne działania niepożądane:

Często (mogą dotyczyć od 1 do 10 na 100 pacjentów):

 • krwiaki
 • krwawienia z nosa
 • krwotok z przewodu pokarmowego
 • biegunka
 • bóle brzucha
 • niestrawność
 • zgaga
 • siniaki

Niezbyt często (mogą dotyczyć od 1 do 10 na 1000 pacjentów):

 • ból głowy
 • owrzodzenie żołądka
 • wymioty, nudności
 • zaparcie
 • nadmiar gazów w żołądku lub jelitach
 • wysypka
 • świąd
 • zawroty głowy
 • uczucie ścierpnięcia lub zdrętwienia

Rzadko (mogą dotyczyć od 1 do 10 na 10 000 pacjentów):

 • zawroty głowy pochodzenia błędnikowego

Bardzo rzadko (mogą dotyczyć mniej niż 1 na 10 000 pacjentów):

 • żółtaczka
 • silne bóle brzucha z możliwym bólem pleców
 • gorączka
 • trudności w oddychaniu (czasem z kaszlem)
 • uogólnione reakcje alergiczne
 • obrzęk ust
 • pęcherze skórne
 • alergia skórna
 • zapalenie błony śluzowej jamy ustnej
 • spadek ciśnienia krwi
 • dezorientacja
 • omamy
 • bóle stawów
 • bóle mięśniowe
 • zaburzenia smaku

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku Grepid należy omówić to z lekarzem, gdy u pacjenta występują:

 • ryzyko krwawienia, takie jak:
  • stan powodujący ryzyko wewnętrznego krwawienia, taki jak wrzód trawienny
  • zaburzenia krwi predysponujące do wewnętrznego krwawienia
  • ostatnio doznany ciężki uraz
  • ostatnio przebyty zabieg chirurgiczny (w tym stomatologiczny)
  • planowany zabieg chirurgiczny (w tym stomatologiczny) w ciągu kolejnych siedmiu dni
 • udar niedokrwienny (zakrzep w tętnicy mózgu) stwierdzony w ciągu ostatnich siedmiu dni
 • choroba wątroby lub nerek
 • zakrzepowa plamica małopłytkowa

Jeżeli podczas terapii lekiem Grepid pacjent dozna skaleczenia lub zranienia, czas krwawienia może być dłuższy niż zazwyczaj.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Grepid a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie zaleca się stosowania klopidogrelu w okresie ciąży.

Grepid a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Zaleca się przerwanie karmienia piersią podczas terapii lekiem Grepid.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Jeśli pacjent stosuje którykolwiek z wymienionych poniżej leków, powinien powiedzieć o tym lekarzowi przed rozpoczęciem przyjmowania leku:

 • doustne leki przeciwzakrzepowe
 • niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ)
 • heparyna lub inne preparaty zmniejszające krzepliwość krwi podawane w iniekcji
 • leki stosowane w terapii dolegliwości żołądkowych, takie jak omeprazol, esomeprazol, cymetydyna
 • leki stosowane w terapii zakażeń grzybiczych lub bakteryjnych, takie jak flukonazol, worykonazol, ciprofloksacyna lub chloramfenikol
 • leki stosowane w terapii padaczki, takie jak karbamazepina i okskarbamazepina
 • tyklopidyna i inne leki przeciwpłytkowe
 • leki stosowane w terapii depresji, takie jak fluoksetyna, fluwoksamina i moklobemid

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Grepid a alkohol

Brak danych.

Grepid a prowadzenie pojazdów

Klopidogrel nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Grepid?

 • lek należy przechowywać w temperaturze poniżej 25°C
 • lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Grepid a ciąża
Grepid a karmienie piersią
Interakcje
Grepid a alkohol
Grepid a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logo Instagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo