Poradnik
tydzień francuskich marek
strefa opalania
niezbędnik wakacyjny
Grofibrat S (Fenofibratum)

Grofibrat S (Fenofibratum)

Lek Grofibrat zawiera fenofibrat, który należy do grupy leków zwanych fibratami. Stosowany jest w leczeniu hiperlipidemii, czyli podwyższonego stężenia lipidów (cholesterolu i triglicerydów) we krwi. Terapię lekiem Grofibrat należy łączyć z dietą niskotłuszczową, ćwiczeniami fizycznymi i utratą masy ciała, które mają na celu obniżenie poziomu tłuszczów we krwi.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaGrofibrat S
Nazwa międzynarodowaFenofibratum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 160 mg
 • 215 mg
PostaćTabletki powlekane
Skład - substancja czynna

Fenofibrat

Skład - substancje pomocnicze

160 mg:

 • powidon
 • laurylosiarczan sodu
 • laktoza jednowodna
 • kroskarmeloza sodowa
 • celuloza mikrokrystaliczna
 • makrogol 6000
 • krzemionka koloidalna bezwodna
 • stearylofumaran sodu
 • alkohol poliwinylowy
 • talk
 • dwutlenek tytanu
 • makrogol
 • kopolimer kwasu metakrylowego i akrylanu etylu (1:1)
 • ryboflawina
 • wodorowęglan sodu

215 mg:

 • powidon
 • laurylosiarczan sodu
 • laktoza jednowodna
 • kroskarmeloza sodowa
 • celuloza mikrokrystaliczna
 • makrogol 6000
 • krzemionka koloidalna bezwodna
 • stearylofumaran sodu
 • alkohol poliwinylowy
 • talk
 • dwutlenek tytanu
 • makrogol
 • kopolimer kwasu metakrylowego i akrylanu etylu (1:1)
 • tlenek żelaza żółty
 • czerwień Allura lak aluminiowy
 • wodorowęglan sodu
Dostępne opakowania
 • 30 tabletek powlekanych
 • 60 tabletek powlekanych
 • 90 tabletek powlekanych
Działanie / właściwości

Obniżanie stężenia cholesterolu i triglicerydów we krwi.

Zastosowanie

Leczenie hiperlipidemii, czyli podwyższonego stężenia lipidów (cholesterolu i triglicerydów) we krwi.

Przeciwwskazania
 • uczulenie na fenofibrat lub którykolwiek z pozostałych składników leku
 • przebyte uczulenie na światło słoneczne lub promieniowanie UV albo uszkodzenie skóry w czasie przyjmowania innych leków
 • ciężkie schorzenia wątroby
 • ciężkie schorzenia nerek
 • choroba pęcherzyka żółciowego
 • zapalenie trzustki
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • schorzenia wątroby lub nerek
 • zapalenie wątroby
 • niedoczynność tarczycy

Jeżeli w czasie przyjmowania leku Grofibrat wystąpią niespodziewane skurcze lub bóle mięśni, wrażliwość lub osłabienie mięśni, należy natychmiast przerwać stosowanie leku i skontaktować się z lekarzem.

Działania niepożądane / Skutki uboczne

Często (mogą dotyczyć nie więcej niż 1 na 10 pacjentów):

 • biegunka
 • bóle brzucha
 • wzdęcia z oddawaniem wiatrów
 • nudności
 • wymioty
 • zwiększona aktywność enzymów wątrobowych we krwi
 • zwiększenie stężenia homocysteiny we krwi
Możliwe interakcje z
 • doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi, takimi jak warfaryna
 • innymi lekami stosowanymi w celu kontroli stężenia tłuszczów we krwi, takimi jak statyny lub inne z grupy fibratów
 • lekami stosowanymi w leczeniu cukrzycy, takimi jak rozyglitazon, pioglitazon
 • cyklosporyną
Ciąża

Nie należy przyjmować leku Grofibrat w okresie ciąży. Należy poinformować lekarza o ciąży, podejrzeniu lub planowanej ciąży.

Karmienie piersią

Nie należy przyjmować leku Grofibrat w okresie karmienia piersią.

Dzieci

Nie zaleca się stosowania leku Grofibrat u dzieci i młodzieży poniżej 18. roku życia.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek Grofibrat nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Grofibrat?

Lek Grofibrat zawiera fenofibrat, który należy do grupy leków zwanych fibratami. Jego działanie polega na obniżaniu stężenia lipidów (cholesterolu i triglicerydów) we krwi. Lek pobudza do aktywności lipazę lipoproteinową odpowiedzialną za rozkład triglicerydów, przyśpiesza transport zwrotny cholesterolu z tętnic do wątroby oraz jego wydalanie z kałem. Ponadto fenofibrat normuje blaszkę miażdżycową, działa przeciwzapalnie oraz przeciwagregacyjnie na płytki krwi.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Grofibrat?

Lek Grofibrat stosuje się w leczeniu ciężkiej hipertrójglicerydemii lub hiperlipidemii mieszanej.

W niektórych przypadkach, lek Grofibrat może być stosowany jako dodatek do terapii statynami, jeżeli stężenia lipidów we krwi nie da się kontrolować przy użyciu samych statyn.

Dawkowanie

Jak stosować lek Grofibrat?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Lek Grofibrat należy przyjmować w trakcie posiłku, popijając szklanką wody. Tabletek nie należy rozgryzać, kruszyć, ani otwierać.

Grofibrat S 160 mg

Zwykle zalecana dawka to 1 tabletka 160 mg raz na dobę. Pacjenci, którzy stosują kapsułki zawierające 200 mg fenofibratu (1 kapsułkę na dobę), mogą zacząć przyjmować 1 tabletkę 160 mg raz na dobę bez modyfikacji dawkowania.

Grofibrat S 215 mg

Zwykle zalecana dawka to 1 tabletka leku Grofibrat S 160 mg na dobę. Lekarz może jednak zwiększyć dawkę do 215 mg raz na dobę (1 tabletka leku Grofibrat S 215 mg). Pacjenci, którzy stosują kapsułki zawierające 267 mg fenofibratu, mogą zacząć przyjmować 1 tabletkę 215 mg raz na dobę bez modyfikacji dawkowania.

Zaburzenia czynności wątroby i nerek

Pacjenci z niewydolnością wątroby nie powinni przyjmować leku Grofibrat.

Lekarz zaleci niższą dawkę u pacjentów z niewydolnością nerek. Lek jest przeciwwskazany w przypadku ciężkiej niewydolności nerek (klirens kreatyniny poniżej 20 ml/ min).

Osoby w podeszłym wieku

Zwykle nie ma konieczności dostosowania dawki leku.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku

W przypadku zażycia większej dawki niż zalecana lub przypadkowego przyjęcia leku przez inną osobę, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub oddziałem ratunkowym najbliższego szpitala.

Pominięcie zastosowania leku

W razie pominięcia dawki leku, należy zażyć kolejną dawkę z następnym posiłkiem. Następnie należy przyjąć zwykłą dawkę o wyznaczonej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku

Nie należy przerywać leczenia bez porozumienia z lekarzem, chyba że lek powoduje złe samopoczucie

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Grofibrat?

Leku Grofibrat nie powinno się stosować w przypadku:

 • uczulenia na fenofibrat lub którykolwiek z pozostałych składników leku
 • przebytego uczulenia na światło słoneczne lub promieniowanie UV albo uszkodzenia skóry w czasie przyjmowania innych leków
 • ciężkich schorzeń wątroby
 • ciężkich schorzeń nerek
 • choroby pęcherzyka żółciowego
 • zapalenia trzustki

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Grofibrat może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Należy zaprzestać stosowania leku Grofibrat i natychmiast skonsultować się z lekarzem, jeśli wystąpi którekolwiek z wymienionych poniżej działań niepożądanych:

Niezbyt często (mogą dotyczyć nie więcej niż 1 na 100 pacjentów):

 • skurcze lub bóle mięśniowe, nadwrażliwość mięśni na dotyk lub ich osłabienie (mogą to być objawy zapalenia mięśni lub ich rozpadu, które mogą spowodować uszkodzenie nerek lub nawet śmierć)
 • silne bóle brzucha (może to być objaw zapalenia trzustki)
 • bóle w klatce piersiowej i uczucie duszności (mogą to być objawy zatorowości płucnej)
 • ból, zaczerwienienie i obrzęk nóg (mogą to być objawy zakrzepicy żył głębokich)

Rzadko (mogą dotyczyć nie więcej niż 1 na 1000 pacjentów):

 • reakcja alergiczna, której objawami mogą być: obrzęk twarzy, ust, języka lub gardła, trudności w oddychaniu
 • zażółcenie skóry i białkówek oczu
 • zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych

Częstość nieznana (nie można określić częstości na podstawie dostępnych danych):

 • przewlekła choroba płuc
 • ciężka postać wysypki skórnej z zaczerwienieniem, złuszczaniem i obrzękiem skóry, przypominająca ciężkie oparzenie

Inne działania niepożądane:

Często (mogą dotyczyć nie więcej niż 1 na 10 pacjentów):

 • biegunka
 • bóle brzucha
 • wzdęcia z oddawaniem wiatrów
 • nudności
 • wymioty
 • zwiększona aktywność enzymów wątrobowych we krwi
 • zwiększenie stężenia homocysteiny we krwi

Niezbyt często (mogą dotyczyć nie więcej niż 1 na 100 pacjentów):

 • bóle głowy
 • kamica żółciowa
 • zmniejszenie popędu płciowego
 • wysypka, świąd lub pokrzywka
 • wzrost stężenia kreatyniny wydzielanej przez nerki

Rzadko (mogą dotyczyć nie więcej niż 1 na 1000 pacjentów):

 • utrata włosów, łysienie
 • wzrost stężenia mocznika wydzielanego przez nerki
 • zwiększona wrażliwość skóry na światło słoneczne i promieniowanie UV
 • zmniejszenie stężenia hemoglobiny i liczby białych krwinek

Częstość nieznana (nie można określić częstości na podstawie dostępnych danych):

 • komplikacje związane z kamieniami żółciowymi
 • uczucie zmęczenia
 • rozpad mięśni

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku Grofibrat należy omówić to z lekarzem, gdy u pacjenta występują:

 • schorzenia wątroby lub nerek
 • zapalenie wątroby
 • niedoczynność tarczycy

Jeżeli w czasie przyjmowania leku Grofibrat wystąpią niespodziewane skurcze lub bóle mięśni, wrażliwość lub osłabienie mięśni, należy natychmiast przerwać stosowanie leku i skontaktować się z lekarzem. Mogą być to objawy zapalenia i rozpadu mięśni. Ryzyko wystąpienia tego typu działań niepożądanych jest wyższe, jeżeli:

 • pacjent ma więcej niż 70 lat
 • pacjent ma chorobę nerek i/lub tarczycy
 • pacjent pije duże ilości alkoholu
 • u pacjenta lub w jego najbliższej rodzinie występują dziedziczne choroby mięśni
 • pacjent przyjmuje inne leki obniżające stężenie cholesterolu - statyny, takie jak simwastatyna, atorwastatyna, prawastatyna, rosuwastatyna, fluwastatyna
 • w przeszłości, podczas przyjmowania statyn lub fibratów, takich jak fenofibrat, bezafibrat, gemfibrozyl, wystąpiły u pacjenta schorzenia mięśni

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Grofibrat S a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży, lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy przyjmować leku Grofibrat w okresie ciąży. Należy poinformować lekarza o ciąży, podejrzeniu lub planowanej ciąży.

Grofibrat S a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy przyjmować leku Grofibrat w okresie karmienia piersią.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę, jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Jeśli pacjent stosuje którykolwiek z wymienionych poniżej leków, powinien powiedzieć o tym lekarzowi przed rozpoczęciem przyjmowania leku:

 • doustne leki przeciwzakrzepowe, takie jak warfaryna (fenofibrat nasila ich działanie)
 • inne leki stosowane w celu kontroli stężenia tłuszczów we krwi, takie jak statyny lub inne z grupy fibratów (połączenie tych leków nasila ryzyko uszkodzenia mięśni)
 • leki stosowane w leczeniu cukrzycy, takie jak rozyglitazon, pioglitazon
 • cyklosporyna (lek immunosupresyjny stosowany między innymi u pacjentów po przeszczepach)

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Grofibrat S a alkohol

Brak danych dotyczączych spożywania alkoholu w trakcie stosowania leku Grofibrat. Należy jednak mieć na uwadze, iż spożywanie dużych ilości alkoholu może zwiększać ryzyko działań niepożądanych, takich jak uszkodzenie i rozpad mięśni.

Grofibrat S a prowadzenie pojazdów

Lek Grofibrat nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Grofibrat?

 • lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • lek należy przechowywać w temperaturze poniżej 25°C

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Grofibrat S a ciąża
Grofibrat S a karmienie piersią
Interakcje
Grofibrat S a alkohol
Grofibrat S a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logoInstagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo
Gemini
Regulaminy
Pomocne linki