Poradnik
Helicid 40 (Omeprazolum)

Helicid 40 (Omeprazolum)

Helicid 40 zawierający substancję czynną omeprazol, należy do grupy leków określanych jako inhibitory pompy protonowej, których działanie polega na zmniejszaniu ilości kwasu wydzielanego w żołądku.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaHelicid 40
Nazwa międzynarodowaOmeprazolum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

40 mg

PostaćProszek do sporządzania roztworu do infuzji
Skład - substancja czynna

Omeprazol

Skład - substancje pomocnicze
 • dwuwodny edytynian disodu
 • wodorotlenek sodu
Dostępne opakowania

1 fiolka

Działanie / właściwości

Zmniejszenie ilości kwasu wydzielanego w żołądku

Zastosowanie
 • leczenie owrzodzenia dwunastnicy
 • zapobieganie nawrotom owrzodzenia dwunastnicy
 • leczenie owrzodzenia żołądka
 • zapobieganie nawrotom owrzodzenia żołądka
 • terapia eradykacyjna Helicobacter pylori w chorobie wrzodowej w skojarzeniu z odpowiednimi antybiotykami
 • leczenie owrzodzeń żołądka i dwunastnicy związanych z przyjmowaniem niesteroidowych leków przeciwzapalnych
 • zapobieganie powstawaniu owrzodzeń żołądka i dwunastnicy związanych z przyjmowaniem niesteroidowych leków przeciwzapalnych u pacjentów narażonych na ryzyko ich wystąpienia
 • leczenie refluksowego zapalenia przełyku
 • długoterminowe prowadzenie pacjentów po uzyskaniu wygojenia refluksowego zapalenia przełyku
 • leczenie objawowej choroby refluksowej przełyku
 • leczenie zespołu Zollingera-Ellisona
Przeciwwskazania
 • uczulenie na omeprazol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • uczulenie na leki zawierające inne inhibitory pompy protonowej
 • przyjmowanie leków zawierających nelfinawir
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • nieuzasadniona utrata masy ciała oraz utrudnione połykanie
 • ból żołądka lub niestrawność
 • pojawienie się wymiotów treścią pokarmową lub krwią
 • oddawanie czarnych stolców (kału podbarwionego krwią)
 • ciężka lub uporczywa biegunka
 • ciężkie zaburzenia czynności wątroby
 • reakcja skórna w wyniku stosowania leku podobnego do leku Helicid 40
 • lek Helicid może powodować utajenie objawów innych chorób
 • przed przyjęciem leku, poinformować lekarza o planowanym specyficznym badaniu krwi (stężenie chromograniny A)
 • wysypka skórna - konieczne może być przerwanie stosowania leku
 • stosowanie leku Helicid 40 przez czas dłuższy niż 3 miesiące zwiększa możliwość zmniejszenia stężenia magnezu we krwi
 • przyjmowanie leku Helicid 40 przez czas dłuższy niż 1 rok, może zwiększyć nieznacznie ryzyko wystąpienia złamań kości biodrowej, kości nadgarstka lub kręgosłupa
 • należy poinformować lekarza w przypadku rozpoznanej osteoporozy lub przyjmowania leków z grupy kortykosteroidów (mogących zwiększać ryzyko wystąpienia osteoporozy)
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Często (mogą wystąpić u 1 do 10 na 100 pacjentów):

 • ból głowy
 • wpływ na żołądek lub jelita: biegunka, ból żołądka, zaparcie, gazy (wzdęcie), łagodne polipy żołądka
 • nudności lub wymioty
Możliwe interakcje z
 • nelfinawirem (lek stosowany w leczeniu zakażenia wirusem HIV)
 • ketokonazolem, itrakonazolem, pozakonazolem lub worykonazolem (stosowane w leczeniu zakażeń grzybiczych)
 • digoksyną (stosowana w leczeniu zaburzeń czynności serca)
 • diazepamem (stosowany w leczeniu lęku, w celu zmniejszenia napięcia mięśni lub w leczeniu padaczki)
 • fenytoiną (stosowana w leczeniu padaczki)
 • lekami stosowanymi w celu zmniejszenia krzepliwości krwi (warfaryną lub innymi preparatami antagonistów witaminy K)
 • ryfampicyną (stosowana w leczeniu gruźlicy)
 • atazanawirem (stosowany w leczeniu zakażenia wirusem HIV)
 • takrolimusem (stosowany w przypadku przeszczepu narządów)
 • zielem dziurawca (stosowany w leczeniu łagodnej depresji)
 • cylostazolem (stosowany w leczeniu chromania przestankowego)
 • sakwinawirem (stosowany w leczeniu zakażenia HIV)
 • klopidogrelem (stosowany w celu zapobiegania powstawania zakrzepów krwi)
 • erlotynibem (stosowany w leczeniu nowotworu)
 • metotreksatem (chemioterapeutyk stosowany w dużych dawkach w leczeniu nowotworów) - jeśli pacjent przyjmuje metotreksat w dużych dawkach, lekarz prowadzący może tymczasowo przerwać leczenie lekiem Helicid 40
Ciąża

Lekarz zdecyduje, czy pacjentka może przyjmować lek Helicid 40 w czasie ciąży.

Karmienie piersią

Lekarz zdecyduje, czy pacjentka może przyjmować lek Helicid 40 podczas karmienia piersią.

Dzieci

Brak danych.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Helicid 40 nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów oraz obsługiwania narzędzi i maszyn. Możliwe jest wystąpienie takich działań niepożądanych jak zawroty głowy oraz zaburzenia widzenia. W przypadku ich wystąpienia nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Helicid 40?

Helicid 40 zmniejsza ilość wydzielanego kwasu w żołądku.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Helicid 40?

Lek Helicid 40 w postaci proszku do sporządzania roztworu do wlewów dożylnych, stosowany jest jako alternatywa dla leczenia doustnego u dorosłych pacjentów w przypadku:

 • leczenia owrzodzenia dwunastnicy
 • zapobiegania nawrotom owrzodzenia dwunastnicy
 • leczenia owrzodzenia żołądka
 • zapobiegania nawrotom owrzodzenia żołądka
 • terapii eradykacyjnej Helicobacter pylori (H.pylori) w chorobie wrzodowej, w skojarzeniu z odpowiednimi antybiotykami
 • leczenia owrzodzeń żołądka i dwunastnicy związanych z przyjmowaniem niesteroidowych leków przeciwzapalnych
 • zapobiegania powstawaniu owrzodzeń żołądka i dwunastnicy związanych z przyjmowaniem niesteroidowych leków przeciwzapalnych u pacjentów narażonych na ryzyko ich wystąpienia
 • leczenia refluksowego zapalenia przełyku
 • długoterminowego prowadzenia pacjentów po uzyskaniu wygojenia refluksowego zapalenia przełyku
 • leczenia objawowej choroby refluksowej przełyku
 • leczenia zespołu Zollingera-Ellisona

Dawkowanie

Jak stosować lek Helicid 40?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem.

 • lek może być podawany dorosłym, w tym również osobom w podeszłym wieku
 • doświadczenie związane ze stosowaniem leku Helicid 40 do podawania dożylnego u dzieci jest ograniczone
 • lek Helicid 40 będzie podawany przez lekarza, który zadecyduje, jaka ilość leku jest pacjentowi potrzebna
 • lek będzie podawany w postaci wlewu przez jedną z żył

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku

 • jeśli pacjent uważa, że otrzymał zbyt dużą dawkę leku Helicid 40, powinien niezwłocznie porozmawiać z lekarzem

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Helicid 40?

Leku Helicid 40 nie należy stosować:

 • jeśli pacjent ma uczulenie na omeprazol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie na leki zawierające inne inhibitory pompy protonowej (np. pantoprazol, lanzoprazol, rabeprazol, esomeprazol)
 • jeśli pacjent przyjmuje lek zawierający nelfinawir (stosowany w leczeniu zakażenia wirusem HIV)

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Helicid 40 może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Należy zaprzestać stosowania leku Helicid 40 i natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpi którekolwiek z wymienionych poniżej działań niepożądanych.

 • nagłe wystąpienie świszczącego oddechu, obrzęk warg, języka i gardła lub ciała, wysypka, omdlenie lub utrudnienie przełykania (ciężka reakcja alergiczna)
 • zaczerwienienie skóry z powstawaniem pęcherzy lub złuszczaniem, możliwe jest także powstawanie dużych pęcherzy i krwawienia w zakresie warg, oczu, ust, nosa i narządów płciowych - może to być zespół Stevensa-Johnsona lub toksyczno-rozpływna martwica naskórka
 • zażółcenie skóry, ciemny mocz oraz zmęczenie, które mogą być objawami zaburzeń czynności wątroby

Inne działania niepożądane:

Często (u 1 do 10 na 100 pacjentów):

 • ból głowy
 • wpływ na żołądek lub jelita: biegunka, ból żołądka, zaparcie, gazy (wzdęcie), łagodne polipy żołądka
 • nudności lub wymioty

Niezbyt często (u 1 do 10 na 1000 pacjentów):

 • obrzmienie stóp i kostek
 • zaburzenia snu (bezsenność)
 • zawroty głowy, uczucie mrowienia i kłucia, uczucie senności
 • uczucie wirowania (zawroty głowy), zaburzenia równowagi
 • zmiany w wynikach badań czynnościowych wątroby
 • wysypka skórna, wysypka grudkowata (pokrzywka) oraz świąd skóry
 • złe samopoczucie ogólne oraz brak energii
 • złamania kości biodrowej, kości nadgarstka lub kręgosłupa

Rzadko (u 1 do 10 na 10 000 pacjentów):

 • zaburzenia krwi, takie jak zmniejszona liczba krwinek białych lub płytek krwi (może to prowadzić do osłabienia, łatwiejszego powstawania siniaków lub zwiększenia prawdopodobieństwa wystąpienia zakażenia)
 • reakcje alergiczne, niekiedy bardzo ciężkie, obejmujące obrzęk warg, języka i gardła, gorączkę, świszczący oddech
 • małe stężenie sodu we krwi - może to prowadzić do osłabienia, wymiotów i kurczów mięśniowych
 • uczucie pobudzenia, splątanie i przygnębienie
 • zmiana odczuwania smaku
 • problemy ze wzrokiem, takie jak niewyraźne widzenie
 • nagłe wystąpienie świszczącego oddechu lub duszności (skurcz oskrzeli)
 • suchość w jamie ustnej
 • zapalenie błony śluzowej jamy ustnej
 • zakażenie określane mianem grzybicy, które może obejmować jelita i jest wywołane przez grzyby
 • zapalenie jelita grubego (prowadzące do biegunki)
 • zaburzenia dotyczące wątroby, w tym żółtaczka, które mogą powodować zażółcenie skóry, ciemne zabarwienie moczu oraz zmęczenie
 • wypadanie włosów (łysienie)
 • wysypka skórna podczas ekspozycji na słońce
 • bóle stawów (artralgia) lub bóle mięśni (mialgia)
 • ciężkie problemy nerkowe (śródmiąższowe zapalenie nerek)
 • zwiększona potliwość

Bardzo rzadko (u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów):

 • zmiany w morfologii krwi włącznie z agranulocytozą (brak białych krwinek)
 • agresja
 • widzenie, odczuwanie lub słyszenie rzeczy, których nie ma (omamy)
 • ciężkie zaburzenia dotyczące wątroby, prowadzące do niewydolności wątroby i zapalenia mózgu
 • nagły początek ciężkiej wysypki lub powstawania pęcherzy na skórze, lub złuszczania skóry, mogą temu towarzyszyć wysoka gorączka oraz bóle stawów (rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona, toksyczno-rozpływna martwica naskórka)
 • osłabienie mięśni
 • powiększenie piersi u mężczyzn

Działania niepożądane występujące z częstością nieznaną (częstości nie można określić na podstawie dostępnych danych):

 • hipomagnezemia
 • wysypka mogąca przebiegać z bólem stawów

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Lek Helicid 40 może powodować utajenie objawów innych chorób - z tego względu, w przypadku wystąpienia któregokolwiek z poniższych objawów przed rozpoczęciem stosowania lub w trakcie przyjmowania leku Helicid 40 należy niezwłocznie omówić z lekarzem występowanie następujących dolegliwości:

 • nieuzasadniona utrata masy ciała oraz utrudnione połykanie
 • ból żołądka lub niestrawność
 • pojawienie się wymiotów treścią pokarmową lub krwią
 • oddawanie czarnych stolców (kału podbarwionego krwią)
 • ciężka lub uporczywa biegunka, gdyż ze stosowaniem omeprazolu związane jest niewielkie zwiększenie częstości występowania biegunki zakaźnej
 • ciężkie zaburzenia czynności wątroby
 • jeśli u pacjenta kiedykolwiek występowała reakcja skórna w wyniku stosowania leku podobnego do Helicid 40, który zmniejsza wydzielanie kwasu żołądkowego

Przed przyjęciem leku należy poinformować lekarza o planowanym specyficznym badaniu krwi - stężenie chromograniny A.

Jeśli u pacjenta wystąpiła wysypka skórna (zwłaszcza w miejscach narażonych na działanie promieni słonecznych) - należy jak najszybciej powiedzieć o tym lekarzowi - konieczne może być przerwanie stosowania leku Helicid 40.

Jeżeli przyjmowano Helicid 40 przez okres dłuższy niż trzy miesiące, istnieje możliwość zmniejszenia stężenia magnezu we krwi (małe stężenie magnezu może objawiać się jako zmęczenie, mimowolne skurcze mięśni, dezorientacja, drgawki, zawroty głowy, przyspieszona akcja serca). Małe stężenie magnezu może prowadzić do zmniejszenia stężenia potasu lub wapnia we krwi. Lekarz może zalecić regularne przeprowadzenie badań krwi w celu kontrolowania stężenia magnezu.

Przyjmując inhibitory pompy protonowej jak Helicid 40, zwłaszcza w okresie dłuższym niż jeden rok, może zwiększyć się nieznacznie ryzyko wystąpienia złamań kości biodrowej, kości nadgarstka lub kręgosłupa. Należy poinformować lekarza w przypadku rozpoznanej osteoporozy lub przyjmowania leków z grupy kortykosteroidów (mogących zwiększać ryzyko wystąpienia osteoporozy).

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Helicid 40 a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem leku.

Brak niepożądanych oddziaływań omeprazolu na ciążę lub na stan zdrowia płodu/ noworodka. Omeprazol może być stosowany w okresie ciąży.

Helicid 40 a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Omeprazol przenika do mleka matki, ale jest mało prawdopodobne, aby wpływał na karmione dziecko, jeśli jest stosowany w dawkach terapeutycznych.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza, jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Nie należy przyjmować leku Helicid 40, jeżeli stosuje się lek zawierający nelfinawir (używany w leczeniu zakażenia wirusem HIV).

Należy poinformować lekarza, pielęgniarkę lub farmaceutę, jeżeli pacjent przyjmuje którykolwiek z wymienionych poniżej leków:

 • ketokonazol, itrakonazol, pozakonazol lub worykonazol (stosowane w leczeniu zakażeń grzybiczych)
 • digoksyna (stosowana w leczeniu zaburzeń czynności serca)
 • diazepam (stosowany w leczeniu lęku, w celu zmniejszenia napięcia mięśni lub w leczeniu padaczki)
 • fenytoina (stosowana w leczeniu padaczki)
 • leki stosowane w celu zmniejszenia krzepliwości krwi, takie jak warfaryna lub inne preparaty antagonistów witaminy K
 • ryfampicyna (stosowana w leczeniu gruźlicy)
 • atazanawir (stosowany w leczeniu zakażenia wirusem HIV)
 • takrolimus (stosowany w przypadkach przeszczepu narządów)
 • dziurawiec (Hypericum perforatum) - stosowany w leczeniu łagodnej depresji
 • cylostazol (stosowany w leczeniu chromania przestankowego)
 • sakwinawir (stosowany w leczeniu zakażenia HIV)
 • klopidogrel (stosowany w celu zapobiegania powstawania zakrzepów krwi)
 • erlotynib (stosowany w leczeniu nowotworu)
 • metotreksat (chemioterapeutyk stosowany w dużych dawkach w leczeniu nowotworów)

Jeśli lekarz przepisał pacjentowi antybiotyki: amoksycylinę oraz klarytromycynę, a także Helicid 40 w celu leczenia owrzodzeń spowodowanych zakażeniem bakterią Helicobacter pylori, jest bardzo ważne, aby pacjent poinformował lekarza o wszelkich innych przyjmowanych lekach.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Helicid 40 a alkohol

Brak danych.

Helicid 40 a prowadzenie pojazdów

Helicid 40 nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów oraz obsługiwania narzędzi i maszyn. Możliwe jest wystąpienie takich działań niepożądanych jak zawroty głowy oraz zaburzenia widzenia. W przypadku ich wystąpienia nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Helicid 40?

Lek należy przechowywać:

 • w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • w temperaturze 25oC w oryginalnym opakowaniu
 • fiolki wyjęte z kartonika: chronić od światła lub przechowywać do 24 godzin w normalnych warunkach oświetlenia wewnątrz pomieszczenia
 • roztwór do infuzji sporządzony przy użyciu roztworu chlorku sodu 9 mg/ ml (0,9%) powinien zostać zużyty w okresie do 12 godzin od przygotowania
 • roztwór do infuzji sporządzony przy użyciu roztworu glukozy 50 mg/ ml (5%) powinien zostać użyty w okresie do 6 godzin od przygotowania
 • z mikrobiologicznego punktu widzenia produkt powinien być użyty natychmiast po sporządzeniu, chyba że został przygotowany w kontrolowanych i potwierdzonych warunkach aseptycznych

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Helicid 40 a ciąża
Helicid 40 a karmienie piersią
Interakcje
Helicid 40 a alkohol
Helicid 40 a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logo Instagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo
Gemini
Regulaminy
Pomocne linki