Poradnik
Heminevrin (Clomethiazolum)

Heminevrin (Clomethiazolum)

Lek Heminevrin zawiera substancję czynną klometiazol - krótko działający lek nasenny i uspokajający, który wykazuje ponadto działanie rozkurczające mięśnie gładkie (spazmolityczne). Stosowany jest w leczeniu różnego rodzaju stanów powodujących niepokój, pobudzenie, zaburzenia snu u pacjentów uzależnionych od alkoholu oraz u pacjentów w podeszłym wieku.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaHeminevrin
Nazwa międzynarodowaClomethiazolum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

300 mg

PostaćKapsułki
Skład - substancja czynna

Klometiazol

Skład - substancje pomocnicze
 • miglyol 812 (triglicerydy średniołańcuchowe)
 • żelatyna
 • glicerol 85%
 • Karion 83 70% (sorbitol, mannitol, uwodorniona hydrolizowana skrobia)
 • dwutlenek tytanu
 • brązowy tlenek żelaza
Dostępne opakowania
 • 20 kapsułek
 • 100 kapsułek
Działanie / właściwości
 • nasenne
 • uspokajające
 • spazmolityczne
Zastosowanie
 • delirium tremens (majaczenie alkoholowe)
 • ostre stany abstynencji poalkoholowej
 • stany niepokoju, pobudzenia, splątania u pacjentów w podeszłym wieku
 • zaburzenia snu u pacjentów w podeszłym wieku
Przeciwwskazania
 • uczulenie na klometiazol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • ostra niewydolność oddechowa
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • przewlekła niewydolność oddechowa
 • zespół bezdechu sennego
 • schorzenia wątroby
 • zaburzenia czynności nerek
 • pacjenci w podeszłym wieku
 • pacjenci z tendencją do uzależnień
 • jednoczesne stosowanie leków działających hamująco na ośrodkowy układ nerwowy
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Często:

 • podrażnienie błony śluzowej nosa i spojówek
Możliwe interakcje z
 • cymetydyną
 • chlorzoksazonem
 • karbamazepiną
 • propranololem
Ciąża

Lek Heminevrin można stosować w ciąży tylko wtedy, gdy spodziewane korzyści dla matki przewyższają ryzyko dla płodu.

Karmienie piersią

Lek Heminevrin można stosować w czasie karmienia piersią tylko wtedy, gdy spodziewane korzyści dla matki przewyższają ryzyko dla dziecka.

Dzieci

Lek Heminevrin nie jest zalecany w leczeniu dzieci i młodzieży.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Nie należy prowadzić pojazdów i obsługiwać urządzeń mechanicznych podczas stosowania leku Heminevrin.

 

Działanie i właściwości

Jak działa lek Heminevrin?

Mechanizm działania, leku Heminevrin nie jest do końca poznany. Lek wykazuje działanie nasenne, uspokajające oraz spazmolityczne (rozkurczające mięśnie gładkie).

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje sie lek Heminevrin?

Lek Heminevrin stosowany jest w leczeniu:

 • delirium tremens (majaczenia alkoholowego)
 • ostrych stanów abstynencji poalkoholowej
 • stanów niepokoju, pobudzenia i stanów splątania u pacjentów w podeszłym wieku
 • zaburzeń snu u pacjentów w podeszłym wieku

Dawkowanie

Jak stosować lek Heminevrin?

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Sposób stosowania

 • kapsułki należy stosować doustnie
 • kapsułki należy połykać w całości
 • nie należy żuć ani dzielić kapsułki

Pacjenci w podeszłym wieku

Leczenie stanów niepokoju, pobudzenia i stanów splątania

 • zalecana dawka to 1 kapsułka trzy razy na dobę

Leczenie zaburzeń snu

 • początkowa dawka wynosi 2 kapsułki przed snem
 • dawka powinna być zmniejszona, jeśli wystąpi wczesnoporanna senność

Dorośli

Ostre stany abstynencji poalkoholowej

Lek Heminevrin nie leczy alkoholizmu. 

 • podczas leczenia pacjent powinien być uspokojony, ale przytomny
 • pacjentów wymagających głębokiego uspokojenia należy uważnie obserwować, nie należy układać ich na plecach w pozycji leżącej (ze względu na ryzyko zwiększonego wydzielania śluzu w jamie nosowo-gardłowej i oskrzelach)
 • dawkę leku ustala lekarz indywidualnie, zależnie od stopnia nasilenia objawów i stanu pacjenta
 • zazwyczaj dawka początkowa wynosi od 2 do 4 kapsułek, dawkę można powtórzyć po kilku godzinach
 • w pierwszych 24 godzinach terapii zalecane jest od 9 do 12 kapsułek w 3 lub 4 dawkach podzielonych
 • w drugiej dobie leczenia stosuje się zazwyczaj 6 do 8 kapsułek w 3 lub 4 dawkach podzielonych, w trzeciej dobie od 4 do 6 kapsułek w dawkach podzielonych, natomiast od 4 do 6 doby zaleca się stopniowe zmniejszanie dawki aż do dawki podtrzymującej
 • nie zaleca się stosowania leku dłużej ni z 10 dni

Leczenie delirium tremens

 • dawka początkowa wynosi od 2 do 4 kapsułek
 • jeśli uspokojenie nie zostanie osiągnięte w ciągu 1-2 godzin, można podać ponownie 1 lub 2 kapsułki
 • następne dawki leku można podawać, aż do zaśnięcia pacjenta
 • w trakcie początkowego opanowywania objawów nie należy przyjmować więcej niż 8 kapsułek w ciągu pierwszych dwóch godzin
 • pacjentów wymagających głębokiego uspokojenia należy uważnie obserwować, nie należy układać ich na plecach w pozycji leżącej (ze względu na ryzyko zwiększonego wydzielania śluzu w jamie nosowo-gardłowej i oskrzelach)
 • po opanowaniu objawów lek należy podawać zgodnie z dawkowaniem zalecanym w leczeniu stanów abstynencji poalkoholowej
 • dawkę leku należy zmniejszać stopniowo
 • stosowanie leku należy zakończyć w ciągu 10 dni od rozpoczęcia leczenia

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Heminevrin

 • jeśli przyjęto dawkę leku większą niż zalecana przez lekarza należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza
 • po przedawkowaniu leku mogą wystąpić: wzmożone wydzielanie, szczególnie  śliny, i zwężenie źrenic, pobudzenie ze splątaniem (dezorientacją), majaczeniem i omamami, utrata odruchów, utrata przytomności, do wystąpienia głębokiej śpiączki, niewydolność oddechowa, zatrzymanie oddechu, obrzęk płuc, rozszerzenie naczyń krwionośnych, hipowolemia (zmniejszenie objętości krwi krążącej) i zmniejszenie ciśnienia w wyniku niewydolności serca, możliwy wstrząs, skąpomocz, bezmocz, obniżenie temperatury ciała, wysypka pęcherzowa
 • alkohol znacznie zwiększa toksyczność klometiazolu

Pominięcie przyjęcia leku Heminevrin

 • jeżeli zostanie pominięta jedna dawka leku, należy zażyć następną dawkę zgodnie z wcześniej ustalonym dawkowaniem
 • nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki

Przerwanie stosowania leku Heminevrin

 • po długotrwałym stosowaniu dużych dawek leku Heminevrin mogą wystąpić: drgawki, drżenia i psychozy
 • nagłe przerwanie długotrwałego stosowania leku może prowadzić do przemijającej bezsenności

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Heminevrin?

Leku Heminevrin nie należy stosować:

 • u pacjentów uczulonych na klometiazol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • u pacjentów z ostrą niewydolnością oddechową (ostre zaburzenia oddychania)

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Heminevrin może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

W wielu przypadkach, szczególnie podczas leczenia pacjentów w podeszłym wieku z demencją lub pacjentów z objawami abstynencji poalkoholowej, trudno jest odróżnić działania niepożądane od objawów choroby podstawowej.

Często (u mniej niż u 1 na 10 leczonych pacjentów):

 • podrażnienie błony śluzowej nosa i spojówek 
  W trakcie leczenia zmniejsza się nasilenie tych objawów lub ustępują one całkowicie.

Niezbyt często (u mniej niż u 1 na 100 leczonych pacjentów):

 • bóle głowy
 • niestrawność, nudności, biegunka
 • świąd, wysypka, pokrzywka
 • przemijające zwiększenie aktywności aminotransferaz (enzymów wątrobowych)
 • wzmożone wydzielanie śluzu w jamie nosowo-gardłowej i górnych drogach oddechowych

Rzadko (u mniej niż u 1 na 1000 leczonych pacjentów):

 • wstrząs anafilaktyczny, reakcje nadwrażliwości
 • niskie ciśnienie krwi
 • pęcherze na skórze
 • żółtaczka, zastoinowe zapalenie wątroby

Bardzo rzadko (u mniej niż 1 na 10 000 leczonych pacjentów):

 • reakcje paradoksalne w postaci pobudzenia lub splątania mogą wystąpić u pacjentów w podeszłym wieku

Częstość nieznana: 

 • objawy odstawienia, takie jak drżenie i napady
 • zwłaszcza u pacjentów w podeszłym wieku lub pacjentów stosujących duże dawki leku może wystąpić silniejsze działanie uspokajające niż zamierzone

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Heminevrin należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Przed zastosowaniem leku, należy poinformować lekarza jeśli u pacjenta występują lub występowały:

 • przewlekła niewydolność oddechowa
 • zespół bezdechu sennego
 • schorzenia wątroby - znaczne uszkodzenie, zmniejszenie czynności wątroby (działanie uspokajające może maskować początek śpiączki wątrobowej)
 • przewlekłe zaburzenia czynności nerek
 • tendencje do uzależnień (klometiazol może powodować uzależnienie, dlatego należy go stosować krótkotrwale)

Należy skonsultować się z lekarzem kiedy pacjent:

 • jest w podeszłym wieku 
 • przyjmuje jednocześnie leki działające hamująco na ośrodkowy układ nerwowy (w tym benzodiazepiny)

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Heminevrin a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lek Heminevrin można stosować w ciąży tylko wtedy, gdy spodziewane korzyści dla matki przewyższają ryzyko dla płodu.

Brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania leku u kobiet w ciąży.  

Heminevrin a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lek Heminevrin można stosować u kobiet karmiących piersią tylko wtedy, gdy spodziewane korzyści dla matki przewyższają ryzyko dla dziecka.
Klometiazol (substancja czynna leku Heminevrin) przenika do mleka kobiet karmiących piersią.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Przed zastosowaniem leku Heminevrin należy poinformować lekarza o przyjmowaniu:

 • cymetydyny - stosowanej w chorobie wrzodowej żołądka (może nasilać działanie leku Heminevrin)
 • chlorzoksazonu - leku zwiotczającego mięśnie (jednoczesne stosowanie tych leków powoduje wolniejsze wydalanie chlorzoksazonu z organizmu)
 • karbamazepiny - stosowanych np. w leczeniu padaczki (jednoczesne stosowanie tych leków powoduje szybsze wydalanie klometiazolu, dlatego w czasie jednoczesnego stosowania tych leków może być konieczne zwiększenie dawki klometiazolu)
 • propranololu - stosowanego w leczeniu nadciśnienia tętniczego i dławicy piersiowej (może wystąpić znaczne zwolnienie czynności serca)

Podczas zażywania leku Heminevrin nie wolno pić alkoholu.

Jeżeli u pacjenta stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów lub dziedziczną nietolerancję fruktozy, przed zastosowaniem leku pacjent powinien poinformować o tym lekarza (lek zawiera sorbitol.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Heminevrin a alkohol

Podczas zażywania leku Heminevrin nie wolno pić alkoholu.

Heminevrin a prowadzenie pojazdów

Lek Heminevrin zaburza sprawność psychoruchową, działając hamująco na ośrodkowy układ nerwowy. Podczas stosowania tego leku nie należy prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Heminevrin?

Lek należy przechowywać:

 • w temperaturze poniżej 25°C
 • w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Heminevrin a ciąża
Heminevrin a karmienie piersią
Interakcje
Heminevrin a alkohol
Heminevrin a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logo Instagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo