Poradnik
Hemofer prolongatum (Ferrosi sulfas)

Hemofer prolongatum (Ferrosi sulfas)

Hemofer prolongatum to preparat żelaza w postaci tabletek o przedłużonym działaniu.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaHemofer prolongatum
Nazwa międzynarodowaFerrosi sulfas
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

105 mg jonów żelaza (II)

PostaćTabletki o przedłużonym uwalnianiu
Skład - substancja czynna

Jony żelaza (II) w postaci żelaza (II) siarczanu wysuszonego

Skład - substancje pomocnicze
 • laktoza jednowodna
 • kopolimer metakrylanu amoniowego
 • talk
 • stearynian magnezu
 • sacharoza
 • guma arabska
 • żelatyna
 • czerwień koszenilowa
Dostępne opakowania

30 tabletek

Działanie / właściwości

Uzupełnienie niedoborów żelaza we krwi

Zastosowanie

Zapobieganie i leczenie niedokrwistości z niedoboru żelaza

Przeciwwskazania
 • uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek składnik leku
 • zwężenie przełyku
 • hemosyderoza lub hemochromatoza
 • niedokrwistość syderoblastyczna
 • niedokrwistość w wyniku zatrucia ołowiem
 • talasemia i formy niedokrwistości wtórne do innych hemoglobinopatii
 • inne rodzaje niedokrwistości niezwiązane z żelazem np. niedokrwistość hemolityczna
 • zaburzenia wchłaniania
 • porfiria skórna późna
 • wielokrotne transfuzje
 • przyjmowanie innych leków zawierających żelazo
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • nieswoista choroba zapalna jelit
 • uchyłki jelita
 • zapalenie błony śluzowej żołądka
 • zapalenie lub zaburzenia czynności wątroby
 • choroby nerek
 • zwężenie i/lub zapalenie jelit
 • choroba wrzodowa żołądka i/lub jelit
 • trudności z połykaniem
 • nietolerancja niektórych cukrów
 • czasowe zabarwienie zębów
 • możliwe ciemne zabarwienie kału i zafałszowane wyniki badań kału na obecność krwi
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Często:

 • dyskomfort w jamie brzusznej
 • nudności, wymioty
 • biegunka
 • zgaga
 • ciemne zabarwienie stolca
 • zaparcia
Możliwe interakcje z
 • tetracyklinami
 • niektórymi antybiotykami z grupy chinolonów
 • penicylaminą i solami cynku
 • lekami zobojętniającymi, lekami zawierającymi wapń, magnez, kolestyraminą, wodorowęglanami, węglanami, szczawianami, fosforanami
 • mykofenolanem
 • hormonami tarczycy
 • metylodopą
 • entakaponem, lewodopą
 • bisfosfonianami
 • alendronianem, kaptoprylem, klodronianem, ryzedronianem
Ciąża

Lekarz decyduje o możliwości przyjmowania leku w czasie ciąży.

Karmienie piersią

Lekarz decyduje o możliwości stosowania leku w trakcie karmienia piersią.

Dzieci

Powyżej 12 roku życia

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Brak wpływu

Działanie i właściwości

Jak działa lek Hemofer prolongatum?

Tabletki Hemofer prolongatum stopniowo uwalniają zawarte w nich żelazo. Tym samym poprawia się jego wchłanianie oraz spada ryzyko wystąpienia podrażnienia śluzówki przewodu pokarmowego.  Preparat uzupełnia niedobory żelaza niezbędnego do wytwarzania hemoglobiny i enzymów.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Hemofer prolongatum?

Wskazaniem do stosowania leku to leczenie oraz profilaktyka niedoborów żelaza u dorosłych i dzieci powyżej 12 roku życia.

Dawkowanie

Jak stosować lek Hemofer prolongatum?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Tabletkę należy połknąć w całości, popijając przynajmniej połową szklanki płynu i najlepiej po posiłku, aby zmniejszyć ewentualne dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego. Tabletki nie wolno żuć, kruszyć, rozgryzać ani przetrzymywać w jamie ustnej.

Profilaktyka niedokrwistości: 1 tabletka na dobę

Leczenie niedokrwistości: 1 tabletka dwa razy na dobę

W zależności od stopnia niedoboru żelaza leczenie może potrwać od 2 tygodni do 6 miesięcy.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Hemofer prolongatum:

Przedawkowanie grozi śmiercią.

W razie przedawkowania należy pilnie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

W sytuacji wystąpienia objawów zatrucia:

 • nudności, wymiotów, bólu brzucha, biegunki, krwawienia z odbytu
 • nadmiernej senności
 • przyspieszonego tętna, niskiego ciśnienia krwi, zaburzonej pracy serca
 • duszności, zaburzenia oddychania
 • utraty przytomności

należy niezwłocznie udać się do szpitala, ponieważ o skuteczności zaleczenia zatrucia decyduje czas otrzymania pomocy lekarskiej.

Pominięcie zastosowania leku Hemofer prolongatum:

Pominiętą dawkę należy przyjąć możliwie najszybciej i kontynuować leczenie, nie dopuszczając jednak do przyjęcia podwójnej dawki w celu uzupełnienia tej pominiętej.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Hemofer prolongatum?

Przeciwwskazaniem do stosowania leku jest:

 • uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek składnik leku
 • zwężenie przełyku
 • hemosyderoza (nadmierne odkładanie żelaza w tkankach) lub hemochromatoza (uszkodzenie tkanek wskutek nadmiernego odkładania się żelaza)
 • niedokrwistość syderoblastyczna
 • niedokrwistość w wyniku zatrucia ołowiem
 • talasemia i formy niedokrwistości wtórne do innych hemoglobinopatii
 • inny rodzaj niedokrwistości niezwiązany z żelazem np. niedokrwistość hemolityczna
 • zaburzenia wchłaniania
 • porfiria skórna późna (efekt nieprawidłowo wytwarzanego hemu)
 • wielokrotnie przebyta transfuzja krwi
 • przyjmowanie innych leków zawierających żelazo

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Hemofer prolongatum może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta. 

Często zgłaszano:

 • dyskomfort w jamie brzusznej
 • nudności, wymioty
 • biegunka
 • zgaga
 • ciemne zabarwienie stolca
 • zaparcia

Rzadko:

 • skórne reakcje nadwrażliwości: osutka, wysypka, pokrzywka
 • zabarwienie zębów

Częstość nieznana:

 • reakcje nadwrażliwości: wstrząs anafilaktyczny, wysypka i inne
 • ból brzucha, także w górnej jego części
 • podrażnienie przewodu pokarmowego
 • owrzodzenie jamy ustnej, przełyku i gardła (gdy tabletka jest żuta, ssana, przetrzymana w jamie ustnej) lub oskrzeli w sytuacji zakrztuszenia się tabletką

Ostrzeżenia i środki ostrożności

 • nieswoista choroba zapalna jelit
 • uchyłki jelita
 • zapalenie błony śluzowej żołądka
 • zapalenie lub zaburzenia czynności wątroby
 • choroby nerek
 • zwężenie i/lub zapalenie jelit
 • choroba wrzodowa żołądka i/lub jelit
 • trudności z połykaniem- istnieje ryzyko zapalenia jamy ustnej i owrzodzeń ust w przypadku pozostania tabletki w jamie ustnej
 • nietolerancja niektórych cukrów
 • czasowe zabarwienie zębów
 • możliwe ciemne zabarwienie kału i zafałszowane wyniki badań kału na obecność krwi

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Hemofer prolongatum a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. 

Brak badań dotyczących bezpieczeństwa stosowania preparatu przez ciężarne kobiety. Jednak po podaniu terapeutycznych dawek żelaza nie obserwowano negatywnego wpływu na płód.

Hemofer prolongatum a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. 

Brak badań dotyczących bezpieczeństwa stosowania leku u kobiet karmiących piersią. Nie zaobserwowano jednak szkodliwego wpływu preparatów żelaza na niemowlęta.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Dotyczy to zwłaszcza leków, których wchłanianie jest ograniczane przez związki żelaza lub osiągają niższe stężenie w płynach ustrojowych. W związku z tym należy zachować minimum 2-godziny odstęp między Hemofer prolongatum a:

 • antybiotykami z grupy tetracyklin
 • niektórymi antybiotyki z grupy chinolonów np. cyprofloksacyna, norfloksacyna, ofloksacyna, lewofloksacyna, gatyfloksacyna
 • pelicylaminą i solami cynku
 • hormonami tarczycy
 • bisfosfonianami

Szereg leków wpływa na wchłanianie, osiągane stężenie lub działanie żelaza. Należą do nich:

 • witamina C (podwyższa stężenie żelaza we krwi)
 • chloramfenikol (może opóźniać działanie żelaza)
 • leki zobojętniające sok żołądkowy, leki zawierające wapń i magnez, kolestyramina, wodorowęglany, węglany, szczawiany, fosforany- należy zachować min. 2 godziny odstępu ze względu na możliwe ograniczenie wchłaniania żelaza

Inne ważne interakcje dotyczą:

 • mykofenolanu, żelazo ogranicza jego wchłanianie, należy unikać ich jednoczesnego stosowania
 • metylodopy, żelazo zmniejsza jej działanie
 • entakaponu i lewodopy, żelazo zmniejsza ich wchłanianie
 • alendronianu, kaptoprylu, klodronianu, ryzedronianu - może być konieczne dostosowanie dawki

Ponadto niektóre produkty spożywcze zmniejszają wchłanianie żelaza, dlatego ważne jest zachowanie 2-godzinnego odstępu między Hemofer prolongatum a:

 • kawą i herbatą
 • jajkami
 • mlekiem i jego przetworami
 • chlebem pełnoziarnistym, płatkami zbożowymi i innymi produktami zawierającymi błonnik

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Hemofer prolongatum a alkohol

Brak danych dotyczących możliwej interakcji między lekiem a alkoholem.

Hemofer prolongatum a prowadzenie pojazdów

Lek nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługę maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Hemofer prolongatum?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci, w temperaturze poniżej 25°C.

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Hemofer prolongatum a ciąża
Hemofer prolongatum a karmienie piersią
Interakcje
Hemofer prolongatum a alkohol
Hemofer prolongatum a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logo Instagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo
Gemini
Regulaminy
Pomocne linki