Poradnik
Heparinum WZF (Heparinum natricum)

Heparinum WZF (Heparinum natricum)

Lek Heparinum WZF zawiera substancję czynną heparynę niefrakcjonowaną (heparynę sodową), która wykazuje działanie przeciwzakrzepowe i jest stosowana w leczeniu chorób zakrzepowych, niektórych zabiegach (np. hemodializy) oraz w celu przepłukiwania cewników dożylnych i kaniul.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaHeparinum WZF
Nazwa międzynarodowaHeparinum natricum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

5000 IU/ ml

PostaćRoztwór do wstrzykiwań
Skład - substancja czynna

Sól sodowa heparyny

Skład - substancje pomocnicze
 • chlorek sodu
 • alkohol benzylowy
 • wodorotlenek sodu 10 % (do ustalenia pH)
 • woda do wstrzykiwań
Dostępne opakowania

10 fiolek po 5 ml

Działanie / właściwości

Przeciwzakrzepowe

Zastosowanie
 • w leczeniu chorób zakrzepowych
 • w zabiegach w krążeniu pozaustrojowym i hemodializy
 • w rozpoznawaniu i leczeniu ostrych i przewlekłych zaburzeń krzepnięcia krwi
 • do przepłukiwania cewników dożylnych i kaniul w celu zapewnienia ich drożności
Przeciwwskazania
 • uczulenie na heparynę, alkohol benzylowy lub którykolwiek z pozostałych składników leku
 • choroby przebiegające z krwawieniem
 • zagrożenie poronienia
 • bakteryjne zapalenie wsierdzia
 • zmiany w siatkówce oka
 • hemofilia lub skazy krwotoczne
 • zmniejszona liczba płytek krwi
 • ciężkie choroby wątroby
 • plamica
 • czynna gruźlica
 • ciężkie nadciśnienie tętnicze
 • rozlegle urazy
 • przed operacjami okulistycznymi i neurochirurgicznymi
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • stwierdzone uczulenie na heparyny drobnocząsteczkowe
 • cukrzyca
 • kwasica metaboliczna
 • dolegliwości powodujące zwiększenie stężenia potasu we krwi
 • stosowanie leków oszczędzających potas
 • zmniejszenie liczby płytek w przypadku długotrwałego stosowania heparyny
 • ciężkie zaburzenia czynności nerek i (lub) wątroby
 • u pacjentek powyżej 60 lat w przypadku długotrwałego stosowania heparyny
 • podeszły wiek pacjenta
Działania niepożądane / Skutki uboczne
 • krwawienia
Możliwe interakcje z
 • lekami przeciwzapalnymi np. kwasem acetylosalicylowym, indometacyną
 • lekami przeciwzakrzepowymi np. dipirydamolem, antytrombiną III
 • antybiotykami np. cefamandolem, cefoperazonem, tetracyklinami
 • dekstranem
 • nitrogliceryną
 • glikozydami naparstnicy
 • nikotyną
 • chininą
 • lekami przeciwalergicznymi
 • inhibitorami konwertazy angiotensyny np. kaptoprylem, enalaprylem
 • lekami trombolitycznymi np. streptokinazą
 • lekami zmniejszającymi krwawienie np. aprotyniną
Ciąża

Lekarz może zalecić stosowanie leku w ciąży w ściśle uzasadnionych przypadkach.

Karmienie piersią

O stosowaniu leku w okresie karmienia piersią decyduje lekarz.

Dzieci

Leku nie należy stosować u:

 • noworodków poniżej 4 tygodnia życia
 • dzieci w wieku poniżej 3 lat dłużej niż przez tydzień
Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Heparinum WZF?

Lek Heparinum WZF zawiera heparyną niefrakcjonowaną, która działa przeciwzakrzepowo. Jej mechanizm działania polega na hamowaniu reakcji prowadzących do krzepnięcia krwi i tworzenia się fibrynowego skrzepu.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Heparinum WZF?

Lek Heparinum WZF jest stosowany w:

 • leczeniu chorób zakrzepowych, takich jak: zakrzepowe zapalenie żył głębokich, zator tętnicy płucnej, niestabilna dławica piersiowa, ostre obwodowe zatory tętnicze
 • zabiegach w krążeniu pozaustrojowym i zabiegach hemodializy
 • diagnozowaniu i leczeniu ostrych i przewlekłych zaburzeń krążenia, takich jak np. DIC - zespół wykrzepiania wewnątrznaczyniowego
 • celu przepłukiwania kaniul i cewników dożylnych, aby zapewnić ich drożność przed podaniem iniekcji dożylnych

Dawkowanie

Jak stosować lek Heparinum WZF?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem.

Lek Heparinum WZF podawany jest:

 • zwykle przez personel medyczny
 • dożylnie poprzez bezpośrednie wstrzyknięcie do żyły lub podanie w kroplówce
 • po rozcieńczeniu może być stosowany do przepłukiwania cewników dożylnych i kaniul w celu zapewnienia ich drożności przed podaniem iniekcji dożylnej 
 • dawkowanie leku oraz czas trwania terapii są ustalane indywidualnie przez lekarza
 • szczegóły sposobu podawania i dawkowanie leku są informacjami przeznaczonymi wyłącznie dla personelu medycznego

Pacjenci z ciężką niewydolnością nerek i wątroby

Należy stosować mniejsze dawki leku.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku

Po podaniu większej dawki niż zalecana może wystąpić objaw przedawkowania, jakim jest krwawienie. Jeżeli wystąpi krwawienie, należy natychmiast zwrócić się do lekarza.

Pominięcie zastosowania leku

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku

O przerwaniu stosowania leku decyduje lekarz.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Heparinum WZF?

Leku Heparinum WZF nie należy stosować w przypadku: 

 • stwierdzonej nadwrażliwości na substancję czynną, alkohol benzylowy lub którykolwiek z pozostałych składników leku
 • krwawień niepoddających się kontrolować z miejsc takich jak: wrzód trawienny, żylaki odbytu
 • stwierdzenia krwotoku wewnątrzczaszkowego, zakrzepicy naczyń krwionośnych mózgu
 • zagrożenia poronieniem
 • bakteryjnego zakażenia wsierdzia
 • zmian w siatkówce oka (retinopatie)
 • hemofilii, skazy krwotocznej (z wyjątkiem zespołu wykrzepiania wewnątrznaczyniowego)
 • małopłytkowości (występującej aktualnie lub w wywiadach)
 • chorób wątroby o ciężkim przebiegu np. żylaki przełyku
 • plamicy
 • czynnej gruźlicy
 • nadciśnienia tętniczego o ciężkim przebiegu
 • zwiększonej przepuszczalności naczyń włosowatych
 • rozległych urazów
 • przed operacjami oka lub neurochirurgicznymi

Miesiączka nie jest przeciwwskazaniem do stosowania leku.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Heparinum WZF może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Jeżeli u pacjenta wystąpią:

 • krwawienie (może to wskazywać, że pacjent otrzymał większą dawkę leku niż było to potrzebne)
 • objawy uczulenia takie jak: obrzęk twarzy, warg, języka, gardła powodujący trudności w oddychaniu lub przełykaniu, pokrzywka, świąd (są to objawy rzadko występujące po zastosowaniu heparyny)

należy natychmiast powiadomić lekarza prowadzącego, który zdecyduje o dalszym postępowaniu.

Inne działania niepożądane leku Heparinum WZF po podaniu dożylnym:

Nie określono częstotliwości występowania:

 • krwawienia - są głównym działaniem niepożądanym leku (występują u 1,5 - 20% pacjentów, szczególnie u osób ze skłonnościami do krwawień, zaburzeniami krzepnięcia krwi, w podeszłym wieku oraz w czasie jednoczesnego przyjmowania leków hamujących czynność płytek krwi) 
 • małopłytkowość - najczęściej  pojawia sie między 6 i 12 dniem stosowania leku i ma charakter łagodny i bezobjawowy, jednak odnotowano również przypadki o ciężkim przebiegu, tzw. zespół białego zakrzepu z zaburzeniami objawiającymi się martwicą skóry lub zgorzelą kończyn
 • niedobór aldosteronu (hipoaldosteronizm) - powoduje zwiększenie stężenia potasu we krwi, ma charakter odwracalny i dotyczy zwłaszcza pacjentów z cukrzycą oraz niewydolnością nerek
 • osteoporoza (obserwowana u kobiet przyjmujących dawki większe niż 10000 IU na dobę przez 6 miesięcy)
 • zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych oraz stężenia wolnych kwasów tłuszczowych - bezobjawowe i zwykle odwracalne

Rzadko:

 • palenie stóp
 • łzawienie
 • przemijające łysienie (występuje po długotrwałym stosowaniu heparyny w dużych dawkach)
 • skórne i uogólnione reakcje nadwrażliwości (pokrzywka, zapalenie spojówek, zapalenie błony śluzowej nosa, astma, duszność, sinica, obrzęk naczynioruchowy i  sporadycznie wstrząs anafilaktyczny)

Działania niepożądane leku Heparinum WZF zastosowanego do przepłukiwania dożylnych cewników i kaniul:

Rzadko:

 • trombocytopenia
 • zakrzepica
 • reakcje nadwrażliwości na heparynę

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Heparinum WZF należy omówić to z lekarzem. Zaleca sie szczególną ostrożność w przypadku stosowania leku u pacjentów u których stwierdzono:

 • nadwrażliwość na heparyny drobnocząsteczkowe
 • cukrzycę - heparyna może hamować wydzielanie aldosteronu wywołując wzrost stężenia potasu we krwi
 • kwasicę metaboliczną
 • dolegliwości zwiększające stężenie potasu we krwi lub są stosowane leki oszczędzające potas, gdyż lek może spowodować zwiększenie stężenia potasu we krwi
 • małopłytkowość (gdy lek stosuje sie długotrwale)
 • ciężkie zaburzenia czynności nerek i (lub) wątroby

Ponadto lek należy ostrożnie stosować u:

 • kobiet w wieku powyżej 60 lat stosujących heparynę długotrwale, gdyż istnieje ryzyko wystąpienia powikłań krwotocznych
 • pacjentów w podeszłym wieku

Należy natychmiast powiedzieć lekarzowi, jeżeli po przeprowadzeniu zabiegu ze znieczuleniem rdzeniowym lub zewnątrzoponowym wystąpią objawy takie jak: ból pleców, zaburzenia czuciowe, ruchowe, zaburzenia czynności jelita grubego lub pęcherza moczowego.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Heparinum WZF a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Lek Heparinum WZF należy stosować u kobiet w ciąży wyłącznie w ściśle uzasadnionych przypadkach, po szczegółowym rozważeniu ryzyka i korzyści dla kobiety. Lek należy podawać szczególnie ostrożnie w III trymestrze ciąży oraz w okresie okołoporodowym z uwagi na możliwość wystąpienia krwawień.

Heparinum WZF a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią powinna poradzić sie lekarza przed zastosowaniem tego leku.

O zastosowaniu leku Heparinum WZF w okresie karmienia piersią decyduje lekarz. Heparyna nie przenika do mleka matki.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Lek Heparinum WZF oraz inne jednocześnie stosowane leki mogą wzajemnie wpływać na swoje działanie, dotyczy to w szczególności:

 • leków przeciwzapalnych np. kwas acetylosalicylowy, indometacyna
 • leków przeciwzakrzepowych np. antytrombina III, diprydamol
 • antybiotyków np. cefamandol, cefoperazon

(wyżej wymienione leki nasilają działanie przeciwzakrzepowe heparyny)

 • nitrogliceryny
 • glikozydów naparstnicy
 • tetracyklin
 • nikotyny
 • chininy
 • leków przeciwalergicznych

(wyżej wymienione leki osłabiają działanie przeciwzakrzepowe heparyny)

 • leków na nadciśnienie z grupy inhibitorów konwertazy angiotensyny np. enalapryl, kaptopryl - może wystąpić wzrost stężenia potasu we krwi
 • leków trombolitycznych np. streptokinaza - mogą wystąpić komplikacje krwotoczne
 • aprotyniny - może powodować wydłużenie czasu wykrzepiania pełnej krwi

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Heparinum WZF a alkohol

Brak danych.

Heparinum WZF a prowadzenie pojazdów

Lek Heparinum WZF nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Heparinum WZF?

Lek Heparinum WZF należy przechowywać:

 • w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • w temperaturze poniżej 25°C
 • od momentu pobrania pierwszej dawki z fiolki - w lodówce do 3 dni

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Heparinum WZF a ciąża
Heparinum WZF a karmienie piersią
Interakcje
Heparinum WZF a alkohol
Heparinum WZF a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logo Instagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo
Gemini
Regulaminy
Pomocne linki