Poradnik
Hitaxa (Desloratadinum)

Hitaxa (Desloratadinum)

Hitaxa to lek przeciwhistaminowy, który zawiera desloratadynę o działaniu przeciwalergicznym. Stosowany jest w celu łagodzenia objawów związanych alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa oraz pokrzywką.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaHitaxa
Nazwa międzynarodowaDesloratadinum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

Tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej:

 • 2,5 mg
 • 5 mg

Roztwór doustny:

 • 0,5 mg/ ml

PostaćTabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej, Roztwór doustny
Skład - substancja czynna

Desloratadyna

Skład - substancje pomocnicze

Tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej:

 • polakrylina potasowa
 • kwas cytrynowy jednowodny
 • tlenek żelaza czerwony
 • stearynian magnezu
 • kroskarmeloza sodowa
 • aromat Tutti Frutti, płynny (zawiera również glikol propylenowy)
 • aspartam
 • celuloza mikrokrystaliczna
 • mannitol (suszony rozpyłowo)
 • potasu wodorotlenek

Roztwór doustny:

 • cytrynian sodu
 • sukraloza
 • kwas cytrynowy bezwodny
 • sorbitol ciekły
 • glikol propylenowy
 • hypromeloza
 • aromat Tutti Frutti, płynny
 • woda oczyszczona
Dostępne opakowania

Tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej:

 • 10 tabletek
 • 30 tabletek

Roztwór doustny:

 • 60 ml
 • 120 ml
 • 150 ml
Działanie / właściwości
 • przeciwhistaminowe
 • przeciwalergiczne
Zastosowanie

Łagodzenie objawów związanych z alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa i pokrzywką

Przeciwwskazania

Uczulenie na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą lub na loratadynę.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności nerek
 • drgawki w wywiadzie rodzinnym lub medycznym
 • lek Hitaxa tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej zawiera aspartam, a roztwór doustny zawiera sorbitol

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / Skutki uboczne

W badaniach klinicznych zgłaszano:

Często (nie częściej niż u 1 na 10 pacjentów):

oraz inne działania niepożądane (patrz poniżej).

Możliwe interakcje z

Brak danych.

Ciąża

Nie zaleca się stosowania tego leku u kobiet w ciąży.

Karmienie piersią

Nie zaleca się stosowania tego leku podczas karmienia piersią.

Dzieci
 • tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej 2,5 mg stosuje się u dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku 6 lat i powyżej
 • tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej 5 mg stosuje się u dorosłych i młodzieży w wieku 12 lat i więcej
 • roztwór doustny przeznaczony jest dla dorosłych, młodzieży i dzieci powyżej 1. roku życia
Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Nie przypuszcza się, aby lek ten stosowany w dawce terapeutycznej wpływał na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Zaleca się powstrzymanie od wykonywania czynności wymagających koncentracji do czasu ustalenia czy lek nie wywołuje senności u pacjenta.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Hitaxa?

Hitaxa to lek przeciwhistaminowy, który zawiera desloratadynę o działaniu przeciwalergicznym. Stosowany jest w celu łagodzenia objawów związanych alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa oraz pokrzywką. Nie wywołuje senności i ułatwia kontrolę reakcji alergicznej i jej objawów.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Hitaxa?

 • tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej 2,5 mg stosuje się u dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku 6 lat i powyżej, w dawce 5 mg u dorosłych i młodzieży w wieku 12 lat i więcej, a roztwór doustny u dorosłych, młodzieży i dzieci powyżej 1. roku życia
 • w celu łagodzenia objawów związanych z alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa (zapalenie błony śluzowej nosa spowodowane uczuleniem, na przykład katarem siennym lub uczuleniem na roztocza) u dorosłych i młodzieży od 12. roku życia. Do objawów należą: kichanie, wydzielina lub swędzenie nosa i podniebienia oraz swędzenie, zaczerwienienie lub łzawienie oczu
 • w celu łagodzenia objawów związanych z pokrzywką (stan skóry wywołany uczuleniem), w tym świądu skóry i pokrzywki

Złagodzenie wymienionych objawów utrzymuje się przez cały dzień, co ułatwia powrót do normalnych czynności oraz snu.

Dawkowanie

Jak stosować lek Hitaxa?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Ten lek jest przeznaczony do stosowania doustnego. 

 

Tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej:

Dorośli i młodzież (w wieku 12 lat i więcej):

 • 2 tabletki leku Hitaxa 2,5 mg tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej raz na dobę, niezależnie od posiłku
 • 1 tabletka leku Hitaxa 5 mg tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej raz na dobę, niezależnie od posiłku

Przed zastosowaniem, blister należy ostrożnie otworzyć i wyjąć tabletkę ulegającą rozpadowi w jamie ustnej bez kruszenia. Umieścić ją natychmiast w jamie ustnej, gdzie ulega rozpadowi. Woda lub inny płyn nie są potrzebne, aby przyjąć dawkę leku.

 

Roztwór doustny

Dzieci w wieku od 1 roku do 5 lat:

 • 2,5 ml (½ łyżki miarowej o pojemności 5 ml) roztworu doustnego raz na dobę

Dzieci w wieku od 6 do 11 lat:

 • 5 ml (jedna łyżka miarowa o pojemności 5 ml) roztworu doustnego raz na dobę

Dorośli i młodzież (w wieku 12 lat i więcej):

 • 10 ml (2 łyżki miarowe o pojemności 5 ml) roztworu doustnego raz na dobę

Dawkę roztworu doustnego należy połknąć i popić wodą. Lek może być przyjmowany niezależnie od posiłku.

Czas trwania leczenia lekiem Hitaxa określa lekarz prowadzący po ustaleniu rodzaju alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa.

Jeśli u pacjenta występuje okresowe alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa (objawy występują krócej niż 4 dni w tygodniu lub utrzymują się krócej niż przez 4 tygodnie), lekarz prowadzący zaleci schemat dawkowania biorąc pod uwagę historię choroby.

Jeśli u pacjenta występuje przewlekłe alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa (objawy występują przez 4 lub więcej dni w tygodniu i przez dłużej niż 4 tygodnie), lekarz prowadzący może zalecić dłuższe stosowanie leku.

W przypadku pokrzywki czas trwania leczenia może się różnić u poszczególnych pacjentów. Z tego powodu pacjent powinien postępować zgodnie z zaleceniami lekarza prowadzącego.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Hitaxa

W przypadku przedawkowania leku nie powinny wystąpić ciężkie działania niepożądane. Jednak w razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku Hitaxa, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Pominięcie zastosowania leku Hitaxa

W razie nieprzyjęcia dawki leku należy ją przyjąć tak szybko, jak to możliwe, a następnie powrócić do wcześniejszego schematu dawkowania.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia dawki pominiętej.

Przerwanie stosowania leku Hitaxa

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Hitaxa?

Leku Hitaxa nie powinno się stosować w przypadku uczulenia na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą lub na loratadynę.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Hitaxa może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Bardzo rzadko:

 • ciężkie reakcje alergiczne (trudności w oddychaniu, świszczący oddech, świąd, pokrzywka i obrzęk)

Jeśli wystąpi którekolwiek z powyższych działań niepożądanych, należy przerwać stosowanie leku i natychmiast zgłosić się do lekarza.

U młodzieży najczęściej zgłaszanym działaniem niepożądanym po stosowaniu leku Hitaxa tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej był ból głowy.

W badaniach klinicznych zgłaszano następujące działania niepożądane:

Często (nie częściej niż u 1 na 10 pacjentów):

 • zmęczenie
 • suchość w jamie ustnej
 • ból głowy

Bardzo rzadko (nie częściej niż u 1 na 10 000 pacjentów):

 • ciężkie reakcje alergiczne
 • wysypka
 • kołatanie oraz nieregularne bicie serca
 • szybkie bicie serca
 • bóle brzucha
 • nudności, wymioty
 • rozstrój żołądka, biegunka
 • zawroty głowy
 • senność
 • bezsenność
 • bóle mięśni
 • omamy
 • drgawki
 • niepokój z nadmierną aktywnością ruchową
 • zapalenie wątroby
 • nieprawidłowe wyniki testów czynności wątroby

Częstość nieznana:

 • nietypowe osłabienie
 • zażółcenie skóry i/ lub gałek ocznych
 • zwiększona wrażliwość skóry na słońce, także w przypadku zachmurzenia i na promieniowanie UV (ultrafioletowe), na przykład na promieniowanie UV w solarium
 • nietypowe zachowanie
 • zmiany w sposobie bicia serca
 • zachowanie agresywne
 • zwiększenie masy ciała
 • zwiększony apetyt

Dzieci i młodzież

Częstość nieznana:

 • wolne bicie serca
 • zmiana w sposobie bicia serca
 • nietypowe zachowanie
 • zachowanie agresywne

Często u dzieci w wieku poniżej 2 lat (nie częściej niż u 1 na 10 dzieci) po spożyciu leku Hitaxa roztwór doustny:

 • biegunka
 • gorączka
 • bezsenność

Ostrzeżenia i środki ostrożności

 • jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności nerek
 • jeśli u pacjenta występują drgawki w wywiadzie rodzinnym lub medycznym
 • lek Hitaxa tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej zawiera aspartam, a roztwór doustny zawiera sorbitol. Aspartam to źródło fenyloalaniny i może być szkodliwy dla osób z fenyloketonurią. Sorbitol to źródło fruktozy. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta (lub u jego dziecka) nietolerancję niektórych cukrów lub rozpoznano wcześniej u pacjenta dziedziczną nietolerancję fruktozy, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem tego leku (lub przed przyjęciem przez jego dziecko)

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Hitaxa a ciąża

W ciąży lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty. Nie zaleca się stosowania tego leku u kobiet w ciąży.

Hitaxa a karmienie piersią

W okresie karmienia piersią przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty. Nie zaleca się stosowania tego leku podczas karmienia piersią.

Interakcje

Nie są znane interakcje leku Hitaxa z innymi lekami.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Hitaxa a alkohol

Należy zachować ostrożność podczas przyjmowania leku Hitaxa z alkoholem.

Hitaxa a prowadzenie pojazdów

Nie przypuszcza się, aby lek ten stosowany w dawce terapeutycznej wpływał na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Zaleca się powstrzymanie od wykonywania czynności wymagających koncentracji do czasu ustalenia czy lek nie wywołuje senności u pacjenta.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Hitaxa?

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.

Nie stosować leku, jeśli zauważy się jakąkolwiek zmianę w wyglądzie tabletek lub roztworu doustnego.

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Hitaxa a ciąża
Hitaxa a karmienie piersią
Interakcje
Hitaxa a alkohol
Hitaxa a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logo Instagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo