Poradnik
Humulin M3 (Insulinum humanum)

Humulin M3 (Insulinum humanum)

Lek Humulin M3 jest mieszanką szybkodziałającej i długodziałającej insuliny ludzkiej. Stosuje się ją w celu długotrwałej kontroli poziomu glukozy we krwi.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaHumulin M3
Nazwa międzynarodowaInsulinum humanum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

100 j.m./ ml

PostaćZawiesina do wstrzykiwań
Skład - substancja czynna

Insulina ludzka

Skład - substancje pomocnicze
 • m-krezol
 • glicerol
 • fenol
 • siarczan protaminy
 • siedmiowodny fosforan disodu
 • tlenek cynku
 • woda do wstrzykiwań
 • 10% roztwór kwasu solnego
 • 10% roztwór wodorotlenku sodu
Dostępne opakowania

5 wkładów o pojemności 3 ml

Działanie / właściwości

Zmniejszenie stężenia cukru we krwi.

Zastosowanie

Leczenie cukrzycy

Przeciwwskazania
 • uczulenie na insulinę ludzką lub na którykolwiek z pozostałych składników leku
 • hipoglikemia
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • przy dobrze kontrolowanej glikemii, objawy ostrzegawcze hipoglikemii mogą nie być odczuwalne, należy zaplanować pory posiłków, częstość aktywności fizycznej, należy często kontrolować poziom glukozy
 • niektórzy pacjenci, po zmianie insuliny ze zwierzęcej na ludzką zgłaszali słabiej zaznaczone lub zupełnie inne objawy ostrzegawcze hipoglikemii
 • po spożyciu alkoholu zapotrzebowanie na insulinę zmienia się
 • należy poinformować lekarza o wszystkich stanach chorobowych, chorobie wątroby lub nerek, lekarz odpowiednio dostosuje dawkę insuliny
 • należy poinformować lekarza o planowanej podróży, może to wiązać się z koniecznością wykonywania wstrzyknięć i przyjmowania posiłków o innych porach
 • należy zmieniać miejsce wstrzyknięcia, aby zapobiegać powstawaniu zmian skórnych
 • hipoglikemia, mogąca być konsekwencją podania zbyt dużej dawki insuliny
 • hiperglikemia
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Częste (mogą wystąpić u 1 na 10 pacjentów):

 • uczulenie miejscowe
Możliwe interakcje z
 • steroidami
 • hormonami tarczycy
 • doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi
 • kwasem acetylosalicylowym
 • hormonem wzrostu
 • lanreotydem, oktreotydem
 • selektywnymi agonistami receptorów beta - adrenergicznych (np. ritodryną, salbutamolem, terbutaliną)
 • lekami beta - adrenolitycznymi
 • inhibitorami monoaminooksydazy
 • niektórymi inhibitorami konwertazy angiotensyny (np. kaptoprylem, enalaprylem)
 • antagonistami receptora angiotensyny II
 • danazolem
Ciąża

Zapotrzebowanie na insulinę zwykle spada w pierwszym trymestrze ciąży, a następnie wzrasta przez kolejne 6 miesięcy.

Karmienie piersią

U kobiet karmiących piersią może być konieczna zmiana dawki insuliny, jak również sposobu odżywiania się.

Dzieci

Brak danych.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Niskie stężenie cukru we krwi może wpływać na koncentrację i zdolność reagowania, a tym samym ograniczać zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa insulina Humulin M3?

Działanie insuliny Humulin M3 polega na obniżaniu stężenia glukozy we krwi poprzez regulowanie metabolizmu glukozy.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się insulinę Humulin M3?

Lek Humulin M3 stosowany jest w leczeniu cukrzycy.

Dawkowanie

Jak stosować insulinę Humulin M3?

Lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Sposób stosowania:

 • lek należy podawać podskórnie
 • leku nie należy podawać dożylnie
 • najkorzystniej jest wstrzykiwać insulinę w okolicę brzucha, pośladki, przednią część ud lub ramiona
 • dla każdego wstrzyknięcia należy zmieniać miejsce wstrzyknięcia w obrębie danego obszaru skóry, pozwoli to zmniejszyć ryzyko wystąpienia zgrubień lub zapadania się skóry
 • dawkę leku ustala lekarz indywidualnie dla każdego pacjenta

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Humulin M3

W przypadku podania większej dawki leku Humulin M3 niż zalecana może wystąpić małe stężenie glukozy we krwi. W takim przypadku należy sprawdzać poziom glukozy we krwi.

Pominięcie zastosowania leku Humulin M3

W przypadku podania mniejszej dawki leku Humulin M3 niż zalecana, może wystąpić duże stężenie glukozy we krwi. W takim przypadku należy sprawdzać poziom glukozy we krwi. Nie należy wstrzykiwać dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Humulin M3

W przypadku zastosowania mniejszej niż zalecana dawki leku Humulin M3, może wystąpić zwiększenie stężenia glukozy we krwi. Nie należy zmieniać stosowanej insuliny, chyba że tak zaleci lekarz.

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem leku Humulin M3 należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować insuliny Humulin M3?

Insuliny Humulin M3 nie należy używać, jeśli:

 • pacjent jest uczulony na insulinę ludzką lub na którykolwiek z pozostałych składników leku
 • u pacjenta występuje zbyt niski poziom stężenia cukru we krwi

 Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Humulin M3 może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Częste (mogą wystąpić u 1 na 10 pacjentów):

 • uczulenie miejscowe (ból, zaczerwienienie, pokrzywka, stan zapalny, zasinienie, obrzęk, swędzenie) - ustępujące zwykle po kilku tygodniach przyjmowania insuliny

Niezbyt częste (mogą wystąpić u 1 na 100 pacjentów):

 • zanik tkanki tłuszczowej w miejscu wstrzyknięcia (lipoatrofia)
 • przerost tkanki tłuszczowej w miejscu wstrzyknięcia (lipohipertrofia)

Bardzo rzadkie (mogą wystąpić u 1 na 10 000 pacjentów):

 • uczulenie uogólnione (spadek ciśnienia tętniczego krwi, trudności z oddychaniem, przyspieszone bicie serca, wysypka na całym ciele, świszczący oddech, poty)

Zgłaszano również obrzęki (np. obrzęki ramion, kostek i zatrzymanie płynów) szczególnie na początku stosowania insuliny lub podczas zmiany leczenia w celu poprawy kontroli stężenia glukozy we krwi.

 

Problemy powszechnie występujące w cukrzycy

Hipoglikemia (niskie stężenie glukozy we krwi) może wystąpić, gdy:

 • pacjent przyjął zbyt dużą dawkę leku Humulin M3 lub innej insuliny
 • pacjent opuścił lub opóźnił porę posiłku albo zmienił dietę
 • pacjent zbyt intensywnie ćwiczył lub pracował tuż przed lub po posiłku
 • pacjent chorował (zwłaszcza na chorobę z biegunką lub wymiotami)
 • u pacjenta zmieniło się zapotrzebowanie na insulinę
 • u pacjenta występują zaburzenia czynności nerek lub wątroby, które się nasilają

Na poziom glukozy we krwi wpływa również alkohol i niektóre leki.

Pierwsze objawy hipoglikemii:

 • zmęczenie
 • nerwowość lub drżenie ciała
 • ból głowy
 • przyspieszone bicie serca
 • nudności
 • zimne poty

Nie należy stosować leku Humulin M3, jeżeli występują objawy ostrzegawcze hipoglikemii.

Jeżeli stężenie glukozy we krwi jest małe, należy:

 • zjeść glukozę w tabletkach, cukier, wypić słodki napój, ciastka lub kanapkę i odpocząć
 • jeżeli stan się pogarsza, występuje płytki oddech, a skóra staje się blada, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem

Wstrzyknięcie glukagonu może pomóc w przypadku ciężkiej hipoglikemii. Po wstrzyknięciu glukagonu należy zjeść glukozę w tabletkach lub cukier. Jeżeli po podaniu glukagonu nie nastąpi poprawa, należy udać się do szpitala.

Hiperglikemia (zbyt duże stężenie glukozy we krwi) może wystąpić, gdy:

 • pacjent niewłaściwie stosuje insulinę lub przerwał jej stosowanie
 • pacjent spożył bardzo obfite posiłki w porównaniu z wymaganiami diety
 • u pacjenta występuje gorączka, infekcja lub stres

Hiperglikemia może prowadzić do cukrzycowej kwasicy ketonowej, której objawami są:

 • uczucie senności
 • brak apetytu
 • zaczerwienienie twarzy
 • owocowy zapach z ust
 • pragnienie
 • nudności lub wymioty

Do ciężkich objawów należą utrudniony oddech oraz przyspieszony puls. Należy natychmiast zwrócić się o pomoc lekarską.

Nieleczona hipoglikemia (małe stężenie glukozy we krwi) lub hiperglikemia (wysoki poziom glukozy we krwi) może doprowadzić do poważnego zaburzenia i powodować:

 • bóle głowy
 • nudności
 • wymioty
 • odwodnienie
 • utratę przytomności
 • śpiączkę lub nawet śmierć

Choroba

 • podczas choroby, zwłaszcza połączonej z nudnościami lub wymiotami, może się zmienić zapotrzebowanie organizmu na insulinę
 • chorzy na cukrzycę potrzebują insuliny nawet wtedy, gdy nie spożywają normalnych posiłków
 • należy wykonać badanie moczu lub krwi, stosować się do ogólnych zasad leczenia choroby i skontaktować się z pielęgniarką z poradni cukrzycowej lub lekarzem

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania insuliny Humulin M3 należy porozmawiać z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką.

 • przy dobrze kontrolowanej glikemii, objawy ostrzegawcze hipoglikemii mogą nie być odczuwalne, należy zaplanować pory posiłków, częstość aktywności fizycznej, należy często kontrolować poziom glukozy
 • niektórzy pacjenci, po zmianie insuliny ze zwierzęcej na ludzką zgłaszali słabiej zaznaczone lub zupełnie inne objawy ostrzegawcze hipoglikemii
 • po spożyciu alkoholu zapotrzebowanie na insulinę zmienia się
 • należy poinformować lekarza o wszystkich stanach chorobowych, chorobie wątroby lub nerek, lekarz odpowiednio dostosuje dawkę insuliny
 • należy poinformować lekarza o planowanej podróży, może to wiązać się z koniecznością wykonywania wstrzyknięć i przyjmowania posiłków o innych porach
 • należy zmieniać miejsce wstrzyknięcia, aby zapobiegać powstawaniu zmian skórnych, np. grudek pod powierzchnią skóry (insulina wstrzyknięta w obszar, w którym występują grudki, może nie działać odpowiednio)
 • hipoglikemia, mogąca być konsekwencją podania zbyt dużej dawki insuliny
 • hiperglikemia

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Humulin M3 a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Zapotrzebowanie na insulinę zwykle zmniejsza się w pierwszym trymestrze i stopniowo zwiększa się w czasie drugiego i trzeciego trymestru ciąży.

Humulin M3 a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

U pacjentek z cukrzycą, karmiących piersią może być konieczna modyfikacja dawki insuliny Humulin M3 i stosowanej diety.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę, jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Jednoczesne stosowanie insuliny Humulin M3 w połączeniu z poniżej wymienionymi lekami może powodować zmianę zapotrzebowania na insulinę:

 • steroidami
 • hormonami tarczycy
 • hormonem wzrostu
 • doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi
 • kwasem acetylosalicylowym
 • lanreotydem, oktreotydem
 • selektywnymi agonistami receptorów beta - adrenergicznych (np. ritodryną, salbutamolem, terbutaliną)
 • lekami beta - adrenolitycznymi
 • inhibitorami monoaminooksydazy
 • danazolem
 • niektórymi inhibitorami konwertazy angiotensyny (np. kaptoprylem, enalaprylem)
 • antagonistami receptora angiotensyny II

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Humulin M3 a alkohol

Alkohol może zmienić zapotrzebowanie pacjenta na insulinę Humulin M3.

Humulin M3 a prowadzenie pojazdów

Niskie stężenie cukru we krwi może wpływać na koncentrację i zdolność reagowania, a tym samym ograniczać zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Humulin M3?

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przed pierwszym użyciem lek należy:

 • przechowywać w lodówce (w temperaturze od 2°C do 8°C)
 • nie zamrażać

Używany wstrzykiwacz i wkład należy:

 • przechowywać w temperaturze pokojowej (poniżej 30°C)
 • zużyć w ciągu 28 dni

Nie należy przechowywać używanego wstrzykiwacza lub wkładów w lodówce. Nie należy ich kłaść w pobliżu źródeł ciepła lub na słońcu.

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Humulin M3 a ciąża
Humulin M3 a karmienie piersią
Interakcje
Humulin M3 a alkohol
Humulin M3 a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logo Instagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo