Poradnik
Humulin R (Insulinum humanum)

Humulin R (Insulinum humanum)

Insulina Humulin R jest ludzką insuliną szybkodziałającą. Stosuje się ją w celu długotrwałej kontroli poziomu glukozy we krwi.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaHumulin R
Nazwa międzynarodowaInsulinum humanum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

100 j.m./ ml

PostaćRoztwór do wstrzykiwań we wkładzie
Skład - substancja czynna

Insulina ludzka

Skład - substancje pomocnicze
 • m - krezol
 • glicerol
 • woda do wstrzykiwań
 • 10% roztwór kwasu solnego
 • 10% roztwór wodorotlenku sodu
Dostępne opakowania

5 wkładów o pojemności 3 ml

Działanie / właściwości

Obniża stężenie glukozy we krwi

Zastosowanie

Leczenie cukrzycy

Przeciwwskazania
 • uczulenie na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą
 • hipoglikemia
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • przy dobrze kontrolowanej glikemii, objawy ostrzegawcze hipoglikemii mogą nie być odczuwalne, należy zaplanować pory posiłków, częstość aktywności fizycznej, należy często kontrolować poziom glukozy
 • niektórzy pacjenci, po zmianie insuliny ze zwierzęcej na ludzką zgłaszali słabiej zaznaczone lub zupełnie inne objawy ostrzegawcze hipoglikemii
 • po spożyciu alkoholu zapotrzebowanie na insulinę zmienia się
 • należy poinformować lekarza o wszystkich stanach chorobowych, chorobie wątroby lub nerek, lekarz odpowiednio dostosuje dawkę insuliny
 • należy poinformować lekarza o planowanej podróży, może to wiązać się z koniecznością wykonywania wstrzyknięć i przyjmowania posiłków o innych porach
 • należy zmieniać miejsce wstrzyknięcia, aby zapobiegać powstawaniu zmian skórnych
 • hipoglikemia, mogąca być konsekwencją podania zbyt dużej dawki insuliny
 • hiperglikemia
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Często (występują u mniej niż 1 na 10 pacjentów):

 • uczulenie miejscowe
Możliwe interakcje z
 • glikokortykosteroidami
 • hormonami tarczycy
 • hormonem wzrostu
 • doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi
 • kwasem acetylosalicylowym
 • lanreotydem, oktreotydem
 • selektywnymi agonistami receptorów beta - adrenergicznych (np. ritodryną, salbutamolem, terbutaliną)
 • lekami beta - adrenolitycznymi
 • inhibitorami monoaminooksydazy
 • danazolem
 • niektórymi inhibitorami konwertazy angiotensyny (np. kaptoprylem, enalaprylem)
 • antagonistami receptora angiotensyny II
Ciąża

Zapotrzebowanie na insulinę zwykle spada w pierwszym trymestrze ciąży, a następnie wzrasta przez kolejne 6 miesięcy.

Karmienie piersią

U kobiet karmiących piersią może być konieczna zmiana dawki insuliny, jak również sposobu odżywiania się.

Dzieci

Brak danych.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Małe lub duże stężenie cukru we krwi może wpływać na koncentrację i zdolność reagowania, a tym samym ograniczać zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn. Należy skontaktować się z lekarzem w celu rozważenia możliwości prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn, jeśli u pacjenta występują:

 • częste stany hipoglikemii
 • trudności w rozpoznaniu objawów hipoglikemii

Działanie i właściwości

Jak działa insulina Humulin R?

Działanie insuliny Humulin R polega na obniżaniu stężenia glukozy we krwi poprzez regulowanie metabolizmu glukozy.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się insulinę Humulin R?

Lek Humulin R stosowany jest w leczeniu cukrzycy.

Dawkowanie

Jak stosować insulinę Humulin R?

Lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Sposób stosowania

 • lek należy podawać we wstrzyknięciu pod skórę (podskórnie)
 • leku nie należy podawać dożylnie
 • najkorzystniej jest wstrzykiwać insulinę w okolicę brzucha, pośladki, przednią część ud lub ramiona
 • dla każdego wstrzyknięcia należy zmieniać miejsce wstrzyknięcia w obrębie danego obszaru skóry, pozwoli to zmniejszyć ryzyko wystąpienia zgrubień lub zapadania się skóry
 • przed każdym wstrzyknięciem należy upewnić się, że roztwór wygląda jak woda
 • jeżeli roztwór zawiera cząstki stałe, nie jest przejrzysty, ma zabarwienie - nie należy stosować leku

Dawkowanie

 • dawkę leku ustala lekarz indywidualnie dla każdego pacjenta
 • zmiana rodzaju stosowanej insuliny (na przykład z insuliny zwierzęcej na ludzką) może spowodować konieczność ponownego dostosowania dawki leku

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Humulin R

W przypadku podania większej dawki leku Humulin R niż zalecana może wystąpić małe stężenie glukozy we krwi. W takim przypadku należy sprawdzać poziom glukozy we krwi.

Pominięcie zastosowania leku Humulin R

W przypadku podania mniejszej dawki leku Humulin R niż zalecana, może wystąpić duże stężenie glukozy we krwi. W takim przypadku należy sprawdzać poziom glukozy we krwi. Nie należy wstrzykiwać dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Humulin R

W przypadku zastosowania mniejszej niż zalecana dawki leku Humulin R, może wystąpić zwiększenie stężenia glukozy we krwi. Nie należy zmieniać stosowanej insuliny, chyba że tak zaleci lekarz.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować insuliny Humulin R?

Insuliny Humulin R nie należy używać, jeśli:

 • pacjent jest uczulony na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą tego leku
 • u pacjenta występuje zbyt niski poziom stężenia cukru we krwi

 Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Humulin R może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Często (występują u mniej niż 1 na 10 pacjentów):

 • uczulenie miejscowe (ból, zaczerwienienie, pokrzywka, stan zapalny, zasinienie, obrzęk, swędzenie) - ustępujące zwykle po kilku tygodniach przyjmowania insuliny

Niezbyt często (występują u mniej niż 1 na 100 osób):

 • zanik tkanki tłuszczowej w miejscu wstrzyknięcia (lipoatrofia)
 • przerost tkanki tłuszczowej w miejscu wstrzyknięcia (lipohipertrofia)

Bardzo rzadko (występują u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów):

 • uczulenie uogólnione (spadek ciśnienia tętniczego krwi, trudności z oddychaniem, przyspieszone bicie serca, wysypka na całym ciele, świszczący oddech, poty)

Zgłaszano również obrzęki (np. obrzęki ramion, kostek i zatrzymanie płynów) szczególnie na początku stosowania insuliny lub podczas zmiany leczenia w celu poprawy kontroli stężenia glukozy we krwi.

Problemy powszechnie występujące w cukrzycy

Hipoglikemia (małe stężenie glukozy we krwi) może wystąpić, gdy:

 • pacjent przyjął zbyt dużą dawkę leku Humulin R lub innej insuliny
 • pacjent opuścił lub opóźnił porę posiłku albo zmienił dietę
 • pacjent zbyt intensywnie ćwiczył lub pracował tuż przed lub po posiłku
 • pacjent chorował (zwłaszcza na chorobę z biegunką lub wymiotami)
 • u pacjenta zmieniło się zapotrzebowanie na insulinę
 • u pacjenta występują zaburzenia czynności nerek lub wątroby, które się nasilają

Na poziom glukozy we krwi wpływa również alkohol i niektóre leki.

Pierwsze objawy hipoglikemii:

 • zmęczenie
 • nerwowość lub drżenie ciała
 • ból głowy
 • przyspieszone bicie serca
 • nudności
 • zimne poty

Jeśli pacjent nie ma pewności, nie potrafi rozpoznać objawów ostrzegawczych hipoglikemii, należy unikać sytuacji, w których można narazić siebie lub innych na niebezpieczeństwo (np. prowadząc samochód).

Nie należy stosować leku Humulin R, jeżeli występują objawy ostrzegawcze hipoglikemii.

Jeżeli stężenie glukozy we krwi jest małe, należy:

 • zjeść glukozę w tabletkach, cukier, wypić słodki napój, następnie zjeść owoc, ciastka lub kanapkę i odpocząć
 • jeżeli stan się pogarsza, występuje płytki oddech, a skóra staje się blada, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem

Wstrzyknięcie glukagonu może pomóc w przypadku ciężkiej hipoglikemii. Po wstrzyknięciu glukagonu należy zjeść glukozę w tabletkach lub cukier. Jeżeli po podaniu glukagonu nie nastąpi poprawa, należy udać się do szpitala.

Hiperglikemia (zbyt duże stężenie glukozy we krwi) może wystąpić, gdy:

 • pacjent niewłaściwie stosuje insulinę lub przerwał jej stosowanie
 • pacjent spożył bardzo obfite posiłki w porównaniu z wymaganiami diety
 • u pacjenta występuje gorączka, infekcja lub stres

Hiperglikemia może prowadzić do cukrzycowej kwasicy ketonowej, której objawami są:

 • uczucie senności
 • brak apetytu
 • zaczerwienienie twarzy
 • owocowy zapach z ust
 • pragnienie
 • nudności lub wymioty

Do ciężkich objawów należą utrudniony oddech oraz przyspieszony puls. Należy natychmiast zwrócić się o pomoc lekarską.

Nieleczona hipoglikemia (małe stężenie glukozy we krwi) lub hiperglikemia (wysoki poziom glukozy we krwi) może doprowadzić do poważnego zaburzenia i powodować:

 • bóle głowy
 • nudności
 • wymioty
 • odwodnienie
 • utratę przytomności
 • śpiączkę lub nawet śmierć

Choroba

 • podczas choroby, zwłaszcza połączonej z nudnościami lub wymiotami, może się zmienić zapotrzebowanie organizmu na insulinę
 • chorzy na cukrzycę potrzebują insuliny nawet wtedy, gdy nie spożywają normalnych posiłków
 • należy wykonać badanie moczu lub krwi, stosować się do ogólnych zasad leczenia choroby i skontaktować się z pielęgniarką z poradni cukrzycowej lub lekarzem

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania insuliny Humulin R należy porozmawiać z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką.

 • przy dobrze kontrolowanej glikemii, objawy ostrzegawcze hipoglikemii mogą nie być odczuwalne, należy zaplanować pory posiłków, częstość aktywności fizycznej, należy często kontrolować poziom glukozy
 • niektórzy pacjenci, po zmianie insuliny ze zwierzęcej na ludzką zgłaszali słabiej zaznaczone lub zupełnie inne objawy ostrzegawcze hipoglikemii
 • po spożyciu alkoholu zapotrzebowanie na insulinę zmienia się
 • należy poinformować lekarza o wszystkich stanach chorobowych, chorobie wątroby lub nerek, lekarz odpowiednio dostosuje dawkę insuliny
 • należy poinformować lekarza o planowanej podróży, może to wiązać się z koniecznością wykonywania wstrzyknięć i przyjmowania posiłków o innych porach
 • należy zmieniać miejsce wstrzyknięcia, aby zapobiegać powstawaniu zmian skórnych, np. grudek pod powierzchnią skóry (insulina wstrzyknięta w obszar, w którym występują grudki, może nie działać odpowiednio)
 • hipoglikemia, mogąca być konsekwencją podania zbyt dużej dawki insuliny
 • hiperglikemia
 • u pacjentów ze schorzeniami serca lub po udarze, stosujących jednocześnie insulinę Humulin R i pioglitazon może wystąpić niewydolność serca. Jeśli wystąpią objawy, takie jak: zadyszka, nagłe zwiększenie masy ciała lub miejscowy obrzęk, należy jak najszybciej poinformować lekarza

Zmianę typu lub marki stosowanej u pacjenta insuliny należy przeprowadzać pod ścisłym nadzorem lekarza.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Humulin R a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Zapotrzebowanie na insulinę zwykle zmniejsza się w pierwszym trymestrze i stopniowo zwiększa się w czasie drugiego i trzeciego trymestru ciąży.

U pacjentek leczonych insuliną (cukrzyca insulinozależna lub cukrzyca ciężarnych) konieczne jest utrzymanie właściwej kontroli przez cały okres ciąży.

Humulin R a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

U pacjentek z cukrzycą, karmiących piersią może być konieczna modyfikacja dawki insuliny i (lub) stosowanej diety.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę, jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.  

Jednoczesne stosowanie insuliny Humulin R w połączeniu z poniżej wymienionymi lekami może powodować zmianę zapotrzebowania na insulinę:

 • glikokortykosteroidami
 • hormonami tarczycy
 • hormonem wzrostu
 • doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi
 • kwasem acetylosalicylowym
 • lanreotydem, oktreotydem
 • selektywnymi agonistami receptorów beta - adrenergicznych (np. ritodryną, salbutamolem, terbutaliną)
 • lekami beta - adrenolitycznymi
 • inhibitorami monoaminooksydazy
 • danazolem
 • niektórymi inhibitorami konwertazy angiotensyny (np. kaptoprylem, enalaprylem)
 • antagonistami receptora angiotensyny II

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Humulin R a alkohol

Alkohol może zmienić zapotrzebowanie pacjenta na insulinę.

Humulin R a prowadzenie pojazdów

Małe lub duże stężenie cukru we krwi może wpływać na koncentrację i zdolność reagowania, a tym samym ograniczać zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn. Należy skontaktować się z lekarzem w celu rozważenia możliwości prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn, jeśli u pacjenta występują:

 • częste stany hipoglikemii
 • trudności w rozpoznaniu objawów hipoglikemii

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Humulin R?

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przed pierwszym użyciem lek należy:

 • przechowywać w lodówce (w temperaturze od 2°C do 8°C)
 • nie zamrażać

Używany wstrzykiwacz i wkład należy:

 • przechowywać w temperaturze pokojowej (poniżej 30°C)
 • zużyć w ciągu 28 dni

Nie należy przechowywać używanego wstrzykiwacza lub wkładów w lodówce. Nie należy ich kłaść w pobliżu źródeł ciepła lub na słońcu.

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Humulin R a ciąża
Humulin R a karmienie piersią
Interakcje
Humulin R a alkohol
Humulin R a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logo Instagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo
Gemini
Regulaminy
Pomocne linki