Poradnik
Hydroxyzine Orion (Hydroxyzini hydrochloridum)

Hydroxyzine Orion (Hydroxyzini hydrochloridum)

Hydroxizine Orion jest lekiem o działaniu przeciwhistaminowym, uspokajającym i przeciwlękowym.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaHydroxyzine Orion
Nazwa międzynarodowaHydroxyzini hydrochloridum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 10 mg 
 • 25 mg 
PostaćTabletki powlekane
Skład - substancja czynna

Hydroksyzyny chlorowodorek

Skład - substancje pomocnicze
 • laktoza jednowodna 
 • fosforan wapnia 
 • skrobia żelowana kukurydziana 12
 • sodu laurylosiarczan 
 • krzemionka koloidalna bezwodna
 • stearynian magnezu
 • dwutlenek tytanu (E 171) 
 • hypromeloza 5 mPas 
 • makrogol 400 
Dostępne opakowania

30 tabletek

Działanie / właściwości

Lek przeciwlękowy i uspokajający, również o działaniu przeciwhistaminowym, spazmolitycznym i łagodnie przeciwbólowym. 

Zastosowanie
 • objawowe leczenie lęku u dorosłych
 • objawowe leczeniu świądu
 • premedykacja przed zabiegami chirurgicznymi
Przeciwwskazania
 • uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników leku 
 • uczulenie na cetyryzynę, inne pochodne piperazyny, aminofilinę lub etylenodiaminę
 • porfiria
 • zaburzenia rytmu serca nazywane „wydłużeniem odstępu QT” wykazane na EKG
 • choroba układu krążenia lub jeśli częstość akcji serca jest bardzo mała niski poziom elektrolitów (np. niski poziom potasu lub magnezu)
 • niektóre leki stosowane w leczeniu zaburzeń rytmu serca lub leki, które mogą wpływać na rytm serca
 • nagła śmierć z powodu choroby serca w bliskiej rodzinie pacjenta
 • ciąża i karmienie piersią
Ostrzeżenia i środki ostrożności

 

 • zwiększona skłonność do drgawek
 • jaskra
 • utrudniony odpływ moczu z pęcherza moczowego
 • osłabiona perystaltyka przewodu pokarmowego 
 • myasthenia gravis (choroba charakteryzująca się osłabieniem i zmęczeniem mięśni szkieletowych po powtarzanym wysiłku)
 • stosowanie jednocześnie z innymi lekami działającymi hamująco na ośrodkowy układ nerwowy lub z lekami przeciwcholinergicznymi 
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Najczęstsze: 

 • senność 
 • suchość w jamie ustnej 
 • zmęczenie 
 • ból głowy 
 • sedacja (uspokojenie)
 • nudności 
 • złe samopoczucie 
 • gorączka 
 • zawroty głowy 
 • bezsenność 
 • drżenie 
 • pobudzenie 
 • splątanie 
Możliwe interakcje z
 • lekami działającymi hamująco na ośrodkowy układ nerwowy 
 • lekami o działaniu przeciwcholinergicznym 
 • alkoholem i inhibitorami dehydrogenazy alkoholowej
 • betahistyną i inhibitorami cholinoesterazy
 • inhibitorami monoaminooksydazy  
 • adrenaliną 
 • lekami mogącymi wywołać zaburzenia rytmu serca 
 • niektórymi antybiotykami (np. erytromycyna, moksyfloksacyna, lewofloksacyna)
 • niektórymi lekami przeciwgrzybicznymi (np. pentamidyna)
 • niektórymi lekami stosowanymi w chorobach serca lub w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi (np. amiodaron, chinidyna, dyzopiramid, sotalol)
 • niektórymi lekami przeciwpsychotycznymi (np. haloperydol)
 • niektórymi lekami stosowanymi w leczeniu depresji (np. cytalopram, escytalopram)
 • niektórymi lekami stosowanymi w leczeniu chorób układu pokarmowego (np. prukalopryd)
 • niektórymi lekami przeciwalergicznymi
 • niektórymi lekami przeciwmalarycznymi (np. meflochina, hydroksychlorochina)
 • niektórymi cytostatykami (np. toremifen, wandetanib)
 • niektórymi lekami stosowanymi w leczeniu uzależnień lub silnego bólu (metadon)
Ciąża

Lek jest przeciwwskazany w ciąży.

Karmienie piersią

Lek jest przeciwwskazany w czasie karmienia piersią.

Dzieci

Syrop jest stosowany u dzieci powyżej 12 miesiąca życia.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek może zaburzać zdolność reagowania i koncentrację, podczas jego stosowania nie należy prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn.

Działanie i właściwości

Hydroxizine Orion jest lekiem o działaniu przeciwhistaminowym, uspokajającym i przeciwlękowym. 

Chlorowodorek hydroksyzyny nie hamuje czynności kory mózgu. Jego działanie może polegać na hamowaniu aktywności niektórych głównych obszarów podkorowych OUN.  

Substancja czynna ma dodatkowe działanie: 

 • przeciwhistaminowe i rozszerzające oskrzela 
 • przeciwwymiotne 
 • spazmolityczne 
 • sympatykolityczne 
 • przeciwbólowe 

Zastosowanie / wskazania

Lek wskazany jest w: 

 • objawowym leczeniu lęku u dorosłych
 • objawowym leczeniu świądu
 • premedykacji przed zabiegami chirurgicznymi

Dawkowanie

Lek Hydroxizine Orion należy stosować w najmniejszej skutecznej dawce. Czas leczenia powinien być możliwie jak najkrótszy. 

U dorosłych i dzieci o masie ciała powyżej 40 kg, maksymalna dawka dobowa wynosi 100 mg. 

Zwyczajowe stosowane leku Hydroxizine Orion:
 
Dorośli:

 • Objawowe leczenie lęku.
 • 50 mg/ dobę w 2-3 dawkach podzielonych. 
 • W ciężkich przypadkach można stosować dawki do 100 mg/dobę. 

 
Objawowe leczenie świądu:

Początkowo dawka 25 mg przed snem, kontynuacja terapii ze zwiększaniem w razie konieczności dawki, podając po 25 mg, 3 do 4 razy na dobę. 
 

Dzieci (w wieku od 12 miesięcy) i młodzież:

Objawowe leczenie świądu 
1 mg/ kg mc. na dobę do 2 mg/kg mc. na dobę w dawkach podzielonych. 
 
Premedykacja przed zabiegami chirurgicznymi:

0,6 mg/ kg mc. doustnie w pojedynczej dawce. 
Skumulowana dawka dobowa nie powinna przekraczać 2 mg/ kg mc. na dobę. 
 
U dzieci i młodzieży o masie ciała do 40 kg maksymalna dawka dobowa to 2 mg/kg mc. na dobę. 
U dzieci i młodzieży o masie ciała powyżej 40 kg maksymalna dawka dobowa to 100 mg. 
 
W opakowaniu syropu znajduje się wyskalowana miarka ułatwiająca dawkowanie. 
 
Osoby w podeszłym wieku: 

Stosowanie hydroksyzyny u osób w podeszłym wieku nie jest zalecane. W przypadku podjęcia decyzji o leczeniu zaleca się rozpoczęcie leczenia od połowy zalecanej dawki. 
U osób w podeszłym wieku, maksymalna dawka dobowa wynosi 50 mg. 
 
Pacjenci z niewydolnością nerek:

U pacjentów z umiarkowaną lub ciężką niewydolnością nerek, ze względu na zmniejszone wydalanie metabolitu leku, cetyryzyny, należy zmniejszyć stosowane dawki. 
 
Pacjenci z niewydolnością wątroby: 

U pacjentów z niewydolnością wątroby zaleca się zmniejszenie dawki dobowej o 33%. 
 
Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Hydroxizine Orion: 

Jeśli pacjent przyjął lub zastosował zbyt dużą dawkę leku Hydroxizine Orion, należy natychmiast skontaktować się z pogotowiem ratunkowym, szczególnie jeśli dotyczy to dziecka.  

 
Objawy przedawkowania leku Hydroxizine Orion to:

 • nudności
 • wymioty
 • tachykardia (przyspieszenie czynności serca)
 • gorączka
 • senność
 • zaburzenia odruchu źrenicznego
 • drżenie
 • splątanie lub omamy
 • może wystąpić obniżony poziom świadomości
 • depresja oddechowa
 • drgawki
 • niedociśnienie tętnicze
 • zaburzenia rytmu serca
 • pogłębiająca się śpiączka
 • zapaść krążeniowo-oddechowa

 
Pominięcie zastosowania leku Hydroxizine Orion: 

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. 
 
Przerwanie stosowania leku Hydroxizine Orion: 

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. 

Przeciwwskazania

Nie stosować leku Hydroxizine Orion jeżeli pacjent ma: 

 • uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników leku
 • uczulenie na cetyryzynę, inne pochodne piperazyny, aminofilinę lub etylenodiaminę
 • porfirię
 • zaburzenia rytmu serca nazywane „wydłużeniem odstępu QT”
 • chorobę układu krążenia lub jeśli częstość akcji serca jest bardzo mała
 • niski poziom elektrolitów (np. niski poziom potasu lub magnezu)
 • jeśli pacjent przyjmuje niektóre leki stosowane w leczeniu zaburzeń rytmu serca lub leki, które mogą wpływać na rytm serca (patrz „Lek Hydroxizine Orion a inne leki”)
 • jeśli ktoś z rodziny pacjenta zmarł nagle z powodu choroby serca
 • w okresie ciąży i podczas karmienia piersią

Działania niepożądane / skutki uboczne

Najczęściej:

 • senność
 • suchość w jamie ustnej
 • zmęczenie
 • ból głowy
 • sedacja (uspokojenie)

 
Niezbyt często: 

 • nudności
 • złe samopoczucie
 • gorączka
 • zawroty głowy
 • bezsenność
 • drżenie
 • pobudzenie
 • splątanie

 
Rzadko: 

 • tachykardia (przyspieszenie czynności serca)
 • zaburzenia akomodacji
 • niewyraźne widzenie
 • zaparcia 
 • wymioty
 • reakcje nadwrażliwości
 • nieprawidłowe wyniki testów czynnościowych wątroby
 • drgawki
 • dyskineza (niezależne od woli, nieskoordynowane ruchy kończyn i innych części ciała)
 • dezorientacja
 • omamy
 • zatrzymanie moczu
 • świąd
 • wysypka rumieniowa
 • wysypka grudkowo-plamkowa
 • pokrzywka
 • zapalenie skóry
 • niedociśnienie tętnicze krwi

 
Bardzo rzadko: 

 • wstrząs anafilaktyczny (spowodowany jest ciężką ogólnoustrojową reakcją alergiczną, jego objawy to: duszność, obrzęk krtani i gardła, świąd skóry i jej zaczerwienienie, ból głowy, uczucie „ucisku”, zawroty głowy, znaczne osłabienie, aż do utraty przytomności włącznie; 
 • w ciężkich przypadkach może zagrażać życiu)
 • skurcz oskrzeli
 • obrzęk naczynioruchowy (wykwity na skórze w postaci nieregularnych plam, bąbli i obrzęków), wzmożona potliwość, utrwalona wysypka polekowa, ostra uogólniona osutka krostkowa (wysypka krostkowa na zaczerwienionej skórze, której może towarzyszyć obrzęk i objawy ogólne np.: gorączka)
 • rumień wielopostaciowy (wysypka na skórze, która może powodować powstawanie pęcherzy i wyglądać jak małe tarcze strzelnicze (ciemny punkt otoczony jaśniejszym obszarem i ciemnym kręgiem dookoła)
 • zespół Stevensa-Johnsona (rozległa wysypka z pęcherzami i złuszczającą się skórą, występująca głównie w okolicy ust, oczu, nosa i narządów płciowych)

 

Należy przerwać przyjmowanie leku i natychmiast zgłosić się do lekarza, jeśli u pacjenta wystąpią zaburzenia rytmu serca, takie jak szybkie bicie serca (palpitacje), problemy z oddychaniem, utrata przytomności. 
 
Dodatkowo zaobserwowano następujące działania niepożądane związane z cetyryzyną, głównym metabolitem hydroksyzyny, które mogą wystąpić również po podaniu hydroksyzyny: zmniejszenie liczby płytek krwi, agresywność, depresja, tiki, ruchy mimowolne, mrowienie, napady przymusowego patrzenia z rotacją gałek ocznych, biegunka, trudności w oddawaniu moczu, mimowolne oddawanie moczu, astenia (zmęczenie, osłabienie), obrzęk, zwiększenie masy ciała. 
 
U niektórych osób w czasie stosowania leku Hydroxizine Orion mogą wystąpić inne działania niepożądane. Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. 

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Hydroxizine Orion należy skonsultować z lekarzem: 

 • jeśli u pacjenta występuje zwiększona skłonność do drgawek (u dzieci występowanie drgawek zgłaszano częściej niż u dorosłych)
 • jeśli u pacjenta występuje jaskra, utrudniony odpływ moczu z pęcherza moczowego, osłabiona perystaltyka przewodu pokarmowego, myasthenia gravis (osłabienie i zmęczenie mięśni szkieletowych po powtarzanym wysiłku; pierwszymi jej objawami są: opadanie powiek, podwójne widzenie, głos nosowy, trudność żucia i połykania, trudność w unoszeniu kończyn górnych, chodzeniu) lub otępienie
 • jeśli lek Hydroxizine Orion stosowany jest jednocześnie z innymi lekami działającymi hamująco na ośrodkowy układ nerwowy lub z lekami o właściwościach przeciwcholinergicznych (u tych pacjentów może być konieczne dostosowanie dawki) 

 
Stosowanie leku Hydroxizine Orion może wiązać się ze zwiększonym ryzykiem zaburzeń rytmu serca, które mogą zagrażać życiu. Dlatego należy powiedzieć lekarzowi o wszelkich problemach związanych z sercem oraz o przyjmowaniu jakichkolwiek innych leków, również tych, które wydawane są bez recepty. 
 
Jeśli podczas stosowania leku Hydroxizine Orion wystąpią objawy ze strony serca, takie jak szybkie bicie serca (palpitacje), problemy z oddychaniem, utrata przytomności, należy natychmiast zgłosić się do lekarza. Należy także przerwać leczenie hydroksyzyną. 
 
Leczenie należy przerwać, na co najmniej 5 dni przed przeprowadzeniem testów na alergię lub testu prowokacji oskrzelowej z metacholiną, aby uniknąć wpływu na wyniki tych badań. 

Hydroxyzine Orion a ciąża

Leku Hydroxizine Orion nie wolno stosować w czasie ciąży.

Kobiety w wieku rozrodczym muszą stosować odpowiednią metodę antykoncepcji, aby zapobiec zajściu w ciążę w trakcie leczenia hydroksyzyną.

Hydroxyzine Orion a karmienie piersią

Leku Hydroxizine Orion nie wolno podczas karmienia piersią. Karmienie piersią należy przerwać, jeżeli konieczne jest zastosowanie leku Hydroxizine Orion.

Interakcje

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować. Lek Hydroxizine Orion może wpływać na działanie innych leków. Inne leki mogą wpływać na działanie leku Hydroxizine Orion. 
 
Dotyczy to poniższych leków: 

 • działających hamująco na ośrodkowy układ nerwowy lub leków o działaniu przeciwcholinergicznym
 • betahistyny i inhibitorów cholinoesterazy 
 • inhibitorów monoaminooksydazy (leki stosowane m.in. w depresji)
 • adrenaliny
 • leków mogących wywołać zaburzenia rytmu serca

 
Nie należy przyjmować leku Hydroxizine Orion jeśli pacjent przyjmuje leki stosowane w leczeniu: 

 • zakażeń bakteryjnych (np. antybiotyki, takie jak erytromycyna, moksyfloksacyna, lewofloksacyna)
 • zakażeń grzybiczych (np. pentamidyna)
 • chorób serca lub wysokiego ciśnienia krwi (np. amiodaron, chinidyna, dyzopiramid, sotalol)
 • psychoz (np. haloperydol)
 • depresji (np. cytalopram, escytalopram)
 • chorób układu pokarmowego (np. prukalopryd)
 • alergii
 • malarii (np. meflochina, hydroksychlorochina)
 • raka (np. toremifen, wandetanib)
 • uzależnień od leków lub silnego bólu (metadon) 

Hydroxyzine Orion a alkohol

Należy unikać jednoczesnego stosowania leku Hydroxizine Orion i alkoholu, gdyż alkohol może wzmagać działanie nasenne i uspokajające hydroksyzyny.

Hydroxyzine Orion a prowadzenie pojazdów

Podczas stosowania leku Hydroxizine Orion nie należy prowadzić pojazdów, obsługiwać maszyn, ponieważ lek może zaburzać koncentrację i zdolność reagowania.

Przechowywanie

Przechowywać w temperaturze poniżej 25ºC. Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Hydroxyzine Orion a ciąża
Hydroxyzine Orion a karmienie piersią
Interakcje
Hydroxyzine Orion a alkohol
Hydroxyzine Orion a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logo Instagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo