Poradnik
zdrowy-uklad-pokarmowy-1230
super-promocja-elancyl-3075
baby-week-3073
Hydroxyzinum Teva (Hydroxyzini hydrochloridum)

Hydroxyzinum Teva (Hydroxyzini hydrochloridum)

Hydroxyzinum Teva do lek o działaniu uspokajającym, nasennym, przeciwlękowym,  przeciwhistaminowym i cholinolitycznym. Stosowany jest domięśniowo w ciężkich i nagłych stanach lub gdy doustne podanie leku jest utrudnione.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaHydroxyzinum Teva
Nazwa międzynarodowaHydroxyzini hydrochloridum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

50 mg/ ml 

PostaćRoztwór do wstrzykiwań
Skład - substancja czynna

Hydroksyzyny chlorowodorek

Skład - substancje pomocnicze
 • wodorotlenek sodu
 • kwas solny stężony
 • woda do wstrzykiwań
Dostępne opakowania

5 ampułek 2 ml

Działanie / właściwości
 • przeciwlękowe
 • uspokajające
 • nasenne
 • przeciwhistaminowe
 • cholinolityczne
Zastosowanie
 • stany napięcia lękowego, niepokoju, pobudzenia psychoruchowego
 • premedykacja przed zabiegami i leczenie wspomagające w okresie pooperacyjnym
Przeciwwskazania
 • uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników leku
 • uczulenie na cetyryzynę, inne pochodne piperazyny, aminofilinę lub etylenodiaminę
 • zaburzenia rytmu serca -wydłużenie odstępu QT w zapisie EKG
 • choroba układu krążenia lub jeśli częstość akcji serca jest bardzo mała
 • niskie stężenie elektrolitów (potasu lub magnezu) we krwi
 • przyjmowanie niektórych leków stosowanych w leczeniu zaburzeń rytmu serca lub leki, które mogą na ten rytm wpływać
 • nagła śmierć w rodzinie z powodu choroby serca
 • ciąża i karmienie piersią
 • noworodki
 • porfiria
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • lek przeznaczony do wstrzyknięć domięśniowych, nie można podawać go podskórnie lub donaczyniowo
 • pacjenci ze skłonnością do drgawek
 • jaskra z wąskim kątem przesączania
 • utrudniony odpływ moczu z pęcherza moczowego
 • zmniejszona perystaltyka przewodu pokarmowego
 • nużliwość mięśni
 • demencja
 • stosowanie jednocześnie z innymi lekami działającymi hamująco na ośrodkowy układ nerwowy (narkotyki, barbiturany)
 • jednoczesne stosowanie leków cholinolitycznych
 • nie należy spożywać alkoholu
 • astma
 • pacjenci z grupy ryzyka wystąpienia zaburzeń rytmu serca
 • korekta dawki u pacjentów w podeszłym wieku, pacjentów z niewydolnością wątroby, umiarkowana lub ciężką niewydolnością nerek
 • należy przerwać leczenie min 5 dni przed testami alergicznymi lub testem prowokacji oskrzelowej metacholiną
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Częstość nieznana:

 • szybkie bicie serca
 • zaburzenia akomodacji, niewyraźne widzenie
 • zaparcia, nudności, wymioty, suchość jamy ustnej
 • zmęczenie, złe samopoczucie, gorączka
 • wstrząs anafilaktyczny, reakcje nadwrażliwości
 • drgawki, zawroty i bóle głowy, dyskineza, bezsenność lub senność, uspokojenie, drżenia
 • pobudzenie, splatanie, omamy, dezorientacja
 • nieprawidłowa aktywność enzymów wątrobowych
 • wzrost masy ciała
 • zatrzymanie moczu
 • skurcz oskrzeli
 • niskie ciśnienie krwi
 • obrzęk naczynioruchowy, świąd, zapalenie skóry, wysypka (rumieniowata, plamkowo-grudkowa), pokrzywka, nadmierne pocenie się, ostra uogólniona osutka krostkowa
Możliwe interakcje z
 • antybiotykami np. erytromycyną, moksyfloksacyną, lewofloksacyną
 • lekami przeciwgrzybicznymi np. pentamidyną
 • lekami stosowanymi w chorobach serca lub nadciśnieniu np. amiodaronem, chinidyną, dyzopiramidem, sotalolem
 • lekami przeciwpsychotycznymi np. haloperidolem
 • lekami stosowanymi w depresji np. cytalopramem, escytalopramem
 • lekami stosowanymi w chorobach układu pokarmowego np. prukaloprydem
 • lekami przeciwalergicznymi
 • lekami przeciwmalarycznymi np. meflochiną
 • cytostatykami np. toremifenem, wandetanibem
 • lekami stosowanymi w leczeniu uzależnień lub silnego bólu np. metadonem
 • betahistyną i inhibitorami acetylocholinoesterazy
 • adrenaliną
 • pochodnymi kumaryny
 • lekami działającymi hamująco na ośrodkowy układ nerwowy np. barbituranami
 • alkoholem
 • lekami o działaniu cholinolitycznym
 • cymetydyną
Ciąża

Lek jest przeciwwskazany w czasie ciąży.

Karmienie piersią

Lek jest przeciwwskazany w trakcie karmienia piersią.

Dzieci

Tak

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek zaburza zdolność psychofizyczną.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Hydroxyzinum Teva?

Hydroksyzyna działa anksjolitycznie, uspokajająco i nasennie. Ponadto, zarówno hydroksyzyna jak i jej aktywny metabolit- cetyryzyna, wykazują aktywność przeciwhistaminową oraz cholinolityczną.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Hydroxyzinum Teva?

Stosowanie leku jest wskazane jest w nagłych, ciężkich przypadkach lub gdy podanie doustne jest utrudnione w:

 • stanach napięcia lękowego, niepokoju, pobudzenia psychoruchowego
 • leczeniu wspomagającym w premedykacji oraz w okresie pooperacyjnym

Dawkowanie

Jak stosować lek Hydroxyzinum Teva?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Hydroxyzinum Teva podaje się domięśniowo, w możliwie najmniejszej skutecznej dawce, a czas leczenia powinien być ograniczony do niezbędnego minimum.

U dorosłych i dzieci o masie powyżej 40 kg maksymalna dawka dobowa we wszystkich wskazaniach to 100 mg.

U osób w podeszłym wieku maksymalna dawka dobowa to 50 mg.

U dzieci o masie poniżej 40 kg maksymalna dawka dobowa to 2 mg/ kg mc./ dobę.

Przeciwlękowo:

 • dorośli maksymalnie 100 mg na dobę

Uspokajająco:

 • dorośli 50 mg jednorazowo
 • dzieci 0,6 mg/ kg mc.

Okres przed- i pooperacyjny:

 • dorośli 25 - 100 mg
 • dzieci 1 mg/ kg mc.

Pacjenci w podeszłym wieku powinni na początku leczenia stosować mniejszą dawkę leku.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby i/lub nerek powinni mieć dawkę adekwatną do reakcji na leczenie.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Hydroxyzinum Teva:

Objawy przedawkowania to:

 • nudności, wymioty, suchość w jamie ustnej
 • przyspieszone bicie serca
 • gorączka
 • nadmierne uspokojenie, senność, bóle głowy
 • zaburzona koordynacja ruchów, ruchy mimowolne, drżenia
 • dezorientacja, halucynacje

W przypadku ciężkiego przedawkowania obserwuje się:

 • zaburzenia świadomości
 • zaburzenia oddychania
 • drgawki
 • niedociśnienie, arytmia
 • śpiączka
 • zapaść krążeniowa

Zastosowanie zbyt dużej dawki leku wymaga pilnej konsultacji lekarza, zwłaszcza w przypadku dziecka. Należy zastosować leczenie objawowe oraz monitorować zapis EKG ze względu na ryzyko wystąpienia zaburzeń rytmu serca.

Pominięcie zastosowania leku Hydroxyzinum Teva:

Nie należy stosować podwójnej dawki w celu uzupełnienia pominiętej.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Hydroxyzinum Teva?

Przeciwwskazaniem do stosowania leku jest:

 • uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników leku
 • uczulenie na cetyryzynę, inne pochodne piperazyny, aminofilinę lub etylenodiaminę
 • wydłużenie odstępu QT w zapisie EKG
 • choroba układu krążenia lub jeśli częstość akcji serca jest bardzo mała (obecnie lub w przeszłości)
 • niskie stężenie elektrolitów (potasu lub magnezu) we krwi
 • przyjmowanie niektórych leków stosowanych w leczeniu zaburzeń rytmu serca lub leków, które mogą na ten rytm wpływać
 • nagła śmierć w rodzinie z powodu choroby serca
 • ciąża i karmienie piersią
 • porfiria

Ponadto leku nie można stosować u noworodków.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Hydroxyzinum Teva może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Wynikają one z działania pobudzającego lub hamującego OUN oraz działania cholinolitycznego.

Należy zaprzestać stosowania leku Hydroxyzinum Teva i natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych poniżej działań niepożądanych:  

 • zaburzenia rytmu serca (palpitacje)
 • trudności z oddychaniem
 • utrata przytomności

Działania niepożądane występujące z nieznaną częstością:

 • szybkie bicie serca
 • zaburzenia akomodacji, niewyraźne widzenie
 • zaparcia, nudności, wymioty, suchość jamy ustnej
 • zmęczenie, złe samopoczucie, gorączka
 • wstrząs anafilaktyczny, reakcje nadwrażliwości
 • drgawki, zawroty i bóle głowy, dyskineza, bezsenność lub senność, uspokojenie, drżenia
 • pobudzenie, splatanie, omamy, dezorientacja
 • nieprawidłowa aktywność enzymów wątrobowych
 • wzrost masy ciała
 • zatrzymanie moczu
 • skurcz oskrzeli
 • niskie ciśnienie krwi
 • obrzęk naczynioruchowy, świąd, zapalenie skóry, wysypka (rumieniowata, plamkowo-grudkowa), pokrzywka, nadmierne pocenie się, ostra uogólniona osutka krostkowa

Ostrzeżenia i środki ostrożności

 • lek przeznaczony do wstrzyknięć domięśniowych, nie można podawać go podskórnie lub donaczyniowo
 • pacjenci ze skłonnością do drgawek, zwłaszcza dzieci
 • stosowanie jednocześnie z innymi lekami działającymi hamująco na ośrodkowy układ nerwowy (narkotyki, barbiturany), konieczna jest redukcja ich dawki
 • należy unikać spożywania alkoholu
 • astma
 • pacjenci z grupy ryzyka wystąpienia zaburzeń rytmu serca
 • redukcja dawki u pacjentów w podeszłym wieku, pacjentów z niewydolnością wątroby, umiarkowaną lub ciężką niewydolnością nerek
 • należy przerwać leczenie min. 5 dni przed testami alergicznymi lub testem prowokacji oskrzelowej metacholiną

W związku z działaniem cholinolitycznym hydroksyzyny należy zachować ostrożność w przypadku:

 • jaskry z wąskim kątem przesączania
 • utrudnionego odpływu moczu z pęcherza
 • zmniejszonej perystaltyki przewodu pokarmowego
 • nużliwości mięśni
 • demencji
 • jednoczesnego stosowania innych leków cholinolitycznych, potrzebna jest korekta ich dawki

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Hydroxyzinum Teva a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. 

Ciąża jest przeciwwskazaniem do stosowania leku.

Hydroxyzinum Teva a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. 

Lek jest przeciwwskazany u kobiet karmiących piersią.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.  

Hydroksyzyna oraz inne leki mogą wzajemnie na siebie oddziaływać.

Nie należy stosować Hydroxyzinum Teva jednocześnie z:

 • antybiotykami np. erytromycyną, moksyfloksacyną, lewofloksacyną
 • lekami przeciwgrzybicznymi np. pentamidyną
 • lekami stosowanymi w chorobach serca lub nadciśnieniu np. amiodaronem, chinidyną, dyzopiramidem, sotalolem
 • lekami przeciwpsychotycznymi np. haloperidolem
 • lekami przeciwdepresyjnymi np. cytalopramem, escytalopramem
 • lekami stosowanymi w chorobach układu pokarmowego np. prukaloprydem
 • lekami przeciwalergicznymi
 • lekami przeciwmalarycznymi np. meflochiną
 • cytostatykami np. toremifenem, wandetanibem
 • lekami stosowanymi w leczeniu uzależnień lub silnego bólu np. metadonem

Ponadto Hydroxyzinum Teva może wpływać na działanie:

 • betahistyny i inhibitorów acetylocholinoesterazy, znosząc ich działanie
 • adrenaliny, osłabiając jej aktywność hipertensyjną
 • leków przeciwzakrzepowych pochodnych kumaryny, nasilając ich aktywność cholinolityczną
 • leków hamujących ośrodkowy układ nerwowy np. barbituranów oraz alkoholu, nasilając depresję OUN
 • leków o działaniu cholinolitycznym, nasilając ich działanie i wywołując pobudzenie ośrodkowego układu nerwowego, halucynacje, rozkurcz mięśni gładkich, wzrost temperatury ciała

Cymetydyna zwiększa stężenie hydroksyzyny we krwi.

Hydroksyzyna stosowana w wysokich dawkach wchodzi w interakcje z lekami metabolizowanymi przez izoenzym CYP 2D6 cytochromu P450.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Hydroxyzinum Teva a alkohol

Lek nasila działanie alkoholu, stąd należy unikać jego spożywania w trakcie stosowania hydroksyzyny.

Hydroxyzinum Teva a prowadzenie pojazdów

Lek upośledza sprawność psychofizyczną, dlatego nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn podczas stosowania preparatu.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Hydroxyzinum Teva?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci w temperaturze poniżej 25°C.

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Hydroxyzinum Teva a ciąża
Hydroxyzinum Teva a karmienie piersią
Interakcje
Hydroxyzinum Teva a alkohol
Hydroxyzinum Teva a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logoInstagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo
Gemini
Regulaminy
Pomocne linki