Poradnik
Hypnogen (Zolpidemi tartras)

Hypnogen (Zolpidemi tartras)

Lek Hypnogen zawiera substancję czynną zolpidem, która wykazuje działanie nasenne, uspokajające oraz przeciwdrgawkowe i zmniejszające napięcie mięśni szkieletowych.  Lek ten jest stosowany w krótkotrwałym leczeniu bezsenności u dorosłych. Lek Hypnogen nie może być stosowany długotrwale, ze względu na możliwe uzależnienie. 

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaHypnogen
Nazwa międzynarodowaZolpidemi tartras
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

10 mg

PostaćTabletki powlekane
Skład - substancja czynna

Zolpidem

Skład - substancje pomocnicze
 • laktoza jednowodna
 • celuloza mikrokrystaliczna
 • kroskarmeloza sodowa
 • hypromeloza 2910/ 6
 • stearynian magnezu
 • dwutlenek tytanu
 • makrogol 300
 • symetykon emulsja SE4
Dostępne opakowania
 • 7 tabletek
 • 15 tabletek
 • 20 tabletek
 • 30 tabletek
 • 100 tabletek
Działanie / właściwości
 • nasenne
 • uspokajające
Zastosowanie

Krótkotrwałe leczenie bezsenności objawiające się:

 • problemem z zasypianiem
 • częstym budzeniem się w nocy
 • krótkim czasem snu
 • złą jakością snu
Przeciwwskazania
 • uczulenia na zolpidem lub którykolwiek z pozostałych składników
 • ciężka niewydolność wątroby
 • zespołu bezdechu sennego
 • ostra i (lub) ciężka niewydolność oddechowa
 • miastenia
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • zaburzenia oddychania
 • choroby psychiczne
 • depresja
 • zaburzenia czynności wątroby
 • pacjenci w podeszłym wieku

Podczas stosowania leku Hypnogen mogą wystapić:

 • zaburzenia psychoruchowe
 • niepamięć
 • uzależnienie i zmniejszenie skuteczność leku
 • reakcje psychiczne i paradoksalne
 • somnambulizm i podobne rodzaje zachowań
 • nawrót bezsenności
 • ciężkie obrażenia
Działania niepożądane / Skutki uboczne

W przypadku wystąpienia poniższych objawów należy przerwać stosowanie leku:

 • niepokój (zwłaszcza ruchowy)
 • nasilona bezsenność, pobudzenie
 • drażliwość
 • agresja
 • urojenia
 • furia
 • koszmary senne
 • halucynacje
 • nieodpowiednie zachowanie
 • somnambulizm i inne zaburzenia zachowania

Często (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 osoby na 10):

 • senność
 • ból głowy, zawroty głowy
 • nasilenie bezsenności, niepamięć następcza
 • omamy, pobudzenie
 • koszmary senne
 • depresja
 • zmęczenie
 • biegunka
 • nudności
 • wymioty, ból brzucha
 • zakażenia górnych i dolnych dróg oddechowych
 • ból pleców
Możliwe interakcje z
 • alkoholem
 • fluwoksaminą
 • cyprofloksacyną

Lek Hypnogen może wchodzić w interakcje z:

 • lekiami przeciwpsychotycznymi
 • lekami nasennymi
 • lekami uspokajającymi i zmniejszającymi lęk
 • lekami stosowanymi w leczeniu depresji (takimi jak: bupropion, dezypramina, fluoksetyna, sertralina i wenlafaksyna)
 • opioidowymi lekami przeciwbólowymi
 • lekami stosowanymi w leczeniu padaczki
 • lekami stosowanymi w znieczuleniu
 • lekami przeciwhistaminowymi o działaniu uspokajającym
 • ryfampiycną i zielem dziurawca
 • ketokonazolem
 • niektórymi lekami, które hamują enzymy wątrobowe
Ciąża

Nie stosować leku Hypnogen u kobiet w ciąży. 

Karmienie piersią

Nie należy stosować leku Hypnogen podczas karmienia piersią. 

Dzieci

Nie należy stosować leku Hypnogen u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Podczas stosowania leku Hypnogen nie należy prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Hypnogen?

Lek Hypnogen zawiera substancję czynną zolpidem, która działa na ośrodkowy układ nerwowy. Wykazuje ona działanie nasenne, uspokajające, przeciwdrgawkowe i zmniejszające napięcie mięśni szkieletowych.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosować lek Hypnogen?

Lek Hynpogen stosowany jest w krótkotrwałym leczeniu bezsenności objawiającej się:

 • problemem z zasypianiem
 • częstym budzeniem się w nocy
 • krótkim czasem snu
 • złą jakością snu

Hypnogen jest wskazany leczenia bezsenności u dorosłych w przypadkach, gdy bezsenność uniemożliwia normalne funkcjonowanie i powoduje osłabienie pacjenta. 

Leku nie należy stosować długotrwale. 

Dawkowanie

Jak stosować lek Hypnogen?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.Nie należy przekraczać zalecanej dawki leku.

Dorośli:

Zalecana dawka leku wynosi 10 mg (1 tabletka) raz na dobę. Lek działa natychmiast dlatego należy przyjąć go bezpośrednio przed udaniem się na spoczynek lub po położeniu się. Zalecany czas stosowania tego leku nie powinien przekraczać 4 tygodni. Długotrwałe stosowanie leku może spowodować uzależnienie psychiczne i fizyczne. Pacjent powinien zachować okres co najmniej 8 godzin pomiędzy przyjęciem leku, a przystąpieniem do wykonywania czynności, które wymagają zwiększonej koncentracji.

Pacjenci w podeszłym wieku (powyżej 65 lat) lub pacjenci osłabieni

U pacjentów w podeszłym wieku lub pacjentów osłabionych, zaleca się podawanie dawki 5 mg (połowa tabletki). Dawka dobowa nie powinna być większa niż 10 mg.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby

U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby, należy zmniejszy dawkę początkową do 5 mg, zachowując przy tym szczególną ostrożność, zwłaszcza u pacjentów w podeszłym wieku. U dorosłych (w wieku poniżej 65 lat) lekarz można zwiększyć dawkę leku do 10 mg, gdy stan pacjenta jest dobry oraz gdy lek jest dobrze tolerowany.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Hypnogen

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy natychmiast zwrócić się do lekarza. W przypadku przyjęcia większej dawki leku bądź jednoczesnego zażycia wielu leków działających depresyjnie na ośrodkowy układ nerowy mogą wystąpić: zaburzenia świadomości o różnym nasileniu - od wzmożonej senności do spiączki, a nawet śmierci pacjenta. Po przedawkowaniu leku zalecane jest leczenie objawowe i podtrzymujące. Lekarz może zalecić płukanie żołądka lub podanie węgiela aktywowany w celu zmniejszenia wchłaniania leku z przewodu pokarmowego. Należy odstawić leki uspokajające, nawet w przypadku występującego pobudzenia.

Pominięcie zastosowania leku Hypnogen

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. W przypadku pominięcia dawki należy przyjąć lek następnego dnia o zwykłej porze.

Przerwanie stosowania leku Hypnogen

Nie należy nagle odstawiać leku Hypnogen, gdyż nasila się ryzyko wystąpienia objawów zespołu odstawiennego. Lekarz zaleci stopniowe zmniejszanie dawki w celu odstawienia leku

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Hypnogen?

Leku Hypnogen nie należy stosować w przypadku:

 • uczulenia na zolpidem lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku 
 • ciężkiej niewydolności wątroby
 • zespołu bezdechu sennego (krótkotrwałe zatrzymanie oddechu)
 • ostrej i (lub) ciężkiej niewydolności oddechowej
 • miastenii (choroba charakteryzująca się osłabieniem mięśni)

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy zaprzestać stosowania leku Estazolam TZF i natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać się do najbliższego oddziału ratunkowego, jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych poniżej działań niepożądanych. 

 • niepokój (zwłaszcza ruchowy)
 • nasilona bezsenność, pobudzenie
 • drażliwość
 • agresja
 • urojenia
 • furia
 • koszmary senne
 • halucynacje
 • nieodpowiednie zachowanie
 • somnambulizm i inne zaburzenia zachowania

Wystąpienie wyżej wymienionych działań niepożądanych, jest bardziej prawdopodobne u pacjentów w podeszłym wieku.

Inne działania nieporządane

Często (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 osoby na 10):

 • senność
 • ból głowy, zawroty głowy
 • nasilenie bezsenności, niepamięć następcza
 • omamy, pobudzenie
 • koszmary senne
 • depresja
 • zmęczenie
 • biegunka
 • nudności
 • wymioty, ból brzucha
 • zakażenia górnych i dolnych dróg oddechowych
 • ból pleców

Niezbyt często (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 osoby na 100):

 • stan splątania
 • drażliwość
 • niepokój
 • agresja, somnambulizm
 • euforia
 • podwójne widzenie
 • parestezje (mrowienie, kłucie)
 • drżenie
 • zaburzenia uwagi
 • zaburzenia mowy
 • niewyraźne widzenie
 • zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych
 • wysypka, świąd
 • nadmierne pocenie się
 • zaburzenia łaknienia
 • ból stawów, ból mięśni, skurcze mięśni, ból karku, osłabienie mięśni

Rzadko (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 osoby na 1 000):

 • zaburzenia libido (popędu płciowego)
 • zaburzenia świadomości
 • uszkodzenie wątroby spowodowane toksycznym działaniem leku
 • pokrzywka
 • zaburzenia widzenia
 • zaburzenia chodu, upadek (zwłaszcza u pacjentów w podeszłym wieku i w przypadku, gdy lek nie był przyjmowany zgodnie z zaleceniami)

Bardzo rzadko (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 osoby na 10 000):

 • urojenia
 • uzależnienie 
 • depresja oddechowa (trudności w oddychaniu)

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

 • gniew
 • zaburzenia zachowania
 • obrzęk naczynioruchowy (ciężka reakcja alergiczna – obrzęk może obejmować twarz, kończyny, okolicę jamy ustnej, krtań i powodować trudności w oddychaniu)
 • tolerancja na lek

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku należy poinformować lekarza lub farmaceutę jeżeli u pacjenta występują:

 • zaburzenia oddychania - leki nasenne mogą hamować czynność oddechową
 • choroby psychicznej
 • depresja - mogą występować skłonności i myśli samobójcze
 • zaburzenia czynności wątroby - zalecane zmniejszenie dawki, a u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby stosowanie zolpidemu jest przeciwwskazane

W przypadku pacjentów w podeszłym wieku lub osłabionych lekarz powinien indywidualnie dostosować dawkę leku.

Należy zachować ostrożność podczas przyjmowania leku Hypnogen, ze względu na możliwość wystąpienia innych zaburzeń.

Zaburzenie sprawności psychoruchowej

Występuje następnego dnia po przyjęciu leku Hypnogen i wpływa na upośledzenie zdolności prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Objawia się takimi zaburzeniami jak:

 • ospałość, senność, zawroty głowy
 • zdezorientacja,
 • osłabiony refleks
 • niewyraźnie lub podwójnie widzenie
 • zmniejszona czujność.

Niepamięć

Występuje najczęściej kilka godzin po zażyciu leku. Aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia niepamięci następczej zaleca się zapewnienie nieprzerwanego snu trwającego 7 - 8 godzin.

Somnambulizm i podobne rodzaje zachowań

Występuje u pacjentów, którzy przyjmowali zolpidem i nie obudzili się całkowicie. Objawia się takimi zaburzeniami jak: chodzenie we śnie, prowadzenie pojazdu we śnie, przygotowywanie i spożywanie jedzenia, rozmowy telefoniczne lub stosunki seksualne we śnie z niepamięcią wykonywanych czynności

Nawrót bezsenności

Po przerwaniu leczenia mogą wystąpić nasilone objawy bezsenności oraz lęk, niepokój i zmiany nastroju.

Ciężkie obrażenia

Zolpidem może powodować senność i zaburzenia świadomości, co może prowadzić do upadków i w konsekwencji do ciężkich obrażeń.

Reakcje psychiczne i „paradoksalne”

Podczas stosowania leku mogą wystapić reakcji psychicznych i paradoksalnych takich jak:

 • niepokój, nasilona bezsenność
 • pobudzenie, drażliwość, agresja
 • urojenia, wybuchy złości
 • koszmary senne, omamy
 • nieadekwatne zachowanie i inne zaburzenia zachowania.

W przypadku wystąpienie reakcji psychicznych i paradoksalnych należy przerwać leczenie. Wystąpienie takich reakcji jest bardziej prawdopodobne u pacjentów w podeszłym wieku.

Ryzyko uzależnienia i zespół odstawienny

Długotrwałe stosowanie leku prowadzi do okresowego osłabienia jego działania. Przyjmowanie leku Hypnogen przez dłuższy czas może spowodować uzależnienie psychiczne i fizyczne. Ryzyko wystąpienia uzależnienia zwiększa się u pacjentów stosujących lek dłużej niż 4 tygodnie, uzależnionych od alkoholu, leków, substancji niedozwolonych oraz z zaburzeniami psychicznymi. Nie należy nagle odstawiać leku Hypnogen, gdyż nasila się ryzyko wystąpienia objawów zespołu odstawiennego objawiającego się:

 • bólem głowy i mięśni
 • nasilonym lękiem, niepokojem, napięciem psychicznym
 • splątaniem i drażliwością

W ciężkich przypadkach może wystapić:

 • odraelnienie
 • depersonalizcja
 • zwiększona ostrość słuchu
 • drętwienie i mrowienie kończyn
 • nadwrażliwość na hałas, dotyk, światło oraz omamy
 • napady drgawkowe

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Hypnogen a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie stosować leku Hypnogen u kobiet w ciąży. 

Przyjmowanie leku w ciązy może mieć wpływ na dziecko i powodować:

 • zwiększone ryzyko wystąpienia rozszczepu wargi i podniebienia (czasami nazywanego „zajęczą wargą”)
 • zmniejszona aktywność ruchów płodu oraz zmienny rytm serca płodu
 • osłabienie mięśni, obniżenie temperatury ciała, trudności z karmieniem i zaburzenia oddychania (depresja oddechowa)
 • uzależnienie fizyczne i mogą wystąpić objawy odstawienia, takie jak pobudzenie lub drgawki

Hypnogen a karmienie piersią

Nie należy stosować leku Hypnogen podczas karmienia piersią. 

Interakcje

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Podczas stosowania leku Hypnogen z niektórymi lekami działającymi hamująco na ośrodkowy układ nerwowy może nasilić się senność i zaburzenia psychoruchowe dnia następnego, w tym zaburzenie zdolności prowadzenia pojazdów. Należą do nich:

 • leki przeciwpsychotyczne - stosowane w leczeniu niektórych zaburzeń zdrowia psychicznego
 • leki nasenne
 • leki uspokajające lub zmniejszające lęk
 • leki przeciwdepresyjne
 • opioidowe leki przeciwbólowe - zwiększają ryzyko wystąpienia senności, trudności z oddychaniem (niewydolność oddechowa), śpiączki
 • leki przeciwpadaczkowe
 • leki stosowane w znieczuleniu
 • leki przeciwhistaminowe o działaniu uspokajającym - stosowane w leczeniu kataru siennego, wysypek, alergiach, które mogą wywoływać senność u pacjenta

Niektóre leki mogą nasilać działanie leku Hypnogen:

 • alkohol
 • fluwoksamina
 • cyprofloksacyna
 • ketokonazol
 • niektóre leki hamujące enzymy wątrobowe (zwłaszcza cytochrom P450)

Podczas stosowania leku Hypnogen z lekami przeciwdepresyjnymi takimi jak: bupropion, dezypramina, fluoksetyna, sertralina i wenlafaksyna, moga wystapić omamy wzrokowe.

Jednoczesne stosowanie leku Hypnogen z ryfampiycną lub zielem dziurawca zmniejsza stężenie zolpidemu we krwi.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Hypnogen a alkohol

Nie należy spożywać alkoholu podczas przyjmowania leku Hypnogen. 

Hypnogen a prowadzenie pojazdów

Lek Hypnogen wywiera duży wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn, może powodować zdarzenia takie jak „zasypianie za kierownicą”. Aby zmniejszyć ryzyko wystapienia zaburzenie sprawności psychoruchowej zaleca się, aby pacjent zachował przynajmniej 8-godzinną przerwę pomiędzy przyjęciem leku Hypnogen, a prowadzeniem pojazdu, obsługiwaniem maszyn oraz pracą na wysokościach.

Nie należy prowadzić pojazdów i obsługiwać urządzeń mechanicznych w ruchu.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Hypnogen?

Lek ten należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. 

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Hypnogen a ciąża
Hypnogen a karmienie piersią
Interakcje
Hypnogen a alkohol
Hypnogen a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logo Instagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo