Poradnik
zestawy vichy
tato to twój dzień
baby week
Ictady (Tenofovirum disoproxilum)

Ictady (Tenofovirum disoproxilum)

Lek Ictady zawiera substancję czynną tenofowir dizoproksylu w postaci bursztynianiu. Ta substancja czynna jest lekiem przeciwretrowirusowym, czyli przeciwwirusowym lekiem stosowanym w leczeniu zakażenia HIV lub HBV lub obu tych zakażeń.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaIctady
Nazwa międzynarodowaTenofovirum disoproxilum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

245 mg

PostaćTabletki powlekane
Skład - substancja czynna

Tenofowiru dizoproksylu

Skład - substancje pomocnicze
 • laktoza
 • celuloza mikrokrystaliczna 112
 • żelowana skrobia kukurydziana
 • kroskarmeloza sodowa
 • stearynian magnezu
 • indygotyna
 • lak
 • dwutlenek tytanu
 • alkohol poliwinylowy
 • makrogol 4000
 • talk
Dostępne opakowania

30 tabletek powlekanych

Działanie / właściwości

Przeciwretrowirusowe

Zastosowanie
 • leczenie zakażenia wirusem HIV tj. ludzkim wirusem niedoboru odporności
 • leczenie przewlekłego zapalenia wątroby typu B
Przeciwwskazania
 • uczulenie na tenofowir, tenofowir dizoproksylu lub którykolwiek z pozostałych składników leku
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • podczas terapii należy zachować ostrożność, aby nie zarazić innych osób
 • przebyta choroba nerek w wywiadzie lub gdy wyniki badań pacjenta świadczą o tym
 • choroba kości — martwica kości będąca następstwem braku dopływu krwi do kości
 • choroby wątroby w wywiadzie
 • zachować ostrożność przed infekcjami
 • wiek powyżej 65 lat
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo częste (występują u co najmniej 1 na 10 pacjentów):

 • biegunka
 • wymioty, nudności
 • zawroty głowy
 • wysypka
 • uczucie osłabienia
 • zmniejszenie stężenia fosforanów we krwi

Częste (mogą wystąpić u 1 na 10 pacjentów):

 • ból głowy
 • ból brzucha
 • uczucie zmęczenia
 • uczucie rozdęcia brzucha
 • wzdęcia
 • zaburzenia czynności wątroby
Możliwe interakcje z
 • innymi lekami zawierającymi tenofowir
 • aminoglikozydami
 • pentamidyną
 • wankomycyną
 • amfoterycyną B
 • foskarnetem
 • gancyklowirem lub cydofowirem
 • interleukiną-2
 • adefowirem dipiwoksylu
 • takrolimusem
 • lekami z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych NLPZ
 • dydanozyną
 • lekami stosowanymi w leczeniu zapalenia wątroby typu C
Ciąża

Leku Ictady nie wolno przyjmować w okresie ciąży bez szczegółowego przedyskutowania tej kwestii z lekarzem.

Karmienie piersią

Leku Ictady nie wolno przyjmować w okresie karmienia piersią.

Dzieci

Lek Ictady jest odpowiedni dla:

 • zakażonej HIV-1 młodzieży w wieku od 12 do mniej niż 18 lat, o masie ciała co najmniej 35 kg i uprzednio leczonych innymi lekami na HIV, które nie są już w pełni skuteczne z powodu rozwoju oporności lub spowodowały wystąpienie działań niepożądanych
 • zakażonej HBV młodzieży w wieku od 12 do mniej niż 18 lat, o masie ciała co najmniej 35 kg
Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek Ictady może wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Ictady?

Lek Ictady to lek przeciwwirusowy, nukleotydowy inhibitor odwrotnej transkryptazy HIV. Transkryptaza to kluczowy enzym wirusów HIV-1 i HBV. Enzym ten odgrywa znaczącą rolę w procesie namnażania się wirusów.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Ictady?

Lek Ictady stosuje się:

 • u dorosłych do leczenia zakażenia HIV (ludzkim wirusem niedoboru odporności)
 • u młodzieży w wieku od 12 do mniej niż 18 lat do leczenia zakażenia HIV (ludzkim wirusem niedoboru odporności), leczonej wcześniej innymi lekami na HIV, które nie są już w pełni skuteczne z powodu rozwoju oporności lub spowodowały działania niepożądane
 • u dorosłych i młodzieży w wieku od 12 do mniej niż 18 lat do leczenia przewlekłego zapalenia wątroby typu B, zakażenia wywołanego HBV (wirusem zapalenia wątroby typu B)

Dawkowanie

Jak stosować lek Ictady?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Zasady i sposób podawania leku u dorosłych i dzieci w wieku od 12 do mniej niż 18 lat, o masie ciała co najmniej 35 kg:

 • 1 tabletkę leku Ictady przyjmuje się raz na dobę z jedzeniem (z posiłkiem lub przekąską)
 • gdy pacjent ma trudności z połknięciem tabletki, można pokruszyć tabletkę za pomocą łyżeczki, a powstały proszek wymieszać ze 100 ml wody, soku pomarańczowego lub winogronowego i wypić zawiesinę
 • przyjmować należy dawkę zaleconą przez lekarza
 • u dorosłego pacjenta z zaburzeniami pracy nerek, lekarz może zalecić rzadsze przyjmowanie leku Ictady
 • jeśli pacjent jest zakażony HBV, lekarz może zaproponować wykonanie badania na HIV, aby sprawdzić, czy u pacjenta występuje jednocześnie zakażenie HBV i HIV

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku:

Pomyłkowe przyjęcie zbyt wielu tabletek leku Ictady może prowadzić do zwiększonego ryzyka możliwych działań niepożądanych tego leku. Należy skontaktować się z lekarzem lub izbą przyjęć najbliższego szpitala, aby uzyskać poradę.

Pominięcie przyjęcia leku:

 • należy pamiętać, aby nie pomijać żadnej dawki leku Ictady
 • gdy pacjent pominie dawkę, należy sprawdzić, ile czasu minęło od momentu, kiedy należało ją przyjąć
 • jeśli minęło mniej niż 12 godzin od stałej pory przyjmowania należnej dawki leku, należy tę dawkę przyjąć jak najszybciej, a następnie przyjąć kolejną dawkę o zwykłej porze
 • jeśli minęło więcej niż 12 godzin od czasu, kiedy pacjent powinien przyjąć dawkę leku, nie należy przyjmować dawki pominiętej
 • należy odczekać do czasu przyjęcia kolejnej dawki o stałej porze
 • nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej tabletki leku
 • jeśli przed upływem 1 godziny od przyjęcia leku Ictady pojawią się wymioty, należy przyjąć kolejną tabletkę
 • nie trzeba przyjmować kolejnej tabletki, jeśli wymioty wystąpiły później niż po upływie 1 godziny od przyjęcia leku Ictady

Przerwanie przyjmowania leku:

 • nie należy przerywać przyjmowania leku Ictady bez konsultacji z lekarzem
 • zaprzestanie terapii  lekiem Ictady może prowadzić do osłabienia skuteczności zaleconego przez lekarza leczenia
 • pacjenci z wirusowym zapaleniem wątroby typu B lub jednocześnie zakażeni HIV i wirusowym zapaleniem wątroby typu B nie  mogą zaprzestać  przyjmowania leku Ictady bez konsultacji z lekarzem
 • pacjenci z zaawansowaną chorobą wątroby lub marskością wątroby nie powinni przerywać leczenia, u niektórych bowiem pacjentów może  doprowadzić to do zaostrzenia zapalenia wątroby
 • należy niezwłocznie poinformować lekarza o wszelkich nowych lub niepokojących objawach zauważonych po przerwaniu leczenia, głównie tych, które mogą zazwyczaj łączyć się z zakażeniem wirusem zapalenia wątroby typu B
 • ponownym rozpoczęcie terapii lekiem Ictady wymaga konsultacji z lekarzem

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem leku Ictady należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Ictady?

Leku Ictady nie należy stosować, w przypadku uczulenia na tenofowir, tenofowir dizoproksylu lub którykolwiek z pozostałych składników leku.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Ictady może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Możliwe ciężkie działanie niepożądane:

 • kwasica mleczanowa, czyli nadmiar kwasu mlekowego we krwi, to rzadkie (nie częściej niż u 1 na 1000 pacjentów), ale ciężkie działanie niepożądane, które bywa śmiertelne
 • objawy niepożądane, które mogą być oznakami kwasicy mleczanowej, to głównie pogłębiony, szybki oddech, nadmierna senność, nudności, którym towarzyszą wymioty i ból brzucha
 • należy natychmiast powiadomić lekarza

Niezbyt częste (mogą wystąpić u 1 na 100 pacjentów):

 • ból brzucha spowodowany zapaleniem trzustki
 • uszkodzenie komórek kanalików nerkowych

Rzadkie (mogą wystąpić u 1 na 1000 pacjentów):

 • zapalenie nerek, wydalanie dużych ilości moczu oraz uczucie pragnienia
 • zmiany w wynikach badań moczu oraz ból pleców spowodowany zaburzeniem czynności nerek, w tym niewydolnością nerek
 • rozmiękanie kości (objawiające się bólem kości i czasami prowadzące do złamań), które może występować z powodu uszkodzenia komórek kanalików nerkowych
 • stłuszczenie wątroby

Inne możliwe działania niepożądane

Bardzo częste (występują u co najmniej 1 na 10 pacjentów):

 • biegunka
 • wymioty, nudności
 • zawroty głowy
 • wysypka
 • uczucie osłabienia
 • zmniejszenie stężenia fosforanów we krwi

Częste (mogą wystąpić u 1 na 10 pacjentów):

 • ból głowy
 • ból brzucha
 • uczucie zmęczenia
 • uczucie rozdęcia brzucha, wzdęcia
 • zaburzenia czynności wątroby

Niezbyt częste (mogą wystąpić u 1 na 100 pacjentów):

 • rozpad komórek mięśni, bóle mięśni lub osłabienie mięśni
 • zmniejszenie stężenia potasu we krwi o zwiększone stężenie kreatyniny we krwi o zaburzenia czynności trzustki
 • rozpad komórek mięśni, rozmiękanie kości (objawiające się bólem kości i czasami prowadzące do złamań), bóle mięśni, osłabienie mięśni i zmniejszenie stężenia potasu lub fosforanów we krwi mogą występować z powodu uszkodzenia komórek kanalików nerkowych

Rzadkie (mogą wystąpić u 1 na 1000 pacjentów):

 • ból brzucha spowodowany zapaleniem wątroby
 • obrzęk twarzy, warg, języka lub gardła

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku Ictady należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą, by omówić następujące kwestie:

 • pacjent powinien postępować tak, aby nie zarazić innych osób- może on przenosić wirusa HIV podczas terapii lekiem, pomimo że skuteczna terapia przeciwretrowirusowa zmniejsza to ryzyko; lek Ictady nie zmniejsza ryzyka przeniesienia HBV na inne osoby poprzez kontakt seksualny lub zakażoną krew, dlatego, aby temu zapobiec, nadal należy stosować środki ostrożności
 • pacjent powinien poinformować o przebytej chorobie nerek lub gdy jego badania świadczą o chorobie nerek- zaleca się kontrolowanie czynności nerek
 • u dorosłych pacjentów z HIV będących w trakcie terapii skojarzonej przeciwretrowirusowej może rozwinąć się choroba kości określana mianem martwicy kości (to obumarcie tkanki kostnej spowodowane brakiem dopływu krwi do kości) - jej pierwszymi objawami są sztywność stawów, ból (zwłaszcza stawu biodrowego, kolanowego i barkowego) oraz trudności w poruszaniu się, a czynniki sprzyjające temu to jednoczesne stosowanie kortykosteroidów, zwiększone spożywanie alkoholu, ciężka immunosupresja, wzrost BMI; pacjenci z osteoporozą są bardziej narażeni na złamania
 • występowania w przeszłości schorzeń wątroby, w tym zapalenia wątroby typu B lub C
 • pacjent musi chronić się przed zakażeniami- po rozpoczęciu terapii lekiem Ictady należy zwrócić uwagę na mogące pojawić się objawy stanu zapalnego lub zakażenia- w razie zauważenia tych należy niezwłocznie powiadomić o tym lekarza
 • po rozpoczęciu przyjmowania leków w ramach leczenia zakażenia wirusem HIV mogą także pojawić się choroby autoimmunologiczne (te choroby pojawiają się wtedy, gdy układ immunologiczny atakuje zdrowe tkanki organizmu) - mogą one wystąpić nawet wiele miesięcy po rozpoczęciu terapii; gdy zaobserwuje się objawy zakażenia lub pacjent będzie uskarżać się na osłabienie mięśni rozpoczynające się od dłoni i stóp i postępujące w kierunku tułowia, kołatanie serca, drżenie lub nadpobudliwość, należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem, celem rozpoczęcia odpowiedniego i koniecznego leczenia
 • wiek pacjenta- każdy pacjent w wieku powyżej 65 lat powinien skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą, a w trakcie terapii lekiem Ictady pozostawać pod kontrolą lekarza

Ictady a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Leku nie wolno przyjmować w okresie ciąży bez szczegółowego przedyskutowania tej kwestii z lekarzem.

Jeśli pacjentka przyjmowała lek Ictady w czasie ciąży, lekarz może zlecić regularne badania krwi oraz inne badania diagnostyczne w celu obserwacji rozwoju dziecka. U dzieci, których matki przyjmowały w okresie ciąży leki takie jak Ictady (NRTI), korzyść ze zmniejszenia możliwości zakażenia HIV przeważała nad ryzykiem związanym z wystąpieniem działań niepożądanych.

Ictady a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Jeśli u matki wykryto wirusa HBV, a jej dziecku podano leki, celem zapobiegania przeniesienia wirusowego zapalenia wątroby typu B podczas porodu, pacjentka może będzie mogła karmić piersią, ale najpierw powinna porozmawiać z lekarzem, aby uzyskać szczegółowe informacje.

Interakcje

Zawsze należy poinformować lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Stosowanie leku Ictady z wymienionymi poniżej lekami może powodować zmianę ich działania, zmniejszenie ich skuteczności oraz zwiększenie ryzyka wystąpienia ciężkich działań niepożądanych.

Dotyczy to:

 • innych produktów leczniczych, które zawierają w swoim składzie tenofowir dizoproksyl lub tenofowir alafenamid
 • dydanozyny- rzadko interakcja ta prowadziła do zapalenia trzustki i kwasicy mleczanowej (nadmierna ilość kwasu mlekowego we krwi), a czasami prowadziła do zgonu
 • produktów leczniczych osłabiających czynność nerek lub konkurujących o czynne wydzielanie kanalikowe za pośrednictwem białek nośnikowych
 • produktów leczniczych o działaniu nefrotoksycznym tj. aminoglikozydy, amfoterycyna B, foskarnet, gancyklowir, pentamidyna, wankomycyna, cydofowir lub interleukina-2
 • leku takrolimus
 • niesteroidowych leków przeciwzapalnych NLPZ
 • leków stosowanych w leczeniu zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C (ledipaswiru/sofosbuwiru, sofosbuwiru/welpataswiru lub sofosbuwiru/welpataswiru/woksilaprewiru)

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Ictady a alkohol

Brak danych.

Ictady a prowadzenie pojazdów

Jeżeli w czasie przyjmowania leku Ictady wystąpią zawroty głowy, nie wolno prowadzić pojazdów ani jeździć na rowerze, nie wolno posługiwać się żadnymi narzędziami ani obsługiwać maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Ictady?

 • lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania leku
 • lek należy zużyć w ciągu 30 dni od pierwszego otwarcia; przechowywać w temperaturze poniżej 250C

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Ictady a ciąża
Ictady a karmienie piersią
Interakcje
Ictady a alkohol
Ictady a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logoInstagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo
Gemini
Regulaminy
Pomocne linki