Poradnik
tydzień francuskich marek
strefa opalania
niezbędnik wakacyjny
Imipenem + Cylastatyna Ranbaxy (Imipenemum + Cilastatinum)

Imipenem + Cylastatyna Ranbaxy (Imipenemum + Cilastatinum)

Imipenem + Cylastatyna Ranbaxy jest lekiem należącym do grupy antybiotyków karbapenemowych. Działa bakteriobójczo wobec szerokiego zakresu bakterii wywołujących zakażenia w różnych częściach ciała u dzieci i dorosłych.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaImipenem + Cylastatyna Ranbaxy
Nazwa międzynarodowaImipenemum + Cilastatinum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

500 mg + 500 mg

PostaćProszek do sporządzania roztworu do infuzji
Skład - substancja czynna
 • imipenem
 • cylastatyna
Skład - substancje pomocnicze
 • wodorowęglan sodu
Dostępne opakowania
 • 1 fiolka o pojemności 22 ml z wbudowaną igłą umożliwiającą przygotowanie leku bezpośrednio do worka do infuzji
 • 1 fiolka o pojemności 30 ml
 • 1 butelka do infuzji o pojemności 100 ml
 • 10 butelek do infuzji o pojemności 100 ml
Działanie / właściwości

Przeciwbakteryjne.

Zastosowanie
 • powikłane zakażenia w obrębie jamy brzusznej
 • zakażenie płuc (zapalenie płuc)
 • zakażenia nabyte w trakcie porodu lub po porodzie
 • powikłane zakażenia układu moczowego
 • powikłane zakażenia skóry i tkanek miękkich
Przeciwwskazania
 • uczulenie na imipenem, cylastatynę lub substancję pomocniczą
 • uczulenie na inne antybiotyki, takie jak penicyliny, cefalosporyny lub karbapenemy
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • uczulenia (nagłe, zagrażające życiu reakcje alergiczne wymagające natychmiastowej pomocy medycznej) na jakiekolwiek leki, w tym antybiotyki
 • zapalenie okrężnicy lub jakakolwiek inna choroba przewodu pokarmowego
 • choroby nerek lub dróg moczowych, w tym pogorszona czynność nerek 
 • wszelkie zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego, takie jak drżenia czy napady padaczkowe
 • choroby wątroby
 • wynik testu wykrywającego we krwi przeciwciała mogące niszczyć krwinki czerwone (test Coombsa) może być dodatni
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Jeżel działania te wystąpią należy przerwać przyjmowanie leku i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem:

 • reakcje alergiczne, w tym wysypka, obrzęk twarzy, wag, języka i (lub) gardła (powodujące problemy z oddychaniem lub przełykaniem) i (lub) obniżenie ciśnienia krwi
 • złuszczanie skóry (martwica toksyczno-rozpływna naskórka)
 • ciężkie reakcje skórne (zespół Stevensa-Johnsona oraz rumień wielopostaciowy)
 • ciężka postać wysypki ze złuszczaniem się skóry i wypadaniem włosów (złuszczające zapalenie skóry

Często:

 • nudności, wymioty, biegunka
 • obrzęk i zaczerwienienie wzdłuż przebiegu żyły będące wyjątkowo wrażliwe na dotyk
 • wysypka
 • nieprawidłowa czynność wątroby wykryta na podstawie badań krwi
 • zwiększenie liczby niektóych rodzajów białych krwinek
Możliwe interakcje z
 • gancyklowirem 
 • kwasem walproinowym
 • walproinianem sodu
 • warfaryną lub innymi lekami zmniejszającymi krzepliwość krwi
Ciąża

Nie należy stosować leku Imipenem + Cylastatyna Ranbaxy u kobiet w ciąży, chyba że lekarz zdecyduje że potencjalne korzyści dla matki wynikające ze stosowania leku przewyższają ryzyko dla dziecka.

Karmienie piersią

Lek Imipenem + Cylastatyna Ranbaxy może w niewielkich ilościach przenikać do pokarmu kobiecego i wpływać na dziecko karmione piersią. Z tego względu lekarz podejmie decyzję, czy pacjentka może go stosować.

Dzieci

Lek Imipenem + Cylastatyna Ranbaxy nie jest zalecany u dzieci w wieku poniżej jednego roku życia, ani u dzieci z chorobami nerek.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Niektóre działania niepożądane związane ze stosowaniem tego leku (takie jak omamy - czyli widzenie, odczuwanie lub słyszenie rzeczy nieistniejących; zaburzenia równowagi, senność i zawroty głowy) mogą wpływać u niektóych pacjentów na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Imipenem + Cylastatyna Ranbaxy?

Lek Imipenem + Cylastatyna Ranbaxy działa bakteriobójczo wobec szerokiego zakresu bakterii wywołujących zakażenia w różnych częściach ciała u dzieci i dorosłych.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Imipenem + Cylastatyna Ranbaxy?

Lek Imipenem + Cylastatyna Ranbaxy stosuje się u pacjentów, u których stwierdzono co najmniej jedno z wymienionych poniżej zakażeń:

 • powikłane zakażenia w obrębie jamy brzusznej
 • zakażenie płuc (zapalenie płuc)
 • zakażenia nabyte w trakcie porodu lub po porodzie
 • powikłane zakażenia układu moczowego
 • powikłane zakażenia skóry i tkanek miękkich

Lek Imipenem + Cylastatyna Ranbaxy może być stosowany w leczeniu pacjentów ze zmniejszoną liczbą białych krwinek, u których występująca gorączka prawdopodobnie jest spowodowana zakażeniem bakteryjnym.

Lek Imipenem + Cylastatyna Ranbaxy może być stosowany w leczeniu zakażeń bakteryjnych krwi, które mogą być związane z jedną z infekcji wymienionych powyżej.

Dawkowanie

Jak stosować lek Imipenem + Cylastatyna Ranbaxy?

Lek Imipenem + Cylastatyna Ranbaxy będzie przygotowany i podany pacjentowi przez lekarza lub inną osobę z fachowego personelu medycznego. Lekarz zadecyduje ile leku należy podać pacjentowi.

Stosowanie u dorosłych i młodzieży

 • zazwyczaj stosowana dawka wynosi 500  mg+500mg co 6 godzin lub 1000 mg+1000 mg co 6 lub 8 godzin
 • u pacjentów z chorobami nerek, lekarz może zmniejszyć dawkę leku

Stosowanie u dzieci

 • dzieciom w wieku jednego roku lub starszym zwykle podaje się dawkę (15 mg+15  mg) lub 25mg+25 mg)/ kg masy ciała co 6 godzin
 • lek Imipenem + Cylastatyna Ranbaxy nie jest zalecany u dzieci w wieku poniżej jednego roku życia, ani u dzieci z chorobami nerek

Sposób podawania

 • lek Imipenem + Cylastatyna Ranbaxy podaje się dożylnie
 • dawki mniejsze lub równe 500 mg+500 mg podaje się w ciągu 20-30 minut, a dawki przekraczające 500 mg+500 mg w ciągu 40-60 minut
 • jeśli pacjent poczuje mdłości, można zmniejszyć szybkość infuzji

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku

 • objawy przedawkowania: drgawki, splątanie, drżenie, nudności, wymioty, obniżone ciśnienie tętnicze i powolna praca serca
 • jeśli zachodzi obawa, że podano zbyt dużą dawkę leku, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub inną osobą z fachowego personelu medycznego

Pominięcie zastosowania leku

 • jeśli zachodzi obawa, że pominięto dawkę leku, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub inną osobą fachowego personelu medycznego
 • w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty
 • nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki

Przerwanie stosowania leku

 • nie przerywać stosowania leku bez zalecenia lekarza

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Imipenem + Cylastatyna Ranbaxy?

Lek Imipenem + Cylastatyna Ranbaxy należy stosować:

 • jeśli pacjent ma uczulenie na imipenem, cylastatynę lub substancję pomocniczą
 • jeśli pacjent ma uczulenie na inne antybiotyki, takie jak penicyliny, cefalosporyny lub karbapenemy

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W trakcie podawania leku Imipenem + Cylastatyna Ranbaxy lub po jego podaniu, rzadko występowały poniższe działania niepożądane.

Jeżeli działania te wystąpią, należy przerwać przyjmowanie leku i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem:

 • reakcje alergiczne w tym wysypka, obrzęk twarzy, warg, języka i (lub) gardła (powodujące problemy z oddychaniem lub przełykaniem) i (lub) obniżenie ciśnienia krwi
 • złuszczanie skóry (martwica toksyczno-rozpływna naskórka)
 • ciężkie reakcje skórne (zespół Stevensa-Johnsona oraz rumień wielopostaciowy)
 • ciężka postać wysypki ze złuszczaniem się skóry  i wypadaniem włosów (złuszczające zapalenie skóry)

Inne możliwe działania niepożądane:

Często (u mniej niż 1 na 10 osób):

 • nudności, wymioty, biegunka (wydaje się, że nudności i wymioty występują częściej u pacjentów, u któych stwierdza się zmniejszenie liczby białych krwinek)
 • obrzęk i zaczerwienienie wzdłuż przebiegu żyły, będące wyjątkowo wrażliwe na dotyk
 • wysypka
 • nieprawidłowa czynność wątroby wykryta na podstawie badań krwi
 • zwiększenie liczby niektórych rodzajów białych krwinek

Niezbyt często (u mniej niż 1 na 100 osób):

 • miejscowe zaczerwienienie skóry
 • ból i powstanie twardego guzka w miejscu wstrzyknięcia
 • swędzenie skóry
 • pokrzywka
 • gorączka
 • zaburzenia komórek krwi, wykrywane zwykle podczas analizy krwi (objawami może być zmęczenie, bladość skóry oraz długie utrzymywanie się siniaków po urazie)
 • nieprawidłowa czynność nerek, wątroby i krwi wykryta na podstawie badań krwi
 • drżenie i niekontrolowane drgania mięśni
 • drgawki (napady padaczkowe)
 • zaburzenia psychiczne (takie jak wahania nastroju oraz zaburzony osąd)
 • omamy, czyli widzenie, słyszenie i odczuwanie rzeczy, które nie istnieją
 • stan dezorientacji
 • zawroty głowy, senność
 • niskie ciśnienie tętnicze

Rzadko (u mniej niż 1 na 1000 osób):

 • przebarwienie zębów i (lub) języka
 • zapalenie okrężnicy (jelita grubego) z ciężką biegunką
 • zaburzenia smaku
 • zaburzenia czynności wątroby
 • zapalenie wątroby
 • zaburzenia czynności nerek
 • zmiany ilości oddawanego moczu oraz zmiany zabarwienia moczu
 • zaburzenia pracy mózgu, uczucie mrowienia, miejscowe drżenie
 • utrata słuchu

Bardzo rzadko ( u mniej niż 1 na 10 000 osób):

 • ciężkie zaburzenie czynności wątroby w wyniku zapalenia wątroby (piorunujące zapalenie wątroby)
 • zapalenie żołądka lub jelit
 • zapalenie jelit z krwawą biegunką (krwotoczne zapalenie okrężnicy)
 • zaczerwienienie i obrzęk języka, przerost brodawek na języka nadający mu "włochaty" wygląd, zgaga, ból gardła, zwiększone wydzielanie śliny
 • ból żołądka
 • zawroty głowy (zaburzenia równowagi), bóle głowy
 • dzwonienie w uszach (szumy uszne)
 • bóle stawów, osłabienie
 • nieregularny rytm serca, przyspieszona praca lub silne bicie serca (kołatanie)
 • dyskomfort w klatce piersiowej, trudności z oddychaniem, nadmierne przyspieszenie lub spłycenie oddechu, ból w górnej części kręgosłupa
 • uderzenia gorąca z zaczerwienieniem twarzy, sinawe zabarwienie twarzy i warg, zmiany struktury skóry, nadmierne pocenie się
 • świąd sromu
 • zmiany liczby komórek krwi
 • nasilenie objawów ciężkiej choroby, w której dochodzi do osłabienia mięśni (nasilenie objawów miastenii)

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

 • nieprawidłowe ruchy
 • poburzenie

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Imipenem + Cylastatyna Ranbaxy należy to omówić z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką. Należy poinformować lekarza jeżeli u pacjenta wystąpiły:

 • uczulenia (nagłe, zagrażające życiu reakcje alergiczne wymagające natychmiastowej pomocy medycznej) na jakiekolwiek leku, w tym na antybiotyki
 • zapalenie okrężnicy lub jakakolwiek inna choroba przewodu pokarmowego
 • choroby nerek lub dróg moczowych, w tym pogorszona czynność nerek (u pacjentów z osłabioną czynnością nerek jest zwiększone stężenie leku we krwi. Jeśli nie dostosuje się dawki mogą wystąpić działania niepożądane ze strony ośrodkowego układu nerwowego)
 • wszelkie zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego, takie jak drżenia czy napady padaczkowe
 • choroby wątroby

Wynik testu wykrywającego we krwi przeciwciała mogące niszczyć krwinki czerwone (test Coombsa) może być dodatki.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Imipenem + Cylastatyna Ranbaxy a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie badano stosowania tego leku u kobiet w ciąży zatem nie należy go stosować, chyba że lekarz zdecyduje, że potencjalne korzyści dla matki wynikające ze stosowania leku przewyższają ryzyko dla dziecka.

Imipenem + Cylastatyna Ranbaxy a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lek Imipenem + Cylastatyna Ranbaxy może przenikać w niewielkich ilościach do pokarmu kobiecego i wpływać na dziecko karmione piersią. Z tego względu lekarz podejmie decyzję czy pacjentka może go stosować.

Interakcje

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Możliwe interakcje:

 • gancyklowir - lek stosowany w leczeniu niektórych zakażeń wirusowych
 • kwas walproinowy lub walproinian sodu - leki stosowane w padaczce, zaburzeniach afektywnych dwubiegunowych, migrenie lub schizofrenii)
 • warfaryna lub inne leki zmniejszające krzepliwość krwi

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Imipenem + Cylastatyna Ranbaxy a alkohol

Brak danych.

Imipenem + Cylastatyna Ranbaxy a prowadzenie pojazdów

Niektóre działania niepożądane związane ze stosowaniem tego leku (takie jak omamy - czyli widzenie, odczuwanie lub słyszenie rzeczy nieistniejących; zaburzenia równowagi, senność i zawroty głowy) mogą wpływać u niektóych pacjentów na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Imipenem + Cylastatyna Ranbaxy?

Zasady przechowywania leku Imipenem + + Cylastatyna Ranbaxy:

 • lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci
 • lek przechowywać w postaci proszku w temperaturze poniżej 25oC
 • przechowywać fiolkę lub butelkę do infuzji w tekturowym pudełku do chwili użycia
 • lek należy zużyć niezwłocznie po przygotowaniu
 • nie zamrażać przygorowanego roztworu

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Imipenem + Cylastatyna Ranbaxy a ciąża
Imipenem + Cylastatyna Ranbaxy a karmienie piersią
Interakcje
Imipenem + Cylastatyna Ranbaxy a alkohol
Imipenem + Cylastatyna Ranbaxy a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logoInstagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo
Gemini
Regulaminy
Pomocne linki