Kategorie

Imovane (Zopiclonum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Imovane?

Lek Imovane zawiera zopiklon, który jest lekiem nasennym. Preparat ułatwienia zasypianie, zmniejsza liczbę przebudzeń nocnych, wydłuża czas trwania snu, poprawia jego jakość oraz samopoczucie po przebudzeniu. Stosowany jest w krótkotrwałym leczeniu bezsenności u dorosłych: przejściowej, krótkotrwałej lub przewlekłej.

Podstawowe informacje

NazwaImovane
Nazwa międzynarodowaZopiclonum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

7,5 mg

PostaćTabletki powlekane
Skład - substancja czynna

Zopiklon

Skład - substancje pomocnicze
 • laktoza
 • dwuwodny wodorofosforan wapnia
 • skrobia pszenna
 • karboksymetyloskrobia sodowa typ A
 • stearynian magnezu

Skład otoczki:

 • hypromeloza
 • dwutlenek tytanu
 • makrogol 6000
Dostępne opakowania
 • 5 tabletek
 • 14 tabletek
 • 20 tabletek
Działanie / właściwości
 • nasenne
 • uspokajające
Zastosowanie

Krótkotrwałe leczenie bezsenności u dorosłych

Przeciwwskazania
 • uczulenie na zopiklon lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • miastenia
 • niewydolność oddechowa
 • ciężka postać zespołu bezdechu sennego
 • ciężka niewydolność wątroby
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • zaburzenia czynności układu oddechowego
 • zaburzenia psychiczne
 • nadużywanie alkoholu, substancji niedozwolonych lub leków
 • depresja
 • skłonności samobójcze
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Często (występujące u nie więcej niż 1 na 10 pacjentów):

Możliwe interakcje z
 • lekami przeciwpsychotycznymi 
 • innymi lekami nasennymi
 • lekami przeciwlękowymi i uspokajającymi
 • lekami przeciwdepresyjnymi
 • opioidowymi lekami przeciwbólowymi
 • lekami przeciwpadaczkowymi
 • lekami stosowanymi w znieczuleniu ogólnym
 • lekami przeciwhistaminowymi o działaniu uspokajającym
 • erytromycyną, klarytromycyną, rifampicyną
 • ketokonazolem, itrakonazolem
 • rytonawirem
Ciąża

Stosowanie leku nie jest zalecane w okresie ciąży, gdyż może mieć on wpływ na płód.

Karmienie piersią

Nie zaleca się karmienia piersią w czasie stosowania leku Imovane.

Dzieci

Zopiklonu nie należy stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn podczas stosowania leku Imovane, gdyż może on wpływać na zdolność koncentracji uwagi oraz koordyacji ruchowej.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Imovane?

Lek Imovane zawiera zopiklon, który zaliczany jest do grupy leków nasennych. Jego działanie polega na ułatwieniu zasypiania, zmniejszeniu liczby przebudzeń nocnych, wydłużeniu czasu trwania snu, poprawie jakości snu oraz samopoczucia po przebudzeniu.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Imovane?

Lek Imovane stosowany jest w krótkotrwałym leczeniu bezsenności u dorosłych: przejściowej, krótkotrwałej lub przewlekłej (w tym trudności w zasypianiu, spłycony sen, wczesne ranne budzenie się).

Leku nie należy stosować długotrwale, ponieważ ryzyko rozwoju uzależnienia zwiększa się wraz z długością leczenia.

Dawkowanie

Jak stosować lek Imovane?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Zasady stosowania:

 • lek należy zażywać tuż przed wieczornym spoczynkiem
 • lek powinien być przyjmowany w pojedynczej dawce
 • leku nie należy podawać ponownie w ciągu tej samej nocy
 • należy stosować najmniejszą skuteczną dawkę

Dorośli

 • zalecana dawka leku wynosi 7,5 mg
 • leczenie bezsenności przejściowej powinno trwać od 2 do 5 dni, bezsenności krótkotrwałej od 2 do 3 tygodni
 • leczenie powinno trwać nie dłużej niż 4 tygodnie (włączając w to czas stopniowego odstawiania leku)

Pacjenci w podeszłym wieku

Leczenie należy rozpocząć od dawki 3,75 mg zopiklonu (1/2 tabletki). W razie konieczności i jeżeli pacjent dobrze toleruje lek, dawkę można zwiększyć do 7,5 mg zopiklonu (1 tabletka).

Pacjenci z niewydolnością nerek lub wątroby

U pacjentów z niewydolnością nerek lub wątroby leczenie należy rozpocząć od dawki 3,75 mg zopiklonu (1/2 tabletki). W razie konieczności, w przypadku pacjentów z niewydolnością wątroby, dawkę można zwiększyć do 7,5 mg zopiklonu (1 tabletka).

Pacjenci z przewlekłą niewydolnością oddechową

Leczenie należy rozpocząć od dawki 3,75 mg zopiklonu (1/2 tabletki). W razie konieczności, dawkę można zwiększyć do 7,5 mg zopiklonu (1 tabletka).

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku

W przypadku zastosowania większej dawki niż zalecana należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Należy poinformować personel medyczny, jaki lek został użyty.

Objawy przedawkowania to:

 • senność
 • splątanie i letarg
 • niezborność ruchowa
 • spadek napięcia mięśniowego
 • spadek ciśnienia tętniczego krwi
 • zaburzenia oddychania
 • śpiączka

Pominięcie zastosowania leku

Należy zażyć lek następnego dnia o zwykłej porze. Nie należy przyjmować dwóch dawek leku jednocześnie lub w krótkim odstępie czasu.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Imovane?

Leku Imovane nie powinno się stosować w przypadku:

 • uczulenia na zopiklon lub na którąkolwiek substancję pomocniczą
 • miastenii (nużliwości mięśni)
 • niewydolności oddechowej
 • ciężkiej postaci zespołu bezdechu sennego
 • ciężkiej niewydolności wątroby

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Imovane może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Często (występujące u nie więcej niż 1 na 10 pacjentów):

 • zaburzenia smaku (gorzki smak)
 • senność
 • suchość w ustach

Niezbyt często (występujące u nie więcej niż 1 na 100 pacjentów):

 • koszmary senne
 • pobudzenie
 • ból i zawroty głowy
 • nudności
 • zmęczenie

Rzadko (występujące u nie więcej niż 1 na 1 000 pacjentów):

 • splątanie
 • zaburzenia libido
 • drażliwość, agresja
 • omamy
 • zaburzenia pamięci
 • duszność
 • wysypka, swędzenie
 • upadki (głównie u pacjentów w podeszłym wieku)

Bardzo rzadko (występujące u nie więcej niż 1 na 10 000 pacjentów):

 • reakcje uczuleniowe
 • obrzęk skóry lub błon śluzowych
 • wzrost aktywności enzymów wątrobowych

Częstość nieznana:

 • niepokój, gniew, nieadekwatne zachowanie
 • urojenia
 • lunatykowanie
 • uzależnienie, objawy odstawienia
 • zaburzenia koordynacji ruchowej
 • mrowienie i drętwienie skóry
 • zaburzenia pamięci, mowy, koncentracji
 • podwójne widzenie
 • zaburzenia oddychania
 • niestrawność
 • osłabienie mięśni

Objawy odstawienia:

 • bezsenność
 • ból mięśni
 • lęk
 • drżenie
 • pocenie się
 • pobudzenie
 • splątanie (dezorientacja)
 • ból głowy
 • kołatanie serca
 • częstoskurcz
 • majaczenie
 • koszmary senne
 • derealizacja (zmiana odczuwania otaczającego świata)
 • depersonalizacja (poczucie utraty własnej tożsamości)
 • nadwrażliwość na dźwięki, światło i dotyk
 • drętwienie i mrowienie kończyn
 • urojenia
 • drgawki

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku Imovane należy omówić to z lekarzem:

 • pacjenci z zaburzeniami czynności układu oddechowego - leki nasenne mają zdolność hamowania ośrodka oddechowego
 • jednoczesne stosowanie opioidów z benzodiazepinami lub innymi lekami uspokajającymi, czy nasennymi - może powodować uspokojenie, depresję oddechową, śpiączkę i śmierć
 • pacjenci z depresją - mogą wykazywać skłonności samobójcze

Stosowanie leku Imovane może powodować:

 • ryzyko zaburzeń psychomotorycznych - zopiklon wykazuje działanie hamujące na ośrodkowy układ nerwowy
 • ryzyko wystąpienia uzależnienia
 • ryzyko bezsenności z odbicia po nagłym przerwaniu stosowania leku Imovane - zaleca się stopniowe zmniejszanie dawki
 • ryzyko niepamięci następczej
 • zwiększone ryzyko myśli samobójczych, prób samobójczych i samobójstw
 • tolerancje - może wystąpić zmniejszenie działania leku w przypadku wielokrotnego stosowania leków nasennych
 • reakcje psychiczne i paradoksalne - niepokój, pobudzenie, drażliwość, agresywność, urojenia, gniew, koszmary senne, omamy, nieadekwatne zachowanie i inne zaburzenia zachowania
 • somnambulizm i podobne rodzaje zachowań - chodzenie we śnie, prowadzenie pojazdu we śnie, przygotowywanie i spożywanie jedzenia, rozmowy telefoniczne we śnie z niepamięcią wykonywanych czynności

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Imovane a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Stosowanie leku nie jest zalecane w okresie ciąży, gdyż może mieć on wpływ na płód:

 • wykazano zwiększone ryzyko wystąpienia rozszczepu wargi i podniebienia u noworodków
 • stosowanie leku w drugim lub trzecim trymestrze ciąży może spowodować spadek aktywności i zmienny rytm serca płodu
 • zażywanie zopiklonu w późnym okresie ciąży lub podczas porodu może być przyczyną osłabienia mięśni u noworodka ("zespół wiotkiego dziecka"), obniżenia temperatury ciała, trudności ze ssaniem i zaburzeń oddychania
 • regularne przyjmowanie leku w późnym okresie ciąży może spowodować u dziecka uzależnienie fizyczne, zatem mogą wystąpić objawy odstawienia, takie jak pobudzenie lub drgawki

Imovane a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie zaleca się karmienia piersią w czasie stosowania leku Imovane.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę, jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Jeśli pacjent stosuje którykolwiek z wymienionych poniżej leków, powinien powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie przed rozpoczęciem przyjmowania leku:

 • leki przeciwpsychotyczne - nasilenie hamującego działania na ośrodkowy układ nerwowy
 • inne leki nasenne, takie jak benzodiazepiny, fenobarbital - zwiększone ryzyko uspokojenia, depresji oddechowej, śpiączki i śmierci z powodu nasilenia depresyjnego działania na ośrodkowy układ nerwowy
 • leki przeciwlękowe i uspokajające - nasilenie hamującego działania na ośrodkowy układ nerwowy
 • leki przeciwdepresyjne - nasilenie hamującego działania na ośrodkowy układ nerwowy
 • opioidowe leki przeciwbólowe - może wystąpić nasilenie euforii, co może prowadzić do zwiększenia uzależnienia psychicznego
 • leki przeciwpadaczkowe, takie jak karbamazepina, fenytoina
 • leki stosowane w znieczuleniu ogólnym - nasilenie hamującego działania na ośrodkowy układ nerwowy
 • leki przeciwhistaminowe o działaniu uspokajającym - nasilenie hamującego działania na ośrodkowy układ nerwowy
 • erytromycyna, klarytromycyna, rifampicyna (antybiotyki)
 • ketokonazol, itrakonazol (leki przeciwgrzybicze)
 • rytonawir (lek stosowany w zakażeniu HIV)
 • preparaty dziurawca zwyczajnego

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Imovane a alkohol

W czasie stosowania leku Imovane nie należy spożywać alkoholu.

Jednoczesne zażywanie zopiklonu i spożywanie alkoholu nasila uspokajające działanie leku.

Imovane a prowadzenie pojazdów

Nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn podczas stosowania leku Imovane. Zopiklon może wpływać niekorzystnie na zdolność koncentracji uwagi oraz koordyacji ruchowej.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Imovane?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  gemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego