Poradnik
zestawy vichy
tato to twój dzień
baby week
Indapamidum 123ratio (Indapamidum)

Indapamidum 123ratio (Indapamidum)

Indapamidum 123ratio to lek w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu. Substancją czynną jest indapamid. Powoduje lekkie zwiększenie objętości wytwarzanego moczu i rozszerza naczynia krwionośne. Stosuje się go w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego krwi (nadciśnienia tętniczego) u dorosłych.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaIndapamidum 123ratio
Nazwa międzynarodowaIndapamidum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

1,5 mg

PostaćTabletki o przedłużonym uwalnianiu
Skład - substancja czynna

Indapamid

Skład - substancje pomocnicze
 • laktoza jednowodna
 • kopowidon
 • hypromeloza
 • stearynian magnezu
 • bezwodna krzemionka koloidalna
Dostępne opakowania

30 tabletek

Działanie / właściwości
 • moczopędne
 • rozszerzające naczynia krwionośne
 • obniżające ciśnienie krwi
Zastosowanie

Leczenie nadciśnienia tętniczego

Przeciwwskazania
 • uczulenie na indapamid lub na inne sulfonamidy
 • reakcja alergiczna na substancje pomocnicze lek
 • ciężkie zaburzenia czynności nerek
 • niskie stężenie potasu we krwi
 • zaburzenia czynności mózgu i ośrodkowego układu nerwowego wywołane chorobą wątroby
 • inne ciężkie zaburzenia czynności wątroby
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • zaburzenia czynności wątroby
 • zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej
 • cukrzyca
 • zwiększone stężenie kwasu moczowego we krwi
 • ciężkie zaburzenia czynności nerek
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Często (rzadziej niż u 1 na 10, ale częściej niż u 1 na 100 pacjentów):

 • wysypka plamisto-grudkowa
Możliwe interakcje z
 • lekami stosowanymi w manii i depresji
 • niektórymi lekami stosowanymi w zaburzeniach rytmu serca
 • niektórymi antybiotykami
 • niektórymi lekami stosowanymi w zaburzeniach psychicznych
 • bepridilem
 • cizaprydem
 • difemanilem
 • halofantryną
 • mizolastyną
 • pentamidyną
 • winkaminą stosowaną dożylnie
 • lekami stosowanymi w zwalczaniu zapalenia lub bólu
 • inhibitorami ACE
 • preparatami naparstnicy
 • lekami oszczędzającymi potas
 • steroidami podawanymi dożylnie
 • lekami przeczyszczającymi
 • amfoterycyną B podawaną dożylnie
 • tetrakozaktydem
 • baklofenem
 • metforminą
 • środkami kontrastującymi zawierającymi jod
 • trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi
 • suplementami zawierającymi wapń
 • cyklosporyną
 • takrolimusem
Ciąża

Nie należy stosować leku przez kobiety w ciąży i w czasie jej planowania.

Karmienie piersią

Nie należy stosować leku przez kobiety karmiące piersią.

Dzieci

Nie zaleca się stosowania leku Indapamidum 123ratio przez dzieci i młodzież.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Jeżeli u pacjenta wystąpią działania niepożądane, które mają wpływ na prowadzenie pojazdów i obsługę maszyn, nie zaleca się wykonywania tych czynności do momentu ich ustania.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Indapamidum 123ratio?

Działanie leku polega na zwiększeniu wydalania przez nerki sodu i chlorków, w mniejszym stopniu potasu i magnezu, zwiększając w ten sposób objętość wydalanego moczu i obniżając ciśnienie krwi.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Indapamidum 123ratio?

Ten lek stosuje się w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego krwi (nadciśnienia tętniczego) u dorosłych.

Dawkowanie

Jak stosować lek Indapamidum 123ratio?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zasady stosowania:

 • niezależnie od posiłków
 • połykać w całości popijając wodą

Dorośli

 • przeciętna dawka to 1 tabletka na dobę, najlepiej rano

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

Pacjenci z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek nie mogą przyjmować leku Indapamidum 123ratio.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby

Pacjenci z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby nie mogą przyjmować leku Indapamidum 123ratio.

Pacjenci w podeszłym wieku

Pacjenci w podeszłym wieku mogą przyjmować indapamid pod warunkiem, że czynność nerek jest prawidłowa lub tylko nieznacznie zaburzona. Nie ma wtedy konieczności zmiany dawkowania.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Indapamidum 123ratio

W razie zastosowania większej liczby tabletek niż zalecona przez lekarza należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub szpitalem.

Bardzo duża dawka leku może powodować:

 • nudności
 • wymioty
 • niedociśnienie tętnicze
 • kurcze mięśni
 • zawroty głowy
 • senność
 • dezorientacja
 • zmiany ilości moczu wytwarzanego w nerkach

Pominięcie zastosowania leku Indapamidum 123ratio

W przypadku pominięcia dawki należy przyjąć następną dawkę o zwykłej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Indapamidum 123ratio

Należy skontaktować się z lekarzem przed przerwaniem stosowania leku, ponieważ leczenie lekiem Indapamidum 123ratio jest długotrwałe.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Indapamidum 123ratio?

Nie należy stosować leku Indapamidum 123ratio, jeśli u pacjenta:

 • wystąpi uczulenie na indapamid lub inne substancje pomocnicze tego leku
 • występuje ciężka choroba nerek
 • występuje ciężka choroba wątroby lub stan zwany encefalopatią wątrobową (degeneracyjna choroba mózgu)
 • występuje za małe stężenie potasu we krwi 

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, również lek Indapamidum 123ratio może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one występują.

Często (rzadziej niż u 1 na 10, ale częściej niż u 1 na 100 pacjentów):

 • wysypka plamisto-grudkowa (reakcja alergiczna skóry z objawami rozległych zaczerwienienień oraz grudkami)

Niezbyt często (rzadziej niż u 1 na 100 pacjentów):

 • plamica (czerwone punkciki na skórze)

Rzadko (rzadziej niż u 1 na 1 000 pacjentów):

 • zawroty głowy
 • bóle głowy
 • parestezje (mrowienie lub drętwienie)
 • nudności
 • zaparcia
 • suchość jamy ustnej
 • zmęczenie

Bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów):

 • zwiększenie stężenia wapnia we krwi
 • siniaki i krwotoki z nosa (małopłytkowość)
 • gorączka o niejasnej przyczynie, ból gardła lub inne objawy grypopodobne (leukopenia)
 • osłabienie, bladość, szybkie bicie serca oraz duszność (niedokrwistość)
 • zaburzenia rytmu serca, niskie ciśnienie tętnicze
 • zapalenie trzustki
 • zaburzenia czynności wątroby

Inne działania niepożądane:

 • zmniejszenie stężenia potasu we krwi (osłabienie mięśni)
 • zmniejszenie stężenia sodu we krwi oraz zmniejszenie objętości krwi (odwodnienie i osłabienie lub zawroty głowy, występujące w wyniku zmiany pozycji, np. wstawania lub siadania)
 • zwiększenie stężenia kwasu moczowego we krwi (dna moczanowa lub nasilenie jej objawów (schorzenie powodujące ból, stany zapalne, oraz obrzęki jednego lub więcej stawów))
 • zwiększenie stężenia glukozy we krwi u pacjentów z cukrzycą
 • reakcje alergiczne dotyczące głównie skóry 
 • możliwość zaostrzenia przebiegu niektórych wcześniej występujących autoimmunologicznych chorób skóry (ostry rozsiany toczeń rumieniowaty)
 • w wypadku wystąpienia zaburzeń czynności wątroby istnieje możliwość pojawienia się zaburzeń czynności mózgu spowodowanych zaburzeniami czynności wątroby (encefalopatia wątrobowa)

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Szczególne środki ostrożności należy zachować w przypadkach, gdy:

 • pacjent choruje na cukrzycę - należy kontrolować stężenie cukru we krwi
 • występują zaburzenia czynności wątroby - leki moczopędne powodują encefalopatię wątrobową
 • pacjenci mają zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej - należy kontrolować stężenie potasu i sodu
 • pacjenci chorują na dnę moczanową - zwiększenie ataków tej choroby

Podczas leczenia indapamidem należy okresowo kontrolować czynność nerek.

Indapamid zaburza wyniki testu antydopingowego.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Indapamidum 123ratio a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie zaleca się stosowania tego leku w czasie ciąży.

Indapamidum 123ratio a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy stosować tego leku przez kobiety karmiące piersią, ponieważ przenika on do mleka kobiecego.

Interakcje

Należy zawsze poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Nie zaleca się stosowania leku Indapamidum 123ratio równocześnie z:

 • lekami stosowanymi w manii i depresji (lit) - zwiększenie stężenia litu w surowicy, także z objawami przedawkowania

Należy zachować szczególną ostrożność podczas równoczesnego stosowania indapamidu z:

 • chinidyną, hydrochinidyną, dizopiramidem, amiodaronem, sotalolem, dofetilidem, ibutilidem (leki stosowane w zaburzeniach rytmu serca)
 • chlorpromazyną, cyjamemazyną, lewomepromazyną, tiorydazyną, trifluoperazyną, droperidolem, haloperidolem, amisulprydem, sulpirydem, sultoprydem, tiaprydem (lekami stosowanymi w zaburzeniach psychicznych)
 • erytromycyną podawaną dożylnie, sparfloksacyną, moksifloksacyną (antybiotyki)
 • lekami stosowanymi przy bólach w klatce piersiowej (bepridil)
 • lekami stosowanymi w zwalczaniu zgagi i zapalenia przełyku (cizapryd)
 • lekami stosowanymi w zwalczaniu bardzo wolnej czynności serca u niemowląt (difemanil)
 • lekami przeciwmalarycznymi (halofantryna)
 • niektórymi lekami przeciwhistaminowymi (mizolastyna)
 • lekami stosowanymi w zapaleniu płuc (pentamidyna)
 • winkaminą podawaną dożylnie (lek stosowany w chorobach mózgu, takich jak demencja i udar)
 • lekami stosowanymi w zwalczaniu zapalenia lub bólu
 • innymi lekami stosowanymi w nadciśnieniu tętniczym lub niewydolności serca (inhibitory ACE, preparaty naparstnicy, leki moczopędne oszczędzające potas)
 • steroidami podawanymi dożylnie - zwiększone ryzyko hipokaliemii
 • lekami przeczyszczającymi - zwiększone ryzyko hipokaliemii
 • lekami stosowanymi w zakażeniach grzybiczych (amfoterycyna B podawana dożylnie) - zwiększone ryzyko hipokaliemii
 • hormonami stosowanymi w diagnostyce i leczeniu (tetrakozaktyd) - zmniejszenie działania przeciwnadciśnieniowego indapamidu
 • lekami o działaniu rozluźniającym mięśnie (baklofen) - nasilają działanie przeciwnadciśnieniowe indapamidu
 • lekami przeciwcukrzycowymi (metformina) - zwiększa się ryzyko wywołania przez metforminę kwasicy mleczanowej
 • niektórymi preparatami stosowanymi w diagnostyce (środki kontrastujące zawierające jod) - zwiększa się ryzyko ostrej niewydolności nerek
 • niektórymi lekami stosowanymi w depresji (trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne) - nasilenie działania przeciwnadciśnieniowego indapamidu i zwiększenie ryzyka objawowej, także ortostatycznej hipotonii
 • suplementami zawierającymi wapń - zwiększenie ryzyka hiperkalcemii, spowodowanej zmniejszeniem wydalania wapnia przez nerki
 • lekami hamującymi układ odpornościowy organizmu (cyklosporyna, takrolimus) - ryzyko zwiększenia stężenia kreatyniny

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Indapamidum 123ratio a alkohol

Brak danych.

Indapamidum 123ratio a prowadzenie pojazdów

Lek Indapamidum 123ratio może powodować działania niepożądane związane z obniżaniem się ciśnienia krwi, takie jak zawroty głowy lub uczucie zmęczenia. Ze względu na te działania niepożądane, nie zaleca się prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Indapamidum 123ratio?

Lek należy przechowywać:

 • w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • w temperaturze poniżej 30ºC
 • chroniąc przed światłem

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Indapamidum 123ratio a ciąża
Indapamidum 123ratio a karmienie piersią
Interakcje
Indapamidum 123ratio a alkohol
Indapamidum 123ratio a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logoInstagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo
Gemini
Regulaminy
Pomocne linki