Poradnik
tato to twój dzień
baby week
Instanyl (Fentanylum)

Instanyl (Fentanylum)

Lek Instanyl jest lekiem zawierającym fentanyl, należący do grupy opioidów. Stosowany jest w leczeniu bólu przebijającego. Ból przebijający jest nagłym, dodatkowym bólem, który pojawia się mimo stosowania przeciwbólowych leków opioidowych.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaInstanyl
Nazwa międzynarodowaFentanylum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

50 mcg / dawkę

100 mcg / dawkę

200 mcg / dawkę

PostaćAerozol do nosa, roztwór
Skład - substancja czynna

Fentalnyl

Skład - substancje pomocnicze
 • diwodorofosforan sodu dwuwodny
 • fosforan disodu dwuwodny
 • woda oczyszczona
Dostępne opakowania
 • 1 butelka 1,8 ml
 • 1 butelka 2,9 ml
 • 1 butelka 5 ml
Działanie / właściwości

Przeciwbólowe

Zastosowanie

Leczenie bólu przebijającego u dorosłych z chorobą nowotworową.

Przeciwwskazania
 • pacjent ma uczulenie na fentanyl lub pozostałe skladniki leku
 • pacjent nie stosował wcale lub nie stosuje regularnie przez co najmniej tydzień leku opioidowego do regularnego kontrolowania bólu przewlekłego
 • u pacjenta występują poważne problemy z oddychaniem lub choroba obturacyjna płuc
 • pacjent cierpi na krótkotrwały ból inny niż przebijający 
 • pacjent przebył naświetlanie twarzy
 • występują powtarzające się przypadki krwawienia z nosa
 • jeśli pacjent przyjmuje lek zawierający oksybat sodu
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • choroba obturacyjna płuc - w trakcie przyjmowania leku Instanyl mogą pojawić się trudności z oddychaniem
 • problemu z sercem, szczególnie gdy tętno jest spowolnione, ciśnienie tętnicze jest niskie, a objętość krwi mała
 • problemy z wątrobą lub nerkami
 • problemy z czynnością mózgu (guz mózgu, uraz głowy lub zwiększone ciśnienia wewnątrzczaszkowe)
 • przyjmowanie leków przeciwdepresyjnych i przeciwpsychotycznych
 • stosowanie innych leków w postaci aerozolu
 • niedoczynność kory nadnerczy lub brak hormonów płciowych podczas stosowania opioidów
 • nadużywanie alkoholu lub leków wydawanych na receptę lub narkotyków
 • palenie tytoniu
 • zaburzenia nastroju lub choroby psychiczne
 • przyjmowanie częściowych agonistów receptora opiodiowego np. buprenorfiny
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Często (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 10 osób):

 • senność
 • zawroty głowy z utrudnionym utrzymaniem równowagi
 • ból głowy
 • podrażnienie gardła
 • nudności
 • wymioty
 • nagłe zaczerwienienie zwłaszcza twarzy
 • uczucie gorąca
 • nadmierna potliwość
Możliwe interakcje z
 • lekami, które mogą powodować senność
 • lekami, które mogą wpływać na przekształcenie leku Instanyl w organizmie (rytonawir, nelfinawir, amprenawir, fosamprenawir, ketokonazol, itrakonazol, flukonazol, troleandomycyna, klarytromycyna, erytromycyna, aprepitant, dilitiazem)
 • inhibitorami monoaminooksydazy
 • lekami przeciwdepresyjnymi lub przeciwpsychotycznymi
 • częściowymi agonistami/antagonistami opioidowymi, np. buprenorfiną, nalbufiną i pentazocyną
 • innymi lekami stosowanymi donosowo (np. oksymetazoliną, ksylometazoliną)
Ciąża

Lek nie powinien być stosowany w ciąży bez konsultacji z lekarzem.

Karmienie piersią

Lek nie powinien być podawany w okresie karmienia piersią.

Dzieci

Nie wolno stosować leku Instanyl u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn w trakcie stosowanie leku Instanyl. Lek może powodować senność i zawroty głowy.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Instanyl?

Lek Instanyl dzięki zawarości opioidów, działa przeciwbólowo przez hamowanie bodźców bólowych wysyłanych do mózgu.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Instanyl?

Lek Instanyl stosuje się w łagodzeniu bólu przebijającego u dorosłych, u których ból przewlekły jest już leczony opioidami.

Dawkowanie

Jak stosować lek Instanyl? 

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Zasady stosowania leku:

 • dawka leku jest niezależna od podstawowego leczenia bólu nowotworowego
 • dawkę początkową ustala lekarz przy współpracy z pacjentem, aby złagodzić ból przebijający
 • zazwyczaj leczenie zaczyna się od dawki 50 mikrogramów do jednego nozdrza, podczas napadu bólu przebijającego, lekarz może stopniowo zwiększać dawkę
 • jeśli ból przebijajjący nie ustąpił w ciągu 10 minut, można zastosować jeszcze tylko jedną dawkę w danym napadzie bólu
 • należy zachować odstęp 4 - godzinny przed zastosowaniem leku Instanyl w kolejnym napadzie bólu przebijającego
 • jeśli u pacjenta występują więcej niż 4 napady bólu przebijającego w ciągu dnia, należy skontaktować się z lekrzem w celu zmiany podstawowego leczenia bólu

Każda zmiana dawki leku musi zostać skonsultowana z lekrzem, pacjent nie może zmieniać dawki samodzielnie.

Prawidłowa obsługa urządzenia leku Instanyl:

 • urządzenie posiada elektroniczny licznik dawek, z blokadą pomiędzy kolejnymi dawkami, co zapobiega przedawkowaniu leku. Urządzenie umożliwia lekarzowi monitorowanie ilości przyjętych dawek przez pacjenta
 • jeśl pacjent przyjmie 2 dawki w ciągu 60 minut, lek jest blokowany na 2 godziny od momentu podania pierwszej dawki

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku

W przypadku przyjęcia większej dawki, konieczny jest kontakt z lekrzem, szpitalem lub pogotowiem ratunkowym. 

Objawy przedawkowania:

 • senność
 • ospałość
 • zawroty głowy
 • obniżona temperatura ciała
 • wolne bicie serca
 • trudności w koordynacji rąk i nóg
 • w cięższych przypadkach: śpiączka, uspokojenie polekowe, konwulsja, trudności w oddychaniu

Jeśli opiekun zauważy, że pacjent zachowuje się w sposób spowolniony, występują trudności z oddychaniem lub trudności z obudzeniem pacjenta:

 • należy wezwać pogotowie
 • w oczekiwaniu na pogotowie utrzymywać kontakt z pacjentem poprzez rozmowę, delikatne potrząsanie pacjenta
 • jeśli pojawiły się trudności z oddychaniem, prowokować pacjetna do oddechu co 5 - 10 sekund
 • jeśli pacjent przestanie oddychać, rozpocząć reanimację do czasu przyjazdu pogotowia

Pominięcie zastosowania leku

Jeśli pacjent odczuwa ból przebijający, należy przyjąć pominiętą dawkę leku, jeśli ból ustał nie należy przyjmować dawki leku do czasu kolejnego epizodu bólu przebijającego.

Przerwanie stosowania leku

Jeśli ból przebijający ustał, należy przerwać stosowanie leku, przy równoczesnym dalszym stosowaniu leków do leczenienia bólu podstawowego. W momencie przerwania przyjmowania leku mogą pojawić się objawy z odstawienia podobne do działan niepożądanych leku. W takim przypadku potrzebny jest kontakt z lekarzem.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Instanyl?

Leku Instanyl nie powinno się stosować w następujących przypadkach:

 • pacjent nie stosował wcale lub nie stosuje regularnie przez co najmniej tydzień leku opioidowego do regularnego kontrolowania bólu przewlekłego
 • pacjent ma uczulenie na fentanyl lub pozostałe skladniki leku
 • u pacjenta występują poważne problemy z oddychaniem lub choroba obturacyjna płuc
 • pacjent cierpi na krótkotrwały ból inny niż przebijający 
 • pacjent przebył naświetlanie twarzy
 • występują powtarzające się przypadki krwawienia
 • jeśli pacjent przyjmuje lek zawierający oksybat sodu

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Instanyl może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta. 

Należy zaprzestać stosowania leku Instanyl i natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać się do najbliższego oddziału ratunkowego, jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych poniżej działań niepożądanych.

 • poważne trudności w oddychaniu
 • rzężący/charczący dźwięk podczas wdechu
 • bóle kurczowe
 • silne zawroty głowy

Inne działania niepożądane:

Często (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 10 osób):

 • senność
 • zawroty głowy z utrudnionym utrzymaniem równowagi
 • ból głowy
 • podrażnienie gardła
 • nudności
 • wymioty
 • nagłe zaczerwienienie, zwłaszcza twarzy
 • uczucie gorąca
 • nadmierna potliwość

Niezbyt często (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 100 osób):

 • uzależnienie od leku
 • bezsenność
 • ospałość
 • drgawkowe kurcze mięśni
 • zaburzenia czucia nawet nieprzyjemne
 • zmiana smaku
 • choroba lokomocyjna
 • niskie ciśnienie tętnicze krwi
 • poważne trudności w oddychaniu
 • krwawienie z nosa
 • owrzodzenie nosa
 • zaparcia
 • zapalenie błony śluzowej jamy ustnej
 • suchość w jamie ustnej
 • ból skóry, swędzenie skóry
 • gorączka

Częstość nieznana: 

 • upadki
 • biegunka
 • drgawki (ataki)
 • obrzęk rąk lub nóg
 • widzenie lub słyszenie czegoś, co w rzeczywistości nie istnieje (omamy)
 • zmęczenie
 • złe samopoczucie
 • zespół odstawienia (może objawiać się wystąpieniem takich działań niepożądanych, jak mdłości, wymioty, biegunka, lęk, dreszcze, drżenie mięśni i nadmierne pocenie się)
 • otwór w przegrodzie nosowej

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Instanyl należy omówić to z lekarzem, w szczególności, gdy u pacjenta występuje:

 • choroba obturacyjna płuc - w trakcie przyjmowania leku Instanyl mogą pojawić się trudności z oddychaniem
 • problemu z sercem, szczególnie gdy tętno jest spowolnione, ciśnienie tętnicze jest niskie, a objętość krwi mała
 • problemy z wątrobą lub nerkami
 • problemy z czynnością mózgu (guz mózgu, uraz głowy lub zwiększone ciśnienia wewnątrzczaszkowe)
 • przyjmowanie leków przeciwdepresyjnych i przeciwpsychotycznych
 • stosowanie innych leków w postaci aerozolu
 • niedoczynność kory nadnerczy lub brak hormonów płciowych podczas stosowania opioidów
 • nadużywanie alkoholu lub leków wydawanych na receptę lub narkotyków
 • palenie tytoniu
 • zaburzenia nastroju lub choroby psychiczne
 • przyjmowanie częściowych agonistów receptora opiodiowego np. buprenorfiny

Należy natychmiast powiadomić lekarza w przypadku:

 • wystąpienia trudności z oddychaniem
 • pojawiają się krwawienia z nosa lub uczucie dyskomfortu w nosie
 • pacjent dostrzeże, że staje się uzależniony od leku Instanyl

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Instanyl a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Stosowanie leku Instanyl podczas ciąży jest przeciwskazane, dopóki nie zostanie skonsultowane to z lekarzem. Leku nie należy stosować w trakcie porodu, może wywołac depresję oddechową u noworodka.

Instanyl a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. 

Lek Instanyl przenika do mleka kobiecego. Istnieje ryzyko wpływu leku na dziecko. Nie można karmić piersią przynajmniej przez 5 dni po przyjęciu ostatniej dawki leku.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

 • leki, które mogą powodować senność
 • leki, które mogą wpływać na przekształcenie leku Instanyl w organizmie (rytonawir, nelfinawir, amprenawir, fosamprenawir, ketokonazol, itrakonazol, flukonazol, troleandomycyna, klarytromycyna, erytromycyna, aprepitant, dilitiazem)
 • inhibitory monoaminooksydazy, nawet jeśl leczenie odbywało się w ciągu ostatnich 2 tygodni
 • leki przeciwdepresyjne lub przeciwpsychotyczne, lek Instanyl może oddziaływać z tymi lekami i moga pojawić się zmiany stanu psychicznego (pobudzenie, omamy, śpiączka), zwiększona temperatura ciała, zwiększona częstośc akcji serca, niestabilne ciśnienie krwi, wzmożenie odruchów, sztywność mięśni, brak koordynacji, objawy żołądkowo- jelitowe
 • częściowi agoniści/antagoniści opioidowi, np. buprenorfina, nalbufina i pentazocyna. Po zastosowaniu Instanylu z tymi lekami u pacjenta mogą wystąpić objawy zespołu odstawiennego (mdłości, wymioty, biegunka, lęk, dreszcze, drżenie mięśni i nadmierne pocenie się)
 • inne leki stosowane donosowo (np. oksymetazolina, ksylometazolina)

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Instanyl a alkohol

Podczas stosowania leku Instanyl nie wolno pić alkoholu. Może on zwiększyć ryzyko wystąpienia poważnych działań niepożądanych.

Instanyl a prowadzenie pojazdów

Nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn w trakcie stosowanie leku Instanyl. Lek może powodować senność i zawroty głowy.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Instanyl?

 • lek musi być przechowywany w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci 
 • po użyciu należy każdorazowo zamknąć aerozol do nosa poprzez umieszczenie na nim zakrętki zabezpieczającej przed dostępem dzieci
 • lek należy przechowywać w temperaturze poniżej 30˚C, nie zamrażać

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Instanyl a ciąża
Instanyl a karmienie piersią
Interakcje
Instanyl a alkohol
Instanyl a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logoInstagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo
Gemini
Regulaminy
Pomocne linki