Poradnik
projekt opalanie
Insuman Comb 25 SoloStar (Insulinum humanum)

Insuman Comb 25 SoloStar (Insulinum humanum)

Lek Insuman Comb 25 SoloStar to insulina identyczna z insuliną ludzką, wytwarzana w procesie biotechnologicznym. Obniża stężenie glukozy we krwi. Jest stosowana w leczeniu cukrzycy.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaInsuman Comb 25 SoloStar
Nazwa międzynarodowaInsulinum humanum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

100 j.m./ ml

PostaćZawiesina do wstrzykiwań
Skład - substancja czynna

Insulina ludzka

Skład - substancje pomocnicze
 • siarczan protaminy
 • metakrezol
 • fenol
 • chlorek cynku
 • dwuwodny diwodorofosforan sodu
 • glicerol
 • wodorotlenek sodu
 • kwas solny (do ustalenia pH)
 • woda do wstrzykiwań
Dostępne opakowania
 • 3 wstrzykiwacze po 3 ml
 • 4 wstrzykiwacze po 3 ml
 • 5 wstrzykiwaczy po 3 ml
 • 6 wstrzykiwaczy po 3 ml
 • 9 wstrzykiwaczy po 3 ml
 • 10 wstrzykiwaczy po 3 ml
Działanie / właściwości

Obniża stężenie glukozy we krwi.

Zastosowanie

Cukrzyca.

Przeciwwskazania

Uczulenie na insulinę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • alergia na ten lek lub na insulinę pochodzenia zwierzęcego
 • problemy z wątrobą lub nerkami
 • pacjent w podeszłym wieku
 • choroby lub poważny uraz
 • pacjenci z chorobą serca lub przebytym wcześniej udarem mózgu leczeni jednocześnie pioglitazonem i insuliną
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Często (mogą dotyczyć do 1 na 10 pacjentów):

 • obrzęk
 • reakcje w miejscu wstrzyknięcia
Możliwe interakcje z
 • innymi lekami stosowanymi w leczeniu cukrzycy
 • inhibitorami enzymu konwertazy angiotensyny (ACE)
 • dyzopiramidem
 • fluoksetyną
 • fibratami
 • inhibitorami monoaminooksydazy (MAO)
 • pentoksyfiliną
 • propoksyfenem
 • salicylanami
 • antybiotykami sulfonamidowymi
 • kortykosteroidami
 • danazolem
 • diazoksydem
 • lekami moczopędnymi
 • glukagonem
 • izoniazydem
 • estrogenem i progestagenem
 • pochodnymi fenotiazyny
 • somatotropiną
 • lekami sympatykomimetycznymi
 • hormonami tarczycy
 • inhibitorami proteazy
 • atypowymi lekami przeciwpsychotycznymi
 • lekami beta - adrenolitycznymi
 • klonidyną
 • solami litu
Ciąża

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania insuliny Insuman Comb 25 SoloStar przez kobiety w ciąży.

Karmienie piersią

Insulina Insuman Comb 25 SoloStar może być stosowana przez kobiety karmiące piersią.

Dzieci

Brak danych.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Obniżone lub podwyższone stężenie glukozy we krwi może negatywnie wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn, dlatego u niektórych pacjentów należy rozważyć, czy wykonywanie tych czynności jest możliwe.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Insuman Comb 25 SoloStar?

Insuman Comb 25 SoloStar zawiera jako substancję czynną insulinę ludzką, wytwarzaną w procesie biotechnologicznym. Jest ona identyczna z insuliną wytwarzaną przez organizm ludzki. Jej działanie polega na zmniejszeniu stężenia glukozy we krwi.

Insuman Comb 25 SoloStar to insulina o umiarkowanie szybkim początku i długim czasie działania. Po wstrzyknięciu podskórnym:

 • początek działania następuje w ciągu 30 - 60 min
 • maksymalne działanie występuje w okresie od 2 do 4 godzin
 • czas działania wynosi od 12 do 19 godzin

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Insuman Comb 25 SoloStar?

Insulina Insuman Comb 25 SoloStar jest stosowana w celu obniżenia stężenia cukru we krwi pacjentów chorych na cukrzycę, wymagających leczenia insuliną.

Dawkowanie

Jak stosować lek Insuman Comb 25 SoloStar?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Zasady stosowania:

 • przed użyciem wstrzykiwacza SoloStar należy dokładnie przeczytać instrukcję użycia zawartą w ulotce dla pacjenta
 • insulinę Insuman Comb 25 SoloStar wstrzykuje się podskórnie na 30 do 45 minut przed posiłkiem
 • przed wykonaniem każdego wstrzyknięcia insulinę należy wymieszać

Lekarz indywidualnie ustala odpowiednią dla pacjenta dawkę i wskazuje obszar skóry, w którego obrębie należy wstrzykiwać lek. Wstrzykiwacz SoloStar umożliwia podanie insuliny w zakresie od 1 do 80 jednostek, z dokładnością do 1 jednostki. Każdy wstrzykiwacz zawiera dawki wielokrotne.

Pacjenci w wieku powyżej 65 lat

Postępujące pogorszenie czynności nerek u tych pacjentów może prowadzić do zmniejszania zapotrzebowania na insulinę.

Zaburzenia czynności nerek i wątroby

Mogą one zmniejszyć zapotrzebowanie pacjenta na insulinę.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku

Stężenie cukru we krwi może się zmniejszyć, dlatego należy je kontrolować. Aby zapobiec wystąpieniu hipoglikemii, należy spożyć większy posiłek.

Pominięcie zastosowania leku

W przypadku pominięcia lub niewstrzyknięcia wystarczającej dawki leku stężenie cukru we krwi może się zwiększyć, dlatego należy je często kontrolować. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia tej pominiętej.

Przerwanie stosowania leku

Nie należy samodzielnie przerywać leczenia, gdyż może to prowadzić do wystąpienia:

 • ciężkiej hiperglikemii - bardzo duże stężenie cukru we krwi
 • kwasicy ketonowej - zwiększone stężenie kwasu we krwi na skutek rozpadu tłuszczu zamiast cukru

Błędy w stosowaniu insulin

Przed każdym wstrzyknięciem leku należy zawsze sprawdzić etykietę insuliny, tak aby uniknąć pomyłek w stosowaniu.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Insuman Comb 25 SoloStar?

Stosowanie leku Insuman Comb 25 SoloStar jest przeciwwskazane u pacjentów, u których występuje uczulenie na insulinę lub którykolwiek z jego pozostałych składników.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Insuman Comb 25 SoloStar może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Najcięższe działania niepożądane, mogące stanowić zagrożenie dla życia:

Niezbyt często (mogą dotyczyć do 1 na 100 pacjentów):

 • ciężka reakcja alergiczna z niskim ciśnieniem krwi (wstrząs)

Częstość nieznana:

 • hipoglikemia (małe stężenie cukru we krwi) mogąca spowodować zawał serca lub uszkodzenie mózgu
 • ciężkie reakcje alergiczne na insulinę lub substancje pomocnicze: reakcje na dużej powierzchni skóry (wysypka i swędzenie całego ciała), ciężki obrzęk skóry lub błon śluzowych (obrzęk naczynioruchowy), duszność, obniżenie ciśnienia krwi z przyspieszoną czynnością serca i poceniem się

Inne działania niepożądane:

Często (mogą dotyczyć do 1 na 10 pacjentów):

 • obrzęk - przemijające zatrzymanie wody w organizmie z obrzękiem w okolicy łydek i kostek
 • reakcje w miejscu wstrzyknięcia

Niezbyt często (mogą dotyczyć do 1 na 100 pacjentów):

 • pokrzywka w miejscu wstrzyknięcia (swędząca wysypka)

Częstość nieznana:

 • zatrzymanie sodu
 • zaburzenia oka: przemijające zaburzenia widzenia, przemijająca utrata wzroku
 • zmiany skórne w miejscu wstrzyknięcia (lipodystrofia): zmniejszenie albo zwiększenie grubości podskórnej tkanki tłuszczowej
 • reakcje skórne i alergiczne: zaczerwienienie, niezwykle silny ból, świąd, obrzęk lub zapalenie w miejscu wstrzyknięcia lub wokół niego
 • wytwarzanie przez organizm przeciwciał przeciwko insulinie

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania Insuman Comb 25 SoloStar należy poinformować lekarza, jeśli:

 • pacjent ma alergię na ten lek lub na insulinę pochodzenia zwierzęcego
 • występują problemy z wątrobą lub nerkami - może to wymagać zmniejszenia dawki
 • pacjent jest w podeszłym wieku - może przez to wymagać zmniejszenia dawki

Choroby i poważne urazy mogą powodować hiperglikemię (wzrost stężenia cukru we krwi powyżej dopuszczalnej normy) - należy bardzo starannie kontrolować stężenie glukozy we krwi pacjenta.

Spożycie zbyt małej ilości pokarmu może powodować hipoglikemię (obniżenie stężenia cukru we krwi poniżej dopuszczalnej normy).

Niewydolność serca

Może wystąpić u niektórych pacjentów z długotrwającą cukrzycą typu II i chorobą serca lub przebytym wcześniej udarem mózgu, leczonych jednocześnie pioglitazonem i insuliną. Należy wtedy jak najszybciej skonsultować się z lekarzem.

Objawy:

 • nietypowe skrócenie oddechu
 • szybki wzrost masy ciała
 • miejscowe obrzęki

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Insuman Comb 25 SoloStar a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, podejrzewa, że może być w ciąży lub planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Brak jest dostatecznych danych dotyczących stosowania insuliny Insuman Comb 25 SoloStar u kobiet w ciąży, dlatego lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u tych pacjentek.

W okresie ciąży i po porodzie może zaistnieć konieczność zmiany dawki insuliny, dlatego ważne jest kontrolowanie w tym okresie stężenia glukozy we krwi.

Insuman Comb 25 SoloStar a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Insulina Insuman Comb 25 SoloStar może być stosowana w czasie karmienia piersią, konieczna może być jedynie zmiana diety i dawkowania leku.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Leki, które mogą powodować zmniejszenie stężenia cukru we krwi:

 • wszystkie inne leki w leczeniu cukrzycy
 • inhibitory enzymu konwertazy angiotensyny (ACE) - stosowane w leczeniu niektórych chorób serca lub wysokiego ciśnienia krwi
 • dyzopiramid - stosowany w leczeniu niektórych chorób serca
 • fluoksetyna - stosowana w leczeniu depresji
 • fibraty - stosowane do obniżenia podwyższonego poziomu tłuszczów we krwi
 • inhibitory monoaminooksydazy (MAO) - stosowane w leczeniu depresji
 • pentoksyfilina
 • propoksyfen
 • salicylany, takie jak kwas acetylosalicylowy - stosowane w łagodzeniu bólu i obniżaniu gorączki
 • antybiotyki sulfonamidowe

Leki, które mogą powodować zwiększenie stężenia cukru we krwi:

 • kortykosteroidy, takie jak kortyzon - stosowane w leczeniu stanów zapalnych
 • danazol - lek wpływający na owulację
 • diazoksyd - stosowany w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi
 • leki moczopędne - stosowane w leczeniu nadciśnienia lub nadmiernego zatrzymywania płynów
 • glukagon - hormon trzustki stosowany w leczeniu ciężkiej hipoglikemii
 • izoniazyd - stosowany w leczeniu gruźlicy
 • estrogeny i progestageny, takie jak leki antykoncepcyjne - stosowane do kontroli urodzeń
 • pochodne fenotiazyny - stosowane w leczeniu zaburzeń psychicznych
 • somatotropina - hormon wzrostu
 • leki sympatykomimetyczne, takie jak epinefryna, salbutamol, terbutalina - stosowane w leczeniu astmy
 • hormony tarczycy - stosowane w leczeniu jej nieprawidłowej czynności
 • inhibitory proteazy - stosowane w leczeniu zakażeń HIV
 • atypowe leki przeciwpsychotyczne, takie jak olanzapina i klozapina

Leki, które mogą powodować zmniejszenie i zwiększenie stężenia cukru we krwi:

 • beta - adrenolityki - stosowane w leczeniu nadciśnienia 
 • klonidyna - stosowana w leczeniu nadciśnienia
 • sole litu - stosowane w leczeniu zaburzeń psychicznych

Pentamidyna (stosowana w leczeniu niektórych infekcji powodowanych przez pasożyty) może spowodować hipoglikemię, po której niekiedy może wystąpić hiperglikemia.

Leki, które mogą spowodować osłabienie lub całkowite zahamowanie pierwszych objawów umożliwiających rozpoznanie hipoglikemii:

 • beta - adrenolityki
 • sympatykolityki, takie jak klonidyna, guanetydyna i rezerpina

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Insuman Comb 25 SoloStar a alkohol

Alkohol może zwiększyć lub zmniejszyć stężenie cukru we krwi.

Insuman Comb 25 SoloStar a prowadzenie pojazdów

U pacjentów, u których są słabo nasilone albo nie występują objawy zapowiadające hipoglikemię lub u których hipoglikemia występuje często, należy rozważyć, czy możliwe jest prowadzenie pojazdów lub obsługiwanie maszyn. Obniżone lub zwiększone stężenie glukozy we krwi może prowadzić do osłabienia koncentracji i zwolnienia czasu reakcji.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Insuman Comb 25 SoloStar?

Insulinę Insuman Comb 25 SoloStar należy przechowywać:

 • w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • przed otwarciem wstrzykiwacza - w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem, w lodówce (2°C - 8°C), nie zamrażać i unikać bezpośredniego kontaktu leku z zamrażalnikiem lub pojemnikiem zawierającym substancję zamrażającą
 • wstrzykiwacze będące w użyciu lub zapasowe - maksymalnie 4 tygodnie w temperaturze nieprzekraczającej 25°C, z daleka od bezpośredniego źródła ciepła lub światła, nie w lodówce

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Insuman Comb 25 SoloStar a ciąża
Insuman Comb 25 SoloStar a karmienie piersią
Interakcje
Insuman Comb 25 SoloStar a alkohol
Insuman Comb 25 SoloStar a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logoInstagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo
Gemini
Regulaminy
Pomocne linki