Poradnik
Invokana (Canagliflozinum)

Invokana (Canagliflozinum)

Lek Invokana zawiera substancję czynną kanagliflozynę, która należy do grupy leków zmniejszających stężenie cukru we krwi.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaInvokana
Nazwa międzynarodowaCanagliflozinum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 100 mg
 • 300 mg
PostaćTabletki powlekane
Skład - substancja czynna

Kanagliflozyna

Skład - substancje pomocnicze
 • kroskarmeloza sodowa
 • hydroksypropyloceluloza
 • laktoza bezwodna
 • stearynian magnezu
 • celuloza mikrokrystaliczna
 • makrogol 3350
 • alkohol poliwinylowy
 • talk
 • dwutlenek tytanu
 • tlenek żelaza żółty - zawarty w dawce 100 mg
Dostępne opakowania
 • 10 tabletek
 • 30 tabletek
 • 90 tabletek
 • 100 tabletek
Działanie / właściwości

Zmniejszanie ilości cukru we krwi

Zastosowanie

Cukrzycy typu 2

Przeciwwskazania

Uczulenie na kanagliflozynę lub którykolwiek z pozostałych składników leku.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • odwodnienie
 • cukrzyca typu 1
 • szybka utrata masy ciała
 • nudności lub wymioty
 • ból brzucha
 • silne pragnienie
 • szybkie i głębokie oddechy
 • splątanie
 • niezwykła senność lub zmęczenie
 • słodki zapach oddechu
 • słodki lub metaliczny posmak w ustach
 • zmiana zapachu moczu lub potu
 • kwasica ketonowa
 • ciężka choroba nerek
 • dializoterapia
 • ciężka choroba wątroby
 • ciężka choroba serca
 • przebyty udar
 • stosowanie leków przeciwnadciśnieniowych
 • niskie ciśnienie tętnicze w przeszłości
 • jakiekolwiek rany, przebarwienia, odczuwanie tkliwości lub ból stóp
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo częste (występują u co najmniej 1 na 10 pacjentów):

 • zakażenie drożdżakowe pochwy
 • niskie stężenie cukru we krwi (hipoglikemia)

Częste (mogą wystąpić u 1 na 10 pacjentów):

 • zakażenia drożdżakowe penisa lub napletka objawiające się wysypką lub zaczerwienieniem
 • zakażenia dróg moczowych
 • zmiany w oddawaniu moczu
 • zaparcia
 • pragnienie
 • nudności
 • zmiany stężenia cholesterolu we krwi
 • zwiększenie liczby czerwonych krwinek we krwi
Możliwe interakcje z
 • innymi lekami przeciwcukrzycowymi - insuliną lub pochodnymi sulfonylomocznika (np. glimerpirydem lub glipizydem)
 • lekami przeciwnadciśnieniowymi, w tym lekami moczopędnymi
 • zielem dziurawca zwyczajnego
 • karbamazepiną, fenytoiną lub fenobarbitalem
 • efawirenzem lub rytonawirem
 • ryfampicyną
 • cholestyraminą
 • digoksyną lub digitoksyną
 • dabigatranem
Ciąża

Leku Invokana nie należy stosować w czasie ciąży.

Karmienie piersią

Leku Invokana nie należy stosować w czasie karmienia piersią.

Dzieci

Lek Invokana nie jest zalecany do stosowania u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek Invokana zazwyczaj nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Invokana?

Lek Invokana działa poprzez zwiększenie ilości cukru wydalanego z organizmu wraz z moczem. To powoduje zmniejszenie ilości cukru we krwi i pomaga zapobiegać chorobie serca.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Invokana?

Lek Invokana stosuje się u dorosłych z niewystarczającą kontrolą cukrzycy typu 2.

W celu zmniejszenia stężenia cukru we krwi lek Invokana może być stosowany sam lub z innymi lekami, które pacjent może stosować w leczeniu cukrzycy typu 2, takimi jak metformina, insulina, inhibitor DPP-4 (np. sytagliptyna, saksagliptyna lub linagliptyna), sulfonylomocznik (np. glimepiryd lub glipizyd) lub pioglitazon. Pacjent z cukrzycą typu 2 może już przyjmować jeden lub kilka z tych leków.

Dawkowanie

Jak stosować lek Invokana?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

 • początkowa dawka leku to jedna tabletka 100 mg przyjmowana codziennie, lekarz decyduje o zwiększeniu dawki
 • lekarz może ograniczyć dawkę leku do 100 mg, jeśli pacjent ma chorobę nerek
 • lekarz zleci dawkę odpowiednią dla pacjenta
 • w celu utrzymania cukrzycy pod kontrolą pacjent nadal musi przestrzegać zaleceń lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki, dotyczących diety i ćwiczeń
 • w szczególności, jeśli pacjent stosuje dietę cukrzycową z regulacją masy ciała, musi ją kontynuować podczas stosowania leku Invokana

Stosowanie leku:

 • należy połknąć tabletkę w całości, popijając wodą
 • tabletki można zażywać niezależnie od posiłków, najlepiej zażyć tabletkę przed pierwszym posiłkiem dnia
 • tabletki należy przyjmować każdego dnia o tej samej porze, ułatwi to pamiętanie o zażyciu leku
 • jeśli lekarz zalecił stosowanie Invokany jednocześnie z jakimkolwiek lekiem wiążącym kwasy żółciowe, takim jak cholestyramina (lek zmniejszający stężenie cholesterolu), należy przyjmować kanaglifozynę co najmniej 1 godzinę przed lub 4 do 6 godzin po zażyciu leku wiążącego kwasy żółciowe

Przyjęcie większej niż zalecana dawka leku Invokana

W przypadku zażycia większej niż zalecana dawki leku należy niezwłocznie porozmawiać z lekarzem.

Pominięcie przyjęcia leku Invokana

 • jeśli pacjent zapomni zażyć tabletkę, powinien przyjąć ją, gdy tylko sobie o tym przypomni - jednakże, jeśli do zastosowania następnej dawki pozostało niewiele czasu, należy pominąć zapomnianą dawkę
 • nie należy stosować dawki podwójnej (dwie dawki tego samego dnia) w celu uzupełnienia pominiętej dawki

Przerwanie przyjmowania leku Invokana

Stężenie cukru we krwi może się zwiększyć po odstawieniu leku. Nie należy przerywać stosowania leku Invokana bez porozumienia z lekarzem.

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem leku Invokana należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Invokana?

Leku Invokana nie należy stosować jeśli pacjent ma uczulenie na kanagliflozynę lub którykolwiek z pozostałych składników leku.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Invokana może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta. 

Należy zaprzestać stosowania leku Invokana i natychmiast skontaktować się z lekarzem lub najbliższym szpitalem, jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych poniżej działań niepożądanych:

 • cukrzycowa kwasica ketonowa objawiająca się: zwiększeniem stężenia "ciał ketonowych" w moczu lub we krwi, szybkim zmniejszaniem się masy ciała, nudnościami lub wymiotami, bólem brzucha, silnym pragnieniem, szybkim i głębokim oddechem, splątaniem, niezwykłą sennością lub zmęczeniem, słodkim zapachem oddechu, słodkim lub metalicznym posmakiem w ustach lub zmianą zapachu moczu lub potu
 • odwodnienie objawiające się: uczuciem zamroczenia lub zawrotami głowy, omdleniami lub zawrotami głowy podczas wstawania, suchością lub lepkością w ustach, uczuciem nadmiernego pragnienia, uczuciem znacznego osłabienia lub zmęczenia, wydalaniem małej ilości moczu lub niewydalaniem moczu, szybkim rytmem serca
 • hipoglikemia - małe stężenie cukru we krwi objawiające się: zaburzeniami widzenia, mrowieniem ust, drżeniem, poceniem się, bladością skóry, zmianami nastroju, uczuciem niepokoju lub splątania

Bardzo częste (występują u co najmniej 1 na 10 pacjentów):

 • zakażenie drożdżakowe pochwy

Częste (mogą wystąpić u 1 na 10 pacjentów):

 • wysypka lub zaczerwienienie prącia lub napletka (zakażenie drożdżakowe)
 • zakażenia dróg moczowych
 • zmiany w oddawaniu moczu (w tym nadmierne wydalanie moczu lub potrzeba częstszego oddawania moczu, nagła potrzeba oddania moczu, potrzeba oddawania moczu w nocy)
 • zaparcie
 • uczucie pragnienia
 • nudności
 • zmiany stężeń cholesterolu we krwi
 • zwiększenie liczby czerwonych krwinek (hematokrytu) w badaniach krwi

Niezbyt częste (mogą wystąpić u 1 na 100 pacjentów):

 • wysypka lub zaczerwienienie skóry - mogą wiązać się z występowaniem świądu i grudek, sączącego się płynu lub pęcherzyków
 • pokrzywka
 • zmiany w badaniach krwi związane z czynnością nerek (zwiększone stężenie kreatyniny lub mocznika) lub zmiany stężenia potasu we krwi 
 • zmiany w badaniach krwi wykazujące zwiększone stężenie fosforanów we krwi 
 • złamania kości
 • niewydolność nerek (głównie jako następstwo utraty zbyt dużej ilości płynów z organizmu)
 • amputacje w obrębie dolnej kończyny (głównie palców), szczególnie u pacjentów z dużym ryzykiem choroby serca

Rzadkie (mogą wystąpić u 1 na 1000 pacjentów):

 • ciężka reakcja alergiczna objawiająca się obrzękiem twarzy, warg, jamy ustnej, języka lub gardła, co może prowadzić do trudności z oddychaniem i przełykaniem

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku Invokana należy zasięgnąć porady lekarza lub farmaceuty:

 • możliwość wystąpienia odwodnienia podczas stosowania leku Invokana
 • jeśli pacjent ma cukrzycę typu 1, ponieważ leku Invokana nie należy stosować w tym stanie 
 • jeśli u pacjenta wystąpi szybkie zmniejszenie masy ciała, nudności lub wymioty, ból brzucha, silne pragnienie, szybkie i głębokie oddechy, splątanie, niezwykła senność lub zmęczenie, słodki zapach oddechu, słodki lub metaliczny posmak w ustach lub zmiana zapachu moczu lub potu - objawy te mogą świadczyć o "cukrzycowej kwasicy ketonowej" 
 • jeśli pacjent ma kwasicę ketonową (powikłanie cukrzycy z wysokim stężeniem cukru we krwi, szybką utratą masy ciała, nudnościami lub wymiotami)
 • jeśli pacjent ma ciężką chorobę nerek lub jest dializowany
 • jeśli pacjent miał kiedykolwiek ciężką chorobę serca lub przebył udar
 • jeśli pacjent przyjmuje leki obniżające ciśnienie krwi (leki przeciwnadciśnieniowe) lub miał kiedykolwiek niskie ciśnienie tętnicze (hipotensja)
 • należy regularnie sprawdzać stan stóp i właściwe nawodnienie - należy natychmiast powiadomić lekarza, jeśli pacjent zauważy jakiekolwiek rany lub przebarwienia lub odczuwa wrażliwość lub ból stóp (przyjmowanie leku Invokana może zwiększyć ryzyko amputacji w obrębie kończyn dolnych)
 • jeśli pacjent ma objawy drożdżakowego zakażenia narządów płciowych, takie jak podrażnienie, świąd, nieprawidłowa wydzielina lub zapach

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Invokana a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy stosować leku Invokana podczas ciąży. Gdy tylko pacjentka dowie się, że jest w ciąży, powinna porozmawiać z lekarzem na temat przerwania stosowania leku Invokana i najlepszego sposobu regulacji stężenia cukru we krwi.

Invokana a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy stosować leku Invokana, jeśli pacjentka karmi piersią. Pacjentka powinna skonsultować się z lekarzem, czy przerwać przyjmowanie tego leku, czy przestać karmić piersią.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

W szczególności należy powiedzieć lekarzowi, jeśli pacjent przyjmuje którykolwiek z następujących leków:

 • inne leki przeciwcukrzycowe - insulina lub pochodne sulfonylomocznika (np. glimerpiryd lub glipizyd) - lekarz może zalecić zmniejszenie dawek innych leków, aby zapobiec wystąpieniu zbyt małego stężenia cukru we krwi (hipoglikemii)
 • leki przeciwnadciśnieniowe (obniżające ciśnienie krwi), w tym diuretyki (leki stosowane w celu usunięcia nadmiaru wody z organizmu, leki odwadniające), gdyż ten lek może także zmniejszać ciśnienie krwi poprzez zmniejszenie nadmiaru wody
 • ziele dziurawca zwyczajnego (lek ziołowy stosowany w depresji)
 • karbamazepina, fenytoina lub fenobarbital (leki przeciwdrgawkowe)
 • efawirenz lub rytonawir (leki stosowane w leczeniu zakażeń HIV)
 • ryfampicyna (antybiotyk stosowany w leczeniu gruźlicy)
 • cholestyramina (lek stosowany w celu zmniejszenia stężenia cholesterolu we krwi)
 • digoksyna lub digitoksyna (leki nasercowe) - może być konieczne sprawdzanie stężeń tych leków we krwi, jeśli są przyjmowane jednocześnie z lekiem Invokana
 • dabigatran (lek rozrzedzający krew i zmniejszający ryzyko powstawania zakrzepów)

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Invokana a alkohol

Brak danych.

Invokana a prowadzenie pojazdów

Lek Invokana nie ma wpływu lub wykazuje tylko nieznaczny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów, jazdy na rowerze i obsługiwania narzędzi lub maszyn. Jednakże notowano zawroty głowy i zamroczenie, co może wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów, jazdy na rowerze i obsługiwania narzędzi lub maszyn.

Stosowanie leku Invokana wraz z innymi lekami przeciwcukrzycowymi, takimi jak sulfonylomocznik (np. glimepiryd lub glipizyd) lub insuliną, może spowodować nadmierne zmniejszenie stężenia cukru we krwi (hipoglikemia), objawiające się zaburzeniami widzenia, mrowieniem ust, drżeniem, nadmierną potliwością, bladością, zmianą nastroju, uczuciem lęku lub splątaniem. To może wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów, jazdy na rowerze i obsługiwania narzędzi lub maszyn. Należy niezwłocznie poinformować lekarza, jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niskiego stężenia cukru we krwi.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Invokana?

 • lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania tego leku

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Invokana a ciąża
Invokana a karmienie piersią
Interakcje
Invokana a alkohol
Invokana a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logo Instagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo