Poradnik
Iprixon Neb (Ipratropii bromidum + Salbutamolum)

Iprixon Neb (Ipratropii bromidum + Salbutamolum)

Substancjami czynnymi leku są bromek ipratropiowy i salbutamol. Należą do grupy leków rozszerzających oskrzela, które ułatwiają oddychanie w wyniku rozszerzenia dróg oddechowych. Dzieje się tak wskutek zapobiegania skurczowi mięśni gładkich dróg oddechowych, w wyniku czego drogi te pozostają otwarte. Iprixon Neb stosuje się w leczeniu problemów w oddychaniu u osób chorujących na tak zwaną przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP). Iprixon Neb zmniejsza świszczący oddech, duszność oraz ucisk w klatce piersiowej.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaIprixon Neb
Nazwa międzynarodowaIpratropii bromidum + Salbutamolum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

(0,5 mg + 2,5 mg)/ 2,5 ml

PostaćRoztwór do nebulizacji
Skład - substancja czynna
 • bromek ipratropiowy
 • salbutamol
Skład - substancje pomocnicze
 • chlorek sodu
 • woda do wstrzykiwań
 • kwas solny 1 N
Dostępne opakowania
 • 20 ampułek
 • 30 ampułek
Działanie / właściwości

Rozszerza oskrzela.

Zastosowanie

Problemy w oddychaniu u osób chorujących na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc.

Przeciwwskazania
 • uczulenie na bromek ipratropiowy, salbutamol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • uczulenie na podobne leki zawierające atropinę, w tym leki podobne do atropiny
 • nieprawidłowy rytm serca, w tym bardzo szybkie bicie serca
 • powiększone serce lub chorobę zwaną kardiomiopatią przerostową 2 z zawężeniem drogi odpływu lub HOCM
 • jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, lub jeśli przypuszcza, że może być w ciąży
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • jaska lub inne choroby oczu
 • rozrost gruczołu krokowego lub występują problemy w oddawaniu moczu
 • niedawno przebyty zawał mięśnia sercowego
 • choroby tętnic lub występuje ból nóg podczas chodzenia
 • choroba serca; nieregularny rytm serca lub dławica piersiowa
 • cukrzyca 
 • nadczynność gruczołu tarczowego
 • mukowiscydoza
 • stwierdzony guz nadnerczy (nie złośliwy) zwany guzem chromochłonnym nadnerczy
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Niezbyt często (występują u mniej niż 1 na 100 osób):

 • uczucie zdenerwowania, drżenie lub zawroty głowy
 • suchość w jamie ustnej
 • kaszel, ból głowy
 • nudności
 • podrażnienie gardła
 • podwyższone ciśnienie tętnicze
 • nieprawidłowe lub bardzo szybkie bicie serca (kołatanie serca)
 • trudności w emisji głosu (dysfonia)
 • reakcje skórne
Możliwe interakcje z
 • prednizolonem
 • fenelzyną, amitryptyliną
 • salbutamolem, dipropionianem beklometazonu
 • lekami przeciwcholinergicznymi
 • propranololem
 • fenoterolem
 • digoksyną
 • środkami znieczulającymi
Ciąża

Produktu Iprixon Neb nie należy stosować w okresie ciąży.

Karmienie piersią

Leku Iprixon Neb nie należy stosować u kobiet karmiących piersią, chyba że lekarz stwierdzi, że korzyści dla matki przeważają nad zagrożeniem dla dziecka.

Dzieci

Nie zaleca się stosowania produktu Iprixon Neb u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Podczas stosowania leku Iprixon Neb pacjent może odczuwać zawroty głowy, trudności ze skupieniem uwagi lub może wystąpić niewyraźne widzenie. W takim przypadku nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Iprixon Neb?

Działanie bromku ipratropiowego polega na blokowaniu sygnałów nerwowych docierających do mięśni otaczających drogi oddechowe, natomiast salbutamol działa w wyniku pobudzenia receptorów beta2 w tych mięśniach.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Iprixon Neb?

Iprixon Neb stosuje się w leczeniu problemów w oddychaniu u osób chorujących na tak zwaną przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP). Zmniejsza świszczący oddech, duszność oraz ucisk w klatce piersiowej.

Dawkowanie

Jak stosować lek Iprixon Neb?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Lek Iprixon Neb jest przeznaczony do stosowania wziewnego. Roztwór jest przeznaczony do inhalacji przez usta po nebulizacji (rozpyleniu). Iprixon Neb może być podawany przy użyciu odpowiedniego nebulizatora lub respiratora z przerywanym ciśnieniem dodatnim, po otwarciu ampułki zawierającej jedną dawkę leku i umieszczeniu jej zawartości w komorze nebulizatora. Należy przestrzegać zaleceń producenta aparatu dotyczących podawania. Roztwór w ampułce zawierającej jedną dawkę leku przeznaczony jest wyłącznie do podania wziewnego i nie należy przyjmować go doustnie ani podawać pozajelitowo.

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat

Zawartość jednej ampułki trzy lub cztery razy na dobę.

Nie zaleca się stosowania leku Iprixon Neb u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku

W przypadku zastosowania dawki nieznacznie większej niż zalecana może wystąpić przyspieszenie czynności serca (kołatanie serca) lub drżenie mięśni. Mogą wystąpić inne objawy, w tym: ból w klatce piersiowej, zmiany ciśnienia krwi, zaczerwienienie, niepokój lub zawroty głowy. Zazwyczaj objawy te ustępują w ciągu kilku godzin. Może wystąpić zmniejszenie stężenia potasu we krwi, dlatego lekarz może zalecić kontrolowanie stężenia potasu we krwi i pobranie w tym celu co jakiś czas krwi do badania.

Nigdy nie należy stosować większej dawki leku niż zalecana przez lekarza. Jeśli trudności w oddychaniu nasilą się lub lek nie zapewnia dostatecznego złagodzenia trudności w oddychaniu, bądź też konieczne jest stosowanie krótko działającego leku wziewnego rozszerzającego oskrzela częściej niż zwykle, należy powiadomić lekarza.

Pominięcie zastosowania leku

W przypadku pominięcia zastosowania dawki leku o wyznaczonej porze, należy zastosować go tak szybko, jak to możliwe. Nie należy stosować dwóch dawek leku jednocześnie.

Przerwanie stosowania leku

Nie należy przerywać stosowania leku Iprixon Neb bez wcześniejszego omówienia tego z lekarzem.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Iprixon Neb?

Nie należy stosować leku Iprixon Neb jeśli wystąpi:

 • uczulenie (nadwrażliwość) na bromek ipratropiowy, salbutamol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • uczulenie na podobne leki zawierające atropinę, w tym leki podobne do atropin
 • nieprawidłowy rytm serca, w tym bardzo szybkie bicie serca (zwane tachyarytmią)
 • powiększone serce lub chorobę zwaną kardiomiopatią przerostową 2 z zawężeniem drogi odpływu lub HOCM, choroba polegająca na pogrubieniu części mięśnia sercowego, co powoduje zwężenie drogi odpływu krwi
 • jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, lub jeśli przypuszcza, że może być w ciąży

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Iprixon Neb może wywoływać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta. 

Należy zaprzestać stosowania leku Iprixon Neb i natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych poniżej działań niepożądanych:

 • objawy astmy
 • świszczący oddech
 • trudności w oddychaniu
 • duszność
 • reakcje uczuleniowa

W przypadku wystąpienia któregokolwiek z wymienionych działań niepożądanych należy niezwłocznie udać się do lekarza:

 • ból oka
 • niewyraźne widzenie
 • zaczerwienienie oczu
 • widzenie kolorowej obwódki wokół źródeł światła lub barwnych plam

Niezbyt często (występują u mniej niż 1 na 100 osób) :

 • uczucie zdenerwowania, drżenie lub zawroty głowy
 • suchość w jamie ustnej
 • kaszel, ból głowy
 • nudności
 • podrażnienie gardła
 • podwyższone ciśnienie tętnicze
 • nieprawidłowe lub bardzo szybkie bicie serca (kołatanie serca)
 • trudności w emisji głosu (dysfonia)
 • reakcje skórne

Rzadko (występują u mniej niż 1 na 1 000 osób):

 • nieregularne bicie serca
 • regularne ale nietypowo szybkie bicie serca (częstoskurcz nadkomorowy)
 • ból w klatce piersiowej (spowodowany zaburzeniami serca, takimi jak dławica piersiowa)
 • nieostre widzenie, rozszerzenie źrenic, jaskra, ból, czucie kłucia lub zaczerwienienie oczu, obrzęk wokół oczu, widzenie kolorowych lub świetlnych plam
 • nadmierna potliwość
 • uczucie ściskania klatki piersiowej bezpośrednio bo inhalacji leku
 • uczucie suchości w gardle, obrzęk gardła
 • trudności w oddychaniu lub mówieniu spowodowane skurczem mięśni głosowych
 • biegunka, zaparcia, wymioty lub inne zaburzenia układu pokarmowego
 • zapalenie jamy ustnej
 • kurcze mięśni, osłabienie i ból mięśni
 • trudności w oddawaniu moczu
 • uczucie osłabienia
 • obniżone ciśnienie tętnicze
 • wahania nastroju

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Iprixon Neb należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą, jeśli u pacjenta występuje:

 • jaskra (zwiększone ciśnienie w gałce ocznej) bądź jakichkolwiek innych chorób oczu. Lekarz może zalecić ochronę oczu w trakcie stosowania ampułek leku Iprixon Neb
 • rozrost gruczołu krokowego lub występują problemy w oddawaniu moczu
 • niedawno przebyty zawał mięśnia sercowego; jeśli u pacjenta stwierdzono choroby tętnic lub występuje ból nóg podczas chodzenia
 • choroba serca; nieregularny rytm serca lub dławica piersiowa (należy poinformować lekarza przed rozpoczęciem stosowania tego leku)
 • cukrzyca
 • nadczynność gruczołu tarczowego
 • mukowiscydoza
 • stwierdzony guz nadnerczy (nie złośliwy) zwany guzem chromochłonnym nadnerczy. Stosowanie leku wziewnego może spowodować nasilenie objawów.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Iprixon Neb a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuję mieć dziecko, powinna poradzić się lakarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Produktu Iprixon Neb nie należy stosować w okresie ciąży, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne oraz należy zachować ostrożność przepisując produkt kobietom w ciąży (szczególnie podczas pierwszego trymestru).

Iprixon Neb a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lakarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Leku Iprixon Neb nie należy stosować u kobiet karmiących piersią, chyba że lekarz stwierdzi, że korzyści dla matki przeważają nad zagrożeniem dla dziecka.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane. 

Iprixon Neb może oddziaływać z niżej wymienionymi lekami:

 • diuretyki (leki moczopędne) oraz steroidy w postaci tabletek (leki stosowane w celu zmniejszenia stanu zapalnego w organizmie, np. prednizolon). Leki te mogą zwiększać ryzyko zmniejszenia stężenia potasu
 • fenelzyna, amitryptylina
 • salbutamol, bądź leki o działaniu przeciwzapalnym, jak dipropionian beklometazonu. Mogą one nasilać działanie leku Iprixon Neb i nasilać działania niepożądane
 • lekami przeciwcholinergiczne
 • propranolol, przeciwdziałają rozszerzeniu dróg oddechowych wywoływanemu przez Iprixon Neb
 • fenoterol, stosowane w zaburzeniach oddychania
 • digoksyna (stosowana w chorobach serca) podawana jednocześnie z lekiem Iprixon Neb może powodować zaburzenia rytmu serca
 • środki znieczulające mogą zwiększać wrażliwość serca na działanie salbutamolu. Lekarz może również zdecydować o odstawieniu leku Iprixon Neb, jeśli pacjent będzie miał operację.

Testy antydopingowe

Jeśli pacjent będzie oddawał próbkę moczu do badań antydopingowych, powinien poinformować osobę przeprowadzającą badanie o przyjmowaniu leku Iprixon Neb, ponieważ lek ten zawiera salbutamol, co może doprowadzić do pozytywnego wyniku testu.

Zabiegi

Niektóre substancje lotne stosowane podczas zabiegów chirurgicznych (gazy znieczulające) mogą wpływać na działanie tego leku. Jeżeli pacjent ma być poddany operacji, powinien mieć pewność, że poinformował lekarza, dentystę lub anestezjologa o stosowaniu leku Iprixon Neb.

Iprixon Neb z jedzeniem i piciem

Jedzenie i picie nie wpływa na działanie leku Iprixon Neb.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Iprixon Neb a alkohol

Brak danych.

Iprixon Neb a prowadzenie pojazdów

Podczas stosowania leku Iprixon Neb pacjent może odczuwać zawroty głowy, trudności ze skupieniem uwagi lub może wystąpić niewyraźne widzenie. W takim przypadku nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Iprixon Neb?

Lek ten należy:

 • przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • nie zamrażać
 • po otwarciu torebki ochronnej lek należy zużyć w ciągu 7 dni
 • nie stosować leku, jeśli widoczne są przebarwienie lub zmętnienie roztworu

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Iprixon Neb a ciąża
Iprixon Neb a karmienie piersią
Interakcje
Iprixon Neb a alkohol
Iprixon Neb a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logo Instagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo